Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Tét civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

"Csillagfény" Téti Majorette Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9100 Tét, Debrecen u. 3.
képviselő: Czifrik Sarolta - elnök
Tét városában, a majorette csoport működtetése keretében, az egyesület tagjainak rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen jellegű igények felkeltése. A rendszeres testedzésről, sprotolásról való gondoskodás. Működési területén az oktatási intézmény tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységének előmozdítása. Tét város kulturális életében való részvétel, céljainak elérése érdekében együttműködik területének állami, önkormányzati, gazdasági, iskolai, sportszakmai és egyéb szerveivel. ... >>

Egészséges Életmód és Testedző Egyesület

(sport,természetvédelem)

9100 Tét, Zrínyi u. 11.
képviselő: Holbok Ferenc
Tartásgondok, gerincbántalmak kezelése, öngyógyítása célirányos gyógytorna által. A gerincoszlop természetesen egészsgées szerkezetének megóvása, ill. helyreállítása a megfelelő életmódbeli tanácsok és testtartási alapelvek betartása által. Természetgyógyászati és távolkeleti gyógymódok tanulmányozása, terjesztése. ... >>

"Együtt-Egymásért" Egyedül Élők és Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,szociális)

9100 Tét, Szent István u. 6.
képviselő: Horváth Magdolna
Bármilyen ok miatt egyedül élő nagykorú állampolgárok és nyugdíjasok érdekvédelmének, érdekképviseletének, a közéletbe történő bevonásának megteremtése. A tagok és érdeklődők részére előadások, kulturális programok szervezése. A szabadidő hasznos eltöltéséhez segítségnyújtás közösségi keretek között. Az egyedüllétből, nyugdíjas helyzetből adódó hátrányok leküzdéséhez együtt, egymást segítve támasz nyújtása. Az egyesület ápolja, őrzi, védi a hagyományokat. Az egyesület együttműködik más egyesületekkel, alapítványokkal céljai megvalósítása érdekében. Az egyesület szociális tevékenységet is ellát, felvállal. ... >>

"Hajnalcsillag" Téti Dalkör Egyesület

(kulturális)

9100 Tét, Kinizsi u. 27.
képviselő: Kereszt Kálmán
A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, a fellelhető dalkincs megőrzése. ... >>

Intarziakészítők Országos Egyesülete

(oktatási,kulturális)

9100 Tét, Szent István u. 4.
képviselő: Kránitzné Rikker Ildikó
Az egyesület célja a tagok szakmai együttműködésének és fejlődésének előmozdítása, továbbképzésének elősegítése, nemzetközi kapcsolatainak építése és szélesítése. Az egyesület támogatja és elősegíti a lakás-, irodai-, munkahelyi-, és általában a környezeti kultúra fejlődését, ennek érdekében szakmai érdekképviseletet lát el. ... >>

Kányahegyi Hegyközség

(környezetvédelmi)

Tét, Kányahegy Tanyapince
képviselő: Bősze Gyula, Czifrik Imre, Kereszt Kálmán, Salamon József, Sikk József
környezetvédelmi tevékenység ... >>

Karsay Sándor Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9100 Tét, Fő u. 23/A.
képviselő: elnök Kováts Zsuzsanna Rozália, tag Balassa Dezsőné, tag Kozma Imre
Tét Nagyközség kulturális célú örökségének megóvása érdekében a műemlékjellegű téti evangélikus templom fenntartási és állagmegővási, illetve felújítási munkálatainak anyagi támogatása. Elsősorban a téti evangélikus ifjúság erkölcsi, lelki, szellemi fejlődése érdekében nvelési oktatási tevékenység végzése ismeretterjesztő előadások szervezésével és tartásával, énekkar szervezése és működtetése útján. A téti és Tét környéki evangélikus ifjúság nyári táboroztatásának megszervezése, anyagi támogatása. Az idős, rászoruló egyházközségi tagok anyagi támogatása, gondozása. A nehéz szociális helyzetben levő, elsősorban az evangélikus egyházközséghez tartozó családok támogatása. Az evangélikus temető fenntartásának támogatása. ... >>

Postagalamb Sportegyesület Tét F - 08

(sport,oktatási)

9100 Tét, Debrecen út 16
képviselő: Kálé Szilárd
Galambász sporttevékenység szervezése, a galambász sport fejlesztése és a galmbász sportélet felpezsdítése, felélénkítése. Ennek érdekében az egyesület felvállalja, hogy szervezi a galambász sport rendezvényeit, kiadványokkal szélesíti a tagok galambászati érdeklődését, továbbá az egyesület tevékenységi körét érintő ismeretterjesztő előadásokat szervez és támogat. ... >>

"Sokoróaljai Segítő Kéz" Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

9100 Tét, Debrecen u. 3.
képviselő: Szalai Béláné
A kistérségben fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek életminőségének, esélyegynlőségének javítása. A fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek családtagjai részére lelki, anyagi és jogi segítségnyújtás. A fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek oktatását, nevelését, gondozását végző szervezetek anyagi támogatása. A fogyatékkal élők tanulásának, képzésének támogatása. ... >>

Sokoróaljai Vívóegylet

(sport)

9100 Tét, Debrecen u. 3.
képviselő: Boros Zoltán
Tagjainak rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása. ... >>

Tét Város Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

9100 Tét, Fő u. 88.
képviselő: Varga Miklós Zsolt
A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése, és ennek ellátása, önként jelentkezők szervezése, egyesítése, tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása. ... >>

Téti Építő Sportegyesület

(sport)

TÉt, Fő u. 129.
képviselő: Szabó László
sporttevékenység ... >>

Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlődéséért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9100 Tét, Debrecen u. 3.
képviselő: Boros Zoltán
A téti óvodák, általános iskolák és sportkörök keretében nevelődő és sportoló gyermekek, fiatalok intézményeiken keresztül anyagi támogatása. Kiemelkedő tanulmányi és sporttevékenység elismerése, iskolai és óvodai felszerelésekhez támogatás, a sportkör rendszeres segítése anyagiakkal. ... >>

"Téti Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

Tét, Debrecen u. 3.
képviselő: Paár Sándorné
Téti Áltlaános Iskola tanulóinak támogatása. ... >>

Téti Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

9100 Tét, Fő u. 97/A.
képviselő: Dr. Brandhuber Ferencné
Tét történelmi hagyományainak ápolása, a történelmi értékek óvása, kulturális örökség megőrzése, Tét környéke jellegzetes növény- és állattársulásainak védelme, természeti környezet értékeinek védelme, a fiatalok bevonása a közéletbe. ... >>

Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület

(oktatási,kulturális)

9100 Tét, Fő u. 82.
képviselő: Bánfi Lajos, Paár Sándorné
A fúvószenekari tagok zenei ismereteinek bővítése, hangszeres képzése. Önálló szervezésű műsorokkal a zenekultura színvonalának emelése. Az igényes muzsikához szükséges hangszerek, kották, egyéb felszerelési tárgyak beszerzése a fúvószenekar részére. A zenekar utazásainak, zenei táborokban való részvételének támogatása. A zenekar tagjainak jutalmazása kiemelkedő művészi, közösségi tevékenységéért. Kapcsolattartás az egyesületet támogató magánszemélyekkel, gazdálkodó szervezetekkel, intézményekkel és ... >>

Téti Kézilabda Sportegyesület

(sport)

9100 Tét, Debrecen u. 3.
képviselő: Demjén Tibor
Kézilabda, mint sport gyakorlása, versenyszerű sport biztosítása, utánpótlás-nevelés elősegítése, egészséges életmód népszerűsítése, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása. ... >>

Téti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9100 Tét, Győri u. 27.
képviselő: Kereszt Kálmán
Bűncselekmények megelőzése, a bűnalkalmak korlátozása, a vagyonvédelem javítása, a bűnelkövetést elősegítő körülmények feltárása, a lakosság biztonságérzetének növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Téti Sokoró FC

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9100 Tét, Fő utca 1694/2. hrsz.
képviselő: Sima Károly
Az egyesület célja az egyesületi tagok által kezdeményezett sportok űzése, versenyzés, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. Az egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, gazdasági- vállalkozási tevékenység végzésével is. A sportegyesület céljai megvalósítása érdekében edzések rendszeres tartását biztosítja, gondoskodik a sportolók szakszerű képzéséről és felkészítéséről. A sportági szövetség, valamint más sportegyesületek által rendezett versenyeken, bajnokságokon és az illetékes szervek által kiírt nemzetközi versenyeken versenyzőit, illetve csapatait szerepelteti. ... >>

Téti Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

9100 Tét, Zrínyi u. 35.
képviselő: Holbok Ferenc
Az egyesület elsődleges célja a természet-környezetvédelem. A környezetünkben élő honos állatok, növények természetes élőhelyeinek védelme, óvása, az urbanizációs szennyeződésektől való megtisztítása. A Tét városában élő polgárok nyugodt életének védelme, az őket érő környezeti ártalmak csökkentése. ... >>

Tétszentkúti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9100 Tét, Pápai u. 20.
képviselő: Szlotta Attila
A közbiztonság erősítése, a bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő polgárok összefogása, rendszeres működésük összehangolása, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása, a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása, a vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41