Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pilisszentkereszt civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

A Magyar Örökségért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2098 Pilisszentkereszt, Petőfi Sándor u. 5.
képviselő: Papucsek Gábor elnök
A nemzet kulturális örökségének felkutatása, rekonstruálása, megóvása, továbbörökítése, különös tekintettel a népi és falusi hagyományokra, az egyes tájegységek népszokásaira, épületeire, tárgyi eszközeire ... >>

Antromedicart a Magyarországi Antropofózus Gyógyító Művészetért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

2098 Pilisszentkereszt, Kossuth L. u. 46.
képviselő: dr. Szőke Henrik ( elnök ), dr. Tóthfalusi Anna Mária, Sárközy Ágota
Antropozófus orvos és terapeutaképzés elindítása, működtetése az országon belül, gyógyászati továbbképzések szervezése, lebonyolítása, a gyógyászat megismertetése, népszerűsítése, integrálása. Magyarországon terápiás központ létrehozása. ... >>

Demokrácia és Szolidaritás Alapítvány

(kulturális)

2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 54.
képviselő: Dr. Hajdú Sándor
A demokrácia értékeinek, intézményeinek és hagyományainak magyarországi terjesztése. ... >>

Dobogókő Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

2098 Pilisszentkereszt-Dobogókő, József A. u. 17.
képviselő: Csizmadia Gábor (ügyvivő) önállóan, dr. Graf Zoltánné (ügyvivő) önállóan, Kiss Györgyné (ügyvivő) önállóan
Dobogókő belterületének és közvetlen környezetének fenntartásában és fejlesztésében érdekelt személyek, intézmények, szervek együttműködésének, társadalmi, gazdasági, kulturális összetartozó erejének növelése, érdekvédelem, érdekképviselet. ... >>

Dobogókőért Alapítvány

(természetvédelem)

2099 Dobogókő, Eötvös st. 10.
képviselő: Lőrincz László önállóan, Rózsa József László alelnök önállóan
Dobogókő és környéke természeti környezetnének védelme, állatvilág megóvása a környék tisztaságának és épített és természeti környezet megóvása. ... >>

ETHERIKOS Spirituális Tanító és Léleksegítő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

2099 Pilisszentkereszt, Pihenő sétány 22.
képviselő: Csaba Attila Árpád
Meditációs technikák oktatása és gyakorlása. Az egészséges életmód terjesztése. Beteg és sérült gyerekek segítése nevelő otthonokban, óvódákban. Meditációs technikák oktatása és gyakorlása, az egészséges életmód elterjesztése, beteg és sérült gyermekek segítése nevelő otthonokban, óvodákban, segítség n yújtása állami gondozott és volt állami nevelt enyhe fokon értelmi fogyatékos fiatalok önálló életkezdéséhez, továbbtanuló gondozott támogatása, állami gondoskodásban nevelkedett nagykorú fiatalok részére szociáli ellátás nyújtása, mentálhigiénés segítése, munkahelyteremtés, foglalkoztatás, képzés állami gondozásból kikerült fiatalok és a tevékenység helyszínének régiójában élő azonos személyiségállapotú fiatalok részére. ... >>

GABOKO Hungary Autósport Egyesület

(sport)

2098 Pilisszentkereszt, Liliom u. 9.
képviselő: Dr. Inámi Bolgár Kálmán elnök
Az autósport rally szakág keretein belül kapcsolat kiépítése a hazai és nemzetközi szervezetekkel és ezen tagjainak részvétel biztosítása hazai és nemzetközi versenyeken, továbbá a rally szakág műszaki-technikai fejlesztése, a rally sport népszerűsítése, mind hazai mind nemzetközi viszonylatban. ... >>

Kakashegy Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet)

2098 Pilisszentkereszt, Kakashegy u. 56.
képviselő: Kákonyi Gábor
Kakashegyi lakosok érdekvédelme. Területfejlesztés, természetvédelem. ... >>

Magyar Turista Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi)

2098 Pilisszentkereszt - Dobogókő, Téry Ödön út 26.
képviselő: Schőnviszky László
A természetjárás iránti érdeklődés felkeltése és a természetjárás népszerűsítése; az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés egyik legalapvetőbb fontosságú módjának, a szabadlevegőn történő mozgásnak szervezett gyakorlása a természetjáró sport által. ... >>

Nemzetiségi Kulturális Egyesület Szentkereszt

(sport,kulturális)

2098 Pilisszentkereszt, Hársfa u. 22.
képviselő: Orbán Vilmos
A településen még fellelhető német nemzetiségi hagyományok felkutatása és ápolása, tánckör és énekkar működtetése, kulturális, sport szabadidős tevékenység. ... >>

Pilisszentkereszt Tornaterme Alapítvány

(sport,kulturális)

2098 Pilisszentkereszt, Fő tér 12.sz.
képviselő: Pataki László
A fiatalok egészséges életmódra való nevelése, sport, kulturális rendezvények megrendezéséhez való hozzájárulás. ... >>

Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület

(kulturális)

2098 Pilisszentkereszt, Pomázi u. 17.
képviselő: Galda Levente ( elnök )
Pilisszentkereszten és környékén élők kulturális, vallási és nemzetiségi identitásának ápolása, fenntartása, átörökítése, a közösségi élet fejlesztése. A Pilisszentkereszten élők kultúrájának, anyanyelvének, hagyományainak ápolása, történet- és társadalomtudományi kutatása, határokon átívelő kulturális párbeszéd megteremtése. ... >>

Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2098 Pilisszentkereszt, Rákóczi u.12.sz.
képviselő: Szivek Józsefné
A szlovák nyelvben elért eredmények ju- talmazása, a nyelvvizsgára készülők tá- mogatása, a kiváló tanulmányi, sport, kulturális eredményt elért tanulók ju- talmazása, a rászorult tanulók támoga- tása, az arra érdemes tanulóknak tábo- rozási lehetőség biztosítása. ... >>

Pilisszentkereszti Lendület Sport Club

(sport)

2082 Pilisszentkereszt, Forrás u.7.sz./Közösségi Ház/
képviselő: Tabányi László elnök ... >>

Pilisszentkereszti Somvirág Egyesület

(környezetvédelmi)

2098 Pilisszentkereszt, Kossuth u. 2.sz.
képviselő: Benke Szilveszter elnök önállóan, Galóné Oláh Katalin elnökhelyettes önállóan ... >>

Pilisszetkereszti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2098 Pilisszentkereszt, Fő u. 50.
képviselő: Gőgös _Ernő ( elnök ) ... >>

Szentkereszti Polgári Kör Egyesület

(kulturális,egyéb)

2098 Pilisszentkereszt, Forrás u. 88/c.
képviselő: dr. Horváth Sándor elnök
Szigorú erkölcsi normák alapján megfogalmazott értékrend a magunk számára és a felnövekvő generáció nemzettudatának kialakítása, ápolása. A szűkebb környezet fejlesztése,környezet tájvédelme, a nemzeti és kulturális kincsek megóvása, egészséges életmódra nevelés stb. ... >>

Tiszta Pilisért Egyesület

(környezetvédelmi)

2098 Pilisszentkereszt, Pipacs u. 1.
képviselő: Maholányi Pál elnök
Környezetvédelem, turizmus szempontjainak az adott térségben való összehangolása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41