Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Nyúl civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

"A mi iskolánkért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

9082 Nyúl, Jókai u. 21.
képviselő: Kele Ildikó
Az iskola működtetésének elősegítése, a környezeti körülmények és képzési feltételek javítása, a tanulók kulturális életének fejlesztése. Hátrányos helyzetű, de tehetséges fiatalok tanulásának támogatása, táboroztatások szervezése. ... >>

ADMIRALITÁS Sport Egyesület

(sport)

9082 Nyúl, Vaskapu u. 2.
képviselő: Gasztonyi Gyula
Az egyesület fő célja a vitorlás sport iránt érdeklődők számára, további céljai a motorcsónak, jetski, szörf, kite-szörf, kajak, evezés, rafting, vizisí, wakeboard, búvárkodás, horgászás egyéb vizisport iránt érdeklődők számára sportolási lehetőség biztosítása. Különböző szabadidősport-tevékenységek szervezése és lebonyolítása. Az egyesület tagjai, sportolói és más kívülálló személyek részére sportolási, edzési-és versenyzési lehetőség megteremtésének anyagi támogatásának biztosítása, illetőleg ennek érdekében szponzorok felkutatása. Alapvetően sportolási lehetőség megteremtése érdekében alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy nészerűsíti a vitorlás, motorcsónak, jetski, szörf, kite-szörf, kajak, kenu, evezés, rafting, vizisí, wakeboard, búvárkodás, horgászás és egyéb viszisport sportágat, segít, valamint részt vesz versenyek szervezésében. Tevékenysége keretében a sportszerű életmód, a közösségi és a versenyszellem kialakítására is alpvető célként jelentkezik,. Az egyesület további célja, hogy a hasonló jellegű hazai és nemzetközi eseményeken való részvétel lehetőségét, és a részvétel feltételeit tagjai számára biztosítsa. ... >>

Díszmadár Tenyésztők Nyúli Egyesülete

(egyéb)

9082 Nyúl, Táncsics Mihály u. 123.
képviselő: Baracskai József
Kiállítások, bemutatók kapcsán széles körben népszerűsíteni a díszmadártartás-és tenyésztést, további követőket toborozni e hasznos elfoglaltságnak. A hazai díszmadár tenyésztés színvonalának emelése, a tudományos módszerek elterjesztése, kapcsolattartás, rendszeres tapasztalatcsere más hazai csoportokkal, az elmúlt években - különösen a határon túli magyarokkal - kialakított nemzetközi kapcsolatok további ápolása, elmélyítése a kölcsönösség alapján. ... >>

DONAtor pro Cultura et Stilus Vitae, A kultúráért és az életmódért tevő/adomá- nyozó Donator Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

9082 Nyúl, Jókai utca 21.
képviselő: Győriné Csendes Gyöngyi önállóan
A kulturális élet előmozdítása, a polgárok kultúraigényének és természetszeretetének ösztönzése. ... >>

F. 24 Postagalambsport Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

9082 Nyúl, Tavasz u. 18.
képviselő: Koczmann József, Viglidán György
Az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a postaalambsport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítsa, a postagalambtenyésztést elősegítse, ellássa a tagok érdekvédelmét. Alapvető feladata: a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a postagalambtenyésztés szakszerű irányítása, fejlesztése, a versenyek és kiállítások szervezése és lebonyolítása, a tagok érdekvédelme és képviselete, a tagok szakmai ... >>

Gárdonyi Géza Diáksport Egyesület

(sport)

9082 Nyúl, Ady Endre u. 20.
képviselő: Gellér Ferenc
Győr város minőségi kézilabda sportjának működtetése utánpótlás korosztályokban, továbbá a tömeg- és szabadidősport támogatása. Biztosítani a tagok rendszeres versenyzési, sportolási lehetőségét. Intézmények és sportegyesületek közti versenyek szervezése. Kapcsolatfelvétel és együttműködés hazai és nemzetközi szakemberekkel, intézményekkel, egyesületekkel és szervezetekkel. ... >>

Gyermekeink Mosolyáért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9082 Nyúl, Madarász út 27/A. A.
képviselő: Győriné Csendes Gyöngyi, Móricz Attiláné, Süveges Szabolcs
A Nyúli Teleház megteremtése és működtetése, ennek keretein belül kedvezményes irodai szolgáltatások és számítógép-használat, valamint internetes elérés biztosítása, tanfolyamok szervezése. Nyúli könyvtár könyvállományának gyarapítása, számítógépekkel történő ellátása, a könyvtár épületének felújítása és karbantartása. A Nyúli Fúvószenekar működésének és eszközei beszerzésének támogatása. Sportversenyek- és rendezvények szervezése, lebonyolítása. Népzenei kultúra hagyományainak ápolása, digitalizálása. Gyermekek táboroztatása, szabadidős tevékenységének szervezése. Információs központ kialakítása, felkészítése az Európai Unióba történő belépésre, segítségnyújtás pályázatok megírásában és figyelésében. Országos, regionális és helyi kulturális és egyéb csoportok összefogása, támogatása, eszközökkel történő ellátása, rendezvények szervezése és támogatása, határon túli kapcsolatok kialakítása. Az információ-technológiai alapjainak és újdonságainak terjesztése, megismertetése, újabb technológiák kidolgozása illetve a meglevők továbbfejlesztése. Segítségnyújtás Nyúl községben található műemlékek, emlékhelyek gondozásában karbantartásában. Sérült és fogyatékos gyermekek és felnőttek társadalomba történő beilleszkedésének, oktatásában, üdülésének, eszközbeszerzésének támogatása. Felnőttképzés megszervezése, lebonyolítása, pályakezdő fiatalok munkahelyi beilleszkedésének segítése. Idős emberek, és az élethosszig tartó tanulás támogatása. Kulturális értékek és hagyományok digitális adatrögzítése különböző technikai eszközökkel. Információterjeszetés elektronikus és papíralapú kiadványokkal. Az egyesület kiemelten foglalkozik a nők foglalkoztathatóságának javítása, foglalkoztatási szintjük növelésével, munkaerő- piaci pozíciójuk megerősítésével, és (re) integrációjával. ... >>

HID A JÖVŐBE Értelmi Sérülteket Segítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

9082 Nyúl, Táncsics Mihály u. 174.
képviselő: Dr. Fekete Gábor
A tanköteles és fiatal értelmiségi fogyatékosok fejlesztését szolgáló képzések támogatása. Ilyen fiatalok elhelyezését szolgáló otthonok létesítése. A fenti témára vonatkozó ismeretterjesztés. ... >>

Keresztény Egyesület Győrújbarát

(egészségügyi,egyéb)

9082 Nyúl, Szent István tér 2.
képviselő: Bausz András
Az egyesület célja a nemzettudat erősítése, a keresztény értékek tudatosítása, képviselete. A nemzeti és keresztény ünnepek, évfordulók méltó megünneplésének elősegítése. A határon túli magyar nemzetiségekkel (kiemelten Erdély területe) a kapcsolattartás megvalósítása, az erdélyi gyermekek segítése az anyaország megismerésében. Az elárvult, nehéz sorsú gyermekek anyagi támogatása, neveltetésük, taníttatásuk támogatása, a határon belüli katasztrófa sújtotta területen élő gyermekek támogatása. A községben élő fiatalok keresztény nevelésének segítése, táborok, rendezvények szervezése, az Alexiánus Testvérekkel kapcsolat építése, az idős, beteg emberek lelki gondozásának segítése. Győrújbarát község polgáraival, határon túli magyar nemzetiségek életének megismertetése, az összefogás erősítése a fenti célok megvalósítása édekében. Gyermekjóléti Szolgálathoz történő kapcsolódás, jelzőrendszer kiépítése. ... >>

Kisalföldi Információs Pontok Szövetsége

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9082 Nyúl, Jókai u. 21.
képviselő: Móricz Attiláné, Simon Enikő
A Szövetség összefogja és koordinálja azoknak az egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek a tevékenységét, amelyek Győr-Moson-Sopron megye területén a közélettel, kulturális, sport programok szervezésével, információs anyagok gyűjtésével, rendszerezésével, írásával, terjesztésével, tanácsadással, képzések szervezésével foglalkoznak. ... >>

Nyúl község Fúvószenei Kultúrájáért és Zenei Oktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9082 Nyúl, Dózsa telep 15.
képviselő: Pulai Imréné Pápai Gyöngyi
Nyúl község ifjúsági fúvószene életének támogatása és - e célra figyelemmel - az iskolai zenei oktatás előmozdítása és segítségnyújtás a zenészutánpótlás neveléséhez. ... >>

Nyúl Községért Egyesület

(sport,kulturális)

9082 Nyúl, Vasútsor 3.
képviselő: Kondor Zoltán, Vámosné Sinkó Klára
A Nyúl községben élő emberek életkörülményeinek, biztonságos lakó- és munkakörülményeinek kialakítása. A lakosok érdekeit szolgáló településpolitikai célkitűzések és azok megvalósításának elősegítése. Múltunk és kultúránk hiteles megismertetésével a hagyományok ápolása és ötvözése a mai kor követelményeivel. A közszolgáltatások minőségének javítása. A helyi politikai, társadalmi, közéleti és gazdasági mozgások, folyamatok figyelemmel kísérése. Környezet és egészségvédelmi fejlesztése. Kulturális, művelődési, vallási és sporttevékenységek támogatása. A település idegenforgalmi, turisztikai lehetőségeinek bővítése, szervezése. Vállalkozási és szakmai tevékenységek támogatása. Jogi- és marketing tanácsadás. Céljainak megvalósításához előadások, rendezvények szervezése, szakemberek, művészek, írók, publicisták, politikusok és más közéleti személyek bevonásával. A céljaiban megjelölt témakörökben tanulmányok, publikációk készítése, kiadványok megjelentetése, terjesztése. Állásfoglalások, észrevételek, javaslatok megtétele a felsorolt célokkal összefüggésben észlelt konfliktusok megoldására. Civil szervezetként hatékony kontroll minden Nyúl községet és környezetét érintő döntésben. ... >>

Nyúli "Bűnmegelőző" Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46.
képviselő: Pákozdi István
A bűncselekmények megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Nyúli Sport Club

(sport)

9082 Nyúl, Jókai u. 30.
képviselő: Steczina Krisztián ... >>

Nyúli Sporttwirling és Majorette Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9082 Nyúl, Fekete István út 29.
képviselő: elnök Bán Csabáné
A helyi Sporttwirling és Majorette csoport működtetése. A majorette, mint tömegsport megszerettetése, helyi hagyományainak ápolása. A twirling technika adaptálása, utánpótláskezelése. Hozzájárulni a sport társadalmilag hasznos funkcióinak kiteljesítéséhez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez a 2004. évi I. törvény alapján. Majorette és sporttwirling oktatók, edzők képzésének támogatása. A twirling és majorette területén belföldi kapcsolatok ápolása, bekapcsolódás a megyei, országos és nemzetközi Szövetség munkájába. Sportrendezvények, versenyek szervezése, lebonyolítása. Az egyesület a célok megvalósítása érdekében kezdeményezi intézkedések megtételét, kapcsolatot tart fenn más szervekkel (Polgármesteri Hivatal, Oktatási Intézmény, Labdarúgó Sportegyesület stb.). Az egyesület, mint nevében is jelzi sport céllal alakult meg, de kulturális tevékenységet is folytat. Részt vesz kulturális rendezvények szervezésében, lebonyolításában, bekapcsolódik a község kulturális életébe. ... >>

Óvodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9082 Nyúl, Táncsics u. 52/A.
képviselő: Pohárnik Jánosné
Az arra szociálisan rászoruló gyermekek részére támogatás nyújtása. Kulturális tevékenység, többek közt a gyermekek részére rendezett rendezvények (színházi, bábelőadások, kirándulások stb.) támogatása. Készségfejlesztő játékok, eszközök biztosítása a gyermekek részére. Nevelés, oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés elősegítése. A gyermekek védelme, érdekképviselete. Sport és szabadidőeszközök vásárlása, beszerzése. A nyelvtanulás tanítása (játékos formában is.) Ismeretterjesztő, szépirodalmi, mese, stb. könyvek, kazetták vásárlása. Az óvoda fejlesztésének, bővítésének elősegítése, támogatása. A gyermekek testi és szellemi fejlődésének elősegítése. ... >>

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nyúl

(tűzoltó,természetvédelem,egyéb)

9082 Nyúl, Nyúl
képviselő: Schmiedt Henrik
környezet és természetvédelem ... >>

Rendezvényműhely Közhasznú Egyesület

(kulturális)

9082 Nyúl, Kossuth Lajos u. 99.
képviselő: elnök Braunné Barta Katalin, elnökhelyettes Gulyásné Váczi Anikó
Helyi, regionális és országos kulturális rendezvények szervezése, kulturális és egyéb csoportok összefogása, támogatása, eszközökkel történő ellátása, határon túli kapcsolatok kialakítása, a kulturális örökség megóvása. Kiemelt célként szerepel az évente megrendezésre kerkülő "Nyúli Húsvét Kulturális Találkozó" megszervezése, és a húsvéttal kapcsolatos néphagyományok ápolása. ... >>

Sokoróaljai Fiatalokat Támogató Egyesület

(oktatási,kulturális)

9082 Nyúl, Iskola utca 33.
képviselő: Laposa Norbertné
Az egyesület alapvető célkitűzése: a helyi és a környező településeken élő fiatalok kultúrált szabadidő eltöltésének segítése. A tehetségek felkutatása. A különböző művészeti ágakban tevékenykedő fiatalok felkarolása, illetve segítése. A helyi és a környező településeken élő fiatalok közösségének fejlesztése, egymás kultúrájának és hagyományának megismerése, elfogadása, valamint megőrzése. Ifjúsági műhelyek, civil műhelyek és egyéb ifjúsági és kulturális közösségi terek működtetése.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat a választásokon. ... >>

"Szent Ágoston Alapítvány"

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

9082 Nyúl, Szent István tér 2.
képviselő: Kárpáti Ferenc Zoltán
Karitatív szolgálat megvalósítása a szegények, betegek, rászorulók javára; az idősgondozás intézményi feltételeinek szolgálata; munkahelyek teremtése, az önkéntes munka támogatása; élhető természeti és épített környezet fejlesztése, fenntartása, környezetvédelem, vidékfejlesztés. ... >>

"Szülőfalunk Nyúl Községért" Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. (PM. Hiv.)
képviselő: Dr. László Tamásné Nagy Kornélia, Nagy Alajos
Nyúl község műveltségi, kulturális és egészségügyi fejlesztése. ... >>

VIKTÓRIA LOVAS EGYESÜLET

(sport,oktatási,kulturális)

9081 Nyúl, Arany J. u. 26.
képviselő: Molnár József
Az egyesület célja a lovasok oktatása és képzése, a lovas hagyományok ápolása, valamint a lovas oktatás tapasztalatainak megismertetése, a lovas turizmus és lovas borturizmus fejlesztése, a gyógylovaglás megismertetése, fejlesztése és terápiás hasznosítása, az íjászat hagyományainak őrzése, valamint a diákturizmus fejlesztése, különösen diákszálláshely biztosításával. Az egyesület célját azzal kívánja elérni, hogy rendezvényeket szervez a fenti célokkal összefüggésben, továbbá bemutatókat és versenyeket szervez, amelyeken a fenti célokat megvalósító programokat hajt végre. A fenti célok elérése végett az egyesület kiadványok kiadásáról gondoskodik, illetve felkutatja és kiadványok terjesztésével megismerteti az érdeklődőket a turizmus, a diákturizmus és diákszálláshely kedvező lehetőségeiről. Az egyesület a céljai megvalósítása érdekében, programjai megismertetése végett elektronikus honlapot tart fenn. Az egyesület gyógylovaglási és terápiás lovaglási programokat szervez, célja szerint lovas és hagyományőrző táborokat szervez főként gyermekek és diákok részére, amelyen belül megismerteti a résztvevőket a lovas hagyományokkal és a lótartás állatbarát szabályaival. Az egyesület lovardákkal történő együttműködés alapján lovasképő szakköröket tart fenn. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41