Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nagykovácsi civil szervezetek


Találatok száma: 64
1. oldal

13-as Kutyagyürü Egyesület

()

2094 Nagykovácsi, Sirály u. 9.
képviselő: Giró István ... >>

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.
képviselő: Krauzer Ernő
Az Egyesület , mint a sportot kedvelők civil szervezete , céljául tűzte ki , hogy a magyar és a külföldi sportesemények kapcsán programokat, versenyeket szervezzen , sportszakosztáyokat hozzon létre, működtessen illetve kulturális programokat szervezzen és bonyolítson le. ... >>

Alapítvány Nagykovácsiért

()

2094 Nagykovácsi, Kossuth L.u.101.sz.
képviselő: Bárdos Iván
A falu képének javítása, műemlékvédelem, idegennyelvtanulás ... >>

Alternatív Kulturális Közösségek Uniója Egyesület

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Dózsa György utca 11/a.
képviselő: Horgas Péter elnök
Alternatív kulturális központ létrehozása. ... >>

Andrássy Kurta János Alapítvány

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 55.
képviselő: Andrási Bálint Miklós önállóan
Andrássy Kurta János életművének megőrzése, tárgyi és szellemi örökségének ápolása, képzőművészeti és irodalmi alkotásainak megismertetése, népszerűsítése, a Sárospataki Képtár kezelésében lévő Andrássy Kurta János gyűjtemény támogatása, anyagi támogatás a közterületeken álló szobrai megóvásához. ... >>

Arany kéz Ápolást és Gondozást Nyujtó Idősek Otthona Alapítvány

(intézményi,sport)

2094 Nagykovácsi, Nádas u.3.sz.
képviselő: Takács Béla elnök
Idős,ill.szociális helyzetüknél fogva rászoruló személyek részére anyagi tá- mogatás nyujtása az otthonvba történő elhelyezéshez, ahol bennlakás, étkezés, ellátás, ápolás-gondozás, orvosi gyógykezelés, művelődés, sportcélú támogatás biztosítása. Nemzetközi szakmai jószolgálati cserekapcsolatok előmozdítása. ... >>

Arany Kezek Időseket Segítő Egyesület

(szociális)

2094 Nagykovácsi, Nádas u. 3.sz
képviselő: Takács Béla elnök ... >>

Balatonfői Yacht Club Vízisport és Mentő Egyesület

(sport,oktatási)

2094 Nagykovácsi, Semmelweis u. 19.sz.
képviselő: Dr. Viszkei András titkár, Viszkei Márton elnök
Vízi rendezvények szervezése, rendezése, vízisport, gyermekoktatás, edzésszervezés, amatőr vízisport versenyek támogatása, vízi életmentés. ... >>

Barcza Család Egyesület

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Tompa M. u. 27.
képviselő: Barcza Búlcsú (titkár), Barcza Gábor (alelnök), Barcza Károly (alelnök), Barcza Máté (elnök), Barcza Norbert (alelnök)
A Barcza család történetének kutatása, a kutatás támogatása, családtörténeti kiadványok készítése. ... >>

BÁZIS Ifjúsági Közösségfejlesztő és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2094 Nagykovácsi, Virágos sétány 85.
képviselő: Pataki Ildikó
Az alapítvány tartós és közérdekű céljának tekinti különösen: a 12-15 éves korosztály bevonását Nagykovácsi közösségi életébe, lehetőséget adva számukra a találkozásra, kulturált szórakozásra. Ifjúsági klubhelyiség, illetve egy közösségi színtér létrehozását, kialakítását. Igény szerint pszichológus szakember bevonásával tanácsadás, drogprevenciós előadások szervezését. A fiatalok hasznos szabadidős tevékenységét ne csak iskolaidőben biztosítani, hanem nyáron is oly módon, hogy a határon túli testvérvárosokkal kialakított kapcsolatokat a felek táborozással, közös rendezvényekkel megerősítik. ... >>

Bitang Rally Team Egyesület

()

2094 Nagykovácsi, Nagyszénás u. 9.sz.
képviselő: Égle Dániel elnök ... >>

Boróka Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2094 Nagykovácsi, Erdész u. 10.sz.
képviselő: Mészáros Ágnes elnök
Freinet pedagógiai szellemiséggel műkö- dő óvoda tárgyi és anyagi eszközökkel való támogatása. A pedagógiai szakmai továbbképzés szellemi központjának kia- lakítása Nagykovácsi községben. ... >>

CROSSKOVÁCSI Sport és Környezetvédő Egyesület

(sport)

2094 Nagykovácsi, Kolozsvár tér 3.sz.
képviselő: Mátyus Attila elnök ... >>

Delta Testnevelő és Sportegyesület

(sport)

2094 Nagykovácsi, Pók u.20.sz.
képviselő: Köteles Béla ... >>

Erdészeti és Faipari Innovációs Társaság

(egyéb)

2094 Nagykovácsi, Ady Endre utca 11. /a.
képviselő: Apolstol Tamás
A társaság célja, hogy tagjainak széleskörű, faipari és erdővédelmi területen elért eredményeit, valamint a faanyag, illetve a meglévő veszélyeztetett erdőállomány iránt érzett elkötelezettség alapján támogassa a faipari innovációs tevékenységet, a fával kapcsolatos kutatási célokat. ... >>

EXPERIMENTAL Repüléstechnikai Alapítvány

(sport)

2094 Nagykovácsi, Daru u.1.sz.
képviselő: Sarkadi Dénes
Az amatőr repülőgép-építési mozgalom támogatása, a magyar repülés műszaki szinvonalának fejlesztése. ... >>

Extrém Sportok Klubja Sportegyesület

(sport)

2094 Nagykovácsi, Semmelweis u. 32/b.
képviselő: Belenay Péter elnökhelyettes, Vladárné Zeffer Mónika elnök
Sporttevékenység ... >>

Feeling Táncsport Szabadidő és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2094 Nagykovácsi, Völgy u. 3.
képviselő: Telek Szilvia, Varró Krisztina
Az egyesület a közoktatás rendszerébe tartozó, önálló jogi személyiséggel rendelkező, úgynevezett alapfokú művészet oktatási intézményt hoz létre, tart fenn és működtet. Vállalja a táncoktatásban résztvevők, a sportolók oktatási, versenyzési edzőtáborozási célú utaztatását. Az egyesület a tevékenységgel kapcsolatban nemzetközi kapcsolatokat ápol. ... >>

Fejér György Nagykovácsi Szociális Közalapítvány

(természetvédelem)

2094 Nagykovácsi, Kossuth L.u.61.sz.
képviselő: Dékány Angella együttesen, Probszt Béláné együttesen
Rugalmas szociális támogatási rendszer megteremtése, amely anyagi és természetbeni segítséget nyújthat a társadalom perifériájára szorult embereknek. ... >>

Fenyő János Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2094 Nagykovácsi, Park u. 21.
képviselő: Békési Lajos
A magyarországi egészségügyi és szociális ellátás feltételrendszerének javítása. ... >>

Független Politikai Tömörülés

()

2094 Nagykovácsi, Ady E.u.10.sz.
képviselő: Szabó Imre ... >>

Helyi Önkormányzatok Fejlesztését Támogató Alapítvány

()

2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 20.sz.
képviselő: Huszár Eszter elnök, Zsolnai Klára
A helyi önkormányzat tevékenységének támogatása, településfejlesztés, a köz- szolgálatban való ellátásban, a környe- zet állapotának óvása, javítása érdeké- ben. Támogatja a csatornázás, ivóvízel- látás, hulladékgyűjtés, tárolással fel- dolgozással, energia felhasználás raci- onálásával összefüggő tevékenységet. A hátrányos helyzetüek lakásproblémáinak megoldásával. Támogatja az euróatlanti integrációs felzárkózást, vidékfejlesz- tést és mezőgazdasági felzárkózást. ... >>

Humán-Öko Közép-magyarországi Regionális Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

2094 Nagykovácsi, Gyopár u 1.
képviselő: Iványi András /elnök/
A környezetvédelem, a természetvédelem a kultúra, a sport, az egészségügy-, és szociális ellátás különböző területei tevékenységének elősegítése, integrálása, a bioszféra, az emberi- és természeti értékek megóvása. ... >>

II. János Pál Gazdaságetikai Intézet Alapítvány

(egyéb)

2094 Nagykovácsi, Séta u. 20.
képviselő: Mike Károly
Feltárja és bemutassa a kapitalizmusról alkotott katolikus meggyőződés szellemi alapjait és történeti gyökereit. Elő kívánja segíteni a kapitalizmus erkölcsi alapjainak, valamint a (katolikus) keresztény hit és a gazdaság kapcsolatának jobb megértését. Az alapítvány célja továbbá II. János Pál emlékének megőrzése, ápolása, és hogy az általa vallott keresztény szemlélet újra gyökeret verjen Magyarországon a katolikus hívők körében, és ismertté váljon a tágabb közvélemény előtt. Az alapítvány a tevékenységével a gazdaságról, a moralitásról és a vallásról folyó közéleti vitákhoz kíván termékenyen hozzájárulni. ... >>

Iuvenalia XXI Alapítvány

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Szeles u.4.sz.
képviselő: Szopkó Márk
A fiatalok között az európai polgári értékrendbe illeszkedő családi értékek elterjedését előmozdítsa kiadványok szerkesztése és terjesztése, tanulmányok és kutatások végzése, rendezvények szervezése és egyéb más megfelelő eszközök útján. Az alapítvány különösképp segítséget kíván nyújtani a hátrányos helyzetben lévő régiók, határon túli magyar fiatalok kulturális helyzetének, művelődési, szórakozási lehetőségeinek javításához. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása, más szervezetekkel történő együttműködés képezi az alapítvány feladatát. - ... >>

Klinikai Onkológusok Munkacsoportja Alapítvány

(egészségügyi)

2094 Nagykovácsi, Ady Endre utca 8.
képviselő: dr. Tompainé dr. Megyery Éva, Szántó János dr.
A rosszindulatú daganatos betegségekben szenvedők gyógyulásának elősegítése. ... >>

Kőgeszteli Hagyományőrző Sportegyesület

(sport,kulturális)

2094 Nagykovácsi, Puskás T. u. 4.sz.
képviselő: Györgyi János elnök ... >>

Környezet a gyermekekért Alapítvány

(oktatási)

2094 Nagykovácsi, Kossuth L.u.101.sz.
képviselő: Borbélyné Csiszér Andrea Eszter
A helybéli gyermekek egészségének és a környezetének védelme, tehetséggondozás. ... >>

Lingua - Progress Oktatásfejlesztő Alapítvány

(oktatási)

2094 Nagykovácsi, Bükk u. 15.
képviselő: Nagy Zoltán
A nyelvtudás, nyelvoktatás támogatása. ... >>

Logos Alapítvány

()

2094 Nagykovácsi, Pók u. 34.
képviselő: Vereckei Ágnes
Olyan tanítási módszerek felkarolása, ahol elsősorban a személyreszóló adottságokra épül a tanítás folyamata. ... >>

Magyar Apiterápiás Társaság Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

2094 Nagykovácsi, Széna u. 7.
képviselő: Dr. Körmendy-Rácz János elnök önállóan
Természetes személyek, társadalmi szervezetek, a gazdasági élet szereplőinek összefogásával elérni a természetes méhészkedés tudásanyagának növelését, kutatást, a megszerzett tudás gyakorlatba történő áthelyezését, oktatást, minőségi követelmények felállítását és betartását. ... >>

Magyar Tanoda Alapítvány a nemzeti újságírásért

(oktatási)

2094 Nagykovácsi, Petőfi sándor u. 19.sz.
képviselő: Terebesi Éva elnök
Újságírók oktatásának támogatása. ... >>

Magyarországi Zsidók Nemzeti Szövetsége

(érdekképviselet)

2094 Nagykovácsi, Szeles utca 12.
képviselő: Rózsa T. Endre ... >>

Nagykovácsi Gr. Tisza István Nemzeti Kör Egyesület

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Szent Anna u. 10.
képviselő: Janits Béla elnök, Temesvári Péterné dr.Bart Marietta, Varga Éva titkár ... >>

Nagykovácsi Harangszó Alapítvány

(oktatási)

2094 Nagykovácsi, Petőfi u.19.sz.
képviselő: Szmicsek Sándor
A helyi rászorultak támogatása, az azonos nevű kiadvány, az oktatás és nevelés, valamint az egyházközség támogatása. ... >>

Nagykovácsi Közműfejlesztést Szervező Egyesület

()

2094 Nagykovácsi, Remeteszőlős, Napköz u. 6.
képviselő: Németh István elnök ... >>

Nagykovácsi Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekjóléti Szolgálat

()

2094 Nagykovácsi, Kolozsvár u.46.sz.
képviselő: Nagy Magdolna elnök
a nagycsaládosok érdekképviselete ... >>

Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2094 Nagykovácsi, Dózsa Gy.u.39.sz.
képviselő: Mészáros Ágnes elnök
Nevelési, oktatási feltételek javítása, idegennyelv, tanítás támogatása, az oktatókszakmai továbbképzésének támo- gatása. ... >>

Nagykovácsi Református Gyülekezetért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Rákóczi u. 56.
képviselő: Dr. Zsigmond Lívia együttesen, Varga Róbert kuratóriumi elnök
A református egyházközség működésének elősegítése. A Nagykovácsi Református Templom fenntartása, előkészület újabb templom építésére. Idős, támogatásra szoruló emberek segítése. Fiatalok tartalmas szabadidő eltöltésének elősegítése. ... >>

Nagykovácsi Rézpatkó Néptánc Alapítvány

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Kossuth u.101.sz.
képviselő: Mészáros Ágens elnökhelyettes, Sörösné Pálosi Ida elnök
A Nagykovácsi Rézpatkó Gyermek- és Ij- júsági Néptánccsoport működési feltéte- leinek biztosítása. A magyar és más né- pek hagyományainak ápolása, terjesztése tanítása, kutatása, a Nagykovácsiban és környékén élő fiatalok összefogása, számukra példa-, illetve életforma mu- tatása. A község kutúrális életének fellendítése, koncertek, táncházak, népművészeti találkozók, népművészeti táborok szervezése idehaza és a határon túl. ... >>

Nagykovácsi Sport Egyesület

(sport)

2094 Nagykovácsi, Kossuth L.u.61.sz.
képviselő: István Miklós ( elnök ) ... >>

Nagykovácsi Társas Kör

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Pipacs u. 14.sz.
képviselő: Beliczai István elnökhelyettes, Gecsey Mihály elnök
A településen élők hazaszeretetének, a nemzeti kultúrának, tudománynak, nemzettudatának, összatartozás érzetének ápolása, védelme, fejlesztése. Könyvek kiadása, előadások stb. ... >>

Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2094 Nagykovácsi, Telki út 3.
képviselő: Bárdos Zsuzsanna
Természeti értékek védelme. Környezetvédelem nevelés, tanácsadás. Gyermekeknek és az ifjúságnak a természet szeretetére való nevelése, ehhez programok szervezése. ... >>

Nagykovácsi Utánpótlás Sport Egyesület

(sport)

2094 Nagykovácsi, Cseresznye u. 6.
képviselő: Kriskó László ( elnökségi tag), Lukátsy Zoltán ( elnök ), Lukátsyné Adruskó Diana ( elnökségi tag), Smetana Erika ( elnökségi tag), Telek Zoltán ( elnökségi tag)
Labdarúgó utánpótlás nevelés, sporttevékenység feltételeinek megteremtése. ... >>

Nagykovácsi Varjúvár Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2094 Nagykovácsi, Szent Anna u.13.sz.
képviselő: Albert Éva
Gyermekszínház létesítése, működtetés,népi hagyományok felelevenítése, zenei képzés, egészséges életmódra való nevelés. ... >>

Nagykovácsi Waldorf Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2094 Nagykovácsi, Mátra u. 35.sz.
képviselő: Varga Mária elnök
Waldorf eszmeiségre épülő óvoda létrehozása, működtetés, a módszer fejlesztése és terjesztése. ... >>

Nagykovácsi Zenei Alapítvány

(oktatási)

2094 Nagykovácsi, Virágos sétány 68.
képviselő: Gáspár Kornélia, Gát Anna
Nagykovácsi és környékén élő fiatalok zenei tanulása, tehetséges növendékek felkutatása, felkarolása, a zenei kultúra fellendítése, koncertek, előadások, táborok szervezése. ... >>

Nagyszénás Egészségmegőrző és Turázó Önfenntartó Egyesület

()

2094 Nagykovácsi, Kossuth L.u.119.sz.
képviselő: Juhász András elnök ... >>

NAME Nagykovácsi Alkotó Művészek Egyesülete

(kulturális)

2094 Nagykovácsi, Kolozsvár u.72/A.
képviselő: Oberfrank Pál elnök
Kulturális tevékenység. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41