Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tényő civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tényő

(tűzoltó,természetvédelem,környezetvédelmi)

képviselő: Bejczi Lajos
környezet és természetvédelem ... >>

Szabad Föld Sportegyesület

(sport)

9111 Tényő, Külső sor 29.
képviselő: Molnár János
sporttevékenység ... >>

Szelence Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

9111 Tényő, Győri út 57.
képviselő: Sulyokné Bazsó Szilvia - elnök
Az egyesület érdekvédelmi, társadalmi szervezet, melynek fő célja a kulturális és természeti értékek megóvása, történelmi hagyományok ápolása. Az egyesület tevékenyen részt vesz a kulturális- és közéletben. Társadalmi öntevékenység és a közösségi élet fellendítése. Néphagyományok, hagyományteremtő és ?óvó kezdeményezések, a kézművesség támogatása, a térségben alkotó tevékenységet folytató emberek, vállalkozások összefogása. Faluszépítés, falufejlesztés, parkosítási, hulladékgyűjtési akciók szervezése. A kulturális és épített örökség védelme, kiemelten a Tényőn található parasztházak, valamint a Tájház megóvása, felújítása, hasznosítása. Ifjúsági ügyek felkarolása, segítségnyújtás a településen működő oktatási intézmények számára. Környezeti nevelés elősegítése szemléletformálás, egészségmegőrzési, betegségmegelőzési programok szervezése, megvalósítása. Képességfejlesztés, ismeretterjesztés a fiatalok és a lakosság körében. Felnőttképzési programok népszerűsítése, ösztönzés ezeken való részvételre. Foglalkoztatás elősegítése. Sportrendezvények szervezése. Szociális tevékenység, kiemelten a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Kiadványok szerkesztése és kiadása, hirdetések megjelentetése. Alkotótáborok, továbbképzések, tanfolyamok szervezése és lebonyolítása, egyéb közösségi rendezvények szervezése, valamint azokon való részvétel. Tevékeny részvétel a térség fejlesztésében, az ilyen irányú kezdeményezések segítése, felkarolása, a vidéki életminőség javítására irányuló tevékenységek. Turisztika, falusi turizmus fellendítése, élénkítése a helyi civilek és vállalkozók bevonásával. Kapcsolattartás a hasonló célkitűzésekkel alakult társadalmi szervezetekkel és a térség érdeklődő befogadó közönségével. Kapcsolattartás a térségi önkormányzatokkal, a térség vállalkozóival, civil szervezeteivel. Pályázati tanácsadással, pályázatírással segíti a térségben élő vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek fejlődését. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Tényő Községi Vadászati Egyesület

(egyéb)

9111 Tényő, Külső sor 29.
képviselő: Gyarmathy Zoltán
Az egyesület célja, hogy tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson a jogszbályok, jelen alapszabály és a társaság Házi Szabályzatának keretei között. ... >>

Tényőért Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9111 Tényő, Győri u. 59.
képviselő: Kiss Mátyásné
Az önkormányzati intézmények tevékenységének támogatása a szociálisnevelési és oktatási, fejlesztési tervek és működtetési feladatok megvalósítása. A célok megvalósítása érdekében anyagilag támogatja az önkormányzati oktatási, művelődési, kulturális, szociális intézmények működését, elősegíti a napköziotthonos óvoda, az általános iskola és napköziotthon, az idősek klubja alapvető felszereléseinek, különféle eszközeinek biztosítását, pótlását, karbantartását, az intézmények működésére ható újabb módszerek megismerését célzó rendezvények szervezését. A közalapítvány a községben folyó oktatási, nevelési tevékenység színvonalának növelése érdekében támogatja a felzárkóztató és tehetséggondozó helyi projekteket, a szaktárgyi és sportversenyeket, kulturális programokat és tanulmányi kirándulásokat. ... >>

"Tényői Lovasclub" Egyesület

(sport)

9111 Tényő, Győri u. 3/A.
képviselő: Nagy Daniela
Az egyesület célja a tagok rendszeres lovaglási lehetőségének biztosítása, a lovaglóversenyeken induló egyesületi versenyzők szakmai felkészítésének támogatása. ... >>

Tényői Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9111 Tényő, Győri u. 59.
képviselő: Baranyai Árpád
A bűncselekmények megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41