Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mályi civil szervezetek


Találatok száma: 27
1. oldal

"A Mályi Iskolásokért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3434 Mályi, Móra F. út 11.
képviselő: Jobbágy Béláné
A kiváló tanulók jutalmazása, támogatása, az iskolai eszközállomány fejlesztése, az iskolai kulturális és sportjellegű rendezvények helyzettjeinek és szervezőinek támogatása, táborozás és erdei iskolai foglalkozások támogatása. ... >>

A Mályi Református Egyházért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

3434 Mályi, Akácos u.28.
képviselő: Szabolcsik István
a Mályi Református Egyház működésének,hitéleti tevékenységének támogatása. A hitéleti tevékenység keretein belül: -konferenciák, -lelkész, presbiteri továbbképzések támogatása: -hittanoktatás segítése, -rászoruló személyek támogatása, segítése. A 87. hrsz. alatt lévő református templom,a 88, hrsz, alatt lévő szolgálati lakás, kiszolgáló helyiség, nagyterem, amely természetben a Mályi, Kossuth ú.4. szám alatt található, amelyet a Református Egyház nemrég kapott vissza: - tatarozása, - karbantartása, - felújítása, - épületbővítés, - építkezés, ... >>

Alapítvány a Móra Ferenc Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

3514 Mályi, Móra F.u.11.
képviselő: Szép Lászlóné, Vécsei István
A mályi Móra Ferenc Általános Iskolában folyó oktató nevelő munka folyamatos megújítása, színvonalának emelése, a diákok, tanárok önálló kezdeményezéseinek támogatása. ... >>

Ati-Car Motorsport Sportegyesület

(sport)

3534 Mályi, Rákóczi út 114.
képviselő: Ládi Attila elnök
Az autósport népszerűsítése, széles közönséggel történő megismertetése, ezen belül is a drift versenyzés megismertetése a szélesebb közönséggel, magyarországi propagálása. Az autósport, verseny, versenyzők támogatása. Versenyek szervezése, lebonyolítása. ... >>

Borsodbor Munkástanácsa

()

3434 Mályi, Vasut.u.5.
képviselő: Tetétleni Józsefné ... >>

BORSODI OFF-ROAD EGYESÜLET

(sport,oktatási)

3434 Mályi-Pingyomtető, Viola utca 10. (2180 hrsz.)
képviselő: Nagy János elnök
Az elismert szakmai szervezetekkel, és külföldi klubokkal szakmai kapcsolatok fenntartása, és megállapodások kötése. Sportolási feltételek biztosítása és támogatása. Versenyzők felkészítése és képzése. Autó-, motor- és vízisport rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Dr.Brózik Sándor Mályi Kertbarátok Köre

(egyéb)

3434 Mályi, Akácos utca 24.
képviselő: Horánszky Gergely elnök ... >>

"Együtt-Egymásért" Családsegítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3434 Mályi, Dankó Pista utca 3/ A
képviselő: Pekárovics Péter
Olyan családok támogatása, akik átmenetileg nehéz anyagi helyezetbe kerültek, saját erőből nem képesek helyzetükből kiutat találni, azon javítani:
-gyermeket vagy gyermekeket nevelnek, a létbizonytalanság miatt a gyermekek állami gondozásba vétele fenyeget,
-ezen családoknál albérleti lehetőség keresés,
-hozzájárulás az albérleti költségekhez,
-szakszerű gyermekfelügyelet ellátás,
-orvosi kezelések esetén utazási támogatás,
-gyógyszerek kiváltásához segítségnyújtás,
-beiskolázási támogatás. ... >>

"Élő Templomért" Mályi Római Katolikus Egyházközségének Alapítvány

(kulturális)

3434 Mályi, Fő út 51.
képviselő: Kocsis József
Mályi község római katolikus Egyházközsége, Mályi, Fő u. 51. sz. alatti temploma rendeltetésének fejlődően megfelelő funkcióképessége fenntartásával kapcsolat feladatok ellátása, azok anyagi költségeinek viselése, különös tekintettel az épület műemlék jellegének és rekonstrukciós igényének szem előtt tartására. Az alapítvány célja, nevének megfelelően, azon támogatás megszervezése is, amely a Templom és az Egyházközség hitbuzgalmi, kulturális és keresztény szociális életének fejlődését szolgálja. ... >>

Fiatalok Fiatalokért Egyesület

(egyéb)

3434 Mályi, Botond utca 8/A.
képviselő: Gergely Miklós ... >>

Fiatalokért Kulturális és Szabadidő Egyesület

(kulturális)

3434 Mályi, Botond utca 8 A
képviselő: Gergely Miklós ... >>

Justitia Vitorlás Sportegyesület

(sport)

3434 Mályi, Kőváry út 3
képviselő: Papp Tibor ... >>

KÖR Közös Jövőnkért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

3434 Mályi, Gárdonyi Géza utca 2.
képviselő: Virág László
-leszakadó társadalmi rétegek támogatása, felzárkóztatása, reintegrációja;
-esélyegyenlőség erősítése, esélyegyenlőség létrejöttének és fenntartásának elősegítése, támogatása;
-külön célkitűzés a romák támogatása, felzárkóztatása, integrációja, reintegrációja;
-családok támogatása;
-ifjúsági és gyermekprogramok szervezése, lebonyolítása, támogatása, ifjúsági csoportok támogatása, önállóságuk fejlesztésének elősegítése, hatékony társadalmi részvételük elősegítése;
-fogyatékosok, fogyatékkal élők, tartósan betegek támogatása, segítése;
-szociális feladatok ellátása;
-kulturális programok szervezése, hagyományőrző tevékenységek támogatása, keresztyén szellemiség ápolása;
-képzések, tovább képzések szervezése;
-a megnevezett célcsoportok közül minél több személy bevonása saját életkörülményeinek, életfeltételeinek javításával, illetve a hasonló problémákkal küzdők lehetőségeinek bővítése, önsegítő csoportok létrehozása, valamint a fenti célok megvalósulása érdekében létrejövő csoportok szakmai és egyéb támogatása;
-a különböző csoportokon belüli, illetve a közöttük levő kommunikáció elősegítése;
-az alapítvány célzott működési területe az Észak-magyarországi régió, de az alapítvány céljai közzé tartozik a megnevezett területeken a régiók közötti együttműködés elősegítése.
Leszakadó társadalmi rétegek támogatása, felzárkóztatása, reintegrációja.
Esélyegyenlőség erősítése, esélyegyenlőség létrejöttének és fenntartásának elősegítése, támogatása.
Külön célkitűzés a romák támogatása, felzárkóztatása, integrációja, reintegrációja.
Családok támogatása.
Ifjúsági és gyermekprogramok szervezése, lebonyolítása, támogatása, ifjúsági csoportok támogatása, önállóságuk fejlesztésének elősegítése, hatékony társadalmi részvételük elősegítése.
Fogyatékosok, fogyatékkal élők, tartósan betegek támogatása, segítése.
Szociális feladatok ellátása.
Kulturális programok szervezése, hagyományőrző tevékenységek támogatása, keresztyén szellemiség ápolása.
Képzések, továbbképzések szervezése, továbbképző és szabadidő központ működtetése, fenntartása.
A megnevezett célcsoportok közül minél több személy bevonása saját életkörülményeinek, életfeltételeinek javításába, illetve a hasonló problémákkal küzdők lehetőségeinek bővítésébe. Önsegítő csoportok létrehozása, valamint a fenti célok megvalósulása érdekében létrejövő csoportok szakmai és egyéb támogatása.
A különböző csoportokon belüli, illetve a közöttük levő kommunikáció elősegítése.
A alapítvány célzott működési területe az Észak-magyarországi Régió, de az alapítvány céljai közé tartozik a megnevezett területeken a régiók közötti együttműködés elősegítése.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-szociális tevékenység, család segítés, időskorúak gondozása,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-kulturális örökség megóvása,
-gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
-hátrányon helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségén ... >>

Mályi Faluszépítő Egyesület

(környezetvédelmi)

3434 Mályi, Akácos u.20
képviselő: Sólyom Pál ... >>

Mályi Faluszépítő Kör

(kulturális)

3434 Mályi, Vörösmarty u. 21.
képviselő: Dr.Kovács Helga ... >>

Mályi Foci Suli Sport Egyesület

(sport)

3434 Mályi, Móra F. út 11
képviselő: Balázs Péter ... >>

" Mályi Gyermekekért " Alapítvány

(sport,egészségügyi)

3434 Mályi, Fő u.12.
képviselő: Dr. Kónya Eleonóra
Mályi község fiataljainak 13-16 év egészséges életmódra nevelése, betegségek megelőzésére teendő szakmai, társadalmi összefogás megszervezése. A krónikus betegségben szenvedő gyermekek gyógykezelésének elősegítése, rehabilitásiós programok szervezése. Az adott korosztály lelki, szellemi életének gyarapítása, sportolási lehetőségek biztosítása. ... >>

Mályi Ifjúsági Egyesület

()

3434 Mályi, Széchenyi u. 53.
képviselő: Veres András ... >>

Mályi Kertbarátokért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

3434 Mályi, Ady Endre utca 2/ a
képviselő: Kavalecz Anita elnök
a mályi kertbarátok és a mályi lakosság körében:
a./ A biokertészkedés, biogazdálkodás terjesztése. A növénytermesztés, feldolgozás, hasznosítás népszerűsítése az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében.
b./ A környezetvédelemmel kapcsolatos előadások, tájékoztatások szervezése, tartása, a környezetkímélő növényvédő szerek, a növényzetkímélő fajtahasználatok, a komposztálás elterjesztésének érdekében. Mindezek széleskörű ismertetésére szórólapok készítése, terítése.
c./ A magyar népi kultúra népszerűsítése, kapcsolatteremtés és tartás határon túli magyarokkal. Együttműködés a közös kulturális örökség megóvása érdekében, pl. énekkarok kölcsönös fellépése, repertoáranyagok cseréje, előadások tartása, vetélkedők, versenyek szervezése.
d./ Mályi község kulturális értékeinek a feltárása és ezen értékek közvetítése a község lakossága felé.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
természetvédelem,
környezetvédelem,
a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Mályi Sport Egyesület

(sport)

3434 Mályi, Fő u.93.
képviselő: Leskó Balázs elnök ... >>

Mályi Sportkör Egyesület

(sport)

3434 Mályi, Fő u.93.
képviselő: Simkó János ... >>

Mályi Tégla Kft. Szakszervezete

(érdekképviselet,egyéb)

3434 Mályi, Fő út
képviselő: Schüller Ferenc titkár ... >>

Mályiért Alapítvány

(szociális)

3434 Mályi, Kossuth u. 4.
képviselő: Labóczki Jánosné, Mendreiné Binder Ildikó
A Mályi községben élő anyagi és szociális helyzetük miatt a rászorultakon való segítés, szociális gondoskodás. ... >>

Mazsola Muzsika Egyesület

(kulturális)

3434 Mályi, Széchenyi út 51
képviselő: elnök Buda Csaba ... >>

Miskolc Mályi Vitorlás Sport Club

(intézményi,sport)

3434 Mályi, Kővári Kázmér u.4.
képviselő: Boros Ferenc ... >>

Új távlatok felé Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3434 Mályi, Petőfi utca 19
képviselő: Lajtos Ilona
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, a munkaerőpiacról kiszorultak visszaintegrálásának elősegítése, támogatása az alábbiak szerint.

Továbbképzések, oklevelet, piacképes tudást adó tanfolyamok, képzések szervezése, életfogytig tartó tanulásra nevelés.
szakmai napok és kulturális rendezvények szervezése,
iskolarendszerű szakképzés, felnőttképzés és oktatás,
munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása ?tréningek, munkaerő közvetítés,
fogyatékkal élők segítése, speciális képzése,
gyermek és ifjúságvédelem.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

Tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41