Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nemesvámos civil szervezetek


Találatok száma: 30
1. oldal

A 800 éves Nemesvámosért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

8248 Nemesvámos, Fészek utca 7.
képviselő: Bozóky Jenő képviselő
Nemesvámos község történelmének, hgyományainak feltárása, megőrzése és ezek közkinccsé tételének elősegítése; a község fejlődésének segítése, természeti és épített környezetének védelme. ... >>

Bajnok Diák Sportegyesület

(sport)

8248 Nemesvámos, Kossuth L. u. 22.
képviselő: Mustos István, Szokolainé Polyák Tünde ... >>

Bakony Rádió Club Veszprém

(sport)

8248 Nemesvámos, Pap István u. 27. undefined
képviselő: Szalai József Attila elnök ... >>

Civilek Nemesvámosért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

8248 Nemesvámos, Római út 6.
képviselő: Körmendy Tiborné
Nevelés, oktatás, természetvédelem, környzetvédelem. ... >>

Defekt Vámosi Motoros Egyesület

(egyéb)

8248 Nemesvámos, Rózsa utca 5.
képviselő: Csizmadia Gábor elnök ... >>

ÉletMag Gyógyszövetség Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,érdekképviselet)

8248 Nemesvámos, Nagykút u. 14. undefined
képviselő: Dr. Vincze Gábor elnök
Magyarország lakossága számára az egészség megőrzése és visszaszerzése terén egy új, a gyógyítók szövetségén alapuló alternatívát kínáljon fel. Orvosok, természetgyógyászok, alternatív gyógyítók kooperatív szövetségét megteremte a segítségkérők számára az egészségnek egy holisztikus képét nyújtsa, keresse a hatékony megoldásokat, illetve megszervezi azok lehető legszélesebb elérhetőségét. A jelenlegi hivatalos orvoslás és a komplementer medicina együttműködésével egy új típusú nemzeti, integratív egészségügyi rendszer alapjait rakja le. (Az egyesület további részletes céljait az alapszabály 2. §. 1-6.) pontjai tartalmazzák). ... >>

Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete Nemesvámos

(sport)

8248 Nemesvámos, Kossuth u. 226.
képviselő: Dávid János elnök ... >>

Gyöngy Szemek Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8248 Nemesvámos, Kossuth L. u. 79.
képviselő: Jankóné Pásztor Éva képviselő
Az óvodába járó gyermekeknek az alapító okiratban részletezettek szerinti támogatása, továbbá az alapítvány célul tűzi ki a testi nevelést, az egészséges életmódra és az iskolai életre való felkészítést, képességfejlesztést, tehetséggondozást, a személyiség legfőbb értékei kibontakoztatásának elősegítését, megőrzésének lehetőségét. ... >>

Huszár Galéria Nemesvámos

()

8248 Nemesvámos, Huszárok útja 1.
képviselő: Abonyi Gábor ... >>

Nemesvámos Egészséges Ívóvízellátásáért Alapítvány

()

8248 Nemesvámos, Fészek u.7.
képviselő: Szoboszlai Csaba elnök
A településen megvalósítani szándékozott közműberuházások létrejöttének elmozdítása, annak reményében, hogy a térségben tevékenykedő vállalkozók és ott élő magánszemélyek lehetőségeik szerint további adományokkal az alábbi célok megvalósítását : a./Az önkormányzati közműberuházások megvalósításának elősegítése. b./A közműberuházások során az önkormányzat területén élő laksságra eső terhek csökkentése. c./ Aberuházások megvalósítása során felmerülő egyéb lakossági és önkormányzati közművekhez kapcsolodó szükségletek pályázati jellegű elősegítése. d./ Az önkormányzat területén élő lakosság egyéb jellegű közműterheinek csökkentése. ... >>

Nemesvámos és Vidéke Gazdakör

(érdekképviselet)

8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos utca 352.
képviselő: Sövényházi Balázs elnök
A gazdaköri tagok érdekeinek képviselete, érdekvédelme, a gazdálkodást és szakmai fejlődést segítő tevékenységük támogatása, összehangolása; a tagok egymás közötti, valamint a megyei és az országos szövetséggel való kapcsolat megteremtése, fenntartása és segítése. ... >>

Nemesvámos Katolikus Templomáért Alapítvány

()

8248 Nemesvámos, Fészek undefined 5.
képviselő: Gere Dávid Márk képviselő
A nemesvámosi 932/70. hrsz.alatti ingatlanon felépítendő új római katolikus templom, plébánia és közösségi ház felépítésének és felszerelésének támogatása. ... >>

Nemesvámos Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos utca 43.
képviselő: Koleszár Attila elnök
Közbiztonság ... >>

Nemesvámosi Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

8248 Nemesvámos, Kossuth utca 22.
képviselő: Marosi Istvánné elnök
A Nemesvámosi Általános Iskola, az ott folyó pedagógiai tevékenység színvonalának folyamatos emelése. ... >>

Nemesvámosi Lakóhelyi Sportegyesület

(sport)

8248 Nemesvámos, Kossuth Lajos u. 103.
képviselő: Pekárdy Péter elnök ... >>

Nemesvámosi Óvodáért Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

8248 Nemesvámos, József A. út 1.
képviselő: Csőgörné Fáth Szilvia képviselő
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Nemesvámosi Vállalkozók Egyesülete

()

8248 Nemesvámos, Pap I. u. 50.
képviselő: Felber Gyula, Nagy Gábor, Zömbik Mihály ... >>

Öreg-Tölgy Vadásztársaság

(sport)

8248 Nemesvámos, Malom út 4.
képviselő: Vizi László elnök ... >>

Pannon Térség Fejődéséért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

8248 Nemesvámos, Petőfi S. u. 59.
képviselő: Dr.Horváth Zsolt képviselő
A térség múltját és jelenét bemutató kiadványok készítése. -Részvétel a térségben élők számára nyújtandó képzések, továbbképzések megszervezésében. - Szakmai konferenciák, kultúrális programok szervezése. - Aktív részvétel a térség hagyományainak, értékeinek megőrzésében, a következő generáció számára történő közvetítésésben. - Szabad információáramlás biztosítása érdekében térségi médiumok létrehozása. - Elősegíteni a térségben tevékenykedő ciil szervezetek hatékonyabb együtműködését. ... >>

Pauer Lovasklub Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

8248 Nemesvámos, Szeder u. 881/2. hrsz.
képviselő: Pauer Imre elnök
A szabadidő hasznos és egészséges eltöltése, egészséges életmódra nevelés érdekében a fiatalok megismertetése a lovakkal, lovassport alapjaival, a lovas sportággal, terápiás lovagoltatások szervezése.
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - nevelés, oktatás ... >>

Szentgál Sportegyesület

(sport)

8248 Nemesvámos, Dózsa György u. 11.
képviselő: Kárpáti Roland elnök ... >>

Tündöklő Csillag Alapítvány

(egyéb)

8248 Nemesvámos, Fészek u. 5.
képviselő: Gere Dávid Márk képviselő
A kistelepüléseken élő gyermekek és fiatalok közösségi életének elősegítése, számukra jellemnevelési célú programok megvalósítása, illetve azok támogatása. ... >>

"Vadhajtás" Nemesvámosi Szabadidő és Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

8248 Nemesvámos, Paál Dénes u. 24.
képviselő: Szoboszlai Csaba elnök
Az emberek - gyermekek és fiatalok - testi és szellemi egészségének védelme, javítása, a szabadidő hasznos, egészséges eltöltésével, a testmozgás népszerűsítsével, a természeti környezet megismertetésével. ... >>

Vámosért Közhasznú Kultúrális Egyesület

(kulturális)

8248 Nemesvámos, Petőfi Sándor út 59.
képviselő: Csizmadia Krisztián alelnök, Farkas Béla elnök, Nemesi Lajos alelnök
Kultúrális-ismeretterjesztés ... >>

Vármegyei Nemesi Önkéntes Huszáregyesület Nemesvámos

(sport)

8248 Nemesvámos, Kossuth u. 289.
képviselő: Demény Zoltán, Kripli János, Sári Szabolcs ... >>

Városkörnyéki Háziorvosok Egyesülete Nemesvámos

(érdekképviselet)

képviselő: Dr. Bede András eln.hely., Dr. Gazda Gábor eln.hely., Dr. Németh József elnök ... >>

Veszprém Vármegyei Nemesi Insurgens Huszár Regiment Nemesvámos

()

8248 Nemesvámos, Kossuth u.62.
képviselő: Dömötör Valér, Juhász János, Keglovich Ervin ... >>

Veszprémi Lovassportok Egyesülete

(sport)

8248 Nemesvámos, Sportistálló 1513.hrsz.
képviselő: Dr.Bősze László, Kovács Csaba, Kovácsné Szabó Hajnalka ... >>

Veszprémi Waldorf Egyesület

(kulturális)

8248 Nemesvámos, Kossuth út 24.
képviselő: Kiss Gyula elnök, Nagy Nándor képviselő testületi tag, Szabó Ferenc képviselő ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41