Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyárlőrinc civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Egészséges Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 2-4.
képviselő: Pénzváltó István
A nyárlőrinci általános iskolás korú gyerekek egészséges testi fejlődését elősegítő tevékenységek támogatása, tárgyi és személyi feltételek javítása. ... >>

Falusi és Tanyasi Turizmus Kiskunsági Egyesülete

(kulturális)

6032 Nyárlőrinc, Rákóczi utca 21/a.
képviselő: Szabó Antalné elnök, Túriné Tormási Klára titkár
A Kiskunság arculatának megőrzése, megóvása. A kiskunsági tanyavilág sajátosságainak, hagyományainak és adottságainak feltárása, bemutatása. A kiskunsági falusi és tanyasi turizmus kínálatának bővítését, minőségének javítását. A falusi és tanyasi turizmus fellendítésének és fejlődésének elősegítése. A falusi és tanyasi turizmusban résztvevők szakmai érdekeinek érvényre juttatása, képviselete. A falusi és tanyasi turizmus szakmai támogatása, vonzóbbá tétele. ... >>

Jigoro Kano Judo Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

6032 Nyárlőrinc, 3. körzet 102.
képviselő: Fogasy Gergely elnök
Az ifjúság nevelése és versenyeztetése; A szakosztályok tagjainak érdekképviselete és érdekvédelme; Kapcsolatteremtés és együttműködés külföldi egyesületekkel; Együttműködés a szakosztályok területi és országos szövetségeivel. ... >>

Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. utca 34.
képviselő: Kovácsné Kővágó Ágnes kuratóriumi elnök
a nyárlőrinci idős és rászoruló embereket, családokat támogassa az egészségügyi és szociális ellátás fejlesztésével, a rászoruló fiatalok nevelési, oktatási munkájának az Alapítvány tevékenységén kerüsztüli megkönnyítésével, a még sikeresebb nevelőtevékenység folytatásához segítség nyújtásával, a tárgyi feltételek javításával, illetve szakmai és speciális továbbképzések támogatásával, a kulturális, műemlék-és környezetvédelmi célok támogatásával, elősgítésével. ... >>

Nyárlőrinc Jövőjéért Egyesület

(egyéb)

6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy.u.9.
képviselő: Dávid Sándor titkár, Szomjú Csaba elnök ... >>

Nyárlőrinci Almatermelő Gazdakör

(oktatási)

6032 Nyárlőrinc, II. ker. 37.
képviselő: Mák János ... >>

Nyárlőrinci Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

6032 Nyárlőrinc, Iskola utca 14.
képviselő: K. Farkas Sándor elnök
az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, használatára vonatkozó szabályzatok megtartásával, az erdő és mezőgazdaság érdekeivel összhangban, a környezet- és természetvédelem előírásai tiszteletben tartásával, jól működő egyesületi élettel, tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Nyárlőrinci Csigaház Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

6032 Nyárlőrinc, Petőfi S. utca 12/a.
képviselő: Virbinszki Józsefné kuratóriumi elnök
Családi napközis keretek között, 10 hetestől - 14 éves korosztályú gyermekek napközbeni, - korosztálytól függő - szakszerű gondozása, nevelése - igény szerint - 06-19 óra között. A gyermekek nevelés körében, a gyermekek testi, szellemi fejlődésének elősegítése és a társadalmi együttélési szabályoknak megfelelő erkölcsi nevelése, indokolt esetben a szubjektum által determináltan szükséges integrált nevelés. Társadalmi beilleszkedésük, szocializációjuk elősegítése. Az egészséges életmód elsajátítása, valamint a természet és az emberi környezet védelme. Mindezen célokat tekintve, az alapítvány szolgáltatását igénylő családok, családi és társadalmi céljai megvalósításának elősegítése. ... >>

Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club

(sport)

6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. út 34.
képviselő: K. Farkas Sándor ... >>

Nyárlőrinci Szőlőtermelő Gazdakör

(oktatási)

6032 Nyárlőrinc, Úttörő u.16.
képviselő: Szomjú Lajos ... >>

Polgárőr Egyesület Nyárlőrinc

(közbiztonság,érdekképviselet)

6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 9.
képviselő: Kiss Ferenc elnök
Nyárlőrinc község területén a bűnmegelőzési és vagyonvédelmi tevékenység önkéntes alapon való ellátása, ellenszolgáltatás nélkül való teljesítése, a bűnmegelőzés és vagyonvédelem körében őrzési, figyelési feladatok ellátása., Az egyesület tekintettel a térség adottságaira, a tanyavilágban, illetve a településen élő egyedülálló, idős emberek részére bűnmegelőző és vagyonvédelmi figyelőrendszert kíván létrehozni, működtetni. Az egyesület célul tűzi ki továbbá, környezetvédelmi programok megvalósítását. ... >>

Szülőföld Humánökológia Közhasznú Nyílt Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

6032 Nyárlőrinc, II. körzet 174.
képviselő: Bankovics András kuratóriumi tag, Csíkszentmihályi Károly kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja a természet- és környezettudatos szemlélet propagálása, korosztályra tekintet nélkül, mind iskolai, mind iskolán kívüli oktatási formák, illetve projektek keretében. Az alapítvány emellett ?azaz, ezzel összhangban- hangsúlyt fektet a népi életmód, kultúra azon aspektusainak felelevenítésére, melyek máig szóló mondanivalóval bírnak az alapítvány fő célja tekintetésben. Támogatni kívánja különösen a Homokhátság természeti, környezeti és néprajzi értékeinek kutatását, feltárását, megőrzését. Céljai elérése érdekében szeretnénk létrehozni és működtetni egy természetismereti és természet-, környezetvédelmi oktatóközpontot. Mivel az alapítvány tevékenységének bázisát egy (vagy több) homokhátsági tanya képezné, ezen keresztül mód nyílik arra is, hogy az alapítvány felhívja a figyelmet a térség tanyavilágát jellemző problémákra, illetve az azokat vizsgáló kutatások eredményeire is, csatlakozva ezzel már létező vidékfejlesztési programokhoz is. A fenti célok megvalósítása keretében hangsúlyt kíván fektetni az ökoturizmus koncepciójának népszerűsítésére is. Lehetőséget szeretne biztosítani arra is, hogy a fenti célok a fogyatékkal élő emberek számára is elérhetőek legyenek. ... >>

UNIVER Vadásztársaság

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6032 Nyárlőrinc, Nefelejcs u. 30.
képviselő: Nagy Gergely Sándor
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra , a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel -különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel- összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturális vadászati lehetőség biztosítása az alapszabály szerint. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41