Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Somogyfajsz civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

AAK - Albireo Amatőrcsillagász Klub Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8708 Somogyfajsz, Kossuth L. utca 62.
képviselő: elnök Rezsabek Nándor, titkár Kovács Sándor
Törvényes keretet biztosítani a Szentmártoni Béla (1931. Hencse - 1988, Hencse) által 1971-ben Somogy megyében, Kaposváron alapított Albireo Amatőrcsillagász Klub (AAK) keretében folyó amatőrcsillagászati tevékenységnek. Hozzájárulni a környezet és a társadalom fenntartható fejlődéséhez, a természeti és kulturális örökség megőrzéséhez. Kutatás, ismeretterjesztés, szemléletformálás, oktatás, kulturális és kiadói tevékenység. ... >>

DUNAFERR-SOMOGYORSZÁG Archeometallurgiai Alapítvány

(egyéb)

8708 Somogyfajsz, külterület 083/6. hrsz. Öskohó Múzeum
képviselő: Varga Ibolya kuratóriumi elnök
Az ősi magyar vastermelő telepek felderítése, szakszerű feltárása a megszerzett ismeretek feldolgozására, a leletek hosszú távú megőrzésére irányuló régészeti kutatómunkák támogatása. Továbbá az alapító okiratban írtak. ... >>

Együtt Somogyfajszért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8708 Somogyfajsz, Petőfi utca 2.
képviselő: Horváth László
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Somogyfajszi közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

Magyar Madártani Egyesület "SOMOGY" Természetvédelmi Szervezete

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

8708 Somogyfajsz, Kossuth utca 62.
képviselő: elnök Tömösváry Tibor, társadalmi elnök Kállay György
A természetvédelem valamennyi szakterületén - azon belül kiemelten a madárvilággal és annak élőhelyével kapcsolatos védelem - gyakorlati művelése, társadalmi előmozdítása, népszerűsítése. Az ifjúság széles körben való bevonása a természet, és madárvédelembe, helyes szemléletük kialakítása érdekében. A Dél-Dunántúl természeti értékeinek minél alaposabb megismerése, a szerzett tudásanyag rendszerezése, feldolgozása, ismertetése, védelmi javaslatok kidolgozása, felterjesztése. Együttműködés az állami, önkormányzati, természetvédelmi szervekkel. A madártani kutatások magas szinten való művelése. Kapcsolatok létesítése és fenntartása a hazai és külföldi természetvédelmi és madártani szervekkel és társszervekkel. A természetvédelemre és madárvédelmre vonatkozó rendelkezések megtartásának társadalmi ellenőrzése. Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás. (SzJ 80.42) ... >>

MATULA Somogyfajszi Gyermekekért Közalapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

8708 Somogyfajsz, Kossuth L. utca 63.
képviselő: Berkesi Gyula Gábor
A közalapítvány célja a somogyfajszi gyermekeknek és diákoknak kulturális, szabadidős, sport, egészségügyi és szociális hátrányainak javítása. ... >>

Nők a Marcali Kistérségért

(egyéb)

8708 Somogyfajsz, Kossuth Lajos utca 63.
képviselő: Voits Ferencné
A Nők a Marcali Kistérségért, elő kívánja segíteni a nők érdekeinek megjelenítését és érvényesítését a társadalomban, lakóhelyükön az őket érintő döntések kialakítása során. Az Egyesület célja, hogy Somogy megyében és Marcali kistérségben hozzájáruljon az itt élő nők esélyegyenlőségének megteremtéséhez, érdekeinek képviseletéhez. A kisétrségi nőegyesület hozzájárul a helyi demokrácia intézményrendszerének fejlesztéséhez, a helyi önkormányzatok és a kistérségi társult önkormányzat munkájának segítéséhez. ... >>

"Őszi Fény" Otthon Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

8708 Somogyfajsz, Kastélykert
képviselő: Tömösváry Tibor
Általános cél: A helyi hátrányos helyzetben lévő munkanélküliek tartós foglalkoztatása a szociális intézményekben. Somogyfajszi szociális tevékenységek támogatása. A szociális munkával kapcsolatos szakmai továbbképzések, konferenciák szervezése és támogatása. Somogyfajsz és kör-nyéke, valamint az Idősek Otthonának egészségügyi ellátásának koordinálása és fejlesztése . Konkrét célok: Somogyfajszi Idősek Otthona létrehozásának támogatása, az otthon biztonságos működtetése. A gondozottak bevonása a falu életébe. Az otthon lakóinak és a falu kultúrális, művelődési és aktív pihenési feltételeinek megteremtése, támogatása. ... >>

Somogyfajsz és Vidéke Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

8708 Somogyfajsz, Kossuth L. utca 35.
képviselő: Huszti István
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsportnak fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Somogyfajsz Sport Egyesület

(sport)

8708 Somogyfajsz, Kossuth Lajos utca 63.
képviselő: Kovács Gábor ... >>

Somogyfajszért Területfejlesztési Alapítvány

(kulturális)

8708 Somogyfajsz, Kossuth L. utca 63.
képviselő: Zexné Németh Andrea
Somogyfajsz község társadalmi, gazdasági, kultúrális és infrastruktúrális fejlődésének előremozdítása, ápolása, a község és környéke idegenforgalmi fejlesztése, a falusi turizmus előmozdítása. ... >>

ZÖLD FOLYOSÓ Közalapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8708 Somogyfajsz, Kossuth L. utca 62.
képviselő: Hunyady József
Környezet- és természetvédelmi programok támogatása, amelyek elősegítik az önkormányzatok környezet- és természetvédelmi feladatainak megvalósítását. Olyan beruházások és vállalkozások támogatása, melyek a térség hagyományain alapulnak, elősegítik a természeti és kultúrális értékek védelmét, bemutatását és elősegítik a térség fejlődését. Természetes és jogi személyek által önként vállalt természet-és környezetvédelmi kötelezettségek finanszírozása. Veszélyeztetett élőhelyek vásárlása és fenntartása, természetvédelmi céllal. A természetvédelmi turizmus fejlesztése és támogatása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41