Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Visegrád civil szervezetek


Találatok száma: 42
1. oldal

1000 éves Visegrád Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

2025 Visegrád, Sziget utca 1.sz.
képviselő: Szőke Mátyás
Visegrád és környéke történelmi és kulturális hagyományainak ápolása. Ismeretterjesztés megszervezése e körben. Nemzetközi rendezvénysorozat szervezése. Az egyetemes kultúrális örökségek felkutatása, archiválás, közzététele, kiállítások szervezése. ... >>

A Duna mente kultúrájáért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
képviselő: Klenjánszky Tamás
A Dunamenti régió országaiban a Duna parti településeken működő kulturális intézményrendszer tervszerű és rendszeres együttműködésének támogatása a művészeti, közművelődési, szakképzési, örökségvédelmi, természetvédelmi és kulturális turisztikai területen ... >>

Áprily Lajos Irodalmi Művészeti Társaság

(kulturális)

2025 Visegrád, Mátyás király Műv.ház
képviselő: Köves István ... >>

Barátságos Internet Belépésért Alapítvány

(oktatási)

2025 Visegrád, Újkert dűlő 733/1.sz.
képviselő: Madarász Krisztina
Az internet használatának elterjesztése. A szabadon felhasználható számítógépes programok népszerűsítése. A távoktatás és távmunka lehetőségeinek megismertetése. Az Európai Unióhoz való felzárkózás internetes vonatkozásainak Az internet használatának elterjesztése. A szabadon felhasználható számítógépes programok népszerűsítése. A távoktatás és távmunka lehetőségeinek megismertetése. Az Európai Unióhoz való felzárkózás internetes vonatkozásainak megismerte- tése. ... >>

Castrum Bene Egyesület

()

2026 Visegrád, Fő 23. (Mátyás király Múzeum)
képviselő: Búzás Gergely, Feld István ... >>

Dunakanyar Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

2025 Visegrád, Bányatelep 4/B.
képviselő: Halász András ... >>

Dunakanyar Erdei Iskola Egyesület

(intézményi,oktatási)

2025 Visegrád, Mátyás király u.4.sz.
képviselő: Kerner-Bodócsi Annamária - elnök
Iskola létesítése, oktatás. ... >>

Egészséges Környezetben az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi)

2026 Visegrád, Gizellatelep
képviselő: Dr.Radnai Zoltán
Az egészségügyi ellátás feljesztése, gyógyászati eszközök beszerzése, szakmai rendezvények részvételi dijának fedezése. ... >>

Együtt Kulturális Egyesület

(kulturális)

2025 Visegrád, Sziget u. 9.
képviselő: Bánó László elnök
Visegrád történelmi hagyományainak ápolása, kulturprogramok szervezése ... >>

Erdészeti Horgász Egyesület

(sport)

2025 Visegrád,
képviselő: Szalmay György ... >>

Erdők a közjóért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

2025 Visegrád, Mátyás király u.4.sz.
képviselő: Baranyi Katalin
Védett területek gondozása, erdők és nem erdő területek tájképi értékek védése, természeti és kulturális értékek gondozása. ... >>

Esztergomi Kistérségért Egyesület

(egyéb)

2025 Visegrád, Mátyás Király u. 59.
képviselő: Bodnár Mihály alelnök, Szenes Lájos elnök, Tóth Zoltán alelnök
a földrajzi térség összehangolt és dinamikus fejlesztése ... >>

Jung Hedvig Látásáért Alapítvány

()

2025 Visegrád, Széchenyi u.35.sz.
képviselő: Lebó Sándor (elnök)
Jung Hedvig életét a látókéhoz hasonlóvá tegye. ... >>

Kárpát-medence Tartomány Alapítvány

(kulturális)

2026 Visegrád, Berkenye u. 15.
képviselő: Illyés Zsolt ( önállóan )
Történeti kutatások szervezése, különös tekintettel a Kárpát-medence történetére, ezen belül a magyar függetlenség elérése, vagy megtartása érdekében kifejtett cselekményekre. ... >>

Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány

(szociális,kulturális)

2025 Visegrád, Mátyás király u 2.
képviselő: Szilas Roland Ferenc (elnök)
A visegrádi Keresztelő Szent János Plébánia kezelésében lévő műemlékek felújítása és karbantartása, a plébánia működési körében család- és ifjúságvédelmi tevékenység folytatása, a közösség-építő események szervezése, az alapítvány rendeltetésével, céljaival összefüggő előadások, programok szervezéséhez, kiadványok előállításához, forgalmazásához, a szükséges technikai eszközök megteremtéséhez, bővítéséhez, valamint a társadalom különböző rétegei helyzetének javítása érdekében végzett karitatív tevékenység megvalósításához történő segítségnyújtás. ... >>

Kiegyezés-Mediáció Egyesület

(egyéb)

2025 Visegrád, Szentgyörgypuszta 16.
képviselő: Dr. Cseres Judit (elnök), Kertész Tibor (alelnök), Magyar Judit (alelnök), Petkes Szabolcs (ügyvezető)
Tudományos tevékenység, kutatás ... >>

Magyar Kulturális Örökségvédelmi Egyesület

(kulturális)

2025 Visegrád, Sziget u. 9. fsz. 2.sz.
képviselő: Bendi Lajos ügyvezető elnökségi tag
A Kárpát-medencében található és magyar kulturális örökség részét képező épített örökség ismert, illetve még ismeretlen alkotásainak megőrzése. ... >>

Magyar Régész Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

2025 Visegrád, Fő u. 23.
képviselő: dr. Jankovich-Bésán Dénes elnök
kulturális örökségvédelem, szakmai érdekképviselet ... >>

Pilisi Segély Alapítvány

()

2025 Visegrád, Mátyás király u.4.sz.
képviselő: Erdős Péter elnök
A Parkerdőgazdaság nyugdíjas dolgozói, nagycsaládos dolgozói anyagi támogatása és segélyezése ... >>

Soproni Sándor Egyesület

(kulturális)

2025 Visegrád, Széchenyi u. 11.
képviselő: dr. Gróh Dániel elnök
Visegrád és környéke római kori emlékeinek gondozása ... >>

STOCK-CAR Spotclub

()

2025 Visegrád, Bányatelep 3.sz.
képviselő: Oláh Péter ... >>

Szent György Lovagrend

(sport,kulturális)

2025 Visegrád, Fő u. 29.
képviselő: Cseke László ( önállóan )
Régészeti, történelmi, sport. ... >>

Szent György Vértanu Alapítvány

(szociális,kulturális)

2025 Visegrád, Fő u.29.sz.
képviselő: Bárdi Miklós
Szent György vértanú személyének, cse- lekedeteinek bemutatása, történettudo- mányi kutatások ápolása. Ugyszintén a hagyományainak, nemzeti ünnapeink megünneplése. A kulturális és termé- szeti értékek védelme. Karitatív tevé- kenység, határon túli magyarság segí- tése. ... >>

Szerpentin Kerékpáros Egyesület

(sport)

2025 Visegrád, Schulek u. 134/2.sz.
képviselő: Bánk András elnök, Horváth Zoltán titkár, Vörös Csaba elnökhelyettes
Az egyesületi tagok kerékpárversenyzésének támogatása, Kerékpárverseny rendezése. ... >>

Visegrád Aranykor Közhasznú Alapítvány

(intézményi)

2025 Visegrád, Salamon torony u. 1.sz.
képviselő: Virágh Gábor elnök
Idősek Otthonának létrehozása, üzemeltetése ... >>

Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület

(egyéb)

2025 Visegrád, Fő u. 81.
képviselő: ifj. Cseke László
Visegrád és térsége területén szervezni, koordinálni és segíteni a turisztikai vállalkozási tevékenységet. ... >>

Visegrád Sport és Kulturális Létesítményeiért Közhasznú Közalapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

2025 Visegrád, Fő u. 81.
képviselő: Szebeni Imre
Sport, kulturális létesítmények építése, üzemeltetés elősegítése, ifjúság, sportoktatás, kulturális tevékenység támogatása. ... >>

Visegrád Sport- és Kulturális Létesítményeiért Közhasznú Közalapítvány

(sport,kulturális)

2025 Visegrád, Fő u.81.sz.
képviselő: Szebeni Imre
Visegrád sport és kulturális létesít- mények építése, üzemeltetése és műkö- désének elősegítése. ... >>

Visegrád Sportjáért Közalapítvány

(sport)

2025 Visegrád, Fő u. 81.sz.
képviselő: Szendrey Lajos elnök
A sporttevékenység támogatása. ... >>

Visegrád Települési Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2025 Visegrád, Fő út 57.
képviselő: Illés Miklós Attila elnök
közbiztonság erősítése, közösségi és személyi tulajdon védelme, közterület rendjének és környezet védelme ... >>

Visegrád Turisztikai és Városszépítő Egyesülete

()

2025 Visegrád, Fő u.81.sz.
képviselő: Abonyi Géza
Visegrád és vonzáskörzete turisztikai törekvéseinek fejlesztése, bővítése, feltételeinek megteremtése, ennek érdekében kapcsolattartás illetve teremtés. ... >>

Visegrádért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

2025 Visegrád, Fő u. 36.
képviselő: Bene Balázs
Segítség nyújtása Visegrád város és környéke természeti értékeinek megóvásához, a turisztikai- és kulturális örökség megóvása szempontjából jelentős városok, városrészek, épületek, építmények, létesítmények hasznosításához, megőrzéséhez és térségi marketingjéhez. A társadalmi szervezet elő kívánja segíteni Visegrád és környéke megismerését és szeretetét. ... >>

Visegrádi Erdész Lövészklub

(sport)

2025 Visegrád, Mátyás király u.4.sz.
képviselő: Rónai Rudolf elnök, Rózsás György titkár ... >>

Visegrádi Erdész Sportkör

(sport)

2025 Visegrád, Mátyás király u.4.sz.
képviselő: Dr.Anda István ... >>

Visegrádi Fiatalok Klubja

()

2025 Visegrád, Széchenyi utca 11.sz.
képviselő: Koller Péter elnök ... >>

Visegrádi Ifjúsági Sziget Egyesület

()

2025 Visegrád, Újkert u.11.sz.
képviselő: Bártfai István elnök ... >>

Visegrádi János Templom Kórusa Egyesület

(kulturális)

2025 Visegrád, Fő u. 40.
képviselő: Németh Tamás elnök
Énekkar működtetése, Visegrádi egyházi és nemzeti ünnepségeken történő fellépés. Az énekkari kultúra népszerűsítése. ... >>

Visegrádi Sportegyesület

(sport)

2025 Visegrád, Fő u.81.sz.
képviselő: ifj. Zeller Márton elnök
Rendszeres, színvonalas testedzés, sportolási lehetőség biztosítása. ... >>

Visegrádi Szövetség a Nyilvánosságért és a Demokráciáért

(érdekképviselet,egyéb)

2025 Visegrád, Nap u. 3/3.
képviselő: Kiss Károly
Visegrád város fejlődésének elősegíté- se. A közösséget érintő fontos dönté- sekhez nyilvánosság biztosítása. Együttműködés kialakítás hasonló szer- vezetekkel. ... >>

Visegrádi Vállakozók Egyesülete

(érdekképviselet)

2025 Visegrád, Mátyás király út 62.sz.
képviselő: Kovács Gábor elnök ... >>

VISZ -Vidám Ismeretlen Szerzők Kulturális Egyesület

(kulturális)

2025 Visegrád, Rév u. 3.
képviselő: Burgemeister Csilla elnökhelyettes, Faragó Virág titkár, Horváth István elnök
irodalmi, művészeti tevékenység, programok szervezése, kiadmányok terjesztése, hagyományőrzés ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41