Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Abda intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

"Abdai Egyházközösségért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9151 Abda, Szent István u. 10.
képviselő: Dömötör László
Az egyházi élet támogatása, együttműködés a helyi plébániával. Abda község lakosságának - gyermekek, fiatalok, idősek - egészségmegőrzése lelki fejlődésük segítése, az ifjúság iskolán kívüli nevelésének elősegítése, a szabadidő kulturált és hasznos eltöltése, korszerű és célorientált életforma terjesztése, beleértve a környezetvédelmi kultúrára történő oktatást is. A világi és egyházi rendezvények összhangjának megteremtése, az egészséges életmód megőzése érdekében sportolási és egyéb lehetőségek kialakítása.Kulturális rendezvények megvalósításában segítség nyújtása, hagyományőrző és népművészeti események támogatása, minden korosztályt érintő ismeretterjesztő és egyéb oktatások előadások szervezése. ... >>

Abdai Lovas Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

9151 Abda, Bécsi u. 3.
képviselő: elnök Varga Zoltán, gazdasági felelős Varga Adrienn, titkár Pintér Eszter
Az egyesület célja, hogy az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a lovassport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítja, a lótenyésztést elősegítse, az iskolás gyermekek képzése és szabadidős tevékenységének megszervezése, ellássa a tagok érdekvédelmét. ... >>

Royal Rangers 12 Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9151 Abda, Kossuth u. 20.
képviselő: Lehotzky József
Az alapítvány elsődlegesen Abda községben és környékén, de tágabb körben is felekezetsemleges keresztény oktató és ismeretterjesztő munkát végez. Az alapítvány elsődlegesen a fiatalok keresztény szellemű erkölcsi fejlődésének elmozdítására, a keresztény kultúra, szellemiség és hagyomány megismertetésére törekszik. E célból előadásokat, bibliaiskolákat, konferenciákat szervez, lelkigondozó tevékenységet folytat; e célból különböző sport- és természetjáró, kulturális programokat szervez.
Az alapítvány célja a fiatalok körében a tehetségkutatás, felfedezett tehetségek anyagi támogatása. ... >>

SEGÍTS MA A HOLNAPÉRT Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

9151 Abda, Radnóti ltp.19/1.
képviselő: Bánfi Gyula - elnök
Az alapítvány célja szociálisan hátrányos helyzetű személyek és társadalmi rétegek anyagi és erkölcsi segítése, katasztrófa-súlytotta övezetekben a vagyoni rehabilitáció elősegítése, újrakezdés támogatása. Az alapítvány egészségügyi intézmények és szervezetek, szociálisan rászoruló személyekkel foglalkozó intézmények és szervezetek, oktatási és nevelési intézmények (iskolák és óvodák) anyagi támogatását is folytatja. ... >>

Új Élet Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9151 Abda, Petőfi u. 52.
képviselő: Harka Kálmán
Az alapítvány Magyarországon és a határon túli magyarság körében keresztény oktató és ismeretterjesztő munkát végez. A keresztény szellemű erkölcsi fejlődés előmozdítása, a kersztény kultúra, szellemiség és hagyomány széles körű megismertetése. Hitéleti feladatok ellátása. Országos, szociális, keresztény szellemiségű börtön-misszió létrehozása, büntető eljárás alá vont fogvatartott, elitélt személyekkel és hozzátartozóikkal való kapcsolattartás, lelkigondozás, jogérvényesítés segítése, az erkölcsi és anyagi rehabilitáció elősegítése, újrakezdés támogatása. ... >>
1. oldal