Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Pusztakovácsi civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

"A Pusztakovácsi Hagyományápolásért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8707 Pusztakovácsi, Fő utca 145.
képviselő: Csöndörné Gulyás Etelka
Az Alapítvány segítséget kíván nyújtani Pusztakovácsi hagyományainak ápolásában, a településről elszármazottak találkozóinak szervezésében, lebonyolításában, időskorúak, oktatásban résztvevő tanulók -alsó, felsőfokú oktatásig bezárólag - támogatásában. Ehhez a célhoz pályázatok és támoga- tások elnyeréséhez szükséges feltételeket kívánja biztosítani. Segítséget kíván nyújtani a község "Falumúzeum" tárgyi feltételeinek javítására. ... >>

"A ROMÁK FELEMELKEDÉSÉÉRT" ALAPÍTVÁNY

(szociális)

8707 Pusztakovácsi, Kürtöspuszta 10.
képviselő: Suta Lajos
Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a nagycsaládos cigány családok saját erőből történő lakásépítéséhez. Ehhez a célhoz pályázatok, támogatások elnyeréséhez szükséges feltételeket kívánja biztosítani. Segítséget kíván nyújtani a saját erő felhasználásával jobb életfeltételek megvalósításáért áldozatot vállaló cigány családoknak. Az alapítvány feladata, hogy a fentiekben vázolt célok érdekében azokat a belföldi és külföldi magán- és jogi személyeket, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokat maga mögé állítva szélesítse azok körét, akik az alapítókkal együtt felelősséget éreznek a nehéz lakáskörülmények között élő nagycsaládosokért. ... >>

"Gyótai" Vadásztársaság

(sport)

8707 Pusztakovácsi, Fő utca 150.
képviselő: Berend Ferenc
A Vadásztársaság célja, hogy a tagság részére vadászati lehetőséget biztosítson, ennek érdekében szakszerű vadgazdálkodást folytat. ... >>

Osztopáni Cigány Kisebbségi Egyesület

(egyéb)

8707 Pusztakovácsi, Fő utca 9.
képviselő: Sánta László ... >>

Pusztakovácsi Autósport Egyesület

(sport)

8707 Pusztakovácsi, Fő utca 73.
képviselő: Tóth Ottó ... >>

Pusztakovácsi Egymásért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8707 Pusztakovácsi, Fő utca 11.
képviselő: Nagy Lászlóné
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Pusztakovácsi közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

Pusztakovácsi Kürtöspusztáért Közalapítvány

(kulturális)

8707 Pusztakovácsi, Kürtöspuszta-Kultúrház
képviselő: Páhi István
A településrész közművelődési, kultú- rális életének támogatása, a telepü- lésrész fejlesztésének elősegítése,ci- vil szervezetek,lakossági önszerveződő csoportok támogatása, a település infrastruktúrális helyzetét előrevivő pályázatok elkészítése és beadása, a településrész kereskedelmi ellátottsá- gának emelése,gépjárműbeszerzés, köztisztasági céljellegű gépek be- szerzése,működtetése,segítségadás és támogatás a saját erő felhasználásával jobb életfeltételek megvalósításáért áldozatot vállaló családoknak, kiemel- ten a cigánycsaládoknak. Mindezek értelmében az alapítvány maga is felvállalja a programok szervezését, a feladatok összefogását,csoportok mű- ködtetését. ... >>

Pusztakovácsi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8707 Pusztakovácsi, Fő utca 56.
képviselő: Kovács Ferenc
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a balesetmegelőzés, a mélységi határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, az áldozatvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, áldozatvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, valamint a Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolozása és közvetítése. ... >>

"Pusztakovácsiért" Közalapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

8707 Pusztakovácsi, Fő utca 56.
képviselő: Csatári Attiláné
A település közművelődési, kultúrális életének támogatása, az oktatás elősegítése /a kiváló tanulmányi eredményeket elérő tanulók jutalmazása/, civil szervezetek, lakossági önszerveződő csoportok támogatása, a település fejlesztésének elősegítése és az infrastruktúrális helyzetét előrevivő pályázatok elkészítése és beadása, a település kereskedelmi ellátottságának emelése, gépjárműbeszerzés, köztiszta-sági céljellegű gépek beszerzése, működtetése, segítségadás és támogatás a saját erő felhasználásával jobb életfeltételek megvalósításáért áldozatot vállaló családoknak, kiemelten a cigánycsaládoknak. A Pusztakovácsiból elszármazó, de a településsel kapcsolatot tartani kívánók részére a település lakóival közös rendezvények tartása /falunap,egyéb rendezvények/. Mindezek értelmében az alapítvány maga is felvállalja a programok szervezését, a feladatok összefogását, csoportok működtetését. Felvállalja a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekképviseletét, támogatását. Közreműködik természetvédelmi oktatásban, nevelésben és szemlélet formálásában. Elősegíti a természeti értékek felkutatását, annak védelmét és megőrzését. Közreműködik a természetvédelemmel kapcsolatos mindennemű feladat ellátásában. Elősegíti a lakosság szabadidős sportolási lehetőségének bővítését. Elősegíti a fiatal korosztályok körében népszerű sportok rendezvényeinek megtartását, támogatását. Közreműködik sportversenyek támogatásában, szervezésében, lebonyolításában. Közreműködik a település közbiztonságának és a bűnmegelőzés támogatását biztosító önszerveződő civil csoportok koordínálását. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41