Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Abda sport civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Abda Sportclub

(sport)

9151 Abda, Szent István u. 3.
képviselő: Szabó Zsolt - elnök
sporttevékenység ... >>

"Abdai Egyházközösségért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9151 Abda, Szent István u. 10.
képviselő: Dömötör László
Az egyházi élet támogatása, együttműködés a helyi plébániával. Abda község lakosságának - gyermekek, fiatalok, idősek - egészségmegőrzése lelki fejlődésük segítése, az ifjúság iskolán kívüli nevelésének elősegítése, a szabadidő kulturált és hasznos eltöltése, korszerű és célorientált életforma terjesztése, beleértve a környezetvédelmi kultúrára történő oktatást is. A világi és egyházi rendezvények összhangjának megteremtése, az egészséges életmód megőzése érdekében sportolási és egyéb lehetőségek kialakítása.Kulturális rendezvények megvalósításában segítség nyújtása, hagyományőrző és népművészeti események támogatása, minden korosztályt érintő ismeretterjesztő és egyéb oktatások előadások szervezése. ... >>

Abdai Lovas Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

9151 Abda, Bécsi u. 3.
képviselő: elnök Varga Zoltán, gazdasági felelős Varga Adrienn, titkár Pintér Eszter
Az egyesület célja, hogy az egyesületben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok közreműködésével és anyagi hozzájárulásával a lovassport tevékenységet összefogja, megszervezze, a versenyek szabályszerűségét biztosítja, a lótenyésztést elősegítse, az iskolás gyermekek képzése és szabadidős tevékenységének megszervezése, ellássa a tagok érdekvédelmét. ... >>

EXTRÉM Motoros Sport Közhasznú Egyesület

(sport)

9151 Abda, Bécsi u. 34.
képviselő: Bogdán Róbert
Az egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely a jelen alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljainak megvalósítása érdekében szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület célja a tagok sportolásának, kikapcsolódásának elősegítésée, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése és a motorsport népszerűsítése. ... >>

Ezüst Kárász Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

9151 Abda,
képviselő: Bertalan István
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kultúrált szórakozás megteremtése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, tagjainak a horgászetika és erkölcs tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesületi vízterület és annak környezete kultúráltabbá tétele a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítására. ... >>

F-10 Postagalamb Egyesület

(sport)

9151 Abda, Ifjúság u. hrsz.: 331.
képviselő: Szücs Gyula
Versenyképes postagalambok tenyésztése és versenyeztetése, új tagok felkarolása, tenyészgalambok cseréje és beszerzésének elősegítése, országos és kerületi kiállításra kerülő galambok kiválogatása, az ifjúsággal a postagalamb tenyésztés megkedveltetése. ... >>

Royal Rangers 12 Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9151 Abda, Kossuth u. 20.
képviselő: Lehotzky József
Az alapítvány elsődlegesen Abda községben és környékén, de tágabb körben is felekezetsemleges keresztény oktató és ismeretterjesztő munkát végez. Az alapítvány elsődlegesen a fiatalok keresztény szellemű erkölcsi fejlődésének elmozdítására, a keresztény kultúra, szellemiség és hagyomány megismertetésére törekszik. E célból előadásokat, bibliaiskolákat, konferenciákat szervez, lelkigondozó tevékenységet folytat; e célból különböző sport- és természetjáró, kulturális programokat szervez.
Az alapítvány célja a fiatalok körében a tehetségkutatás, felfedezett tehetségek anyagi támogatása. ... >>

Tégy az Egészségedért Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

9151 Abda, Szent István utca 46.
képviselő: Csöndes Attila
Az egyesület a testmozgás, sport népszerűsítését, valamint az egészségesebb életmód népszerűsítését kívánja segíteni. Ennek keretében a sport rendezvények, csapatversenyek szervezése, fejlesztése is célja az egyesületnek. Az egyesület fő célkitűzése, hogy ebben az autóorientált, mozgáshiányos világban a szabadidős sporttevékenység népszerűsítésével, művelésével az egészségesebb életmód kialakításához hozzájáruljon és tagjai számára az ehhez szükséges keretet és feltételeket biztosítsa. A természet és egészséges életmód, az egészségvédelem és a mentálhigiénia megismertetése és módszereinek terjesztése. Részt vállalni Abda tömegsportjának fellendítésében, fejlesztésében. ... >>

V-66. sz. Magyar Galambtenyésztők Egyesülete

(sport)

9151 Abda, Szent István u. 36.
képviselő: Rajna István ... >>

Zrínyi Ilona Abdai Ifjúsági KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

9151 Abda, Dózsa Gy. u. 1.
képviselő: Szabó Zsoltné
Az alapítvány céljai, hogy a gyermekek nevelését, oktatását előtérbe helyezve ezzel kapcsolatosan ifjúsági, kulturális, sportprogramokat szervezve mozdítsák elő. További céljának tekinti az alapítvány a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének előmozdításáért az ezt segítő, ilyen céllal szerveződő programok megvalósítását. Az alapítvány különösen fontos céljának tekinti a gyerekek, ifjúság védelmét, érdekképviseletét, és ezzel együtt az ezt megvalósító programok, különös tekintettel a felvilágosító és erőszak-megelőző órák tartását. ... >>
1. oldal