Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Solymár civil szervezetek


Találatok száma: 96
1. oldal

Aki Magyar Velünk Tart Alapítvány

(kulturális)

2083 Solymár, Bécsi út 17/C.sz.
képviselő: Pirók Péter
A magyar nemzettudat és az igaz, haladó eszmék ápolása, terjesztése. Irodalmi, zenei és színművek létrehozása, illetve ezek támogatása. ... >>

Alapítvány Pesthidegkút-Máriaremete-Budaliget-Adyliget Közbiztonságáért

()

2083 Solymár, Panoráma utca 20.
képviselő: Porkoláb Mátyás
Pesthidegkút, Máriaremete, Budaliget, Adyliget település közbiztonságának védelme. ... >>

Angyalmancs Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

2083 Solymár, Mátyás kir. tér 30.
képviselő: Kézdy Dániel ( elnök )
Sport az egészséges gyermekekért prgoram keretében tartalmas, kulturált szórakozás és sportolási lehetőségek támogatásával, a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok szabadidős tevékenységét biztosítsa, hozzájárulva a gyermekek és fiatalok egészséges szellemi és testi fejlődéséhez, szocializációjához. Célul tűzte ki közintézmények ? bölcsőde, óvoda, iskola ? valamint kritikus élethelyzetbe került családok patronálását, gyermek-, és ifjúságvédelmet. ... >>

ARTITURA Kulturális Alapítvány

(kulturális)

2083 Solymár, Terstyánszky u.112-114.sz.
képviselő: dr. Gelényi Csaba elnök
Adatbázis létrehozása az elektronikus médián. A magyar kultúra adatbázisainak megteremtése, amely ingyenesen is hozzáférhető legyen. Kiemelkedő művészeti tevékenységek, produkciók támogatása (bemutatása, létrehozása) itthon és külföldön, továbbá a magyar kultúra terjesztése külföldön, illetőleg a külföldi produkciók hazai bemutatása, művészek, művészeti együttesek menedzselése, bekapcsolódás a kultúrális turizmusba. ... >>

Bartók Vonósnégyes Alapítvány

()

2083 Solymár, Sport utca 6.
képviselő: Szirányi János
A Bartók vonósnégyes támogatása. ... >>

Biodinamikus Mezőgazdálkodásért Alapítvány

(egyéb)

2083 Solymár, Munkás u. 6.sz.
képviselő: Csécs Mónika
A biodinamikus mezőgazdálkodást bemutató és oktató központ kialakítása, az ezen gazdálkodási módot oktató intézmények illetve az ezen gazdálkodási módot folytató magánszemélyek és vállalkozások támogatása. ... >>

Cédrus Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Templom tér 25.sz.
képviselő: Dobai Krisztina
Solymár művészeti, kulturális értékeinek megóvása, fiatalok részére olyan oktatási forma kialakítása, működtetése, mely a művészi értékek megőrzését a népi hagyományok, a tánckultura ápolását szolgálja. ... >>

CORVINUS Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

2083 Solymár, Templom tér 26.sz.
képviselő: Horányiné Vatamány Katalin
A tanulók szellemi, zenei, művészeti, testi,erkölcsi fejlődését kivánja elősegíteni. Az iskola tárgyi, technikai feltételek javítása, nyelvtanulás, informatika, hátrányos helyzetű gyermekek anyagi támogatása. ... >>

Csáth Géza Művelődési Társaság

()

2083 Solymár, Kápolna u.15.sz.
képviselő: Dormán László ... >>

CSIPA Sport és Szabadidő Egyesület

(sport,természetvédelem)

2083 Solymár, Kölcsey u. 18/B
képviselő: Szűcs Péter elnök
Sporttevékenység, környezet-és természetvédelem, gyermek-, ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység. ... >>

Csodatücsök Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2083 Solymár, Nagykovácsi u. 3.
képviselő: Reményi Éva ( elnök )
Solymár nagyközség lakosságának, elsősorban ifjúságának egészségügyi és szociális állapota javulásának elősegítése. Ezen célok előmozdítása érdekében segítséget kíván nyújtani azon lakosoknak, akik egészségügyi okból vagy szociális helyzetükből adódóan lényegesen nehezebb helyzetben vannak mint embertársaik. Fel kívánja vállalni ezen emberek gyógykezelésének és rehabilitációjának, oktatásának, nevelésének, képzésének támogatását, valamint egyéb módon történő segítését. Az alapítvány minden lehetséges eszközzel küzdeni kíván ezen emberek társadalomba való beilleszkedésének, és esélyegyenlőségének elősegítése érdekében. A cél megvalósulása során az alapítvány együttműködik a célt támogató állami, önkormányzati, társadalmi, egyházi szervezetekkel, külföldi és belföldi intézményekkel, szervezetekkel és magánszemélyekkel. ... >>

DanceWorld Szabadidősport Kulturális és Szolgáltató Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Györgyhegy u. 2.
képviselő: Csiszár Ferenc elnök
Kultúrális tevékenység, sport, oktatás, versenyzők felnevelése, környezetvédelem ... >>

DAUNER-RINGLER Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Templom tér 26.
képviselő: dr. Vígh Annamária ( elnök )
A Solymáron működő Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi és Művészeti Alapiskolában az idegen világnyelvek és ezek közül hangsúlyosan a német irodalmi nyelv elsajátítására való ösztönzés, különböző fokú díjazás és jutalmazás által, figyelembe véve a díjazható tanulók szociális rászorultságát is. ... >>

Ebremény Kutyavédő Egyesület

(egyéb)

2083 Solymár, Völgy u. 2.
képviselő: Tihanyi Gergely elnök
Elhhagyott kutyák megmentése az elaltatás elől , menhelyek támogatása, támogatás nyújtása a rászoruló eb tulajdonosoknak az eb tartáshoz, ivartalanításhoz gyógykezeléshez. ... >>

Élettér Alapítvány

(oktatási,szociális)

2083 Solymár, Úttörő u. 15.sz.
képviselő: Szabóné Nagy Erika
Budapesten és Pest megye környékén élő autista és más mentálisan sérült gyermekek és felnőttek társadalmi szocializációját és életvitelét életük végéig biztosítsa az érdekükben és az értük cselekvők együttműködésének elősegítésével, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítésével. Az alapítvány közreműködik a fogyatékos és ezért társadalmilag hátrányos helyzetű emberek társadalmi hátrányának csökkentésében, emberi és állampolgári jogaik védelmében, melynek érdekében törekszik a megélhetésükhöz, Képzésükhöz, foglalkoztatásukhoz, szabadidőtöltésükhöz szükséges jobb feltételek megteremtésében, melynek szellemében ösztönzi a kedvezményes szakmai és jószolgálati kapcsolatokat. ... >>

Eltűnőfélben lévő kultúrákért Egyesület

(kulturális)

2083 Solymár, Kakukkhegy u. 16.sz.
képviselő: Lóránt Attila elnök
Kultúra ... >>

FlamenCorazónArte Táncszínházi Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

2083 Solymár, Vörösmarty u. 59.
képviselő: Pirokné Lippai Anikó Andrea elnök
kulturális, művészeti tevékenység. FalmancoArte táncszínházi társulat működtetése, támogatása. A tánc hagyományainak, eszméjének kutatása külföldön, spanyol nyelvű kiadmányok lefordítása, terjesztése. ... >>

Fly Away Sport Egyesület

(sport)

2038 Solymár, Kölcsey u 7.
képviselő: Szűcs-Gáspár Kinga (elnök)
A siklóernyőzés, mint sport és szabadidős tervékenység népszerűsítése. ... >>

Főnix Irodalmi Alapítvány

(kulturális)

2083 Solymár, Avar utca 29.
képviselő: Selmeci Norbert
Zeldi Ákos költészetének az irodalmi olvasóközönséggel való megismertetése és az abortusz ellen szépirodalmi tevékenységet folytató alkotók támogatása. ... >>

Főnix Kárpát-medence Alapítvány

(kulturális)

2083 Solymár, Várhegy u. 20.
képviselő: Körbl Balázs elnök
A nemzeti öntudat erősítéséül szolgáló politikától független kezdeményezések, tevékenységek támogatása, testi szellemi és tárgyi környezetünk tisztaságának védelme, az arra rászorulók pénzügyi dologi adományokkal való támogatása, gyermeknevelő intézmények és az ott dolgozók segítése, munkahelyteremtő, közösségszervező, regionális sajátosságokat őrző kisvállalkozások, családi gazdaságok, szövetkezések és beruházások támogatása, hozzájárulás műemlékek állagának megóvásához, helyreállításához, a népi hagyományokon alapuló tevékenységek támogatása. ... >>

GILDE DART /DÁRDA/ CLUB

(sport)

2083 Solymár, Patak utca 4.
képviselő: Ifj. Völgyi Sándor elnök
A dart sportjátékot szerető és ezért áldozatot is vállaló sportbarátok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása. ... >>

Gyermeklánc Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2083 Solymár, József Attila u.1.sz.
képviselő: Haszillóné John Helga elnök, Szabóné Gruber Judit
Az új megjelenő eszközök, módszerek hasznosítása a természet értékeinek megóvására nevelés, esztétikus környe- zeti igény kialakítása, könyvtár peda- gógiai kultura fejlesztése. ... >>

HEIMATVEREIN-Solymár Egyesület

(kulturális)

2083 Solymár, Templom tér 8/b.
képviselő: Mentesi József ( elnök )
A német nemzetiségi hagyományok fenntartása. ... >>

Helytörténeti Alapítvány

()

2083 Solymár, Templom tér 24.sz.
képviselő: Enczmann László (titkár)
Solymár multjáról munkáknak megjelen- tetése, helytörténeti kutatás támogatása, műemlékvédelem, tanulmányok kiadása. ... >>

Hiperaktív Alapítvány

()

2083 Solymár, Mező u. 10.
képviselő: Dobos Andrea Beáta elnök
Tanulási zavarok miatt beilleszkedni nem képes gyermekek felzárkóztatása különleges nevelési módszerekkel, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

HÓRUSZ Ókori Csillagászattörténeti Alapítvány

()

2083 Solymár, Párkány u. 17.
képviselő: Dr. Kákosi László, Várady Jenőné
Az ókori csillagászattörténeti és egyiptológiai kutatásokat végzők támogatása. ... >>

Hungaro Motor Sportegyesület

(sport,oktatási)

2083 Solymár, Bécsi út 23/a.
képviselő: Aszalós Péter
A motoros tömegsport felhasználásával a fiatalok közlekedési kultúrájának fejlesztése. Elméleti és gyakorlati oktatás a balesetmentes közlekedés érdekében. ... >>

Jakob Bleyer Alapítvány a Magyarországi Németségért

(kulturális)

2083 Solymár, Templom tér 8/b
képviselő: Reményi István
A magyarországi németek kultúrájának, hagyományainak támogatása, fejlesztése. ... >>

Kárpát-Pannon Alapítvány

(egészségügyi)

2083 Solymár, Lejtő u. 4.sz.
képviselő: Dr. Hajdú-Moharos Józsefné
dr. Hajdú-Moharos József geológus-geográfusmenedzsment-marketing tanár életművének gondozása, műveinek publikálása. Esetenként rajta kivül más földtudományi, marketing szakemberek műveinek szponzorálása, kiadása. Határon túli és inneni tudósok kapcsotattartásának, szakmai illetve tanulmányútjainak anyagi támogatása. A földrajztudomány kárpát-medencei vonatkozásait kutató tudósok, diákok támogatása, publikációs előadói és oktatói lehetőségeik előmozdítása. Dr. Hajdú-Moharos József rákos betegsége gyógyításának elősegítése, finanszírozása, esetenként rajta kivül más rákos betegek gyógyulásának anyagi és egyéb módon történő támogatása. ... >>

Kerekhegyi Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2083 Solymár, Templom tér 25.sz.
képviselő: *Migrációval* *Nem jött át* ... >>

Kitartás Alapítvány

(oktatási,szociális)

2083 Solymár, Erdő u. 14.
képviselő: Szabó Györgyi ( elnök )
Hátrányos helyzetű emberek, gyerekek felzárkóztatása, megsegítése, az egészséges életmód elterjesztése. Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése és felzárkóztatása. Hátrányos helyzetű emberek átképzése a mai elvárásoknak megfelelően, számukra munkahely teremtése. Ösztöndíjak adományozása. Egészség- és szépségápolás minden korosztály részére - rendszeres hétvégi rendezvények, családi programok az egészségünkért, szépségünkért, szórakozásért és jó közérzetért. Előadások, átképzések szervezése, tartása. Oktatáshoz kötődő rendezvények, programok támogatása. ... >>

Közbenjáró és Szószóló Egyesület

(környezetvédelmi)

2083 Solymár, Rövid u. 4.
képviselő: Simon Árpád alelnök, Zentai Erzsébet elnök
környezetvédő és zöldprogramok ismertetése, terjesztése ... >>

Közép-Európai Idegsebészeti Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

2083 Solymár, Kazinczy u 22.
képviselő: Kovács György (elnök)
A közép-európai régió idegsebészeti betegellátásnak fejlesztése a műszerpark, a szakemberképzés és az idegsebészettel-idegtudománnyal kapcsolatos kutatások támogatása révén, a modern funkciónális idegsebészet megteremtéséhez szükséges területek tárgyi feltételeinek megteremtése, oktatása, az ezzel kapcsolatos kutatások támogatása, a műtéten átesett vagy arra rászoruló betegek rehabilitációs körülményeinek fejlesztése és az erre szakosodott szakemberek képzésének támogatása, a betegek és az alapellátásban dolgozók felvilágosítása ezen ellátási formákkal kapcsolatban. ... >>

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület

()

2083 Solymár, Templom tér 25.sz.
képviselő: Straub István elnök
Szabadidős programok, ifjúsági Klubok szervezése. ... >>

Legszentebb Üdvözítő Nővérei

(egészségügyi,szociális)

2083 Solymár, Rákóczi u. 4.
képviselő: Endrődy Zsuzsanna
Tanító-nevelő, szociális-karitatív tevékenység, betegápolás. ... >>

Linum Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem)

2083 Solymár, Törökkút u.17.sz.
képviselő: Fischer Lajos ... >>

Magyar Don Bosco Iskola Egyesület

(intézményi,oktatási)

2023 Solymár, Rozmaring u.1.sz.
képviselő: Baranyi Károly ... >>

Magyar Kutyafajtákért Alapítvány Közhasznú Szervezet

(egyéb)

2083 Solymár, Dózsa Gy. u. 17
képviselő: Oláh Judit elnök
Magyarországon jellemzően elterjedt védett magyar kutyafajták továbbélésének elősegítése. Ilyen kutyafajták tenyésztésének támogatása. ... >>

Magyar Waldorf-Óvodák Közösségének Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

2083 Solymár, Panoráma u.5-7.sz.
képviselő: Baráti Ilona, Nagy Mihályné, Tasné Matuz Erika ... >>

Magyar Waldorf-Óvodapedagógiai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Kazinczy u. 6.sz.
képviselő: Bognár János, Clemens Schleunic, Dr. Takácsné Ivaskó Ilona
Kultura ... >>

Magyarországi Angol Nyelvű Diák Drámafesztiválért Alapítvány

()

2083 Solymár, Templom tér 25.sz.
képviselő: Koczka Andrea, Laufer Attila
A cim elnevezésében megjelölt fesztivál első és döntőjének szervezése, lebonyo- lítása. A díjak, emléktárgyak költsége- ihez az alapítvány a felajánlás mértéke szerint járul hozzá. A fesztivál szál- lás, étkezés és utiköltségét a részt- vevők fizetik. ... >>

MO.ST...ért Mozgássérültek Sportjáért Alapítvány

(sport,szociális)

2083 Solymár, Hősök u.64.sz.
képviselő: Paczulák András
A mozgássérültek sportolási lehetőségeinek megteremtése és rendezvények, tudományos irodalom, intézmények támogatása. ... >>

Mozgás Egészség Sport Együtt Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

2083 Solymár, Kápolna u. 9.
képviselő: Előd János
Óvodás korú gyermekek egészséges életmódra nevelése, elősegíteni a sportolás megszerettetését. Pedagógusok anyagi megbecsülése. ... >>

Mozgásgátoltak Delfin Sportegyesülete

(sport)

2083 Solymár, Hősök u.64.sz.
képviselő: Paczulák András
Testedzés, sportolás, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, fenntartása. ... >>

NAGYCSALÁDOSOK SOLYMÁRI EGYESÜLETE

(oktatási,szociális,kulturális)

2083 Solymár, Erdő u. 17.
képviselő: Bajzik Dorottya Olga ( önállóan ), Kovács Erika ( önállóan )
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység , gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Nemzeti Kamara Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

2083 Solymár, Madách Imre utca 25.
képviselő: Usztics Mátyás elnök
Kulturális tevékenység ... >>

Olajfa Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Sport u. 84.
képviselő: Novák Péter elnök
Keresztény erkölcsi alapú gyermeknevelési, oktatási munka, keresztyén kulturális programok szervezése, támogatása, keresztyén gyülekezetek támogatása, segítségnyújtás családi, baráti, lakóközösségi keresztyén szemléletű kisközösségek megszervezéséhez és létrehozásához, a bibliai életforma megismertetéséhez. ... >>

ÓV-LAK Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2083 Solymár, Mátyás király u. 19.sz.
képviselő: Forintosné Erdős Erika ( elnökhelyettes ), Ortnerné Radnai Krisztina ( elnök )
A Solymári Mátyás király úti óvoda tárgyi eszközeinek fejlesztése, minőségi nevelési módszerek támogatása. ... >>

Pannon Mentőkutyás Alapítvány Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat

(egészségügyi,oktatási,közbiztonság)

2083 Solymár, Kálvária u. 11.
képviselő: Balázs László elnök
Katasztrófavédelmi tevékenységek támogatása. Mentőkutyák képzése és vizsgáztatása. Közreműködés katasztrófa-elhárítási tevékenységben. Sürgősségi betegellátás végzése. Magyarországon és külföldön bevethető speciális kutató-mentő csapat működtetése, finanszírozása, kapacitásának folyamatos bővítése, személyi állományának képzése. ... >>

Para-Fitness Alapítvány a Mozgáskorlátozottak és Fogyatékosok Testedzéséért

(egészségügyi,szociális)

2083 Solymár, Terstyánszky út 188.
képviselő: Áfra Ákos (elnök)
Segítségnyújtás a mozgáskorlátozottak és fogyatékosok (látás és hallássérültek) számára egy olyan alternatívát kínálva, amely egészséges élethez vezet. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41