Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tar civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

A Tari Templomért Alapitvány / közhasznu /

()

3073 Tar, Kossuth ut 8.
képviselő: Árvai Sándor
A tari templom és plébánia állagának megőrzése, közösségi ház épitése,renoválása, szociális segélyezés, közösségi élet támogatása, hittanos tábor és kirándulás finanszirozása. ... >>

Biner Sportegyesület

(sport)

3073 Tar, Szondi György út 129.
képviselő: Tóth Péter ... >>

Tar Községért Közalapitvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

3073 Tar, Szondi ut 55.
képviselő: Sándor Sándor
Tar község önkormányzatára háruló helyi közfeladatok anyagi forrásának biztositása, különösen a településfejszetés, településrendezés, az éptett és természeti környezet védelme, csatornázás, köztemető fenntartása, közmüvelődési oktatási kulturális, müvészeti tevékenység, sopt támogatása. ... >>

Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3073 Tar, Ágasvár út 11.
képviselő: Kovács László
Nyilvántartott tagjai segítésével olyan közösséget hozzon létre, ami összetartásra buzdít, a önkifejezés képesség gyakorlását, az egymás iránti érzett felelősségünk erősítését kívánja elősegíteni. Tagjai szellemi tőkéjével, közös gondolkodással kívánják tartalmasabbá tenni Tar község lakóinak életét a kulturális- és sport életének támogatásával, a helyi hagyományőrzés folytatásával, a község szociális és turisztikai lehetőségei fejlesztése. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. Az egyesület törekszik tagjai érdekeinek képviseletére, szociális biztonságának, alkotó tevékenységük jogvédelmének megszervezésére és megvalósítására, valamint művészeti alkotómunkájuk sokirányú támogatására, valamint célja még a tagok folyamatos továbbképzése, utánpótlás nevelése. Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, az országhatáron átnyúló együttműködés keretei között a vajdasági Bajsa hasonló célú szervezeteivel való folyamatos és szoros kapcsolattartás, a térség kulturális öröksége fejlesztése. Az egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Az egyesület egyszeri támogatást is nyújthat, valamint a szövetségi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. Célja továbbá az egészségmegőrzés, szociális tevékenység, családsegítés, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hagyományőrzés, honismeret, kulturális tevékenység, szellemi műhely létrehozása, közösségi élet elősegítése, környezetvédelem, határon túli kapcsolatok, gyermek- és ifjúságvédelem. ... >>

Tari Kontyvirág Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,kulturális)

3073 Tar, Szondy György út 92.
képviselő: Nagy Ádám
Tagjai szellemi tőkéjével, közös gondolkodással tartalmasabbá tenni elsősorban Tar község lakóinak életét az alábbi felsorolt célok megvalósításával. A Kárpát-medencében élő népek táncos, énekes és kézműves hagyományainak ? egyáltalán a néphagyomány ? értékeinek megismertetése, megőrzése, annak ápolása, oktatása, színpadra vitelének elősegítése. Tagjai és Nógrád megye lakossága részére önművelődési, önképző lehetőség biztosítása, művészeti alkotó közösségek működtetése, kultúraközvetítő- és szolgáltató tevékenység folytatása, nevelés, oktatás, szórakoztatás, ismeretterjesztés és szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Tari Labdarudó Club

()

3073 Tar, Sport út 20.
képviselő: Kecskés Józsefné ... >>

TARI NYUGDÍJAS EGYESÜLET

(egyéb)

3073 Tar, Szondi út 55.
képviselő: Kelemen Józsefné
Az egyesület célja, hogy saját otthonukban élő idős, tari nyugdíjasok részére biztosítsa, hogy egyedi környezetben, színvonalas szolgáltatást nyújtó, klubszerűen működő helyen találkozhassanak egymással és meghívott vendégeikkel, ezzel is elősegítve a társas kapcsolatok építését, a párbeszédet, a mindennapos együttműködést, valamint a tagok szabadidejének kulturált eltöltését. Az egyesület a cél elérése érdekében szervezi és elősegíti az e körbe tartozó személyek rendszeres, bensőséges és zárkörű találkozását. ... >>

Tari Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3073 Tar, Felszabadulás út 23.
képviselő: Balogh János
Az egyesületet az alapítók azzal a céllal hozták létre, hogy Tar és vonzáskörzetében minél többen vegyenek részt a társadalmi céllal szervezett egyesületi munkában, a bűnözés elleni fellépésben, ezen belül különösen a vagyonvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem, a kábítószer fogyasztás visszaszorítása, valamint a közlekedés biztonsága társadalmi feladatainak megvalósításában. Az egyesült közreműködik a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában is. ... >>

Tari Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

3073 Tar, Kossuth út 19.
képviselő: Sándor István
Tar és vonzáskörzetében annak lehetőségének megteremtése,hogy minél többen vegyenek részt sportolással egybekötött egészséges életmód kialakításában, szabadidős testedzéssel alakítsák egészséges életmódjukat, a versenysport keretein belül igazolt versenyeket szervezhessenek, a község minden lakója, intézménye, iskolája igénybe vehesse a sportegyesület sport eszközeit. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41