Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Varbó civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

"A Varbóért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3778 Varbó, Hősök tere 1.
képviselő: kuratórium elnöke Czakó Norbert
Varbó községben élő, önálló jövedelemmel rendelkező azon fiatalok támogatása, akik tanulmányaikat a Magyar Köztársaság valamely középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézményének nappali tagozatán folytatják és legalább "közepes" tanulmányi eredménnyel rendelkeznek. A Varbói Kisgaléria létrehozása és fenntartásának támogatása, s ezáltal a község hírnevének öregbítése, a kultura fejlődésének támogatása. Az alapítvány továbbtanulásra és magasabb szintű képzettség elérésére kívánja ösztönözni a varbói fiatalokat.
a/ Oktatási, kulturális tevékenységek számra a feltételek megteremtése, ilyen csoportokhoz és programokhoz anyagi támogatás nyújtása.
b/ Szociális tevékenység végzése különböző célcsoportok igényei szerint. Szociális intézmények működési feltételeinek biztosítása.
c/ Képzési, átképzési programok támogatása, a szükséges tárgyi feltételek megteremtése. Varbó községben élő, önálló jövedelemmel nem rendelkező azon fiatalok támogatása, akik tanulmányaikat a Magyar Köztársaság valamely középfokú vagy felsőfokú oktatási intézményének nappali tagozatán folytatják, és legalább "közepes" tanulmányi eredménnyel rendelkeznek
d/ Helytörténeti kutatások és hagyományőrzés támogatása.
e/ Támogatás nyújtása más non-profit szervezetek programjaihoz valamint a helyi egyházak támogatása. Részvétel más hasonló programokban, akár országos rendezvényekbe való bekapcsolódás is.
f/ A Varbói Kisgaléria létrehozása és fenntartásának támogatás, s ezáltal a község hírnevének öregbítése, a kultúra fejlődésének támogatása. ... >>

"A Varbói Óvodásokért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3778 Varbó, Rákóczi u. 24..
képviselő: Bak Pálné
A varbói napköziotthonos óvódába járó gyermekek szellemi és fizikai képességének, erkölcsi tulajdonságainak fejlesztése, az óvodásokkal a kötelező és a kötetlen foglalkozásokon kívül foglalkozó pedagógusok, külső szakemberek segítése. Kulturális és tanulóprogramok szervezése, továbbképzések támogatása, nevelési, oktatási feltételek javítása, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

"Nyögő patak" Közalapítvány

(oktatási,szociális,környezetvédelmi)

3778 Varbó, Hősök tere l.
képviselő: Cseh János elnökhelyettes, Szemán Miklós
Varbó, Parasznya, Radostyán, Kondó, Sajólászlófalva, Sajókápolna, valamint Alacska települések lakossága infrastruktúrális helyzetének javítása, a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok megoldásában való közreműködés, továbbá az ezen településeken megvalósítandó szennyvíz közműberuházás során, a lakosságra eső terhek csökkentése. - A térségben élő munkanélküli munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése. - A közalapítvány jelen pontban megjelölt célját akként látja el, hogy tevékenysége keretében a közalapítványi cél megvalósításával összhangban lévő beruházások kivitelezésére lakossági finanszírozásához nyújt pénzügyi támogatást. - A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése érdekében folytat szervező tevékenységet. Az alapítvány közhasznú tevékenységei: - környezetvédelem - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások ... >>

Varbói Bányász Sportegyesület

(sport)

3778 Varbó, Hősök tere 1.
képviselő: Czakó Albert ... >>

Varbói Horgászegyesület

(egyéb)

3778 Varbó, Hősök tere 1.
képviselő: Koltai Gábor ... >>

Varbói Nyugdíjasok Egyesülete

(szociális)

3778 Varbó, Rákóczi utca 41
képviselő: Király Barnabásné ... >>

Varbói Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

3778 Varbó, Hősök tere 1
képviselő: Juhász Tibor elnök
a.)Közreműködés a közrend és közbiztonság védelmében,
fenntartásában, a bűnalkalmak csökkentésében, a személyek
biztonságának növelésében és a vagyonvédelemben, az ezeket, illetve az épített és természetes környezetet károsító jogsértések, események megelőzésében, következményeinek elhárításában vagy mérséklésében.
b.)A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonság érzetének növelése, nyugalmának biztosítása.
c.)Az a.) és b.) pontban meghatározott célok érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő polgárok összefogása, rendszeres működésük összehangolása.
d.)A közösségi kapcsolatok erősítése.
e.) A lakosság, az önkormányzatok, illetve a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41