Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Töltéstava civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

"BARÁTOK GYŐRI FUTSAL CLUB" Sportegyesület

(sport,kulturális)

9086 Töltéstava, Karácsony S. u. 20.
képviselő: Hiba Ferenc
A sportról szóló 2004. évi I. törvény preambulumában foglaltak alapulvételével Győrött és környékén a futsal sportág és az ahhoz kapcsolódó kulturális tevékenységek országos népszerűsítése, a magyar futsal fejlesztése európai színvonalra,valamint elismertetése itthon és külföldön. ... >>

"Dr. Piróth" Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

9086 Töltéstava, Táplánypuszta 1.
képviselő: Gúth Klára
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, a tagok nevelése, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, valamint a Speciális Olimpia Szövetség versenyein és rendezvényein való részvétel. ... >>

Húsipari Sportegyesület

(sport)

képviselő: Makkos László
sporttevékenység ... >>

"MAGYAR JÖVŐNKÉRT"Alapítvány

(szociális)

9086 Töltéstava, Petőfi u. 120.
képviselő: Baloghné Melber Ágnes, Dr. Gruber Mária, Vincze József
Jó képességű ifjak továbbtanulásának támogatása. ... >>

Piróth - Alapítvány

(egészségügyi)

9086 Töltéstava, Töltéstava-Táplánypuszta
képviselő: elnök Dr. Horváth Orsolya, Fülöp Viktor, Nagy Józsefné, Szegediné Kovács Ibolya, titkár Szalai Ferenc
A mentálhigiénés otthonba beutalást nyert pszichiátriai betegek életkörülményeinek javítása, gondozási színvonalának emelése. ... >>

"ROTARY CLUB GYŐR" Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

9086 Töltéstava, Virág u. 2/A.
képviselő: Szalai Gábor
Az alapítvány célja, hogy az alapítvány vagyonából:
1. támogassa Győr városában az oktatás, nevelés ügyét, így különösen: a rászoruló gyermekek tanszerekkel való ellátását; a kiemelkedő tehetségű tanulók és hallgatók részére hozzájárulást, ösztöndíjat adományozzon, külföldi tanulmányok folytatásához, szakkönyvek vásárlásához segítséget nyújtson; tanulmányi versenyeken díjakat ajánljon fel, stb. 2. segítséget nyújtson a tudományos kutatáshoz és a kultúra fejlesztéséhez, szakmai pályázatok kiírásához, szakirodalmi és szépirodalmi publikációk, illetve művek kiadásához, megjelentetéséhez; 3. elősegítse az egészségügyi ellátás fejlesztését, támogassa az egészségmegőrző mozgalmakat és rendezvényeket, segítséget nyújtson eszközök, műszerek beszerzéséhez, stb.; 4. felkarolja a környezet- és természetvédelem ügyét, támogassa az ezt elősegítő ismeretterjesztő munkát, kiadványokat, publikációk megjelentetéséhez segítséget nyújtson, részt vállaljon műszerek beszerzésében, stb.; 5. támogatást nyújtson a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok ill. egyének számára, a szociálisan rászorulók részére, stb.
6. a gazdaság és közösségfejlesztés előmozdításának támogatása, amely erősíti a civil társadalmat, és a közösségi cselekvést, az emberek képességét arra, hogy aktív tagjai legyenek a társadalomnak. ... >>

"Töltéstava Egészséges Környezetéért" Alapítvány

(egyéb)

9086 Töltéstava, Petőfi Sándor u. 123.
képviselő: Takácsné Farkas Erzsébet
A településen megvalósítani szándékozott közmű- és infrastrukturális beruházások létrejöttének előmozdítása annak reményében, hogy a térségben tevékenykedő vállalkozók, egyéb jogi személyek, magánszemélyek lehetőségeik szerint további adományokkal segítik elő az alábbi célok megvalósulását: - a helyi önkormányzati közműberuházások során az önkormányzat területén élő lakosságra eső terhek csökkentése, a lakossági közmű-beruházás támogatása, - a beruházások során felmerülő egyéb lakossági és önkormányzati közművekhez kapcsolódó szükségletek pályázati jellegű elősegítése, - a helyi önkormányzat térségében a megvalósításra váró közműberuházások támogatása, -a helyi önkormányzat területén élő lakosság egyéb jellegű közműterheinek csökkentése. ... >>

Töltéstava Ifjúságát Támogató Alapítvány

(szociális)

9086 Töltéstava, Iskola u. 40.
képviselő: Schlögl Zsuzsanna
Töltéstaván élő fiatalok tanulmányainak elősegítése, támogatása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41