Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szikszó civil szervezetek


Találatok száma: 35
1. oldal

A KASSAI SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZIVE TEMPLOMÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(kulturális)

Szikszó, Kossuth u.3.
képviselő: Dr. Mata István
Kassa város legújabb lakótelepi környezetben felépülő modern Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szentelendő temploma tervezési, építési munkálataiban való részvétel. Ennek érdekében adományok gyűjtése és kezelése, társadalmi munka és szakmunka szervezése, a templom építése anyagi feltételeinek biztosításában való közreműködés, vallási, kulturális és jótékonysági rendezvények szervezése, szükség szerinti vállalkozási tevékenység kifejlesztése, illetve a felépült templom és plébánia működéséhez való hozzájárulás ... >>

A szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskola diákjaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3800 Szikszó, Malom u. 2-6.
képviselő: Dr. Bene Sándorné elnök
Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése /tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás/terén: e tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, a nyertesek díjazása tekintetében, valamint az iskolai és más kultúrális, szabadidős programok támogatása /osztálykirándulás, tanulmányi kirándulás, sportrendezvény, stb/ terén továbbá diáksportversenyek rendezése, a rendszeres testmozgás ösztönzése érdekében. ... >>

Abaúj és Térségének Fejlődéséért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

3800 Szikszó, Bethlen G utca 3
képviselő: Szögeczki József ... >>

"Abaúj Lakossága Kórházi Ellátásáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3800 Szikszó, Kassai út 45-49.
képviselő: Dr. Tiba Sándor
Anyagi eszközökkel elősegíteni a szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórházban folyó gyógyító-megelőző tevékenység színvonalának, technikai feltételeinek javítását. Elősegíteni a kórházban folyó gyógyító-megelőző tevékenység műszaki-gazdasági hátterének fejlesztését azáltal, hogy a számítógépek alkalmazási körét szélesítik, e területen dolgozókat továbbképzik, munkájuk technikai feltételeit fejlesztik. ... >>

" Abaúj TV. Alapítvány "

()

3800 Szikszó, Rákóczi u.33.
képviselő: Dr. Vincze Tibor elnök, Gergely Zsolt titkár
A Szikszó véárosban és vonzáskörzetében élők hiteles tájékoztatása az abaúji régiót érintő eseményekről. ... >>

ABAÚJI FIATALOK OKTATÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

3800 Szikszó, Rákóczi út 22-24.
képviselő: Budai Béláné
A jóváhagyott pedagógiai-szakmai program alapján ellátja a szakképesítésre előírt előképzettségi és egészségügyi feltételeknek megfelelt tanulók szakképesítés megszerzésére irányuló oktatását. Felkészít szakmai vizsgára, illetve a munkába álláshoz és önálló életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátítására. Szakképző évfolyamokon tanulók iskolai tanműhelyben és gazdálkodó szervezeteknél történő gyakorlati oktatása. A gyakorlati képzés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodás kötése. A tanulmányok befejezéséhez szakmai vizsgát szervez, ellátja a vizsgáztatással kapcsolatos feladatokat. Jogszabályban alapszolgáltatásként meghatározott tanórán kívüli tevékenységek, illetve gyermek és ifjúságvédelmi feladaok ellátása. Szakképzés, a nappali képzés keretében meghatározottak szerinti, nappali, esti, illetve levelező formában. A tanulmányok befejezéséhez szükséges vizsgák szervezése és vizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény képzési profiljához illeszkedő egyéb, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás. Továbbképzések, önköltséges, tanórán kívüli foglalkozások szervezése, intézményi vagyon működtetése a teljes kapacitás kihasználása érdekében. A tanműhelyi szabad kapacitás terhére szolgáltatási tevékenység végzése, tanműhelyi termékek értékesítése. ... >>

"ALAPÍTVÁNY A SZIKSZÓI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT

(kulturális)

3800 Szikszó, Kálvin tér 2.
képviselő: Béres Pál Gyula titkár, Csomós Jánosné elnök
A szikszói református műemlék templom és környezetének teljes helyreállítása. "Az alapívány célja - a szikszói református templom és környezete helyreállításán túl a templom és környezete fenntartási és működési költségeinek fedezése a templomhoz, mint műemlékhez kapcsolódó idegenforgalmi feltételek biztosítása annak érdekében, hogy a templom kívülálló számára is megtekinthető legyen. Célja to9vábbá a templomhoz kapcsolódó múzeum üzemeltetése, kultúrális rendezvények, konferenciák és hangversenyek szervezése. ... >>

Alapítvány "Muhiért"

(intézményi,oktatási,kulturális)

3800 Szikszó, Verseny u. 2/b.
képviselő: Rácz József
a megépült új és régi emlékmű karbantartása, ápolása, fenntartása; - Muhi község és az emlékművek környékének területrendezése, fa- és pázsittelepítés, parkosítás; - a kutúrotthonban Muhi község történelmi múltjával összefüggő állandó kultúrális kiállítás létrehozása; - korábban más községbe áthelyezett általános iskolai oktatás visszaállítása; - a közművelődés előmozdítása érdekében a nyelvoktatás, ... >>

Az Új Templomért Alapítvány

(kulturális)

3800 Szikszó, Kossuth út 3.
képviselő: dr. Boholy György
Szikszó város Római Katolikus Egyházközsége új templomának felépítése, a tervezési, engedélyezési, építési munkálataiban való részvétel, adományok gyűjtése és kezelése, társadalmi munka és szakmunka szervezése, a templom építés anyagi fedezetének biztosítása, vallási és kulturális, valamint jótékonysági rendezvények rendezése, szervezése, szükség szerint vállalkozási tevékenység kifejtése. ... >>

"Bethánia Napköziotthonos Óvoda Gyermekeiért" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3800 Szikszó, Hunyadi u. 4-6.
képviselő: Bartha Ferenc
A Bethánia Napköziotthonos óvodában elheylezett gyermekek nevelési és oktatási feltételeinek bizosítsa, az óvoda fenntartásában, karbantartásában való közreműködés, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúságvédelem és érdekképviselet. ... >>

Demisz Szikszói Ifjúsági Szervezete

()

3800 Szikszó, Rákóczi u. 33.
képviselő: Füzesséry József ... >>

Egészséges Abaújért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3800 Szikszó, Kossuth utca 3
képviselő: Suhajda Jószef
Az abaúji emberek testi és lelki egészségének, életkörülményének, épített és természetes környezetének, kulturális örökségének védelme, ápolása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító,- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
- rehabilitációs foglalkoztatás,
- közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások,
- bűnmegelőzés és áldozatvédelem. ... >>

Juh Terméktanács

()

3800 Szikszó, Bethlen G.u.1.
képviselő: Dövényi Nagy János ... >>

"KARITATÍV" ALAPÍTVÁNY A BETEG GYERMEKEKÉRT

(egészségügyi,szociális,egyéb)

3800 Szikszó, Késmárki utca 6.
képviselő: Bálint Sándor, Kocsis Krisztina, Valáscsek Róbert
A cél olyan beteg gyermekek anyagi támogatása, akiknek a megromlott egészségi állapota indokoltá teszi a nagy kötséggel járó műtéti beavatkozások, ill. külföldi kezelések igénybevételét a betegségük gyógyítása érdekében. ... >>

"Karolai" Környezet-, Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
képviselő: elnök Nyitrainé Jurácsik Antónia
A szalonnai 2023. hrsz. ingatlanon az alapító önkormányzat által létrehozott Környezetvédelmi és Ökológiai Oktatási Központ működtetése keretében megszervezi a Szikszói Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola általános és középiskolás korú diákjai - tanterv szerinti - környezet - és természetvédelmi oktatását. ... >>

MTTSZ Szikszó Városi Lövészklub

(sport)

3800 Szikszó,
képviselő: Zolnai László ... >>

Összefogás Abaújért Közhasznú Egyesület

(egyéb)

3800 Szikszó, Bocskai J. út 12.
képviselő: Glonczi Elemér elnök
Szikszó és Abaúj társadalmi és gazdasági fejlődésének előmozdítása. A Szikszón és Abaújban élő romák életminőségének javítása. Szikszó és Abaúj megtartó erejének növelése. A társadalmi kohézió erősítése, a roma népesség társadalmi integrációjának előmozdítása. Versenyképes és fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdítása. ... >>

Sikeres Abaújért Egyesület

(kulturális)

3800 Szikszó, Poprád utca 5
képviselő: Mondeánné Lengyel Mária
Működési köre:
- kulturális, szabadidő és hobby ... >>

Szepsi Csombor Márton Népfőiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási)

3800 Szikszó, Miskolci u.9.
képviselő: Urbánné Tóth Edit ... >>

Szepsi Szikszó Diáksport Egyesület

(sport)

3800 Szikszó, Miskolci út 9.
képviselő: Ádám Istvánné titkár, Lengyel József elnökhelyettes, Lengyelné Bendzsel Éva elnök ... >>

SZIKE Szikszói Környezet és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

3800 Szikszó, Deák F utca 16
képviselő: Kaposi Zoltán
működési körének jellege:egszségmegőrzés, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, környezetvédelm ... >>

Szikszó és Térsége Fejlesztési Társulás

(egyéb)

3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
képviselő: Panyik József ... >>

Szikszó Városért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3800 Szikszó, Deák F utca 62.
képviselő: Marjai Pál
Az alapítvány által meghatározott városfejlesztési célok mielőbbi megvalósításához adományok gyűjtése. Az alapítvány szeretné anyagi eszközeinek felszanálásával kiemelt feladatának tekinteni az alábbiakat:
a város arculatának formálása
a város lakossága egészségének javítása, életmódjának és szemléletének fejlesztése érdekében az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése, e tárgyban ún. egészségmegőrző napok és rendezvények szervezése
a városban élők egészségének megőrzése és az egészségfejlesztés alapvető feltételeinek biztosítása, városi játszó-, szabadidő és sportpark létesítése,
az egészséges életmód választásához szükséges ismereteknek a helyi intézményi, oktatási, nevelés rendszerbe történő integrálása,
a város közterületeinek, közkertjeinek és közparkjainak rendezése, az utcák, terek virágosítása, parkosítása, fásítása, a város közterületeinek, közkertjeinek és közparkjainak folyamatos bővítése és ápolása,
a helyi kulturális és nemzeti örökség megóvása és fenntartása, egyéb közcélú kulturális és sportlétesítmények fenntartásának támogatása,
egyedi kulturális és sportesemények, rendezvények szervezése, támogatása.
Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
sport, munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Szikszó Városért Egyesület

(egyéb)

3800 Szikszó, Gárdonyi út 8.
képviselő: Gulyásné dr.Kerekes Rita elnök, Mészáros Péter titkár
Találkozási és együttműködési lehetőség teremtése a B-A-Z. Megyében működő civil szerveződések és a velük együttműködő, őket támogató, segítő magánszemélyek, valamint intézmények, önkormányzatok képviselői számára. Önkormányzati képviseletet biztosítson a pártokhoz nem kötődő, de aktív közéletiséget vállaló polgárok részére. Tevékenységével hozzájáruljon a civil szerveződések társadalmi súlyának növeléséhez, azok helyi, közéleti aktivitásának erősödéséhez, valamint elősegítse további civil szervezetek létrejöttét. ... >>

Szikszói Hagyományőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3800 Szikszó, Jókai út 4.
képviselő: Lemperger István elnök, Tóth Istvánné főtitkár
Egyesület céljaival azonosuló polgárok, elsősorban a fiatalok összefogása, a fiatal korosztály számára a tartalmas időtöltés lehetőségének megteremtése, kulturális, művészeti és szórakoztató programokat szervezése, azokhoz segítséget nyújtása. A hátrányos helyzetű abaúji fiatalok integrációjának segítése, önismereti, pályaválasztási, integrációs, reintegrációs tréningeket szervezése. A fogyatékkal élő emberek segítése. A népművészeti tevékenységek népszerűsítése, gyakorlásának elősegítése, oktatása, hagyományőrző találkozók, programokat szervezése és lebonyolítása. A népi, történelmi és helytörténeti hagyományok felkutatása, megőrzése, ápolása és bemutatása. A környezet- és természetvédő és kímélő szemléletmód kialakítása az ifjúság körében. A nevelést, oktatást, képességfejlesztést, egészségmegőrzést és ismeretterjesztést segítő kulturális tevékenység. Az egyesület céljai körébe vitafórumok szervezése, minden egyéb, a céljai megvalósításához szükséges feladatot. Az egyesület tagjai művelődési, sportolási, szórakozási és egyéb a magánéletben fontos igényeinek kielégítésében segítségnyújtás. Az egyesület tagjai folyamatos segítése testi, lelki, szellemi anyagi téren egyaránt. ... >>

"Szikszói hátrányos helyzetűekért" Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

Szikszó, Nagyidai út 21.
képviselő: Üveges Bertalan
A város és annak környéke társadalmi, gazdasági, kulturális és szociális fejlődését elősegítő kutatási és fejlesztési programok kezdeményezése, megvalósítása. Szociális tevékenység, családsegítés és időskorúak gondozása, kiadványok szerkesztése, terjesztése, egyéb tanulmányok kutatások végzése. A munkanélküliség csökkentése érdekében munkalehetőségek felkutatása, átképzések szervezése, lebonyolítása. Közhasznú foglalkoztatás és ezzel kapcsolatos munkaszervezési tevékenységek. Környezetvédelem. Kapcsolatok létesítése helyi, megyei országos társadalmi szervezetekkel, valamint hasonló tevékenységet folytató alapítványokkal. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

"Szikszói Ifjúsági Kosárlabdáért" Alapítvány

(sport)

3800 Szikszó, Rákóczi u. 24.
képviselő: Győrffi Dezső
A kosárlabda sport népszerűségének támogatása, versenyszervezés, lebonyolítás, ehhez kapcsolódó sportjellegű szolgáltatások biztosítása. ... >>

Szikszói Lions Club

()

3800 Szikszó, Rákóczi u.35.
képviselő: Bartha Ferenc ... >>

Szikszói Roma Nők Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

3800 Szikszó, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
képviselő: Farkas Istvánné elnök
Egy olyan szervezet létrehozása, amely lehetővé teszi a roma nők érdekeinek érvényesítését, a legszélesebb értelemben vett társadalmi integrációjuknak a megteremtését, foglakoztatási, oktatási-képzési, egészségügyi és lakhatási programokon keresztül. A társadalmi integráció fontosságát a társadalmi csoportok (romák, nők, fogyatékossággal élők, stb.) tevékenységeinek támogatásával ösztönzi. ... >>

Szikszói Római Katolikus Egyházért Alapítvány

(egyéb)

3800 Szikszó, Kossuth L. utca 3
képviselő: Dr Mata István
a Szikszói Római Katolikus Templom építése befejezésének, fenntartásának támogatása, ideértve a templomtorony építéséhez való anyagi hozzájárulást is,

- a Szikszói Római Katolikus Egyházközség birtokában és kezelésében lévő ingatlanok fenntartási, üzemeltetési, fejlesztési költségeinek, valamint az alapítvány céljait szolgáló új létesítmények létrehozási költségeinek fedezése,

- a Szikszói Római Katolikus Egyházközség rászoruló tagjainak anyagi eszközökkel való támogatása és fiatal tagjai vallásos nevelésének anyagi eszközökkel való támogatása. ... >>

Szikszói Társalgókör Szikszóért és Abaújért

(egyéb)

3800 Szikszó, Rákóczi utca 60
képviselő: alelnök Fedor János, elnök Dr. Boholy György, titkár Dr. Grajzné Nikházy Zsuzsanna ... >>

Szikszói Úszóegyesület

(sport)

3800 Szikszó, Bartók Béla út 7
képviselő: Gregó Adrienn ... >>

" Timóteus " Alapítvány a Szikszói Ifjúságért

(intézményi,oktatási)

3800 Szikszó, Kálvin tér 2.
képviselő: Csomós Jánosné
A Szikszói Református Egyházközösséggel együttműködve a Szikszói Református Ifjúsági Ház létrehozása, ahol a város fiataljai - felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül - számára összejöveteleket, tanfolyamokat szerveznének és bonyolítanának le, biztosítva ezáltal a szabadidő értelmes és hasznos eltöltését, a kultúrált keresztény szellemű nevelés részeként. Ezen belül elsősorban biztosítani kívánják a folyamatos hitoktatás feltételeit és az Ifjúsági Ház számítógépparkjának kiépítésével a számítástechnika oktatását. Elő kívánja segíteni a szikszói Református Egyházközség működési körébe eső feladatok ellátását, így az adományok gyűjtését és célba juttatását, külföldi testvérkapcsolatainak fenntartását, biztosítva ehhez az idegennyelv oktatás az utazás és vendéglátás feltételeit. Támogatni kívánja továbbá az egyházközség által szervezett hangversenyeket, ifjúsági táborokat és összejöveteleket. A Szikszói Református Ifjúsági Házat, - mint erre társadalmi igény lesz és feltételei biztosítva lesznek - református általános iskolává kívánják fejleszteni. ... >>

Új Szövetség Szikszóért Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

3800 Szikszó, Vörösmarty út 12.
képviselő: Kavalecz Imre elnök
Szikszó generált társadalmi problémáinak megoldása, az egyesület által szervezett szinten történő konszenzus létrehozása, erkölcsi magatartásra ösztönzés, amely az egymás iránt érzett felelősség, a valódi együttérzés és segítségnyújtás eszmeiségét tartalmazza, a helyi társadalomért érzett állampolgári felelősség kialakítása, amelyet az ?egymással való szó értés és felelősség? eszközeivel el lehet érni. ... >>

Z-26. Postagalamb Sportegyesület Szikszó

(sport)

3800 Szikszó, Csokonai út 8.
képviselő: Huszti István elnök ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41