Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lakitelek civil szervezetek


Találatok száma: 36
1. oldal

0-12 Lakitelek Magyar Postagalamb Sport Egyesület

(sport)

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
képviselő: Kiss Dezső ... >>

A Lakiteleki Gondozási Központért Alapítvány

(szociális)

6065 Lakitelek, Béke utca 20.
képviselő: Kapás Béláné kuratóriumi titkár, Tóth Ferencné kuratóriumi elnök
A Lakiteleki Gondozási Központ fejlesztésének elősegítése: a gondozottak ellátási körülményeinek javítása, a környezet esztétikusabbá tétele, az ápolási- gondozási munka tárgyi feltételeinek körszerűsítése, csoportos kirándulások támogatása, hozzájárulás a rendezvények költségeihez. ... >>

APEIRON Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6065 Lakitelek, Zalán u.6.
képviselő: Gálos Zsolt
A feltűnő viselkedésű, peremre szorult -,beilleszkedni nem tudó,vagy beilleszkedési zavarokkal kűzdő gyermek- és fiatalkorúak társadalmi beilleszkedésének segítése, támogatása. A feltűnő viselkedés és a dezintegráció tudományos megalapozottságú vizsgálatának, gazdasági-, szociális- és pszichológiai gyökerei feltérképezésének támogatása. Együttműködés iskolákkal a megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, munkakapcsolat gyermek-és ifjúságvédelmi szervezetekkel, köz-és civilszervezetekkel, vállkozásokkal, magán-kezdeményezésekkel. ... >>

Gazdakör

(egyéb)

6065 Lakitelek, Pf.24.
képviselő: Törőcsikné Szűcs Erzsébet ... >>

Harmónia 2004. Egészséges Fiatalokért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

6065 Lakitelek, Szikra dűlő 202.
képviselő: Turi István kuratóriumi elnök
Táboroztatás (fecsketábor) öko-környezetben, tájházban, sátorban, jurtában. Egészséges táplálkozásra nevelés, előadások szervezése e témában. Biokert alapjainak áttekintése (zöldség, gyümölcstermesztés), a termékek fogyasztásának elősegítése és megkedveltetése. Ökogazdaság és a természetes, egészséges környezet megőrzése, életmód alapjainak elsajátítása. Parasztudvar létrehozása (őshonos állatok tartása), kecskefarm, tej-, tejtermék-termelés mozzanataival való ismerkedés elsajátítása, a termékek fogyasztásának megkedveltetése. Kirándulások szervezése határon belüli és határon túli környezetben, cseretáborozás. Kézműves napok, természetes anyagok feldolgozása, a létrehozott termékek használatának elsajátítása. Hagyományőrzés, elfeledett régi használati eszközök, tárgyak gyűjtése, kiállítása, skanzen létrehozása. Sportolás, sportjátékok, az elfelejtett játékok felelevenítése. Prevenciós napok, orvosi tanácsok fiatalok egészségmegőrzése témában, az ifjúkor fellépő problémáinak kezelése érdekében. Idősekkel való kapcsolattartás, rendszeres otthonlátogatás. ... >>

Kerékpárút Alapítvány

(egyéb)

6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
képviselő: Harczos Zoltán elnök
A községhez tartozó Kapásfalu között a kerékpárral és segédmotorkerékpárral történő közlekedés könnyebbé váljon, kerékpárút építése. ... >>

Könyvtári Közösségekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6065 Lakitelek, Széchenyi körút 35.
képviselő: Brukner Lajosné kuratóriumi elnök, Madari Istvánné kuratóriumi titkár
A könyvtárban működő civil közösségek támogatása. A helyi lakosság információhoz jutásának elősegítése. Kiállítások, író-olvaső találkozók, előadói estek támogatása. ... >>

Lakitelek Aeroclub Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.
képviselő: Vári Gyula elnök, Vári István alelnök
A Sportegyesület elsődleges célja: Lakitelek és környékén meghonosítani a repülő sportokat. A sportegyesület további célja tagjai sporttevékenységének elősegítése rendezvényeken, sporteseményeken való részvétel előmozdítása, kapcsolat tartása a szakági sportszövetségekkel, a magyar repülősport népszerűsítése, fejlesztése, a pilóták utánpótlásának támogatása. ... >>

Lakitelek Alapítvány

()

6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
képviselő: P. Szőke János
A magyarországi demokratikus átalakulás érdekében a politikai kultúra fejlesztése és a mozgalmi tevékenység bővítése. ... >>

Lakitelek Közbiztonságáért Alapítvány

(közbiztonság)

6065 Lakitelek, Széchenyi krt.48.
képviselő: Jandrasits Józsefné kuratóriumi elnök, Vargáné Nagy Gyöngyi kuratóriumi titkár
Lakitelek és üdülőterülete közrendjének és közbiztonságának védelme érdekében a bűnmegelőzést és a bűnmegelőzést szolgáló eszközök és módszerek fejlesztésének segítése, a közrend és közbizotonságvédelmi, a bűnmegelőzési és bűnüldözési tevékenység támogatása. ... >>

Lakitelek Közművelődéséért Alapítvány

(kulturális)

6065 Lakitelek, Széchenyi krt 46.
képviselő: Csinger Sándorné elnök, Kiss Józsefné titkár
Lakitelek nagyközség kultúrális életének fejlesztése, a népdalkör segítése, a népi kultúra megőrzése, a magyar népzene megismerése, népzenei találkozók rendezése és azokon történő részvétel, aktív közreműködés a község kultúrális életében az alapító okirat 6. pontja szerint. ... >>

Lakiteleki Faluszépítő Egyesület

(kulturális)

6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
képviselő: Lőrinc István elnök ... >>

Lakiteleki Fiatalok Egyesülete

(sport,természetvédelem,egyéb)

6065 Lakitelek, Hankovszky út 25.
képviselő: Magyar Zoltán elnök
Az Egyesület alapvető célja tagjai segítése, pályázati és adminisztrációs tevékenységek ellátása, rendezvényszervezés, szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészség károsultak támogatása, idősek támogatása), környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelem, épített környezetvédelem, állatvédelem), településfejlesztési tevékenység, sporttevékenység (pl. sportélet támogatása), szabadidős és hobbitevékenység (pl. öregdiákok, gyűjtőtevékenység). Az Egyesület tevékenységének és közreműködésének fő célcsoportjai: gyermekek és fiatalkorúak. ... >>

Lakiteleki Gyermekalapítvány

(szociális)

6065 Lakitelek, Hunyadi u. 2.
képviselő: Kókai Szabó Péter elnök, Rozsnyói Ákosné titkár
Támogatni minden arra rászorú és arra érdemes gyermeket. Támogatni a keresztény szellemű erkölcsös, nemzeti jellegű nevelés ügyének helybeli kezdeményezéseit. ... >>

Lakiteleki Hegyközség

(oktatási)

6065 Lakitelek, Széchenyi krt.48.
képviselő: Németh Ferenc hegyközségi elnök, Papp Kálmán hegybíró
A hegyközség célja, területén a szőlőműveléssel és bortermeléssel foglalkozók, a tevékenységükhöz kapcsolódó érdekeinek előmozdítása, az előállított termékek színvonalának emelése, piacképességének javítása, valamint a korszerű származás és minőségvédelem meghonosítása és érvényesítése. ... >>

Lakiteleki Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6065 Lakitelek, Kiss J. u. 1.
képviselő: Olajos István kuratóriumi elnök
A Lakiteleki Általános Iskola sokoldalú segítése. ... >>

Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete

(kulturális,szociális)

6065 Lakitelek, Móra Ferenc utca 6.
képviselő: Kutasiné Szombati Márta elnök
Az élet és az anyaság, apaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata. Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládok képviselnek. Nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. A nagycsaládok szociális, anyagi biztonságáért, erkölcsi megbecsüléséért. Kulturális felemelkedéséért történő kiállás. Család, gyermek és ifjúságvédelem, ifjúsági hálózat kiépítése. A gyermekek képességeinek fejlesztése, ismeretterjesztés. ... >>

Lakiteleki Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6065 Lakitelek, Kiss J. u. 1/a.
képviselő: Fodor Józsefné
A Lakiteleki Napköziotthonos Óvodába járó gyermekek sokoldalú fejlesztésének segítése az Alapító Okirat 5. pontja szerint. ... >>

Lakiteleki Pedagógus Kamara

(egyéb)

6065 Lakitelek, Széchenyi krt.72.
képviselő: Mészáros László ... >>

Lakiteleki Torna Egylet

(sport)

6065 Lakitelek, Széchenyi körút 78.
képviselő: Anka Balázs elnök ... >>

Lakiteleki Tölgy Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

6065 Lakitelek, Kiss János utca 1.
képviselő: Harmatos Áronné kuratóriumi titkár, Molnár Gyula kuratóriumi elnök
Az Alapítvány alapítói kiemelt céljuknak tekintik Lakitelek fejlődésének előmozdítását, a település gyarapodásához, a település értékeinek megvédéséhez történő hozzájárulást, valamint a lakiteleki gyermekek és fiatalok támogatását. Az alapítók meggyőződése, hogy egy- egy település jövőjének záloga a település ifjúságában rejlik. Ezért kiemelten kívánjuk támogatni a gyerekek és fiatalok lokálpatrióta és nemzeti szellemű, valamint környezettudatos nevelését, iskolai és szakmai előmenetelét, továbbá kulturális-, sport- és szabadidős tevékenységét. Kiemelt céljuknak tekintik továbbá a környezet- és természetvédelem ügyéhez történő helyi hozzájárulást. Az Alapítvány neve ?amellett, hogy az Lakitelek egyik külterületi részének (Tőserdő) névadó fafaja- szimbolikusan utal egyfelől az alapítvány tevékenységén belül erősen jelenlévő környezet- és természetvédelmi tevékenységre, továbbá az alapítvány fő céljára. A TÖLGY ugyanis amellett, hogy Lakiteleken fontos fafaj, az alábbi cél rövidítése: Társadalmi Összefogás Lakitelek Gyarapításáért. Az alapítvány céljainak elérése érdekében részt kíván venni terület-, vidék--, vállalkozás- és humánerőforrás-fejlesztési, valamint környezet- és természetvédelmi programokban, elsősorban a Lakiteleken és a Kecskeméti Kistérségben, de ezen kívül Bács-Kiskun megye és a Dél-alföldi régió más területein is. ... >>

Lakiteleki Triatlon és Szabadidősport Club

(sport)

6065 Lakitelek, Úttörő u. 20.
képviselő: Szentirmay Tamás
A sportegyesület tagjai és a lakosság számára rendszeres sportolási, testedzési lehetőséget nyújtó programok szervezése, biztosítása. Túrák, sportturisztikát, utazások, sportrendezvények szervezése. A sport, a rendszeres testmozgás népszerűsítése. A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. A sportegyesület tagjai és a lakosság számára rendszeres sportolási, testedzési lehetőséget nyújtó programok szervezése, biztosítása. Túrák, sportturisztikai, utazások, sportrendezvények szervezése. A sport, a rendszeres testmozgás népszerűsítése. A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. A triatlon és duatlon sport az egészséges életmód népszerűsítése az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Nemzeti Fórum Egyesület

(kulturális,egyéb)

6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
képviselő: Lezsák Sándor, elnök
A magyar nemzet és a magyar haza szolgálata, nemzeti hagyományok tisztelete, a keresztény szellemi kultúra és erkölcsi értékek terjesztése. ... >>

Népfőiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
képviselő: Lezsák Sándor kuratóriumi elnök
Kultúrális nemzeti örökségünk megőrzése, segíteni a felnövekvő magyar nemzedék erkölcsi, szellemi és testi gyarapodását. Kultúrális nemzeti örökségünk megőrzése, segíteni a felnövekvő magyar nemzedék erkölcsi, szellemi és testi gyarapodását. Támogatni a társadalom demokratikus önszerveződési formáinak minél szélesebb körű kiteljesedését és elterjedését a népfőiskolai módszerekkel. A fenti célok elérése érdekében az Népfőiskolát alapít és tart fenn az Alapítvány az Alapító Okirat II. pontja szerint. ... >>

Oltalom Alapítvány

()

Lakitelek, Széchenyi krt. 48/a.
... >>

Polgárőrség Lakitelek

(közbiztonság,környezetvédelmi)

6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.
képviselő: Id. Salánki Imre elnökhelyettes, Török Nándor elnök
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények mérséklése, a vagyonvédelem javítása. A lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A bűnügyileg fertőzött területeken a veszélyeztetett személyek körében ingó - és ingatlan vagyontárgyak védelmére lakossági járőrszolgálatot szervez. A bűnmegelőzés érdekében nyilvános reklám - és propaganda, oktató felvilágosító, tanácsadó tevékenységet folytat az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

"Seregély 2007" Egészségmegőrző Egyesület

(egyéb)

6065 Lakitelek, Seregély utca 45.
képviselő: Carolin Zoltán
A szabadidő hasznos és egészséges eltöltése, az egészség megőrzése, az életvitelből származó tapasztalatok átadása. ... >>

Szikra Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

6065 Lakitelek, Alkotmány utca 11.
képviselő: Kalócz Antal elnök
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése., Az egyesület tagjainak a horgászetika tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése., A sporthorgászattal is hozzájárulni a szabadidő kulturált eltöltéséhez., Az egyesület érdekképviselete és érdekvédelme, valamint működési feltételeinek javítása. ... >>

Tiszamenti Motorsport Egyesület

(sport)

6065 Lakitelek, Szikra utca 3/a.
képviselő: Lovas József elnök
Tagjainak versenyek és motoros találkozók szervezése szabadidő eltöltése és ezekhez a tevékenységekhez szükséges eszközök és anyagi források biztosítása. Az egyesület működésének célja az is, hogy versenyek szervezésén keresztül megismertesse a dél-alföldi régiót. Kapcsolatteremtés más hasonló jellegű egyesületekkel, közös sportrendezvények szervezése. ... >>

Tölgtyfa Vadásztársaság Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

6065 Lakitelek, Napsugár utca 8.
képviselő: Borbély Károly elnök, Kovács Béla titkár
A vonatkozó jogszabályok keretei és feltételei szerint vadgazdálkodási és vadászati tevékenység végzése. A vadászattal, vadgazdálkodással, a környezet-és természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek bővítése, az ezekre vonatkozó ismeretterjesztés. ... >>

Tölgyfa Sportegyesület Lakitelek

(sport)

6065 Lakitelek, Kiss János u. 1.
képviselő: Olajos István
Sport az alapszabály III. fejezete szerint. ... >>

Tőserdei Vadásztársaság

(sport)

6065 Lakitelek, Uttörő u. 19.
képviselő: Gangl János ... >>

Tőserdőért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.
képviselő: Galgóczi Ágoston Zsolt kuratóriumi elnök
Lakitelek-Tőserdő idegenforgalmának fellendítése, rendezvények szervezése. Sport és egyéb szakmai napok, kiállítások, találkozók szervezése. A Kiskunsági Nemzeti Park érintett területe, valamint Lakitelek - Tőserdő közterületi rendjének fenntartása. A közhasználatú eszközök javítása és építése, a térség szolgáltatásainak fejlesztése, természeti értékek védelme, az Alapító okirat III. pontja szerint. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41