Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagyhalász civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

ARANYHAL ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

4485 Nagyhalász, Vasvári Pál út 8/a
képviselő: Szoboszlai Ottó
A gyermekek óvodai nevelése és oktatása során a környezet megismerése, megszerettetése, környezetvédelemre való nevelés. Az egészséges életmód feltételeinek megőrzése, javítása, megóvása, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

ART-ÉR Közhasznú Kulturális Egyesület

(kulturális)

4485 Nagyhalász, Hunyadi út 35.
képviselő: Nagy Erika
Népi hagyományőrzés, népi viseletek bemutatása kiállításokon, rendezvényeken. Fotóművészeti tevékenység végzése, népszerűsítése a tagok alkotó tevékenységének segítése, koordinálása. Ezen célok elérése érdekében tanfolyamok, bemutatók szervezése, a vonatkozó ismeretek átadása, népszerűsítése érdekében. ... >>

Fiatalok Nagyhalászért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

4485 Nagyhalász, Arany J. utca 26.
képviselő: Oláh János
Nagyhalász értékeinek és hírnevének megőrzése, öregbítése. A városban élő fiatalok összefogása a település mindenterű fejlesztése érdekében minden korosztály részvételével. Kulturális tevékenység, műemlékvédelem, tudományos tevékenység, szociális tevékenység, nevelés és oktatás, természet- és környezetvédelem, településfejlesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetűek segítése, szociális tevékenység. ... >>

Kultúra Nova Kulturális Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális)

4485 Nagyhalász, Arany J. utca 73.
képviselő: Dr. Táriné Dr. Makó Ilona
Nagyhalász kulturális életének és közéletének színesítése, a közművelődés elősegítése. A település népi hagyományainak feltámasztása, ápolása, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. Hátrányos helyzetű és fogyatékkal élők segítése, támogatása és bevonása a közéletbe. Gyermek és ifjúsági érdekegyeztetés. A lakosság egészségügyi, szociális helyzetének javítása. Nagyhalász informatikai, kommunikációs fejlesztése. Az olvasás népszerűsítése, a kulturális kapcsolatok ápolása, továbbá az alapszabály 2.2. pontjában foglaltak szerint. ... >>

"Nagyhalász Művészetéért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4485 Nagyhalász, Arany János út 26.
képviselő: Perlinger Tamás
Tehetséges gyerekek támogatása, nevelése, oktatása képességfejlesztése, ismeretterjesztés, táboroztatások finanszírozása, és egyéb az alapító okirat 3. pontja. ... >>

Nagyhalász Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

4485 Nagyhalász, Petőfi út 2.
képviselő: Dajka Zsolt titkár, Kató Sándor vezetőségi tag, Lisovszki Róbert elnök, Oláh János vezetőségi tag, Puskás Róbert gazdasági vezető
A város vagyoni értékeinek védelme, közrend, közbiztonság megszilárdítása, és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Nagyhalász-Tiszatelki Vadásztársaság

(sport)

Nagyhalász, Kossuth u.17/a.
képviselő: Márai Imre ... >>

Nagyhalászi Kálvin Alapítvány

(oktatási,szociális)

4485 Nagyhalász, Petőfi utca 2.
képviselő: Véghné Fekete Ágnes
Az alapítvány célja a nagyhalászi reformátusok támogatása, családi és ifjúsági missziós programok szervezése, a református értékrend terjesztését szolgáló konferenciák és más rendezvények szervezése. Az alapítvány segíti a szociálisan rászorolú tagjait, más gyülekezetekkel való kapcsolat kiépítését illetve fenntartását. Továbbá támogatja az ifjúságot, a hitoktatás és az egyházi épületek karbantartását, felújítását. ... >>

Nagyhalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

4485 Nagyhalász, Arany J. utca 50.
képviselő: Orosz Károly
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása. ... >>

Nagyhalászi Potyka Horgászegyesület

(sport)

4485 Nagyhalász, Hunyadi utca 34.
képviselő: Gáspár Ferenc
sportszerű horgászat megismertetése, egyéb, az alapszabályban meghatározottak ... >>

Nagyhalászi Sólyom Vadásztársaság

(sport)

4485 Nagyhalász, Hunyadi utca 12.
képviselő: Németh András ... >>

Nagyhalászi Sportegyesület

(sport,egészségügyi,kulturális)

4485 Nagyhalász, Arany János út 50.
képviselő: Orosz Károly
Sportolás, tömegsport-tevékenység, szabadidő hasznos eltöltését elősegítő programok szervezése,egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, ismeretterjesztés, kulturális- tudományos tevékenység, nemzetközi tevékenység és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

"Nagyhalásziakért" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

4485 Nagyhalász, Arany J. út 50.
képviselő: Tóth Lajos
A 70 éven felüli legrászorultabb (létminimum alatt élő) lakóinak és hosszantartó ápolásra szorult beteg gyermek családjának megsegítése. ... >>

Őszirózsa Nyugdíjas Egyesület

(kulturális)

4485 Nagyhalász, Arany János utca 30.
képviselő: Benedek Sándorné
A feladatok megvalósítása útján elősegíti és rendszeresen figyelemmel kíséri a tagság szociális helyzetének javítását. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

PRO RACIO Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

4485 Nagyhalász, Arany J út 9.
képviselő: Tóthné Bakai Sára elnök
Iskolai szabadidős programok támogatása (hozzájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez), tanulmányi, sport- és kutúrális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása, segítségnyújtás a szociálisan rászoruló gyermekeknek.
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

Rétközi Gazdák Vadásztársasága

(sport,természetvédelem)

4485 Nagyhalász, Halásztelep 0317/14.
képviselő: Radóczi János
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a természetvédelemre, a fegyver és lőszertartására, valamint használattára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai számára kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Rétközi Sólymok Íjász és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

4485 Nagyhalász, Arany J. utca 26.
képviselő: Molnár Sándor
Az egyesület megteremti a tagjai számára a szervezett időtöltés lehetőségét. Keretet biztosít az összejövetelekhez és rendezvényekhez. Az egyesületi tagok az összejövetelek alkalmával igénybe vehetik az egyesület tulajdonát képező tárgyi eszközöket. Az egyesületi tagok részt vehetnek az egyesület által szervezett rendezvényeken, versenyeken. Az egyesület biztosítja a lehetőséget arra, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. ... >>

Rétközi Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

4485 Nagyhalász, Kossuth utca 32.
képviselő: Bakó József
Kedvező horgászlehetőség biztosítása, tagjai horgászérdekeinek képviselete. A horgászsport népszerűsítése, a tagok horgásztudásának fejlesztése. A tagoknak a tulajdon védelmére, a törvények és szabályok betartására, a természet szeretetére és védelmére nevelése. Tevékenysége hozzájárul a táj, a természetes élőhelyek megőrzéséhez, megóvásához, ezen értékek megóvására neveli a következő generációkat. Továbbá az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Tiszamenti Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

4485 Nagyhalász, Hunyadi utca 14/ b.
képviselő: Bódvai István
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-, vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41