Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Abda kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

ABDAI BARÁTI KÖR - "Gyöngyvirág" Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

9151 Abda, Szent István u. 28.
képviselő: Balogh Sándorné, Hengszter Józsefné, Kozma Istvánné
Az egyesület célja tagjainak összefogása, általános érdekvédelme. Az egyesület tagjainak képviselete, a tagok kulturális, szociális és egészségvédelmi helyzetének támogatása és segítése. Részt vállalni Abda község történeti, kulturális hagyományainak ápolásában, tudományos, művészeti és irodalmi életében. ... >>

"Abdai Egyházközösségért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9151 Abda, Szent István u. 10.
képviselő: Dömötör László
Az egyházi élet támogatása, együttműködés a helyi plébániával. Abda község lakosságának - gyermekek, fiatalok, idősek - egészségmegőrzése lelki fejlődésük segítése, az ifjúság iskolán kívüli nevelésének elősegítése, a szabadidő kulturált és hasznos eltöltése, korszerű és célorientált életforma terjesztése, beleértve a környezetvédelmi kultúrára történő oktatást is. A világi és egyházi rendezvények összhangjának megteremtése, az egészséges életmód megőzése érdekében sportolási és egyéb lehetőségek kialakítása.Kulturális rendezvények megvalósításában segítség nyújtása, hagyományőrző és népművészeti események támogatása, minden korosztályt érintő ismeretterjesztő és egyéb oktatások előadások szervezése. ... >>

Ezüst Kárász Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

9151 Abda,
képviselő: Bertalan István
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kultúrált szórakozás megteremtése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, tagjainak a horgászetika és erkölcs tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesületi vízterület és annak környezete kultúráltabbá tétele a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítására. ... >>

II. Rákóczi Ferenc Kulturális Alapítvány Abda

(kulturális)

9151 Abda, Szent István u. 20.
képviselő: Szűcs Gábor
Az abdai lakosság érdekében a lakossággal együtt kulturális programok szervezése, az arra érdemes személyek támogatása, a többcsatornás televíziós vételi lehetőség megteremtése. ... >>

Royal Rangers 12 Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9151 Abda, Kossuth u. 20.
képviselő: Lehotzky József
Az alapítvány elsődlegesen Abda községben és környékén, de tágabb körben is felekezetsemleges keresztény oktató és ismeretterjesztő munkát végez. Az alapítvány elsődlegesen a fiatalok keresztény szellemű erkölcsi fejlődésének elmozdítására, a keresztény kultúra, szellemiség és hagyomány megismertetésére törekszik. E célból előadásokat, bibliaiskolákat, konferenciákat szervez, lelkigondozó tevékenységet folytat; e célból különböző sport- és természetjáró, kulturális programokat szervez.
Az alapítvány célja a fiatalok körében a tehetségkutatás, felfedezett tehetségek anyagi támogatása. ... >>

Új Élet Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9151 Abda, Petőfi u. 52.
képviselő: Harka Kálmán
Az alapítvány Magyarországon és a határon túli magyarság körében keresztény oktató és ismeretterjesztő munkát végez. A keresztény szellemű erkölcsi fejlődés előmozdítása, a kersztény kultúra, szellemiség és hagyomány széles körű megismertetése. Hitéleti feladatok ellátása. Országos, szociális, keresztény szellemiségű börtön-misszió létrehozása, büntető eljárás alá vont fogvatartott, elitélt személyekkel és hozzátartozóikkal való kapcsolattartás, lelkigondozás, jogérvényesítés segítése, az erkölcsi és anyagi rehabilitáció elősegítése, újrakezdés támogatása. ... >>

Vándorbot Kulturális, Hagyományőrző, Természetvédő és Nemzetközi baráti és cserekapcsolatokat ápoló Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

9151 Abda, Szent István u. 28.
képviselő: Erdélyi Lászlóné, Gyarmati István
A keresztény nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, az ehhez tartozó ünnepek ápolása. Határainkon túlélő magyarság megismerése, lehetőség szerinti támogatása. Természeti értékeink megismerése és megóvása. ... >>

Zrínyi Ilona Abdai Ifjúsági KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9151 Abda, Dózsa Gy. u. 1.
képviselő: Szabó Zsoltné
Az alapítvány céljai, hogy a gyermekek nevelését, oktatását előtérbe helyezve ezzel kapcsolatosan ifjúsági, kulturális, sportprogramokat szervezve mozdítsák elő. További céljának tekinti az alapítvány a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének előmozdításáért az ezt segítő, ilyen céllal szerveződő programok megvalósítását. Az alapítvány különösen fontos céljának tekinti a gyerekek, ifjúság védelmét, érdekképviseletét, és ezzel együtt az ezt megvalósító programok, különös tekintettel a felvilágosító és erőszak-megelőző órák tartását. ... >>
1. oldal