Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Szuhogy civil szervezetek


Találatok száma: 3
1. oldal

" GYERMEKEK KÉPESSÉGFEJLESZTÉSÉÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3734 Szuhogy, Rákóczi u.3.
képviselő: Kóczi Jánosné elnök
Valamennyi Szuhogyon lakó, vagy a szuhogyi óvodával, általános iskolával kapcsolatban álló gyermek képességének felmérése, fejlesztése. Az iskolai képesség- és tehetségfejlesztő munka, a tehetséges tanulók támogatása, s az ehhez szükséges feltételek biztosítása, fejlesztése, a továbbtanulás esélyeinek növelése, az idegen nyelvek tanulásának segítése. ... >>

Szuhogyi Hátrányos Helyzetűek Közhasznú Egyesülete

(szociális)

3734 Szuhogy, József Attila utca 52
képviselő: Lakatos József ... >>

Szuhogyi Mentor Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3734 Szuhogy, József Attila út 84.
képviselő: Nagy Attila elnök
Az alapítvány legfontosabb célja, hogy intézményi keretek között vállalja az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelését, valamint a tanköteles korú gyermekek 1-8. évfolyamon történő nevelését és oktatását. Az alapítvány által fenntartott és működtetett oktatási intézmény szívesen befogad más településen élő gyermeket is, és létesít velük óvodai-tanulói jogviszonyt. Ezen nevelő-oktató tevékenységével az említett korosztályú gyermekek, tanulók személyiségének fejlesztését, képességeinek kibontakozását fogja segíteni. Igény esetén alapfokú művészoktatást is végez, amellyel a gyermekek kiteljesedéséhez, tehetségének kibontakozásához akar hozzájárulni. Gondoskodik a művészeti oktatáshoz szükséges szakemberek foglalkoztatásáról. Néptánccsoportot szervez, amelynek működési költségeit vállalja. Az alapítvány olyan kulturális tevékenységet folytat, amellyel Szuhogy település és a környező falvak kulturális élete színvonalának emelését segíti elő: író-olvasó találkozó és színházlátogatás szervezése, a település nemzeti ünnepeinek lebonyolítása, képzőművészeti kiállítás rendezése. Szakértők bevonásával egészségmegőrző, betegségmegelőző előadásokat tart, a szuhogyi lakosok részére évente egy alkalommal díjtalan vérnyomásmérést szervez, az egészséges táplálkozásról kiadványt készít és eljuttatja a családokhoz. A környezetvédelem és természetvédelem érdekében ismeretterjesztő filmeket vetít, jelesebb napokon hulladék- és szemétgyűjtést szervez, kezdeményezi és segít megszervezni a szelektív hulladékgyűjtést. A Szuhogyon élő, szociálisan rászoruló és az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek helyzetén úgy segít, hogy az óvodai és iskolai ellátásuk költségeihez, testvériskolai csereüdülésben, erdei iskolában, tanulmányi kiránduláson való részvételük költségeihez lehetőségei szerint hozzájárul. Ezen tevékenységében a halmozottan hátrányos helyzetűeket előnyben részesíti.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- műemlékvédelem,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúságvédelmi érdekképviselet,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőség elősegítése,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41