Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kunsziget civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

KUNSZIGET község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,természetvédelem,egyéb)

9184 Kunsziget, József A. u. 2.
képviselő: Kuller Imre
Az Egyesület célja a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése: az Egyesület tagságának közösségi életre történő nevelése: a tűzvédelmi szakismeretek növelése: a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása: a településen és környékén a lakosság, az épített és a természeti környezet védelme: segítségnyújtás: műszaki mentési, katasztrófavédelmi feladatok ellátása. ... >>

Kunsziget Község Polgárőrsége

(közbiztonság,egyéb)

9184 Kunsziget, Ifjúság u. 21.
képviselő: Németh Csaba
A bűncselekmények megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Kunsziget-Baráti Vadásztársaság

(természetvédelem)

9184 Kunsziget, József A. u. 2.
képviselő: Keszthelyi Gyula
vadászat, vadvédelem, természeti értékek megőrzése. ... >>

"KUNSZIGETÉRT" Közalapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

9184 Kunsziget, József A. u. 2.
képviselő: dr. Varga Balázsné Szabó Erika
Anyagi támogatást nyújtani Kunsziget község életével, fejlődésével, fennmaradásával kapcsolatos összes tevékenységhez.
-Ellátja a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természetes környezet védelmével kapcsolatos feladataikat, ezen belül segít a község építészeti, környzezeti és természeti értékeinek megőrzését, fejlesztését, kiépítését, valamint segíti a község műemlék jellegű templomának, kápolnáinak felújítását, állagának megóvását, kegyeleti helyek óvását, környezetük rendezését.
- elősegíti az időskorúak gondozását, a képességfejlesztés és ismeretterjesztés feladatainak ellátását,
- ápolja a község hagyományait, erősíti a lakosság szeretetét szülőhelye és lakóhelye iránt,
- elősegíti a település közművelődési tevékenységét,
- támogatja a falu fejlődése érdekében szerveződött egyesületeket, azok működését,
- támogatja a tehetségondozást, a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok felzárkóztatását,
- támogatja a gyermekek- ifjúsági- szabadidő- és sporttevékenységet, a sportlétesítmények fejlesztését, támogatja Kunsziget község helytörténeti kiadványát, a helyi kábeltelevízió-rendszert, valamint a helyi újságot.
Együttműködik az egyházzal, a gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel, vállalkozókkal, a lakossággal, elfogadja azok erkölcsi és anyagi támogatását. Közreműködésükkel biztostja a közalapítvány céljainak megvalósítását. ... >>

Kunszigeti Faluszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

9184 Kunsziget, Kossuth tér 9.
képviselő: Csiszár Imre
Kunsziget hagyományainak megőrzése; a falu természeti-, kulturális- és épített értékeinek megőrzése; a lakosság szülőhely iránt érzett szeretetének erősítése; a közösségi élet kialakulásának elősegítése; a falut szerető, a faluért felelősséget érző és tenni akaró személyek összefogása, szervezése. ... >>

Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány

(sport,oktatási)

9184 Kunsziget, Fő u. 17.
képviselő: Tilai Péter
Kunsziget község vonzáskörzetében élő tehetséges, kimagasló sport és tanulmányi eredményeket elérő gyermekek támogatása. ... >>

Kunszigeti Polgári Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

9184 Kunsziget, Kossuth tér 9.
képviselő: Tilai Péter
Az egyesület tagjainak összefogása, általános érdekvédelme, az egyesület tagjainak képvislete. Értékőrzés és részvállalás Kunsziget helytörténeti, szakrális hagyományainak ápolásában és kulturális életének szervezésében. Kunsziget közigazgatási területén található keresztény tárgyi emlékek gondozása, ápolása, a Kunszigetről eltávozottakkal kapcsolattartás, találkozók szervezése. A községben fellelhető régi tárgyi emlékekből falumúzeum kialakítása. ... >>

Kunszigeti Teke Egyesület

(sport,oktatási)

9184 Kunsziget, Kossuth tér 9.
képviselő: Szalay Győző
Kunsziget tekesportjának támogatása, tekesport minőségi működtetése az ehhez szükséges anyagi feltételek biztosításával. Verseny- és élsport utánpótlás nevelés, szakmai oktatás, oktatással összefüggő egyéb tevékenység, érdekképviselet. ... >>

MTTSZ Kunszigeti Szabadidő és Lövészegylet

(sport)

9184 Kunsziget, Kossuth tér 4.
képviselő: Kovács Lajos
Az egyesület célja: a lövészsport propagálása, a szervezett sportolás lehetőségének megteremtése, a minőségi sport utánpótlásának kialakítása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41