Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szigetvár civil szervezetek


Találatok száma: 85
1. oldal

4 X 4 Tuning Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

7900 Szigetvár, Bika András utca 27.
képviselő: elnök Papp László
szabadidős terepjáró autózás és a természetjárás népszerűsítése. Off road versenyeken való részvétel, illetve annak elősegítése és a sportág népszerűsítése. Off road versenyek és szabadidős rendezvények szervezése, lebonyolítása. Az off road versenyzéshez szükséges anyagi háttér előteremtése és működtetése. Együttműködés a terepjáró autózással kapcsolatos gazdasági szervezetekkel, cégekkel és szolgáltatókkal. Külföldi off road rendezvényeken való részvétel és részvételek elősegítése. Magyarország természeti értékeinek védelme. Együttműködés a környezetvédelmi és természetvédelmi szervezetekkel. Aktív részvétel mentésben, katasztrófa-elhárításban és a rászorulók segélyezésében az egyesület rendelkezésére álló technika felhasználásával. ... >>

A Szigetvári Bölcsődés Gyermekekért "TIPEGŐ ALAPÍTVÁNY"

()

7900 Szigetvár, Vár utca 18.
képviselő: kuratóriumi elnök Géczi Péterné
a 20 férőhelyes bölcsödét igénybevevő bölcsödés kisgyermekek esetében elősegíteni az egézségesebb életre való nevelést, gondozást; megfelelő tárgyi és környezeti feltételek biztosítása, korszerű táplálkozás segítése, reformétkeztetés bővítéséhez segítség nyújtása, a kisgyermekek környzetének szépítése, esztétikai érzékük fejlesztése, mozgásigényük kielégítésére vonatkozó tárgyi feltételek juttatása, a rászoruló gyermekek ruhával, játékkal, élelemmel való segítése ... >>

ADRIA-SZIGO Kulturális Táncsport Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7900 Szigetvár, Szulimán utca 54.
képviselő: elnök Kustra József, elnökhelyettes Vértes György, gazdasági vezető Kovács Györgyné, titkár Kapronczai Józsefné ... >>

Alapítvány a Nyugat-Magyarországi Egyetem Hallgatóinak Támogatására

(oktatási,szociális)

7900 Szigetvár, Alkotmány tér 18.
képviselő: Mantácsi János
A Nyugat-Magyarországi Egyetem hallgatóit támogassa a tudományos képzések, az oktatás, a képességfejlesztés és az ismeretterjesztés körében. ... >>

Apostoli Pünkösdi Egyház

(egyéb)

7900 Szigetvár, Széchenyi utca 50.
képviselő: elnök, vezető pásztor Ginter Zsolt
Hirdesse Jézus Krisztus evangéliumát Magyarországos és világ más részein. Az újjászületett Egyházhoz forduló bármilyen nemzetiségű és nemzetű embereknek segítséget nyújtson és útmutatást adjon részükre a keresztény értékekre való elvezetéssel. Keretet nyújtson a vallásgyakorlásához mindazoknak, akik hisznek a teljes Szentírásban (Biblia) megtértek bűneikből, újjászülettek és Jészus Krisztus elkötelezett tanítványaként akarnak élni. Az egyház különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetben lévő családok roma és más etnikumú emberek, továbbá az ifjúság és gyermek felé egyaránt. Az egyház lehetőségei szerint támogatja, felzárkóztatja, képezi és a bibliai erkölcsi normákra oktatja őket. A gyermekek és az ifjúság erkölcsi nevelése a bibliai hitelvek és értékek népszerűsítése. ... >>

Bársony és "Handicap" Közhasznú Alapítvány Lóháton a Hátrányos Helyzetűekért

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

7900 Szigetvár, Zalka Máté utca 10.
képviselő: kuratóriumi elnök Heim István Lászlóné
gyermekek (kiemelten a hátrányos helyzetű gyermekek) kezdő és haladó lovas oktatása, számukra lovaglási lehetőség biztosítása. Sérült (fogyatékkal élő) gyermekek terápiás lovagoltatása, rehabilitációja. Felnőttek rekreációs lovagoltatása, lovas oktatása. A Szigetvár és környékén található otthonok és intézetek részére a terápiás lovagoltatás feltételeinek megteremtése helyszínre való kiszállás útján, ehhez megfelelő eszközök vásárlása. Szigetvár környékén található falvak számára lovaglási, lovagoltatási lehetőség biztosítása kiszállással, lovaglás oktatás a helyszinen. Tanfolyamok szervezése iskolák és óvodák számára, testnevelés óra keretében elméleti és gyakorlati képzés. Egészséges és fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek közös sporttevékenysége lovaglás és rokon sportok, vetélkedők keretében. ... >>

Becefai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,szociális,egyéb)

7900 Szigetvár-Becefa, Fő utca 35.
képviselő: elnök Tolnai Krisztián
A bűncselekmények megelőzése és különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes feladatot felvállaló állampolgárok munkájának összefogása, szolgálati fellépésének megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. A vagyonvédelem és közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezet-, természetvédelmi-, és karitatív feladatok végrehajtásában. ... >>

Békés, Nyugodt Ősz Közalapítvány

(szociális)

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
képviselő: kuratórium elnök Kapronczai Józsefné
dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális Intézmény anyagi lehetőségeinek bővítése, ésszerű, gazdaságos működtetéséhez szükséges korszerűsítések megvalósításához anyagi források biztosítása; az időskorúak szociális otthona anyagi lehetőségeinek bővítése, felszereltségének javítása. Időskorúak mindennapjait kényelmesebbé, szebbé tevő, az otthon szerényebb pénzügyi lehetőségei miatt egyébként nehezebben beszerezhető eszközök előteremtése. ... >>

"Bódi focisuli" A labdarúgás oktatására Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7900 Szigetvár, Szent István ltp. 25.
képviselő: kuratóriumi elnök Vasvári Gergely
A labdarúgás korszerű oktatása érdekében olyan pénzügyi bázis megteremtése, mellyel az utánpótlás nevelése támogatható. Ezáltal a városban és a környékbeli településeken működő labdarúgással foglalkozó sportegyesületek labdarúgó utánpótlására is alkalmas. A labdarúgás megszerettetése, oktatása gyermekek részére a gyermekkortól az ifjúsági kor befejezéséig. Kezdve a nyári szabadidőben szervezett ? a labdarúgás oktatására, megismertetésére épülő ? turnusos szabadidős foglalkozásoktól a szülőt és a sportolót is motiváló, érdekelté tevő a gyermek rendszeres, az életkori sajátosságokat figyelembe vevő oktatásáig, versenyeztetéséig. Továbbá célja az iskolai eredményeiben visszaeső vagy kritikus tanulmányi eredménnyel rendelkező tehetséges gyermekek támogatása, esetenként korrepetáló tanár felajánlásával és annak finanszírozásával. ... >>

Cigány Integrációt Segítő Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. I/21.
képviselő: elnok Gál József
cigányság élethelyzetének javítása. Cigányság felemelkedése, életkörülményeinek jobbá tétele. Csökkent munkaképességű személyek életkörülményeinek, szociális helyzetének javítása. Sport szeretetének, szabadidő hasznos eltöltése iránti igénynek az elősegítése. Cigányság kultúrájának, hagyományainak megőrzése, megóvása. Fiatal romák magasan képzett szakemberekké váljanak, ennek elősegítése. Cigányság integrációjának elősegítése, társadalmi elfogadottságának segítése. Jogok, érdekek érvényesítése, bűnözés csökkentése. Romák, nem romák között esélyegyenlőség megteremtése. Hátrányos helyzetű, szociális helyzetben levő roma családok segítése. ... >>

Citadella Alapítvány"

(szociális)

7900 Szigetvár, Vörösmarty u. 1.
képviselő: Ruppert Annamária ... >>

COOP CARITAS Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Szabadság utca 14.
képviselő: kuratórium elnöke dr. Fekete István
(A bíróság elrendeli a Baranya Megyei Bíróság által PK.20324/1991/2. sorszámú végzéssel 144. sorszám alatt nyilvántartásbas vett "EMBERIBB ÉLETÉRT" Alapítvány és a Baranya Megyei Bíróság által PK.21016/1992/6. sorszámú végzéssel 454. sorszám alatt nyilvántartásba vett "COOP CARITAS" Alapítvány egyesítését.)

A PANNON SZIGET ÁFÉSZ működési területén állandó jelleggel élő idős és hátrányos helyzetű állampolgárok anyagi megsegítése. A működési területén élő állampolgárok egyetemi vagy főiskolai tanulmányokat folytató gyermekeinek anyagi megsegítése. Az ÁFÉSZ működési területén -elsősorban a tagság- sportolási, kulturális és turisztikai igényei kielégítésének anyagi támogatása. Kulturális, sport, oktatási és karitatív célokat maga elé tűző, az ÁFÉSZ működési területén székhellyel rendelkező alapítványok, társadalmi szervek esetenkénti anyagi támogatása. ... >>

Dél Zselic Sport Egyesület Szigetvár

(sport,oktatási)

7900 Szigetvár, Alkotmány tér 22.
képviselő: elnök Rajczi Rudolf
diáksport támogatása, diák sportszakosztály működtetése, Szigetvár város sport múltjával kapcsolatos emlékek felkutatása, kiemelten a birkózás emlékeivel foglalkozás, tehetségek felkutatása érdekében versenyek lebonyolítása. ... >>

Dél-Zselic Horgász Egyesület Somogyhárságy-Magyarlukafa

(sport,oktatási,érdekképviselet)

7900 Szigetvár, Kossuth tér 13.
képviselő: elnök Sárdinecz Lajos
a sporthorgászat iránti igény kielégítése, a horgászok érdekeinek összehangolása és védelme. A horgászok elméleti, gyakorlati és etikai képzésének elősegítése. A horgászathoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokban történő segítségnyújtás és tanácsadás. A halállomány és a környező élővilág gondozása, védelme az ehhez kapcsolódó érdekvédelem és elméleti képzés elősegítése. A vizek szakszerű kezelése, halgazdálkodás, halnevelés. ... >>

Dél-Zselic Sport Egyesület Szigetvár

(sport)

7900 Szigetvár, Alkotmány tér 22.
képviselő: Rajczi Rudolf elnök ... >>

Dél-Zselic Vadásztársaság

(egyéb)

7900 Szigetvár, Hoboli utca 1.
képviselő: elnök Karsai András ... >>

Domolos-Zsibót Horgászegyesület Szigetvár

(sport,természetvédelem,kulturális)

7900 Szigetvár, Radován tér 11.
képviselő: elnök Heninger Zsolt
tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása, a fogászegyesület hagyományainak ápolása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, érdekegyeztetés az állami, önkormányzati és egyéb szervezetekkel. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletbeli tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászkezeléésű víz értékmegőrző fejlődésének biztosítása, horgász célú halgazdákodás. ... >>

Egészséges test, egészséges szellem Alapítvány

(egyéb)

Szigetvár, Szecsődi M. utca 2.
képviselő: Ódor László ... >>

Egészségesebb Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

7900 Szigetvár, József Attila utca 69.
képviselő: Dr. Lempel Judit
iskola- egészségügyi tevékenység támogatása ... >>

Esélyt az Állami Gondoskodásra Szorulóknak" Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

7900 Szigetvár, Radován tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Csuhai Józsefné
a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi , a mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybevehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,
szabadidős programok szervezése,
hivatalos ügyek intézésének segítése,
utógondozó szociális munka bíztosítása - az otthont nyújtó ellátást illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez,
a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való eljutás segítése".
Szabadidős programok szervezése; hivatalos ügyek intézésének segítése; utógondozó szociális munka biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez; a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő, illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek speciális szakellátásának elősegítése; a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatása, a támogatásokhoz való eljutás segítése. ... >>

Félúton Vagyunk Alapítvány

(szociális,egyéb)

7900 Szigetvár, Turbék puszta 1.
képviselő: képviselő Módos Jánosné Kovácsevics Gyöngyi
szociális, hátrányos helyzetűek támogatása. ... >>

Gyermekkert Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 6.
képviselő: képviselő Sólyom Zsófia
A Zöldmanó Óvoda (7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 6.) helyi nevelési programjának megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése, beszerzésének támogatása. A Zöldmanó óvoda berendezési tárgyai -elsősorban játékok- beszerzése, beszerzésének támogatása. Az egészes életmódra nevelés biztosítása (úszás, kirándulás, sporteszközök). Kétévenként egy fő óvodai dolgozó továbbképzésének támogatása. A Zöldmanó Óvoda kulturális és egyéb rendezvényeinek szervezése és támogatása. A Zöldmanó Óvodába járó esetleges sérült, beteg gyerekek segítése, támogatása, a gyógykezelés költségeihez hozzájárulás (utaztatás, táplálék-kiegészítők vásárlása, különböző terápiákhoz való hozzájutás elősegítése). ... >>

GYERMEKVILÁGÉRT 2001 Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 2.
képviselő: kuratórium elnöke Haragó Tímea
Az Istvánffy Miklós Általános Iskola idegennyelvű oktatás rendszerének és tematikájának javítása, az alapfokú nyelvvizsga megszerzéséhez a feltételek biztosítása, korszerű informatikai eszközök biztosítása, az informatikai (számítástechnikai) oktatás kialakítása, szélesítése, háztartási ismeretek oktatásának alapjainak megteremtése, tanulók szabadidős tevékenységének segítése, oktatástechnikai eszközök felújítása, nevelők szakmai ismereteinek bővítése, továbbképzések fininszírozása, ösztönző díjazásra, elismerésre való lehetőség biztosítása. Tanulóbarát iskolai környezet kialakítása. ... >>

Horizont Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7900 Szigetvár, Turbék puszta 1.
képviselő: elnök Wiener Zsuzsanna, elnökhelyettes Pamuki István
Felnőtt, iskolai tanulmányait befejezett sérült emberek részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, sportrendezvények, edzések szervezése, versenyeken való részvétel biztosítása, edzőtáborok, életmódtáborok, egyéb, képességfejlesztő táborok szervezése. ... >>

HŐSZIG-IsoteQ-Szigetvári Birkózó Sport Egyesület

(sport)

7900 Szigetvár, Széchenyi utca 40.
képviselő: elnök Martin József
Szigetvár és környékén élő fiatalokkal a birkózás megszerettetése, részükkre edzés lehetőség biztosítása, a versenysport fejlesztése, egészséges, sportszerű életmódra nevelés. ... >>

Hunor-Almamellék Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

7900 Szigetvár, Rákóczi utca 7/1-3.
képviselő: elnök Englert Gyula
Az Egyesületekre, a vadászatra és vadgazdálkodásra, a lőfegyver tartására és használatára vonatkozó szabályok betartásával, a környezet- és természetvédelmi előírásokkal összhangban álló gazdálkodással a tagok részére kulturált, sportvadászati lehetőségek biztosítása. ... >>

KELL EGY CSAPAT gyermek és utánpótlás labdarúgókért foci-suli Alapítvány

(sport,oktatási)

7900 Szigetvár, Muszola utca 23.
képviselő: kuratóriumi elnök Szedeli István Zsolt
A foci-sulikban és a velük együttműködő egyesületekben sportoló gyermekek számára labdarúgás-oktatás, labdarúgáshoz kapcsolódó képzés, versenyekre felkészítés és versenyeztetés. ... >>

Kicsi vagyok én, majd megnövök én" Alapítvány

(sport)

7900 Szigetvár, Széchenyi u. 61.
képviselő: Plantek Ágnes ... >>

Magyar Terepjárós Triál Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

7900 Szigetvár, Basa u. 41.
képviselő: elnök Csokona Norbert
A terepjárós sport népszerűsítése, a 4x4 triál országos képviselete a sport szépségeinek megismertetése a nagyközönséggel, valamint a terepjáró autók előnyeinek kihasználása és használatuk élvezete. Magyarország természeti értékeinek védelme, megismertetése. Szabadidős terepjáró autózás és természetjárás népszerűsítése. Együttműködés a környezetvédelmi és természetvédelmi szervezetekkel. Aktív részvétel, mentésben, katasztrófa-elhárításban és a rászorulók segélyezésében az egyesült rendelkezésére álló technika felhasználásával. ... >>

Micimackó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7900 Szigetvár, Rózsa utca 16.
képviselő: kuratórium elnök Irmics Istvánné
a Szigetvár, Dózsa György u. 11. szám alatti Óvoda vonatkozásában az "óvodai nevelés játékkal, mesével" című program színvonalasabbá tételéhez való hozzásegítés, illetve az óvoda tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Múlt-Jelen-Jövő Nemzeti Polgári Egyesület Szigetvárért

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Radován tér 12. fdsz./2.
képviselő: elnök Magyar Sándor Zoltán
a helyi kultúra támogatása, ezen belül helyi és országos, valamint nemzetközi szintű események, rendezvények szervezésével; többségi és kisebbségi kultúra ismertetése, bemutatása, népszerűsítése, rendezvények szervezésével és egyéb módon; a helyi (Szigetvár és környéke) környezet védelme, a lakott környezett színvonalának, lakhatóságának, infrastruktúrájának védelme, mindezek színvonalának emelése; a helyi természeti környezet védelme; szociálisan hátrányos helyzetű személyek esélyegyenlőségének elősegítése, támogatások nyújtásával, illetve minden egyéb megvalósítható módon; a helyi közéletben való aktív részvétel, a helyi lakosságot érintő kérdésekben véleménynyilvánítás, javaslatok, megoldások ismertetése, illetve részvétel a lakosságot érintő közérdekű problémák megoldásában; tehetségkutatás, szakismeret bővítés céljából tanfolyamok, előadások, szakmai összejövetelek szervezése; kulturális és idegenforgalmi rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények szervezése, azokon való részvétel biztosítása, a szabadidő tevékenység támogatása. ... >>

Székelyföld Szerelmesei Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Miklós utca 2/1.
képviselő: elnök Marosi Zoltán
A magyar nép és a Székelyföldön élő nép hagyományainak őrzése, megismertetése az érdeklődő magyar és az erdélyi lakossággal. A hagyományok ápolása, az erdélyi, székelyföldi és a magyar emberek kapcsolatának erősítése, továbbfejlesztése baráti kapcsolatok kialakításával. Népművészek felkarolása és népszerűsítése. Pályázatok kiírásával iskolások körében népszerűsíteni a hagyományőrzést, népművészetet. A legjobb pályaművel díjazása. Kapcsolattartás az őshazából elszármazottakkal. Beilleszkedésük segítése, az otthoniakkal való kapcsolattartás segítése. A magyarság és a székelység keresztény értékrendjének megtartását, őrzését és ápolását segíteni. ... >>

Szigetvár és Környéke Ifjusági társulás

()

Szigetvár, Felszabadulás tér 16.
képviselő: Balogh Zoltán ... >>

Szigetvár és Környéke Vállalkozók Klubja

()

7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.
képviselő: Dr.Kiss György elnökhelyettes, Szűcs Csaba elnök ... >>

Szigetvár és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány

(közbiztonság)

7900 Szigetvár, Vár utca 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Kozma László, kuratóriumi titkár Hartmanni Andrea
a rendőrség összeköttetési rendszerének fejlesztése, technikai eszközeinek folyamatos korszerűsítése, és szükség szerinti pótlása, valamint információs (számítógépes) feldolgozó munkájának hatékonyabbá tétele. A vagyonvédelmi tevékenység színvonalának emelése, a kármegelőzés elősegítése, bűnmegelőzési és vagyonvédelmi programok kidolgozása. Vagyonvédelmi riasztó eszközök (jelzőrendszerek) vásárlása a rendőrség részére. A szakmai munka színvonalát emelő tanulmányokat, tanfolyamokat végzők segítése, támogatása. Gyermek és ifjúságvédelem területén felvilágosító, megelőző propaganda folytatása. A bűnmegelőzés és felderítés területén kimagasló munkát végzők jutalmazása. Gazdálkodó egységek, magánszemélyek számára visszatérítendő hitelnyújtás vagyonvédelmi eszközök vásárlására, üzemeltetésére. A közlekedés biztonságát szolgáló eszközök, beszerzése. ... >>

Szigetvár és Térsége Turizmusáért Egyesület

(egyéb)

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3.
képviselő: elnök Kertész Zsolt ... >>

Szigetvár és Térsége Zeneoktatásáért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7900 Szigetvár, Zárda utca 2.
képviselő: Csökliné Dr. Valler Mária
Zeneiskolai oktatás támogatása. ... >>

Szigetvár Városért Közalapítvány

(kulturális)

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
képviselő: kuratórium elnök Györei József
közfeladatok ellátásának támogatása ... >>

Szigetvár-Becefa és Szigetvár-Zsibót települések fejlődéséért Közalapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Viljovácz Józsefné
Szigetvár-Becefa és Szigetvár Zsibót településrészek területén a
- településrendezés, a településfejlesztés- ezen belül kiemelten az egészséges ivóvízellátás biztosításának a szennyvízcsatorna építés megvalósításának elősegítése;
- az épített és természeti környezet védelme, az idegenforgfalom, a turizmus fellendítése;
- a közszolgáltatási feladatok, különösen a köztisztaság, településtisztaság, szépítés, virágosítás előmozdítása;
- a foglalkoztatás megoldásához segítség nyújtása vállalkozások segítése;
- a településrészek hagyományainak ápolása, kulturális rendezvények, a közművelődés, a művészeti tevékenységek és a sport támogatása;
- az önkormányzati intézmények működési feltételeinek javítása;
- az ifjúság megfelelő irányú fejlődésének alakításához közösségi terek kialakítása és fenntartásának elősegítése;
- a szociális és egészségügyi ellátás színvonalának emelése;
- az alap- közép, és felsőfokú oktatásban, képzésben részt vevők támogatása;
- a közbiztonság feltételeinek javítása;
- a teleülés civil szervezeteinek önszerveződő közösségeinek támogatása;
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képzésének támogatása;
- a kisebbség beilleszkedésének elősegítése, felzárkóztatásának támogatása;
- a megváltozott munkaképességű dolgozók és a tartósan munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése, támogatása;
- a nyelvi oktatás, informatikai képzés segítése, pályázati figyelőrendszer működésének kialakítása, támogatása;
- az idegenfo rgalom, a falusi turizmus. ... >>

Szigetvár-Déva Baráti Társaság

()

7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 18.
képviselő: Angyal Jánosné titkár, Bódis István elnök, Maretics József elnökhelyettes ... >>

Szigetvár-Eppingen Baráti Kör

()

7900 Szigetvár, Zrinyi tér 1.
képviselő: Dr.Fekete Mátyás elnök ... >>

Szigetvári Buborék Alapítvány

(sport,oktatási)

7900 Szigetvár, Hársfa utca 28.
képviselő: kuratórium elnök dr. Barka Tamás
Tömegsport iránti igények figyelembevételével az úszással, vízi sportokkal, vízben végezhető programokkal, tevékenységekkel kapcsolatban népszerűsítés, oktatás, képzés, versenyekre felkészítés és versenyeztetés. ... >>

Szigetvári Delfin Úszó Sport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7900 Szigetvár, Kerecsényi utca 9.
képviselő: elnök Gáspár Györgyné
Szigetvár városban és vonzáskörzetében az úszásoktatás szervezett keretek között történő megszervezése, a szigetvári úszósport hagyományainak felélesztése, fejlesztése. A közösségi élet, kollektív szellem kialakítása; az úszósport fejlődésének dokumentálása; a tehetséges sportolók részére versenylehetőség megteremtése, utaztatáshoz szükséges költségfedezet biztosítása. Az országos versenynaptárban szereplő ?Zrínyi Kupa? évenkénti megrendezése; az úszás, mint testmozgás lehetőségének biztosítása, népszerűsítése; a ?DELFIN? Alapítvány támogatása. ... >>

Szigetvári Dolgozók Horgász Egyesülete

(sport,természetvédelem,kulturális)

7900 Szigetvár,
képviselő: elnök Tomsics Lajos
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgász lehetőségek biztosítása, a horgászegyesület hagyományainak ápolása.
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, érdekegyeztetés az állami, önkormányzati és egyéb szervezetekkel.
A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a horgászkezelésű víz értékmegőrző fejlődésének biztosítása, horgászcélú halgazdálkodás. ... >>

Szigetvári Emberekért Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

7900 Szigetvár, Zárda u. 1. I/2.
képviselő: elnök Varga Zoltán
A tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmének ellátása. Ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekei kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket. Következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével összhangban való végrehajtására. ... >>

Szigetvári Erőemelő,Testépítő és Fittness Sport Egyesület

(sport)

7900 Szigetvár, Széchenyi utca 60.
képviselő: elnök Kamocsay Zoltán, elnökhelyettes Kamocsayné Tóth Valéria Magdolna, titkár Kamocsay István ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41