Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Leányfalu civil szervezetek


Találatok száma: 41
1. oldal

2016 Junior Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

2016 Leányfalu, Hunyadi János u. 32.
képviselő: Bernhardt Gyula elnök
sportolás, természet- és környezetvédelem, esélyegyenlőség elősegítése, nevelés, ismertterjesztés, közrend, közlekedésbiztonság védelme, kulturális tevékenység ... >>

Az Erdélyi Magyarságért Alapítvány

()

2016 Leányfalu, Kikelet utca 4.
képviselő: Atzél Ferenc
Folyamatosan gondoskodni az Erdélyi Magyarság c. független folyóirat megjelentetéséről. Emellett a demokratikus nemzeti gondolkodás klasszikusainak műveiből kíván válogatást megjelentetni, támogatja az alapítvány célkitűzéseit szolgáló művek megjelentetését. ... >>

BENEFÍCIUM Alapítvány A Szép Időskorért

()

2016 Leányfalu, Boldogtanyai utca 4.
képviselő: Szpisják Mihályné
Időskorúak gondviselésének, helyzetük javításának, életszínvonaluk emelésének elősegítése, anyagi, szellemi támogatása. ... >>

Bexteam Vienna-Budapest Sport Club

(sport)

2016 Leányfalu, Vadrózsa u. 12.sz.
képviselő: Juhász László elnök
Sporttevékenység ... >>

Boldogasszony Szövetség

(érdekképviselet)

2016 Leányfalu, Kun u.14.sz.
képviselő: Dr.Endrey Antal elnök, Dr.Piukovics Iván alelnök, Szalai Zoltánné titkár ... >>

Boróka Óvoda és Játszóház Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2016 Leányfalu, Jázmin u. 1. sz.
képviselő: Herbály Gizella
A bölcsöde nevelő munkájának folytatá- sa 12 fős kiscsoportokban, új módsze- rekkel, szemlélettel. Angol és német nyelv oktatása. A szülők elfoglaltsá- ga esetén tartalmas programok melletti felügyelet. A mozgássérült gyermekekkel külön foglalkozás. ... >>

Brendella Vizisi Sportegyesület

(sport)

2016 Leányfalu, Rigó u.19/a.sz.
képviselő: Takács László ... >>

Dornys Judith Alapítvány

(szociális)

2016 Leányfalu, Rigó u.11.sz.
képviselő: Szarka Józsefné
Mozgássérült gyermekek esztétikai nevelése, e cél érdekében működő intézmények, elsősorban Pethő Intézet támogatása. ... >>

Duna-Eurórégió Együttműködési Civil Kezdeményezés

(érdekképviselet)

2016 Leányfalu, Kemping u. 1.
képviselő: Hetényi Szabolcs titkár
magyar és nem magyar lakosok és vállalkozók számára a térségi ügyek területén a tulajdonosi jogok helyes érvényrejutásához való segítségnyújtás. A település fejlődésének előmozdítása ... >>

Első Cserkészkerületért Alapítvány

(érdekképviselet)

2016 Leányfalu, Hegyalja u.1.sz.
képviselő: Solymosi Balázs
A magyar Cserkészszövetség I. Cserkész kerületének támogatása. ... >>

Eöry-Kondi Rekreációs és Szabadidős Közhasznú Egyesület

(sport)

2016 Leányfalu, Akácos u. 5/c.
képviselő: dr. Boronkay Miklós - önállóan -, Márton János - önállóan -, Pardi Rózsa - önállóan -
Sportolási jellegű rekreációs és szabadidős lehetőség biztosítása az érdeklődők számára, részben rendszeres edzések, részben sporttáborok és kirándulások szervezésével, illetve egyéb alkalmas módon. ... >>

Esély a Hajlékra Hajléktalanokat és Elesetteket Támogató Alapítvány

(szociális)

2016 Leányfalu, Erkel F.u.1.sz.
képviselő: Selmeczi Tibor
Segítséget nyújtani elesettek, kilátástalan helyzetű, nagyvárosok agglomerációs övezetében élőknek. ... >>

Fogyasztóvédők Országos Egyesülete

(egyéb)

2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 132.
képviselő: dr. Baranovszky György ( elnök ), dr. Eitmann Norbert, dr. Horváth György (elnök)
A fogyasztók általános védelme. ... >>

Gyógyító TAO Központ AlapÍtvány

(kulturális)

2016 Leányfalu, Hársfa u.3.sz.
képviselő: Kratz Antal /1-2 együtt/, Mészáros János /1-2 együtt/
A gyógyító keleti mozgás művészet kialakulásának elősegítése. CHI KUNKG /szervezetük energia készletével vég- zett munka TAI CHI lassított mozgás/ tanítása, egészségmegőrző légzés, meditációs gyakorlatok megismertetése, terjesztése. ... >>

Jézusi Teljes Evangéliumi Közösség Ökumenikus Gyülekezete

(kulturális)

2016 Leányfalu, Boldogtanyai út 4.
képviselő: Bella Árpádné ( elnök )
Az ország területén a teljes evangélium hirdetése, hitelveinek tanítása és az arra rászorulók segítése. ... >>

Kalevala Alapítvány

()

2001 Leányfalu, Móricz Zsigmond u.95.sz.
képviselő: Szintai István
Különböző népek kulturájának megismerése, kapcsolatok fejlesztése. ... >>

Keresztény Ifjúsági Szálláshelyek Szövetsége

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

2016 Leányfalu, Vadrózsa u 34.
képviselő: Tartsák András (elnök)
A fiatalok egészséges életmódra nevelése, hasznos időtöltés biztosítása, természetközeli környezetben közösségfejlesztés. ... >>

Kitörés Vívó Klub Leányfalu Sportegyesület

(sport,oktatási)

2016 Leányfalu, Kőris u. 18.
képviselő: Héri László elnök
A vívósportok népszerűsítése. A tagok részére oktatást, edzést biztosít. Sportrendezvények szervezése. ... >>

Leányfalu Baráti Kör

()

2016 Leányfalu, Erkel köz 1.sz.
képviselő: Dr.Séra Lászlóné ... >>

Leányfalu Helytörténeti Múzeuma Közhasznú Közalapítvány

()

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u.153.sz.
képviselő: Dr. Redő Ferenc elnök
Állandó helytörténetei múzeum létrehozása, az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása, a múzeum működésének finanszírozása, tárgyi és személyi szükségletek megteremtése. ... >>

Leányfalu Iskolaügyéért Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

2016 Leányfalu, Szent Imre herceg u.9.sz.
képviselő: Karsai Miklósné, özv.Zsidei Barnabásné
A község oktatási intézményeinek és munkatársainak munkafeltételeit, körülményeit segíti, javítja. ... >>

Leányfalu Labdarúgásáért Alapítvány

()

2016 Leányfalu, Móricz Zs.u.126.sz.
képviselő: Kisérdi József
Leányfalu labdarugó életének ... >>

Leányfalu Nagyközség Épített Környezetének Alakításáért és Védelméért Közhasznú Közalapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.
képviselő: Dr. Baráth Etele önállóan, dr. Bodoky Tamás János titkár önállóan
Leányfalu Nagyközség területén az épített környezet kialakításának hatékony elősegítése, megóvása és fejlesztése. A Duna parton szabadidő parkok kialakítása, vízi túrázók fogadására alkalmas partszakaszok kialakítása. Az alapító illetékességi területén kerékpárút építése, kutúrális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem,állatvédelem, környezetvédelmem, közrend és közlekedésbiztonság, védelme, mentés katasztrófa elhárítás. ... >>

Leányfalu Nagyközség Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,kulturális,környezetvédelmi)

2016 Leányfalu, Mátyás király u. 12/a.
képviselő: Horváth Géza
A magyar tűzoltási kutúra társadalmi gyökereinek, tárgyi és kulturális emlékeinek, társadalomszervező hatásainak Magyarországon belüli, illetve külhonbéli kutatása, a helyi-, a regionális-, és az országok közöti társadalmi erőforrások feltárása, a kapcsolódó gazdasági, társadalmi és civil szerveződések együttműködésének fejlesztése. ... >>

Leányfalu Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

(közbiztonság)

2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 124/a.
képviselő: Balla Józsefné, Budenszki Ferenc, Kristály Árpád ... >>

Leányfalui Nőegylet Egyesület

(szociális)

2016 Leányfalu, Gyulai P. u. 2.sz.
képviselő: Antal Erika elnök, Hegyi Sára titkár, Karsainé Inczédy Ildikó elnökhelyee ... >>

Leányfalui Református Szeretetotthon Alapítvány

(szociális)

2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 1.sz.
képviselő: Pályi Péter
A Református Szeretetotthon működésének támogatása, az otthon anyagi eszközei- nek, forrásainak bövítése, az időskorú- ak életkörülményeinek javítása. ... >>

Leányfalusi Civil Egylet

(környezetvédelmi)

2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 124.sz.
képviselő: Bana Erzsébet elnökségi tag, Csorba Sándor elnökségi tag, Farkas Gyula elnök, Pándi László elnökségi tag, Pereházy Pál Adorján
környezet- és temészetvédelem stb. ... >>

Leányfalusi Kulturális Egyesület

(kulturális)

2016 Leányfalu, Móricz Zs.u.124.sz.
képviselő: Dr.Havas Imre elnök ... >>

Leányfalusi Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 124.
képviselő: dr. Al-Fakihné dr. Molnár Márta
Leányfalu és a Dunakanyar települései kultúrális hagyományainak fejlesztése, ápolása, valamint az iskolarendszeren kívüli tanulási, művelődési lehetőségek szervezett megteremtése, a békére, környezettudatos gondolkodásra nevelés és a tudományos, művészeti ismeretterjesztés elősegítése. ... >>

Napfény Szabadidő Sportegyesület

(sport)

2016 Leányfalu, Akácos u.34.sz.
képviselő: Repárszky László, Schmidt János, Szabó Miklós ... >>

Orion Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,kulturális)

2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 163/C.
képviselő: dr. Kocsis István elnök
A helyi erdő- és mezőgazdasági, valamint - földtulajdonosi (használói) - érdekekkel öszhagban, a környezet - és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással óvja a vadon élő állatokat, azok élőhelyét, gondozza a vadállományt, emellett a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával tagjai részére, lehetőségének keretei között - az egészségmegőrzés, rekreációi, valamint ismeretterjesztés és hagyományőrzés céljával - sportvadászati lehetőségeket biztosítson. ... >>

Parabike Közhasznú Egyesület

(sport)

2016 Leányfalu, Mogyorós utca 7.sz.
képviselő: Barsi Gizella elnök, Fehér László, Novákné Szauter Edit
Fogyatékos és nem fogyatékos emberek részére rendszeres sporttevékenység, szabadidős tevékenység biztosítása. ... >>

Puszta Sándor Kulturális Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14.
képviselő: dr. Radvány László
Kulturális, vallási programok szervezése, sportesemények rendezése, hitoktatás, jegyesoktatás, lelkisegély-nyújtás, alkohol-és drogprevenció, nyári táborok, ifjúsági sportprogramok szervezése, beteglátogatás, idős gondozás, hátrányos helyzetű személyek támogatása. ... >>

Szabadidő Sport- és Kézilabda Klub Egyesület

(sport)

2016 Leányfalu, Móricz Zs.u.124.sz.
képviselő: Krisztandi Józsefné, Pánczélné Bana Erzsébet ... >>

Szakma és Érettségi - Esélyegyenlőségért Alapítvány

(oktatási,szociális)

2016 Leányfalu, Malomhegyi u. 23.
képviselő: Szilágyi Ildikó elnök
Az Európai Unió képzési stratégiájához való alkalmazkodás segítése. Idegen nyelvi képzés támogatása. Hátrányos helyzetű személyek tanulmányaiban segítségnyújtás. Hosszabb távon középfokú oktatási intéznmények létrehozása. ... >>

Szent Gellért Családsegítő és Oktatási Alapítvány

(oktatási,szociális)

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 141.
képviselő: Szakál Antal
A keresztény szellemű és erkölcsű ifjú- ságnevelés és családgondozás támogatá- sa. ... >>

Szent Gellért Lelkigyakorlatos Ház

(kulturális)

2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 141.
képviselő: Szilágyi János
Kulturális, hitéleti ... >>

Szentendrei Korfball Klub

(sport)

2016 Leányfalu, Hegyalja u. 1.sz.
képviselő: Horváth Krisztina titkár, Horváth Rozália, Horváth Viktor, Nagy Ferenc elnökhelyettes, Salgó Attila, Tegzes Dániel elnök ... >>

TRANSFOTO Alapítvány

()

2016 Leányfalu, Móritcz Zs.u.129.sz.
képviselő: Moldován Domokos
Az induló vagyon 2%-ának érintetlenül hagyásával ... >>

Vadkacsa Leányfalui Gyermek Vízi Flotta Közhasznú Egyesület

(sport)

2016 Leányfalu, Erkel köz 5.sz.
képviselő: Kis Anna elnökh. (önállóan), Pándi László elnök (önállóan), Pereházy Pál (önállóan)
Leányfalui vízi sport bázis létrehozása sportolási lehetőség, ismeretterjesztés vízi túrákon való részvétel. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41