Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Magyarszék civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

A Magyarszéki Iskoláért Közalapitvány

(intézményi,oktatási)

képviselő: kuratóriumi elnök Ábel Lászlóné
A magyarszéki általános iskolában tanuló gyermekek oktatásának, nevelésének, müvelődésének elősegítése, támogatása, az iskola tárgyi eszközeinek javítása, különösen figyelemmel a tehetséggondozás, a továbbtanulás elősegitésére. ... >>

A Magyarszéki Vállalkozók Egyesülete

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

7396 Magyarszék, Kossuth Lajos utca 3.
képviselő: elnök Turner Attila
Az iparos és vállakozói tevékenységgel összefüggő hagyományok ápolása, őrzése;
- Magyarszék település történeti, környezeti, természeti értékeinek ápolása;
- a település és környéke turisztikai fejlődésének elősegítése;
- az egyesületi cél megvalósítása érdekében a szabadidő hasznos eltöltése érdekében programok szervezése;
- a magyarszéki iparosok és vállalkozók érdekeinek és céljainak képviselete. ... >>

Baranyai Vakok és Gyengénlátók Sportegyesülete

(sport)

7396 Magyarszék, Kossuth L. utca 145.
képviselő: elnök Kispál Ferenc
a látássérült emberek sportolási lehetőségének biztosítása, sportmozgalom ? így a Magyar Tekéző mozgalom ? erősítése, segítése, tagjainak sporttevékenységén keresztül, illetve általános testkultúra javítása. Minőségi sporteredmények elérése, ehhez a sportolók kiválasztása, felkészítése, versenyeztetése, az utánpótlás folyamatos biztosítása. ... >>

Diána" Vadásztársaság Magyarszék

()

képviselő: Böröcz Tibor elnökhelyettes(titkár), Klomfár László elnök ... >>

Első Pumpabike Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7396 Magyarszék, Petőfi utca 29.
képviselő: elnök Benke Zsolt
tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolási lehetőségének biztosítása, minősített sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Az állampolgárok részére a sportolási, testedzési lehetőségek biztosítása. A sportegyesület működési területén található nevelési intézmény tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabdidő sportjának segítése. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. A sportolás elősegítésével az egészségmegőrzés, a képességfejlesztés és nevelés terén hasznos tevékenység kifejtése, mellyel hozzájárul az egészségügyi és szociális célok, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához. A sportolási lehetőségek biztosításán kersztül a gyermekek és az ifjúság egészséges életmódra nevelésében, a sportkultúra kialakításában és ezzel együtt a kulturális, művelődési és oktatási célok megvalósításában való részvétel. A "Pumpabike" sportág hazai megismertetése és népszerűsítése. ... >>

Magyarszék és Környéke Gazdák Vadásztársaság

(sport)

7396 Magyarszék, hunyadi János utca 12.
képviselő: elnök Lajos János ... >>

Magyarszékért Egyesület

(kulturális)

7396 Magyarszék, Kossuth Lajos utca 33.
képviselő: elnök Szabolcsiné Kajtár Cecília ... >>

Magyarszéki Falukör Egyesület

(kulturális)

7396 Magyarszék, Kossuth Lajos utca 33.
képviselő: elnök Hering János
Magyarszék község szépítése, környezetének megóvása. Közművelődési, közösségfejlesztő, társadalmi részvételt biztosító tevékenység folytatása. Tevékeny részvétel a település fejlesztésében a tervezéstől a kivitelezésig. Az egészséges életmód és a környezetvédelmet támogató tevékenység folytatása. Aktív részvétel a község életének irányításában. ... >>

Magyarszéki Önkormányzati Sportegyesület

(sport)

7396 Magyarszék, Kossuth Lajos utca 33.
képviselő: elnök Nagy Gábor, technikai vezető Lukovics Gábor
A magyarszéki sportélet fellendítése érdekében sporttevékenység, illetve sportszervezői tevékenység folytatása. A rendszeres versenyszerű labdarúgó sport, rendszeres versenyszerű kerékpár és motorkerékpársport megszervezése, valamint rendszeres tömegsport tevékenység elsősorban asztalitenisz, sakk és kispályás labdarúgás sportágak végzése és szervezése a község és környékének lakói bevonásával. A pétanque sport tevékenység végzése. ... >>

Magyarszéki Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,oktatási,egyéb)

7396 Magyarszék, Kossuth Lajos utca 33.
képviselő: elnök Sarkadi Imre
a bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok), csoportok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. Az élet és testi épség óvásával, a vagyonvédelmi és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolat létesítése és fenntartása. Közreműködés a természet- és környezetvédelmi feladatok végrehajtásában. A különböző csoportok tevékenységét elősegítő információk, tapasztalatok, módszerek közvetítése, ajánlása. Az egyesület feladatait különböző tevékenységi formákon keresztül valósítja meg, mint a járőrözés, figyelés, információszerzés és a továbbítás. A helyi önkormányzatokkal és helyi rendőri szervvel együttműködés a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése érdekében. A bűnmegelőzés és a vagyonvédelem érdekében propaganda és oktatási tevékenység kifejtése. ... >>

Mecseki Aranybika Vadásztársaság

()

7396 Magyarszék, Zrínyi u. 2.
képviselő: Mühl Gyula elnök ... >>

Sarutlan Kármelita Nővérek

(egyéb)

képviselő: Jeges Valéria Mirjam
Rendi tevékenység: egyházmegyei ostyasütés, egyházi ruha javítása. Kontemplativ monasztikus rend. ... >>

Széki Borrend Egyesület

()

7396 Magyarszék, Kossuth Lajos u. 33.
képviselő: Rauch János elnök ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41