Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Somogysárd civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

"Noszlopy-s Gyermekekért" Közalapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7435 Somogysárd, Fő utca 2.
képviselő: Lóki Gyöngyi
Közreműködés a környezet- és természetvédelmi feladatokban. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. A településen a sport tevékenység segítése. A településen a kulturális tevékenység segítése. Gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Sárdiakért, Fiatalokért Ifjúsági Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7435 Somogysárd, Fő utca 2.
képviselő: Vancsuráné Sárközi Angéla
Az állandó emberi értékek közvetítése. Művészeti - kulturális tevékenység biztosítása. Közösségi élet megteremtése, és működtetése. Ifjúság- és gyermekvédelem, kisebbségi jogok védelme és esélyteremtés. Az egészséges életmódra nevelés. A fiatalok sporttevékenységeinek összehangolása. Demokráciára nevelés. A "zöld gondolkodás és életmód" elterjedésének elősegítése. ... >>

Somogysárd Lakosaiért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,természetvédelem,egyéb)

7435 Somogysárd, Táncsics Mihály utca 22.
képviselő: Czifra Tamás
Az Egyesület célja: a 2006. évi LII. tv. alapján Somogysárd és az azt övező környék természetes határáig terjedő, mindennemű érték megóvása, a környezet és természetvédelem, a veszélyhelyzetek megelőzése és kezelése, a társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági részvétel, a lakosság és az Önkormányzet közötti bizalom erősítése, a helyi közbiztonság közösségi védelmében való részvétel. Ennek keretében együttműködés más civil és önkormányzati szervezetekkel, a rendőrséggel, a határőrséggel, a katasztrófavédelemmel, a vám- és pénzügyőrséggel, a környezet és természetvédelmi szervezetekkel, a hivatásos és önkormányzati tűzoltósággal, a mezei és természetvédelmi őrszolgálatokkal. ... >>

"Somogysárdi Óvodába járó gyermekekért"

(intézményi,oktatási)

7435 Somogysárd, Szabadság tér 3.
képviselő: Szücs Tiborné
A Somogysárdi Óvodába járó gyermekek játékeszközkészletének és készségek, képességek fejlesztéséhez szükséges eszközöknek a folyamatos biztosítása. ... >>

Somogysárdi "TÖLGYES" Vadásztársaság

(egyéb)

7435 Somogysárd, Marx K. utca 20.
képviselő: Kovács Gábor ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41