Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szarvaskő civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Bakka- fejlesztő- és játszóházak Alapítvány

(szociális)

3323 Szarvaskő, Egri u. 508.
képviselő: kuratóriumi elnök Bíró Miklós
Integrált fejlesztőközpont létrehozása részképesség hiányos gyermekek fejlesztésére, és annak működtetése, valamit a játékkultúra fejlesztése, egészséges gyermekek megismertetése a készség és a képességfejlesztő, valamint logikai játékokkal. ... >>

Magyarországi Kiwanis Egyesületek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,szociális)

3323 Szarvaskő, Rózsa u. 41.
képviselő: Dr. Zsirai Sándor
Hidat építünk a gyermekeknek a jövőbe"
A Magyar Köztársaság területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a Kiwanis egyesületeket, azok működését koordinálja, egységes fellépésüket biztosítja. Magáénak ismeri el a Kiwanis egyesületek céljait, azaz a Szövetséget azon nemes célból vezérelve hozzák létre, hogy együttműködésükkel, példamutató életvitelükkel elősegítse az emberi kapcsolatok teljesebbé tételét, a tagok személyiségének etikai, erkölcsi alapon törétnő teljes kibontakozását, az egyenjogúságok a tisztelet és a kölcsönös tolerancia alapján, önzetlen emberbaráti segítséget nyújt a rászorulóknak- elősorban gyermekeknek - mind anyagi, mind erkölcsi, szociális, kulturális vonatkozásban. ... >>

Szarvaskőért Alapítvány

(sport,kulturális)

3323 Eger-Szarvaskő, Rákóczi u.1.
képviselő: ----- ----
Eger-Szarvaskő lakosságának, különösen ifjúságának, vendégeinek művelődési, kulturális és szabadidősport életének szervezése, a településrész közhasznú tevékenységeinek felvállalása. ... >>

Szarvaskői Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3323 Szarvaskő, Rákóczi u. 1.
képviselő: alelnök Fodor Istvánné, elnök Nahóczki László, titkár Kiss Marianna
A néptánc- és népi dalkultúra, a kulturális örökség védelme és megőrzése.
- Szarvaskő község hagyományainak ápolása, a hagyományokban rejlő értékek közvetítése a községben és a községen kívül élő személyek részére.
- Tagjai, továbbá a szarvaskői lakosok és az egyesület tevékenységében, céljai megvalósításában részt vállaló személyek részére szabadidejük aktív és hasznos eltöltésének lehetőség biztosítása.
- Kapcsolatot ápol a hasonló célra létrejött más társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal és civil szerveződésekkel. ... >>

Szarvaskői Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Polgárőr Kiemelkedően Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

3323 Szarvaskő, Rákóczi u. 1.
képviselő: alelnök Bársony Tibor, alelnök Horváth Csaba, elnök Pálfy Andrea Anna
A bűncselekmények megelőzése, a bűn- és baleset-megelőzés, a környezetvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki, a társszervekkel, szervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve.
- A bűnalkalmak korlátozásával célja az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
- A bűncselekmények és balesetek áldozatainak felkarolása, érdekvédelmének elősegítése. ... >>

Szarvaskői Szabadidő Egyesület

(kulturális)

3323 Szarvaskő, Petőfi u.1.
képviselő: Barta Győző ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41