Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Vecsés civil szervezetek


Találatok száma: 103
1. oldal

02 BMW CLUB HUNGARY Polgári Egyesület

()

2220 Vecsés, Vörösmarty u.12.sz.
képviselő: Lakatos Miklós elnök ... >>

A Test és a Belső Harmónia Együttese az Emberért - AIKIDO - Alapítvány

(sport,kulturális)

2220 Vecsés, Szondi u. 19.
képviselő: Gollo Michel
A tradicionális japán harcművészetek, és ezen belül az AIKIDO népszerűsítésének, szabadidős és tömegsportként való elterjesztésének az elősegítése. ... >>

A Vecsési Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

2220 Vecsés, Kisfaludy u.13-15.sz.
képviselő: Ináncsi Zsigmondné elnök
A Kifaludy uti óvoda patronálása, a nyelvtanulás bevezetése, természetjárások, kirándulások biztosítása, hárányos helyzetű gyermek támogatása. ... >>

Alapítvány a Vecsési Falusi Iskoláért

(intézményi,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Fő u. 92.
képviselő: Magyarné Kárpáti Erzsébet
Vecsési 1. Ált. Iskola működési feltételeinkek javítása. A nemzetiségi kultúra ápolása a nyelvoktatás, s annak szinvonalának emelése. Oktatók munkájának segítése, támogatása. A nemzetiségi és kultúrális hagyományok bemutatása, annak elősegítése. ... >>

Alapítvány a vecsési gyermek-labdarúgásért

(sport)

2220 Vecsés, Tarnócai u.6.sz.
képviselő: Szécsényi Pál
Széleskörű és színvonalas sportolási, táborozási lehetőség biztosítása, egészséges életmód iránti igény felkeltése. ... >>

Alapítvány a Vecsési Kosárlabda Sportért

(sport)

2220 Vecsés, Fő u. 92.
képviselő: Zentai Józsefné
A sportág támogatása. ... >>

Alapítvány a vecsési női és ifjusági kézilabdázók támogatásáért

(sport)

2220 Vecsés, Budai Nagy Antal u.21.sz.
képviselő: Szalai Tibor
VEcsés női és ifjusági koruak egészséges testi-szellemi fejlődésének előmozdítása. Sporttevékenység, szabad- idő sport segítése. A kézilabda szak- osztály fejlesztése. ... >>

Autóbiztonságtechnikai Független Szakszervezet

(érdekképviselet)

2220 Vecsés, Új-Ecseri út 2. sz.
képviselő: Pfeiffer Antalné ... >>

AVIA Hungária Egyesület

(érdekképviselet)

2220 Vecsés, Üllői út 812. 6025/14 hrsz.
képviselő: Kovács Zsolt alelnök együttes képviseleti jogosult, Pál Ferenc alelnök együttes képviseleti jogosult, Temesi Mihály elnök önálló képviseleti jogosult
AVIA védjegy használói érdekeinek védelme. ... >>

Az Andrástelep Gyermekeiért Vecsés Nyilt Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

2220 Vecsés, Toldi F.u.31.sz.
képviselő: Szabó Gyuláné
Gyermek, ifjuságvédelem, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. Játszó- park létesítése, sport, nyelvoktatás. ... >>

Az Andrásy Telep Ifjuságáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Martinovivcs tér 1.
képviselő: Lakai Istvánné
A Martinovics Ált Iskolán belül kultúrális, sporttevékenység, számítógépes, idegennyelvi oktatás fejlesztése. Természetjárás, környezetvédelem, táborozás elősegítése, ösztöndíjak biztosítása tanárok és tanulók részére. ... >>

Az Egészség a Legfontosabb Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

2200 Vecsés, Budai Nagy Antal u. 120/b.
képviselő: Csíkos Ágnes
Az egészséges életmód népszerűsítése, fontosságának tudatosítása. Az anyagcsere zavarokkal és/vagy szövődményeivel élők, túlsúlyos, valamint cukorbetegségben szenvedők életkörülményeinek javítása korhatárra tekintet nélkül. ... >>

Bálint Ágnes Irodalmi és Értékőrző Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Barcsay u. 1.
képviselő: dr. Sárváry Andrásné
Bálint Ágnes írónő szellemi hagyatékának ápolása, műveinek terjesztése. Működtetni kívánja a Bálint Ágnes Emlékházat. Kapcsolat kialakítása és ápolása Vecsés Város és más települések óvodáival, iskoláival, gyermekkönyvtáraival, gyermekintézményekkel, és hasonló célkitűzésű alapítványokkal és szervezetekkel. ... >>

Diák Mentor Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Fő út 90-92.
képviselő: Gyurákiné Sárdi Krisztina elnök
Vecsési gyermekek nevelése, oktatása, képeségfejlesztése, felnőttoktatás szervezése. Támogatás nyújtása művelődési és sportprogramok felszereléseinek, eszközeinek beszerzéséhez. Német nemzetiség hagyományainak, kultúrájának, nyelvének megőrzése. Kulturális és sportrendezvények, egyéb szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, támogatása. ... >>

Élhetőbb Időskorért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

2220 Vecsés, Küküllői u. 76/b.
képviselő: Kósa Margó főtitkár
Időskorúak egészségügyi, szociális, mentális helyzetét javító rendszerek kialakításának elősegítése. Nemzetközi tapasztalatok feldolgozása, ismeretterjesztés ... >>

Európai Munkaerőpiaci Koordinációs Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

2220 Vecsés, Fő út 87.
képviselő: Fekete Balázs elnök
Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése. ... >>

Fehér János Alapítvány

(oktatási)

2220 Vecsés, Fő út 51.
képviselő: Brunner Ferenc /elnök/
A vecsési ifjúság katolikus nevelésének, oktatásának, az időskorúak gondozásának, a hit megőrzésének és erősítésének előmozdítása, elősegítése, továbbá ehhez a személyi és tárgyi feltételek megteremtése. ... >>

Fénysugár Vecsés Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Árpád u. 6.
képviselő: Gyimóthy Zsolt elnök
Vecsési Református Óvoda fenntartása. Szociálisan rászoruló személyek támogatása. A helyi kulturális rendezvények támogatása ... >>

Férfi Kézilabda Sportért Alapítvány

(sport)

2220 Vecsés, Üllői u. 809. B.lh. III.em.2.
képviselő: Molnár Tibor ( elnök )
Kézilabda sporttevékenység. ... >>

Földtulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

2220 Vecsés, Szent István tér 1.sz.
képviselő: Kárpáti József ... >>

Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

2200 Vecsés, Besztercei utca 9.
képviselő: Dr. Kisbenedek László
A kórház műszaki fejlesztése, a dolgozók támogatása, továbbá a betegek közvetlen támogatása, és magasszínvonalú ellátásuk fejlesztése. ... >>

Freeride Club Szabadidő és Sport Egyesület

(sport)

2220 Vecsés, Kellner dr. u. 36. II/36.
képviselő: Székely Zoltán ( elnök )
Sísport országos népszerűsítése, szabadban végezhető sporttevékenységek megszervezése, lebonyolítása. ... >>

Független Egyesület Vecsés

()

2220 Vecsés, Apaffy utca 28.sz.
képviselő: Gál István elnök
érdekképviselet ... >>

Green Team Oktatási és Tájvédelmi Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Batthyány utca 19.sz.
képviselő: Sárközi Géza elnök, Sárközi Gézáné titkár, Sárosiné Polczer Margit alelnök, Szlifka Gábor alelnök, Vincellérné Fogarassy Valéria alelk
Közreműködés az ifjúság nevelésében, oktatásában, kulturális tevékenység, környzet- és természetvédelem, az ifjúság környezettudatos gondolkodásának kialakítása, formálása ... >>

Gubacsi Zsófi Tenisz Klub Sport Egyesület

(sport)

2220 Vecsés, Üllői u. 841.
képviselő: Gubacsi Zsófia Judit ( elnök ), Péterfia Gyula ( alelnök )
Egészségmegőrzés, sporttevékenység. ... >>

Gyermekmosoly Alapítvány

(szociális)

2220 Vecsés, Fő u. 83.sz.
képviselő: Dr. Lugosi Mária
A gyermekek egészséges életmódjának kiszélesítése, hátrányos helyzetű gyer- mekek támogatása az alapító okirat II.pontja szerint. ... >>

Halmi Telep gyermekeiért Vecsés nyilt Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

2220 Vecsés, Kölcsey u.11.sz.
képviselő: Tóth János
Vecsés községben felhívnia lakosság fi- gyelmét a gyermek és ifjúságvédelem je- lentőségére, hátrányos helyzetű gyerme- kek támogatása az oktatás területén, gyermekgyógyítással összefüggő tevé- kenységek támogatása, gyermekeknek ját- szópark létesítése, és az intézmény tárgyi feltételeinek javítása, hagyo- mányőrző, sport nyelv oktatási célok megvalósítása. ... >>

Halmy Téri Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Halmy József tér 1.sz.
képviselő: Horváthné Nedreu Klára
A Halmy Téri iskolába járó tanulók kulturális és sporttevékenységének támogatása. Informatikai, idegen nyelvi oktatás fejlesztése. Pedagógusok, közművelődési szakemberek ösztöndíjas támogatása. ... >>

Heted Hét Határ Egyesület

(érdekképviselet)

2220 Vecsés, Kinizsi u. 38.
képviselő: Bittner József elnök ... >>

Így élünk mi az otthonban Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

2220 Vecsés, Szondi utca 50.
képviselő: Bujdosó Pálné, Dopita Gáborné, Kremper Józsefné
A pszichiátriai betegek otthonában élők életkörülményeinek és ellátásának javítása, eszközök beszerzése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, környezetvédelem, emberi és állampolgári jogok védelme, sport, rehabilitációs foglalkoztatás. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Kelet-Közép-Európai Kis- és Középvállalkozók Szövetsége Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet)

2220 Vecsés, Kellner dr. u.28/a. II/9.
képviselő: Vékony Ferenc elnök
A kis-, és közép-vállalkozások, mint munkáltatók érdekeinek védelme és képviselete, az Országos Érdekegyeztető Tanács munkájában való részvétel. Az ország teljes területén, illetve az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban a magántulajdonon alapuló piacgazdaság továbbfejlesztésének elősegítése, euroatlanti integráció: Új Magyarország Fejlesztési Terv és Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, ROP programok, beszállítói programok, klaszter programok, vállalkozói i inkubátor házak és innovációs központok, ipari parkok létrehozása, stb./ érdekében a vállalkozások erőinek összevonása, szervezése, érdekeik képviselete és védelme, valamint egyeztetése. A természet és környezet megóvása, állatvédelem, ezzel kapcsolatos tájékoztatás, felvilágosítás. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás, felvilágosítás, fogyasztóvédelmi irodák működtetése. Tudományos tevékenység, kutatás és az innováció elősegítése. ... >>

KEZEDBEN A SORSOM ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2220 Vecsés, Apaffy u 2
képviselő: Horváth Jenő /elnök/ önállóan, Horváth Jenőné /ketten együttesen/, Kassainé Kiss Beáta /ketten együttesen/
A testileg vagy szellemileg sérült felnőttek és gyermekek lelki és anyagi támogatása, a társadealomba történő be- és visszailleszkedésük elősegítése, továbbá a nem fogyatékos, ám anagi vagy szociális helyzetre tekintettel hátrányos helyzetű személyek, különösen az idősek gondozása, segítése, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, továbbképzése, segítség az elhelyezkedésben. ... >>

Kispatak Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

2220 Vecsés, Áchim András u. 37.
képviselő: Kovácsné Bajári Ildikó, Nagy Ferenc elnök
Vecsés Város természeti környezetének védelme. Városszépítés támogatása. ... >>

Közép-Magyarországi Régió Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, és Civilszervezetek Érdekvédelmi Közhasznú Szövetsége

(szociális,érdekképviselet)

2220 Vecsés, Ady Endre út 51.
képviselő: Pintér Ferenc elnök
a Közép-magyarországi Régióban, Budapesten és Pest megyében élő romák érdekvédelmi, hátrányos helyzetű csoportok és emberek érdekképviselete, az esélyegyenlőség megteremtése, az öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása ... >>

Kulturverein - Vecsés Egyesület

(kulturális)

2220 Vecsés, Fő. u. 90. sz.
képviselő: Frühwirth Mihály
A nemzetiségi kultúra ápolása. ... >>

Lokálpatrióták Egyesülete

()

2220 Vecsés, Bartók Béla u. 27.
képviselő: Dr. Lugosi Mária, Pável Béla elnök
A község társadalmi, gazdasági, szellemi életének előrevitele. ... >>

Loksi Póker Club Egyesület

(sport,egyéb)

2220 Vecsés, Bajcsy Zy. u. 17.
képviselő: Makai Zoltán alelnök, Szomora Erika elnök
A póker kártyajáték, mint sport és hobbi terjesztése, összejövetelek, versenyek, rendezvények szervezése, rendezése. ... >>

Lurkó Gyermeknevelési és Oktatás Fejlesztési Alapítvány

(oktatási)

2220 Vecsés, Telepi út 58.
képviselő: Skribekné Komár Ágnes ... >>

Magyar Antidiszkriminációs Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

2220 Vecsés, Kölcsey u. 30.
képviselő: dr. Nagy Mariann elnök
Elemezni és kutatni az érintett társadalmi csoportok helyzetének alakulását és meghatározni a diszkriminációmentes életet elősegítő célokat. Hozzájárulni a társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához. Felvilágosító intézkedéseket tenni a jogsértésekkel szembeni fellépés lehetőségeire vonatkozóan, és arra vonatkozóan, hogy a diszkrimináció hogyan kerülhető el. Közérdekű igényérvényesítőként fellépni a diszkriminálóval, illetve diszkriminálókkal szemben. Jogi segítséget adni a diszkriminált személyeknek, csoportoknak és ellátni képviseletüket. Előmozdítani a hátrányos helyzetű csoportok részvételének növeléséhez szükséges intézkedéseket a döntéshozatal valamennyi szintjén. Segíteni a hátrányos helyzetű csoportoknak az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. Elősegíteni a hátrányos helyzetű csoportok részvételének növeléséhez szükséges intézkedéseket a köz- és felsőoktatásban, valamint segíteni a munkaerő-piaci helyzetük javításához, valamint a munkaerő-piaci aránytalanságok csökkentéséhez. ... >>

Magyar Postagalambsport A-48 Egyesülete

(sport)

2220 Vecsés,
képviselő: Mészáros Ferenc ... >>

Magyar Postagalambsport A-9 Egyesülete

(sport)

2220 Vecsés, Teréz u.27.sz.
képviselő: Tokai Sándor ... >>

Mateisz János Gazdakör

()

2220 Vecsés, Tinódi u.9.sz.
képviselő: Kenedi József ... >>

Medicamentor Alapítvány

(egészségügyi)

2220 Vecsés, Nagysándor József utca 8 /a.
képviselő: Szikori Tünde
A magyar lakosság egészséges életmódra nevelése a mozgáskultúra fejlesztésével, valamint az orthopédiai megbetegedések megelőzésének, korai felismerésének és kezelésének ... >>

Megmaradunk 3000 Vecsés Magyar Kultúrája Ápolásáért Alapítvány

()

2220 Vecsés, Küküllői u. 3.
képviselő: Szabolcsi Hubertné elnök
A Vecsésen élő magyar nemzetiségű polgárok kultúrájának őrzése, ápolása, átadása az elkövetkező generációnak. Segítséget kíván nyújtani a Vecsésen többségben élő magyar nemzetiségű polgároknak nemzeti irányultságú és elkötelezett kultúraápoló tevékenységének kibontakozásához. Elősegíti a magyar állampolgárok önazonosság-tudatának, kultúrájának ébren tartását. ... >>

Moccantó Egyesület a kistérség közösségi fejlődéséért

(egyéb)

2220 Vecsés, Nádor u. 26.
képviselő: Almássy Tamás elnök
Vecsésen és a kistérségben erősödjön a helyi közösség, lehetőséget adni, hogy a település életének alakulásába beleszóljon, s a környezeti állapot javulásának elősegítése. Tudatossá tenni a vásárlási szokások, életvitel, otthoni és közéleti szereplésük összhangba kerülése a fenti célokkal. ... >>

Napraforgó-Sonnenblumen Gyermek és Ifjúsági Táncegyesület

(oktatási,kulturális)

2220 Vecsés, Petőfi tér 1.
képviselő: Magos Béláné elnök
A hagyományos német nemzetiségi és tiroli táncknak, továbbá m gyar táncoknak a fiatalokkal való megismertetése és ezáltal ezen táncoknak és kulturális hagyományoknak a jövő nemzedékei részére történő megőrzése, továbbá a fiatalok megfelelő testi-szellemi nevelésének és egészséges fejlődésének elősegítése, aktív oktatási, kulturális és hagyományőrző tevékenység folytatása. ... >>

Orbán Balázs Erdélyi Kör

(kulturális)

2220 Vecsés, Telepi u.62.sz.
képviselő: Hompoth Zoltán elnök, Nagy Zoltán alelnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41