Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szentkirály civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Homokháló Alapítvány

(kulturális)

6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 16.
képviselő: Hanusz Zoltán elnök, Szabó Zoltán, Tarr Tünde Borbála
A Kecskemét város vonzáskörzetébe tartozó kistelepülések bekapcsolása a nemzetközi életbe. Kistelepüléseken modern informatikai csomópontok kialakítása, az érintett térségben élők informáltságának és képzettségi szintjének európai színvonalra emelése. Kistelepülések információs rendszerének kialakításával, fejlesztésével szeretne esélyt teremteni a globalizálódó világ kihívásaival való lépéstartásra és az Európai Unió normarendszeréhez való igazodásra. ... >>

JITAKYOEI Karate Sportegyesület

(sport)

6031 Szentkirály, Zrinyi u. 2.
képviselő: Prikkel Antal ... >>

Magyar Faluszövetség

(érdekképviselet)

6031 Szentkirály, Kossuth L. utca 13.
képviselő: Szabó Gellért
A falusi önkormányzatok jogainak és érdekeinek kollektív képviselete, védelme, érvényesítésének előmozdítása, az országos és a területi állami, politikai szerveknél. Kapcsolatok ápolása a hazai és nemzetközi érdekszövetségekkel, egyesületekkel. ... >>

Szentkirály Hegyközség

(oktatási)

6031 Szentkirály, Kossuth L.u.18.
képviselő: Revuczky Béla elnök ... >>

Szentkirályért Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6031 Szentkirály, Kossuth L.u.13.
képviselő: Kovács István elnök
A Szentkirály Községi Önkormányzat számára a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 8. § (4) bekezdésében előírt kötelezettségek közül a helyi közutak fenntartása, a közalapítvány és az Önkormányzat között létrejött megállapodás keretében. A Közalapítvány ezen felül az Önkormányzat egészség-megőrzési, betegségmegelőzési (a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c.) pont 1. alpont), szociális (2. alpont), nevelési és oktatási (4. alpont), kulturális (5. alpont), műemlékvédelmi (7. alpont), természetvédelmi (8. alpont), környezetvédelmi (9. alpont), gyermek-és ifjúságvédelmi (10. alpont), a helyi-, községi sporttal kapcsolatos (14. alpont), közlekedésbiztonsági és közrendvédelmi (15. alpont), továbbá a közforgalom számára megnyitott helyi utak üzemeltetési és fejlesztési (22. alpont) közfeladatainak költségeihez a kapott támogatások, adományok felhasználásával pénzbeli hozzájárulást biztosít. ... >>

Szentkirályi Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6031 Szentkirály, Kossuth L. utca 16.
képviselő: Csorba György elnök
A magyar és a nemzetiségi kultúra ápolása, közösségteremtés, a település lakosságának megőrzése, a fiatal korosztály felnőtt társadalomba történő beilleszkedésének megkönnyítése, kulturális programok szervezése, kulturális kiadványok összeállítása, az ifjúság aktivizálása, önszerveződő körök tevékenységének összefogása, lakossági kezdeményezések segítése, a természetes és épített környezet védelme, regionális együttműködés más civil szervezetekkel, nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása, demokráciára nevelés, gyermek- és ifjúságvédelem, nemzetiségek társadalmi integrációjának elősegítése.; ... >>

Szentkirályi Polgárőr Szervezet

(közbiztonság,egyéb)

6031 Szentkirály, Kossuth u. 16.
képviselő: Kovács István elnök
Szentkirály község területén a bűnmegelőzési és vagyonvédelmi tevékenység önkéntes alapon vló ellátása, ellenszolgáltatás nélkül való teljesítése, bűnmegelőzés és vagyonvédelem körében őrzés, figyelési feladatok ellátása az alapszabály I/2.pontja szerint. ... >>

Szentkirályi Szent Hubertusz Vadásztársaság

(sport)

6031 Szentkirály, Szent István tér 24.
képviselő: Kolozsváry János ... >>

Szentkirályi Vágó János Gazdakör

(egyéb)

6031 Szentkirály, Olasz d. 56.
képviselő: Vörös Dezső elnök ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41