Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lajosmizse civil szervezetek


Találatok száma: 59
1. oldal

Álláskeresők Lajosmizsei Egyesülete

(egyéb)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy.út 80.
képviselő: Móra Imréné ... >>

Almavirág Horgász Egyesület

(sport)

6050 Lajosmizse, Bajza u.7.
képviselő: Kobolák János ... >>

Aranyhomok Vadásztársaság

(sport)

6050 Lajosmizse, Alsólajos 285-2.
képviselő: Chochol Károly elnök ... >>

Bács-Kiskun Megyei Vadászok Vadászíjász Egyesülete

(sport,kulturális)

6050 Lajosmizse, Ságvári utca 3.
képviselő: Gálig Tamás alelnök, Keresztes Tibor elnök, Varga István főtitkár
A Bács-Kiskun Megyei Vadászok Vadászíjász Egyesülete egy pártokhoz nem kötődő társadalmi szervezet, mely elsődleges céljának és feladatának tekinti, a Bács-Kiskun Megyei vadászíjászat társadalmi elfogadottságának emelését, a sportág körülményeinek jobbá tételében való segítség nyújtást, az összefogás és az együttműködés lehetőségének megteremtését a vadászok, íjászok között, kiemelten a vadászíjászat szakmai követelményeinek emelése a sporttevékenység elősegítése, illetve a kapcsolatteremtés segítsége az e tárgyban működő civil szervezetek, intézmények és a magánszemélyek között. Az Egyesület célja a vadászíjászat helyzetének javítása, támogatása, érdekképviseletének civil szervezet formájában való ellátása, fiatalok egészségre, egészséges életmódra, egészségmegőrzésre nevelése, a környezet védelme, kulturális és sport programok szervezése, az etikus sportvadászat megőrzése, fejlesztése, az élővilág védelme, a Bács-Kiskun Megyei íjászsport és sportvadászat együttműködésének fejlesztése, a sportbarátság erősítése. ... >>

Buffalo Bill Western Lovas Egyesület

(sport)

6050 Lajosmizse, Bene 322.
képviselő: Fazekas Sándor ügyvezető elnök, Veres Eszter Elnök ... >>

Coronaria Alapítvány

(egészségügyi)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út. 104-106.
képviselő: Dr. Svébis János elnök
Lajosmizse lakosainak egészségi állapota kivizsgálása, szivvizsgálatok végzése, a kialakult betegségek nyomonkövetése. ... >>

Család a Családokért Lajosmizse Alapítvány

(szociális)

6050 Lajosmizse, Szent Lajos utca 23.
képviselő: Korsós László titkár, Nagy Sándor kuratóriumi elnök
Családok segítése, gyermekvállalás, munkahely, tanulás kapcsolatában Lajosmizsén és a Dél-alföldi régióban. ... >>

CSIRI Ifjúsági és Szabadidős Egyesület

(természetvédelem,szociális,egyéb)

6050 Lajosmizse, Liszt F. utca 23.
képviselő: Cser Tibor Mihály elnök, Murinai Angéla alelnök, Somogyi Lászlóné titkár
Az ifjúsági korosztály szervezett és kreatív szabadidős foglalkozásának szervezése Bács-Kiskun megyében. Nevelés a természet szeretetére és védelmére. Hátrányos helyzetű és kisebbségi, illetve fogyatékkal élő gyermekek integrálása. Kirándulások szervezése, az ország idegenforgalmának népszerűsítése. Magyarország, ezen belül kiemelten Bács-Kiskun megye és Kecskemét megismertetése, történelmi, építészeti, néprajzi, természeti kincseinek, felkutatása és népszerűsítése. Üdülési és kirándulási igények szokások kialakítása. ... >>

Együtt a Fiatalokért Alapítvány

(egyéb)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 108.
képviselő: Balázs László kuratóriumi elnök
A Lajosmizsei SOS Ifjúsági Házban, gyermekvédelmi gondoskodásban élő, és önálló életet kezdő fiatalok támogatása, továbbá a kistérségünkben élő gyermekek és az ifjúság lehetőségeinek bővítése, életminőségének javítása. ... >>

Együtt Lajosmizse Jövőjéért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális,környezetvédelmi)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 5.
képviselő: Dr. Nagy József Károly elnök
Lajosmizse város településfejlesztési tevékenységének segítése, a természeti és az épített környezet védelme, fejlesztése. A kulturális örökség védelme, az idegenforgalom fejlesztése. Az ifjúsági, sport és művelődési tevékenység támogatása. Az egészségügyi szolgáltatás bővítése. A szociálisan rászorultak segítése. A tanyán élő emberek élet- és munkakörülményeinek javítása. A társadalmi szervezetek, alapítványok egymás közötti kapcsolatának erősítése. Hatékony részvétel a települési önkormányzat munkájában. ... >>

Életfa Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy.út 189/A.
képviselő: Soltész Attila elnök, Szerő László alelnök
Tanulmányi pályázatok kiírása, ezek alapján gyermekek, felnőttek tanulmányának támogatása, a népi hagyomány körébe tartozó kultúrával kapcsolatban., Külföldi cserekapcsolatok szervezése., Helyi és regionális versenyek, rendezvények szervezése., Konferenciák, konzultációk szervezése., Együttműködés hasonló célú társadalmi szervezetekkel., Gyűjtő utak szervezése, lebonyolítása, az egész magyar nyelvterületen. ... >>

Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.
képviselő: Móra Ferenc elnök, Osbáth Barna elnökhelyettes ... >>

Gábor Dénes Főiskola Hallgatói Önkormányzati Képviselete Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

6050 Lajosmizse, Szent István u.1.
képviselő: Cserényi István ált.eln.helyettes, Kecskés Anita elnök ... >>

Gazdák Bács-Kiskun Megyéért Egyesület

(oktatási)

6050 Lajosmizse, Móra F.u.22.
képviselő: Atyánszky György alelnök, Dr.Ádám Pál elnök, Dr.Bernáth Varga Balázs elelnök, Princz Krisztina titkár
Az agráriumban dolgozók érdekképviselete az alapszabály II.fejezete szerint. ... >>

Gyermekeinkért - Tanuszodát Alapítvány

(sport)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.
képviselő: Móra Ferenc
Tanuszoda létesitése. ... >>

Gyermekekért Plusz Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.
képviselő: Nagy Erzsébet kuratóriumi elnök
Az iskola nevelő-oktató tevékenységének és szabadidős végzésének támogatása a tanulók széles körének érdekeit figyelembe véve., Kulturális tevékenység folytatásához helyszín, helyiség létrehozása (szabadban vagy zárt helyen)., Maradandó értékek létrehozása, megtestesítése ? korszerű számítógépes, multimédás műveltség folyamatos megteremtése-, hozzáférés biztosítása az eszközökhöz., Nevelői munkához, oktatáshoz, tanuláshoz szük-séges tárgyak, eszközök, eszközrendszerek beszerzésének támogatása., Diákrendezvé-nyek támogatása: szabadidős programok (szakkörök, táborok, táncos és zenés rendezvények). Az iskola tanulóinak olyan kulturális előadások, kiállítások szervezése, mely mélyíti ismereteiket, illetve hozzájárul a világ megismeréséhez, a műveltségi szint fejlesztéséhez. Kulturális örökségeinek megóvása, kirándulások szervezése, melyek alkalmul szolgálnak Magyarország, vagy a szűkebb környezetünk Lajosmizse természeti és kulturális adottsága-inak, lehetőségeinek megismerése., Az iskola tanulói részére szervezett tehetséggondozó-, felzárkóztató foglalkozások szervezése, finanszírozása. Kiemelt tehetségű gyermekek (megyei vagy országos forduló esetén) versenyeztetésének, valamint felkészüléshez szükséges könyvek, folyóiratok, stb. támogatása. Hátrányos helyzetű, de valamiben tehetséges tanulók felzárkózásának, kibontakozásának segítése. Pályázatok kialakítása és finanszírozása (nyolc éven át kitűnő tanulók elismerése anyagilag is)., A tanulmányi versenyek díjazásának, jutalmazásának támogatása (tárgyjutalom, könyv, édesség, üdítő, játék, dekoráci-ós és szereplési kellékek vásárlása)., Kiadványok megjelentetésének, terjesztésének támo-gatása., Nemzeti múltunkkal, hagyományőrzéssel kapcsolatos rendezvények, programok szervezése, támogatása, finanszírozása., Sport nemzedék kinevelése érdekében: a versenysportban kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítmény érdemleges támogazása, segítése. Mozgáskultúra megismertetésére, megszerettetésére irányuló rendezvények szorgalmazása és finanszírozása. Egészséges életmód és azok kezdeményezéseinek támogatása., Ösztöndíj létesítése., A halmozottan hátrányos tanulók életkörülményeinek javítása., Természetvédelem, állatvédelem területén: Ismeretterjesztő előadások támogatása., Előadások után hallottakból vetélkedők, azok díjazásának támogatása., Múzeumlátogatások (baráti kör) támogatása. ... >>

Gyermekmosoly Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6050 Lajosmizse, Ceglédi utca 1.
képviselő: Veszelszkiné Nagy Erika kuratóriumi elnök
Az Általánis Iskola Kollégiuma, mint oktatási intézmény oktató-nevelő tevékenységének és feltételrendszerének segítése és jobbá tétele és az intézményben elhelyezett gyermekek segítése és támogatása. ... >>

Ideális Társadalomért Alapítvány

(oktatási)

6050 Lajosmizse, Bene 209.
képviselő: Dr.Jávor Béla elnök ... >>

Kéznyújtás Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

6050 Lajosmizse, Attila utca 5. 2/9
képviselő: Gombkötő Helga kuratóriumi elnök
Lajosmizse Város területén az önhibájukon kvül elesettek alkalmankénti segítése, idősek otthona létesítése, elhagyottak gondozása, időnkénti étkeztetés, hátrányos helyzetű gyermekek támogtásához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása. A rászorulók, elsősorban idősek, betegek, szociálisan elesettek, nagycsaládosok segítése, gondozása ugyanott. ... >>

Lajosmizse és Vidéke Baráti Köre

(egyéb)

6050 Lajosmizse, Ybl Miklós utca 26.
képviselő: Bártfai Róbert
A Lajosmizse és Vidéke című független, társadalmi, közéleti lap (továbbiakban: Lap) megjelenésének támogatása, fejlesztése, hogy a várost és környékét érintő kérdésekből, eseményekről a lakosságot tájékoztatni lehessen. ... >>

Lajosmizse N-18. Postagalamb Sportegyesület

(sport,kulturális)

6050 Lajosmizse, Görgey u. 2.
képviselő: Szabó Péter
A közös sporttevékenység megvalósítása érdekében egyesületi formában szervezi a postagalamb sporttevékenységet. A postagalambsport hagyományainak ápolása, népszerűsítése, a tenyésztők társadalmi összefogása, érdekeinek képviselete, szakismereteinek gyarapítása és a tenyésztés eredményességének sokoldalú segítése, röptetések megszervezése és lebonyolítása, az ehhez szükséges eszközök biztosítása, versenyek szervezése, valamint más szervek által rendezett kiállításon és versenyeken való részvétel az alapszabály 2. pontja szerint. ... >>

Lajosmizse Női Kézilabda Klub

(sport)

6050 Lajosmizse, Ady E. utca 4.
képviselő: Bujdosó Edit elnökhelyettes, Bujdosó Marianna elnök
Rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés iránti igények felkeltése, a tagok nevelése és a társadalmi öntevékenység, közösségi élet kibontakoztatása, biztosítani a minőségi sportolók megkezdett sporttevékenységének töretlen folytatását, a szponzorok kielégítő képviselete, sportolói magatartással az egyén és a támogató jó hírét szem előtt tartva. ... >>

"Lajosmizse Városért" Egyesület

(sport,egészségügyi,szociális,egyéb)

6050 Lajosmizse, Erkel F. utca 28
képviselő: Basky András elnök, Bíró Tiborné titkár, Józsáné Kiss Irén alelnök
A város jövője iránt vállalt felelősséggel hozzájárulni a település sokoldalú és arányos fejlesztéséhez, az infrastrukturális feltételek (út, járda, csatorna, egyéb közmű) jobbításához., Gyarapítani a helyben elérhető közszolgáltatásokat, és egyenlő eséllyel azokat elérhetővé tenni a város kül -és belterületén élők számára egyaránt., Hozzájárulni az egészséges környezet kialakításához, az életminőség környezeti feltételeinek javulásához., Segítséget nyújtani a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, védelméhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez, a hiányzó szülői kötelességek pótlásához, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséhez., Hozzájárulni családok szociális biztonságának megteremtéséhez és megőrzéséhez., Hozzájárulni az egyén esélyegyenlőségének megteremtéséhez az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális szolgáltatásokhoz való hozzájárulás során., Támogatni a betegségmegelőzést., Elősegíteni az emberi egészség védelmét, fejlesztését, megőrzését és helyreállítását., Egészséges, sportszerető ifjúság nevelése., Szociális helyzetük miatt hátrányos helyzetű, valamint a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók anyagi támogatása, részükre ösztöndíjak adományozása, korszerű tananyagok kidolgozásának támogatása. ... >>

Lajosmizséért Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6050 Lajosmizse, Városházi tér 1.
képviselő: Dr. Svébisné Gombkötő Gizella elnök
Szűkebb régióban mindenki egészséges ivóvízellátásban részesülhessen, biztosítva legyen mindenki számára az óvodai nevelés, a magas szintű ált. iskolai képzés, az egészséges életmódra való nevelés, valamint a sport támogatása. - egészségügyi, szociális ellátás nyújtása, - közvilágítás, a helyi közutak hálózatának jó minőségű terjesztése, valamint a köztemető rendjének biztosítása, - nemzeti és etnikai kisebbségek képviselete, az Alapító Okirat 3. pontja szerint. ... >>

Lajosmizséért Polgári Összefogás Egyesület

(kulturális)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.
képviselő: Zsigó Viktor
Lajosmizse Város polgári életének és értékeinek megteremtése és megőrzése az alapszabály II.fejezete szerint. ... >>

Lajosmizsei Asztalitenisz Club

(sport)

6050 Lajosmizse, Árpád utca 2.
képviselő: Tekes Dénes elnök ... >>

Lajosmizsei Babaház Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

6050 Lajosmizse, Hunyadi J. utca 9.
képviselő: Bagó Béla kuratóriumi elnök, Némethné György Csilla kuratóriumi tag, Szilágyi Orsolya kuratóriumi tag
Lajosmizse és környékén élő családok támogatása. A szülők munkába állását segítő Családi Napközi, gyermekmegőrző játszóház létrehozása és működtetése, kerületi pótmama szolgálat és a nyári gyermekfelügyelet, napközis és más tájakat felfedező táborok megszervezése és lebonyolítása. A gyermekek számára a fenti napközi kerületében ? igény esetén más intézményekben is ? korai fejlesztés és gondozás, komplex személyiségfejlesztés, népművészet ? zene, sport- és különféle tanfolyamok és a korai nyelvtanulás és zenei nevelés lehetőségének biztosítása., A családok szabadidős tevékenységének érték orientált szervezése ? egészséges életmódra nevelés, sport, túra, kirándulások, családtáborok, művészeti kiállítások, előadások, zene, közös ünnepek szervezése. ... >>

Lajosmizsei Futball Club

(sport)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér l4/a.
képviselő: Hodermarszki János ... >>

Lajosmizsei Gazdakör

(egyéb)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy.út 82.
képviselő: Rubos János ... >>

Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület

(kulturális)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.
képviselő: Dr. Kürti László ... >>

Lajosmizsei Ifjúsági Közösségek Szervezete

(egyéb)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy.u.82.
képviselő: Sándor Ildikó ... >>

Lajosmizsei Iparosok és Kereskedők Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. utca 99.
képviselő: Verdung Imre elnök
Az Ipartestület az egyéni és társas vállalkozók gazdasági, szakmai érdekének képviseletére és védelmére jött létre. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a tagjainak a szabadidő megszervezésében, oktatási és kulturális programok szervezésében, és vállalja az arra rászoruló vállalkozók részére tanácsadás nyújtását. ... >>

Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6050 Lajosmizse, Ságvári út 19.
képviselő: Sápi Katalin elnök, Szijjártó Viktória alelnök
Kulturális tevékenység, a magyar és ezen belül a jász történelem és kulturális hagyományok megismerése, őrzése és a fiatalok minél szélesebb körével való megismertetése, átadása. A településen élő fiatalok sportolási, öntevékeny, kulturális és művészeti tevékenységének fejlesztése, támogatása. Az ifjúságot veszélyeztető káros hatások elhárításában való részvétel, a drog-, AIDS-, és az erőszakmentes társadalom megvalósításáért. Fiatalok felkészítése gyerek- illetve ifjúsági foglalkozások vezetésére, illetve fiatalok ilyen téren való továbbképzésének támogatása. Lajosmizse értékeinek óvása, történelmi hagyományainak ápolása, a település fejlődésének elősegítése, a település kulturális- és közéletében való tevékeny részvétel. Kapcsolat tartása az önkormányzattal, civil szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel, helyi vállalkozókkal, egyházakkal, és a város érdeklődő befogadó közönségével. Nemzetközi elsősorban európai kapcsolatok kiépítése és ápolása, és ennek keretében bel- és külföldi cserekapcsolatok szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, illetve társadalmi szempontból hátrányos helyzetű fiatalok felkutatása és bevonása a közösségi munkákba. Helyi és regionális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, regionális együttműködés. Ismeretterjesztő, tájékoztató előadások, önsegítő csoportok, valamint konferenciák és fórumok szervezése és támogatása. Olyan kiadványok kiadása vagy kiadásának támogatása, amelyek az Egyesület szellemiségével összhangban vannak. Érdekérvényesítő tevékenység elősegítése és biztosítása. ... >>

Lajosmizsei Kereskedők- és Vendéglátósok Egyesülete

(oktatási)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 82.
képviselő: Silek László ... >>

Lajosmizsei Koszta József Szépművészeti Műhely és Alkotótelep Alapítvány

(kulturális)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.
képviselő: Holczhauser Zsuzsanna kuratóriumi elnök
Lajosmizsén és környékén a tanítványok munkáin keresztül és kiállításaik segítségével terjeszteni az igényt a szépre és a harmónikus látványokra, képekre, gondolatokra. Önálló művészeti program létrehozása. A szépművészet minden műfajának tanítása, magas fokú tanulmányokra való előkészítés, záró munka alapján diploma kiadása. Kiállításokon, pályázatokon, alkotó táborokban és művész telepeken való részvétel, ill.ezeknek szervezése, saját ösztöndíjak ... >>

Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12
képviselő: Magné Kemmer Márta kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja: közművelődési és könyvtári programok, rendezvények szervezése, támogatása., Lakóterületi, térségi, szakmai vagy egyéb (pl. szabadidős) tevékenységen alapuló kisközösségek, egyesületek, klubok, csoportok létrejöttének ösztönzése, szervezése, segítése. A település kulturális, hagyományőrző és természeti értékeinek ápolása, továbbfejlesztése és közkinccsé tétele, megismertetése az itt élőkkel, a fiatalokkal, az újonnan ideköltözőkkel. Támogatja a könyvállomány fejlesztését. Közreműködés Lajosmizse és társadalmi környezete formálásában, ismeretek terjesztése a haladó művészeti és közösségi hagyományok ápolása révén, aktív részvétel a település szellemi életében. Közösségi összefogás szervezése az önhibájukon kívül különösen rászoruló idősek, nagycsaládosok és roma származásúak mentális és egyéb módon megnyilvánuló segítése, támogatása. Történelmi egyházak és civil szervezetek karitatív tevékenységének segítése, felekezetektől függetlenül. Az intézmény helyiségei tárgyi felszereltségének javítása, a tevékenységek technikai hátterének korszerűsítése. A folyamatos működéshez szükséges anyagi eszközök tekintetében támogatás nyújtása. A legeredményesebb csoportok tevékenységének elismerése, jutalmazása, A népművészet és kézművesség, hagyományainak, szellemi értékeinek és technikai tapasztalatainak felelevenítése, igényes alkotásra nevelés a népművészeti és kézműves, továbbá képző- és iparművészeti jellegű műfajokban. Népművészeti, képzőművészeti és iparművészeti ágakban alkotóközösségek, műhelyek létrehozása és működtetése. Kiadványok, kiállítások, előadások, szakmai bemutatók, konferenciák, más rendezvények létrehozása, szervezése, lebonyolítása, ezek kivitelezésének támogatása. A Lajosmizséről elszármazottak településhez való kötődésének erősítése. A Lajosmizsén élő gyermekek és fiatalok nevelése, oktatása, képességeinek fejlesztése. Továbbképzési, kulturális, szociális, karitatív és sporttevékenységek támogatása belföldön és határainkon túl. Rendezvények reprezentációs és reklámköltségeinek fedezése. Az intézmény csoportjainak, dolgozóinak, a programok résztvevőinek útiköltség térítése. ... >>

Lajosmizsei Lovas Club

(sport)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 137
képviselő: Terenyi István ... >>

Lajosmizsei Polgári Körök Egyesülete

(egyéb)

6050 Lajosmizse, Városház tér 6.
képviselő: Gajdácsi Zita elnök, Járominé Fejes Edina alelnök, Ráczné Sándor Ildikó alelnök
Az egyesület alapító tagjai az egyesületet abból a célból hozzák létre, hogy a polgári értékek megteremtésének, illetve a már meglévő polgári értékeknek a megőrzése érdekében a társadalom, gazdaság, kultúra és politika területén közreműködjék azok fellendítéséért, fejlesztéséért a polgári értékrendet mindenben előtérbe helyezve. ... >>

Lajosmizsei Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6050 Lajosmizse, Jókai utca 33.
képviselő: Nagy Zoltán elnök, Sipos Márk alelnök
Lajosmizse és térsége közbiztonságának és vagyonvédelmének elősegítése, közreműködés a katasztrófa-elhárításban. Célja a rendőrséggel együttműködve a bűnmegelőzés és a polgárok közbiztonságérzetének javítása. ... >>

Lajosmizsei Sakk Kör

(sport)

6050 Lajosmizse, Irinyi u. 14.
képviselő: Móczó István
A sakk sport népszerűsítése, edzési és versenyzési lehetőség biztosítása, utánpótlás nevelés. ... >>

Lajosmizsei Szivárvány Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

6050 Lajosmizse, Bene 5/A.
képviselő: Fekete Ferenc kuratóriumi elnök
Családi napközi fenntartása, működésének bizosítása., Gondoskodás a 20 hetes - 14 éves korosztályú gyermekek napközbeni ellátásáról, szakszerű gondozásáról, neveléséről., Szolgáltatásként tanácsadással, iőszakos gyermekfelügyelettel, a családok igényeihez igazodó germeknevelést segítő szolgáltatások biztosításával családok segítése., Gyermekétkeztetés biztosítása., Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nvelése, ellátása., Igény esetén idegen nyelvi képzés, kézműves foglalkozások tartása, sporttevékenységek biztosítása, szervezése., Felmerülő igény esetén kirándulások, termlészetjárások szervezése, gyermekek nyaraltatása., Gyermekek egészséges életmódra, környezetvédelemre való nevelése., Hátrányos helyzetű gyermekek támogatásához szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület

(egyéb)

6050 Lajosmizse, Mizsei u. 5.
képviselő: Koller Dániel elnök ... >>

Lajosmizsei Utánpótlásnevelő Kézilabda Club

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6050 Lajosmizse, Kölcsey utca 56
képviselő: Nagy Ferenc
Lajosmizsén nagy hagyományokkal rendelkező sportág, a kézilabda további népszerűsítése, utánpótláskorú csapatainak (ifjúsági, serdülő, gyermek) biztosítani azokat a feltételeket, hogy a különböző korosztályos nemeti bajnokságokban, hazai és nemzetközi kézilabda tornákon minél jobb eredményeket érjenek el, a játékosok nevelése és felkészítése, sportolók felkészítéséhez és versenyeztetéséhez szükséges tárgyi, személyi és anyagi feltételek biztosítása, együttműködés a Magyar Kézilabda Szövetséggel, bázis iskolákkal, kézilabda diáksport egyesületekkel az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club

(sport)

6050 Lajosmizse, Mizsei u. 7-9.
képviselő: Faragó Gyula szakmai igazgató, Kisjuhász Sándor elnök, Krasnyánszki András Pál elnökségi tag
Az egyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, tagjainak nevelése. Működésének főbb célja ifjúsági, gyermekkorú és felnőtt labdarúgó játékok nevelése, versenyeztetése. ... >>

Legyetek Jók, Ha Tudtok Alapítvány

(egészségügyi)

6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.
képviselő: Józsáné Kiss Irén kuratóriumi elnök
-Elősegíteni az emberi egészség védelmét, fejlesztését, megőrzését és helyreállítását, a mindenkori népegészségügyi célok megvalósítását,
-Támogatni a betegségmegelőzést, a szűrést,
-Elősegíteni az egészséges életmód- és táplálkozás széleskörű elterjesztését, fejlesztését, a rekreációs tevékenységet,
-Hozzájárulni az egészséges környezet kialakításához, az életminőség környezeti feltételeinek javulásához,
- Segítséget nyújtani a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, védelméhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez, a hiányzó szülői kötelelezettségek pótlásához, a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült, fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséhez,
- Hozzájárulni a családok szociális biztonságának megteremtéséhez és megőrzéséhez,
- Hozzájárulni az egyén esélyegyenlőségének megteremtéséhez, az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás során,
- Elősegíteni- a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétől függetlenül
- az egészségügyi, gyermekjóléti, szociális szolgáltatások általános szakmai feltételeinek javítását, színvonalának emelését. ... >>

Magyar Meggytermelők Szövetsége

(érdekképviselet)

6050 Lajosmizse, Dózsa György út 86.
képviselő: Hegedűs László elnök
A meggytermelők érdekvédelmének biztosítása érdekében szervezi tagjait, érdekeiket képviseli, részükre az érdekérvényesítés elősegítése érdekében koordináló szerepet vállal, együttműködik és segíti a nemzeti, EU és egyéb kormányközi intézmények, hatóságok munkáját. Elősegíti a magyar meggy népszerűsítését az európai unióban. Elősegíti a meggytermesztéshez kapcsolódó minőségi rendszerek elterjedését. Közreműködik a meggyfogyasztás népszerűsítésében. Közreműködik tudományos konferenciák és tanulmányutak szervezésében és hatástanulmányok elkészítésében. Elősegíti a termelők, kereskedők és felvásárlók érdekegyeztetését. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41