Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagybajom civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

A Nevelőszülők Érdekvédelmi Egyesületeinek Szövetsége

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7561 Nagybajom, Kossuth L. utca 52.
képviselő: Horváth Attila
A hivatalos, hagyományos és speciális nevelőszülők, valamint a velük élő gyermekek érdekeinek védelme, különösen figyelve a nevelőszülői és gyermeki jogokra. Nevezetesen a nevelőszülői hivatás társadalmilag minél szélesebb körben való elismertetése, elfogadása, jogaik gyakorlása kötelezettségeinek megismertetése érdekében képzések, tanfolyamok szervezése. a./ Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. b./ Képzések, tréningek, előadások szervezése. c./ Sport és családi programok szervezése. d./ A nevelőszülői szakma bemutatása társadalmi rétegeknek, és ezek elfogadtatása. 3./ Magyarországi etnikai kisebbségi csoportokkal való kapcsolattartás. f./ Pályázatok figyelése, és a hozzá szükséges eszközök beszerzése. g./ Kapcsolatfelvétel a hasonló célokat és tevékenységeket folytató Alapítványokkal, Egyesületekkel. ... >>

"Csecsemőotthonért Alapítvány"

(oktatási,szociális)

7561 Nagybajom, Templom utca 1.
képviselő: elnök Nagy Róbertné, titkár Belovics Anita
1./ A környezetünkben élő hátrányos helyzetű gyermekek életkörülményeinek javítása. 2./ A gyermekvédelemben dolgozók szakmai képzésének támogatása, szakmai rendezvényeken való részvétel elősegítése. 3./ Gyermekvédelmi kiadványok költségeihez való hozzájárulás. 4./ Az alapítványi bevételek növelése érdekében erkölcsi támogatók megnyerése, rendezvények szervezése. ... >>

"Dél-Dunántúli Fauna Vadászati Társaság"

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7561 Nagybajom Rózsalugas, Nagybajom külterület 0423/1.
képviselő: Csányi Erika
A vadászati társaság célja, hogy a vadásztársaságokra, mint egyesületekre, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a helyi erdő- és mezőgazdasági, valamint földtulajdonosi (használói) - érdekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokraa figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodásssal óvja vadon élő állatokat, azok élőhelyét, gondozza a vadállományt, emellett a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával tagjai részére, lehetőségének keretei között - az egészségmegőrzés, rekreáció, valamint ismeretterjesztés és hagyományőrzés céljával - sportvadászati lehetőségeket biztosítson. Ennek biztosítéka az önkormányzattal bíró szervezet, amely egyesíti magában a demokratikus elvét, a szakmai irányítás köveltelményeivel együtt. ... >>

Fauna és Flóra Természetvédelmi Kiemelten Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

7561 Nagybajom, Rózsalugas, Nagybajom külterület hrsz.0423/1.
képviselő: Sumbzky Gábor
A természet- és környezetvédelem népszerűsítése, az ehhez kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek, intézmények, Nemzeti Parkok, egyesületek, alapítványok, szervezetek tevékenységének segítése, kapcsolataik fejlesztése. Az őshonos környezet értékeinek felkutatása, az ehhez kapcsolódó kutatások, tudományos munkák, hatástanulmányok elkészítésének elősegítése, a természet értékeinek népszerűsítése. A vizes élőhelyek, lápok revitalizációjának elősegítése, a vízhez kötődő őshonos erdőállományok értékmegőrzése. A környezetvédelembe illeszkedő vadgazdálkodási-, vadászati tevékenység elősegítése, a hagyományos vadászati kultúrák felkutatása és helyreállítása. A mindenkori agrárgazdálkodási keretbe illő vadgazdálkodási módszerek fejlesztése, üzemi bevezetése, kül- és belföldi elterjesztése. A vadászati hagyomány és kultúra őrzése, gondozása, az őshonos állatfajok fennmaradásának elősegítése. ... >>

GYERMEKEKÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7561 Nagybajom, Kossuth L. utca 10.
képviselő: elnök Gerse Imréné
Általános iskolás gyermekek neveléséhez, oktatásához, számítógépes ismeretek elsajátításához szükséges anyagi alapok kiegészítése, a tehetséges tanulók támogatása. ... >>

Nagybajom és Vidéke Cigányszervezet

(érdekképviselet)

7561 Nagybajom, Felszabadulás út 54.
képviselő: Kiss János ... >>

"Nagybajomért" Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

7561 Nagybajom, Fő utca 40.
képviselő: Fejér István
Nagybajom városban a - képviselőtestület közfeladatai ellátásának folyamatos biztosítása érdekében - az egészségesebb és kiegyensúlyozottabb életmód kialakítása, tisztább környezet megteremtése, kultúra megőrzése, közösségi programok szervezésével társadalmi összefogás erősítése, mind az idősebb, mind a fiatalabb korosztály bevonásával. Szakmai továbbképzések, rendezvények szervezése, közösségi épületek állagmegóvása, helyi lakosságot érintő információs tevékenység ellátása. ... >>

Nagybajomi Atlétikai Club

(sport,oktatási)

7561 Nagybajom, Fő utca 40.
képviselő: elnök Szabó Tamás
1. A labdarúgó sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása, korcsoportonkénti csapatok létrehozása, működésük biztosítása. 2. Szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. 3. Az egészséges életmódra való nevelés testmozgás megszerettetése. 4. Minden olyan kezdeményezés felkarolása, amely valamilyen módon kötődik a sporthoz (pl. asztalitenisz, sakk, lábtenisz, asztali foci stb.). 5. Olyan rendezvények szervezése, és azokon való részvétel, amely a sportot érinti. 6. Szakmai továbbképzések biztosítása. 7. Hazai és nemzetközi eseményeken való részvétel, illetve azok megszervezése. 8. A versenysport és tömegsport működtetése, koordinálása, annak tárgyi feltételeinek biztosítása. ... >>

Nagybajomi Diák Röplabda Club

(sport)

7561 Nagybajom, Fő utca 40.
képviselő: Nagy Zoltán
a./ A Röplabda sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása. b./ A szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

Nagybajomi Gazdakör

(érdekképviselet)

7561 Nagybajom, Mester u. 2/b.
képviselő: Szabó Tamás ... >>

Nagybajomi Ifjúsági Kör Egyesület

(egyéb)

7561 Nagybajom, Kossuth Lajos utca 19.
képviselő: Pirka Mátyás
Az Egyesület elsődleges célja, hogy az összefogás előnyeit kihasználva, tevékenységével megakadályozza a fiatalság elköltözését a településről. ... >>

Nagybajomi Ipartestület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

7561 Nagybajom, Fő utca 41.
képviselő: elnök Bek Rózsa
A kisiparosok és más egyéni, valamint társas vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek kifejezése és ezek érdekvédelme. A tagság érdekében együttműködés az illetékes állami, társadalmi és egyéb szervezetekkel. A tagság képzése és továbbképzése. Szervező, oktató, felvilágosító és tanácsadó munkával elősegíti a vállalkozás gyakorlásához szükséges ismeretek megszerzését. Gazdálkodási tevékenységek folytatása. Az arra rászoruló tagok segélyezése. A tagság kulturális és művelődési igényeinek támogatása. A vállalkozók jó hírnevének védelme, a kisipari hagyományok ápolása. ... >>

Nagybajomi Közbiztonsági Környezetvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület - Nagybajomi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,oktatási,egyéb)

7561 Nagybajom, Rózsa utca 23.
képviselő: Takács Nikoletta
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység. AZ EGYESÜLET és a polágárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk: - jogszabályváltozások, - működési környezet változtatásai, - módszertani ajánlások és útmutatók, - bűnmegelőzési feladatok változásai, - egyéb, a működéssel és a feladatokkal kapcsolatos megoldások közvetítése, - nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése; külföldi azonos profilú szervezetekkel kapcsolatlétesítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása; szakmai konferenciák, továbbképzések szervezése, lebonyolítása, segédletek kiadása, terjesztése; redőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feadatok végrehajtásának elősegítése, a lakosság és a bűnüldüző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

"Nagybajomi Óvoda Angyalkert" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7561 Nagybajom, Fő utca 48.
képviselő: Domján Lászlóné
1. Az óvodai foglalkozások tárgyi feltételeinek javítása. 2. Rendezvények szervezése. 3. Kirándulások lebonyolítása. 4. Az alapítványi bevételek növelése érdekében erkölcsi támogatók megnyerése, rendezvények szervezése. ... >>

"Nagybajomi Református Egyházért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7561 Nagybajom, Fő utca 69.
képviselő: Fejér István
A Nagybajomi Református Egyházközséghez tartozó, az elődők által korábban létrehozott szellemi és tárgyi értékek fenntartása, megóvása, továbbépítése. A gyülekezeti hitélet és a református közösséghez tartozás elősegítése, az ezt célzó alkotások, szellemi termékek létrejöttének támogatása. Ennek megfelelően: a./ Református hitéleti tevékenység anyagi támogatása. b./ Gyülekezeti ingatlanok (templom, lelkészlakás, gyülekezeti terem, stb.) építése, korszerűsítése, felújítása, és az épületek berendezéseinek karbantartása, beszerzése. c./ Hitoktatáshoz szükséges felszerelések és eszközök feltételeinek biztosítása. d./ Egyházközségi és egyházmegyei rendezvények anyagi támogatása. g./ Missziói tevékenység (pl. kiadványszerkesztés, iratterjesztés) támogatása. h./ Testvérgylekezetekkel való kapcsolattartás támogatása. i./ Az egyházközség történetének feldolgozása, hagyományainak és tárgyi emlékeinek felkutatása, mindezek szóbeli és írásbeli közreadása. j./ A protestáns polgári hagyományok és értékek megőrzése, ezek minél szélesebb körben való megismertetése. ... >>

Nevelőszülők "Együtt-Egymásért" Érdekvédelmi Egyesülete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7561 Nagybajom, Kossuth Lajos utca 52.
képviselő: Horváth Attila
A hivatásos, hagyományos és speciális nevelőszülők, valamint a velük élő gyermekek érdekeinek védelme, különösen figyelve a nevelőszülői és gyermeki jogokra. Nevezetesen a nevelőszülői hivatás társadalmilag minél szélesebb körben való elismertetése, elfogadása. A nevelőszülők számára a cél megvalósítása érdekében a jogaik gyakorlása kötelezettségeik megismertetése érdekében képzések, tanfolyamok szervezése. Együttműködés szakirányú fejlesztést adó intézményekkel. Pályaválasztás segítése, főként fogyatékkal élő gyermekek részére. Nemzetközi kapcsolatok ápolása. Képzések, tréningek, előadások szervezése. A nevelőszülői szakma bemutatása társadalmi rétegeknek, és ezek elfogadtatása. Magyarországi etnikai kisebbségi csoportokkal való kapcsolattartás. Pályázatok figyelése, és a hozzá szükséges eszközök beszerzése. ... >>

ŐSZIKÉK NYUGDÍJAS EGYESÜLET

(kulturális)

7561 Nagybajom, Kossuth utca 20.
képviselő: Fers Ernőné
Idősek, nyugdíjasok segítése, emberi kapcsolatok javítása. - A helyi hagyományok, szokások megőrzése, annak népszerűsítése nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalok körében is. - A fentiek érdekében rendezvények megszervezése, megtartása. - A városi rendezvények során aktív közreműködés. - Minden olyan lehetőség felhasználása, ami az idősebb generáció tapasztalatai, tudása továbbadását is biztosítja. ... >>

Tűzoltó Egyesület Nagybajom

(tűzoltó,egyéb)

7561 Nagybajom, Vásártér utca 1.
képviselő: Dr.Barna Angéla
a.) működési területén a tűzvédelmi szabályok megtartásának vizsgálata és segítése, b.) a tűzoltás és egyéb kárelhárításban való közreműködés, c.) a tűzesetek körülményeinek felderítésében való közreműködés, d.) tagjainak közösségi életre történő nevelése, e.) nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41