Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Átány kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

Átányi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3371 Átány, Szabadság út 2-8.
képviselő: kuratóriumi elnök Kovács Zoltánné
a) az oktató-nevelő munka tárgyi feltételeinek javítása, b) a kiemelkedő tanulmányi teljesítmény elismerése, c) a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, d) az átányi gyermekekért végzett hosszú távú oktató-nevelő munka elismerése. ... >>

Átányi Kegyeleti Alapítvány

(kulturális)

3371 Átány, II.Rákóczi F. u. 60.
képviselő: Krusper Károly, Nemes Kálmánné, Ötvös János
A II. világháborúban elesett átányi állampolgár áldozatok emlékére emlékmű építése és annak karbantartása. Feladata: - a II. világháborúban elesettek hozzátartozóinak felkutatása, - a II. világháborúban elesettek azonosítása, - emlékmű kiviteli munkáinak megszervezése, engedélyezés, elhelyezés és későbbi karbantartás. ... >>

Átányi Turisztikai, Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3371 Átány, Szabadság út 1.
képviselő: elnök Gönczi Mihály Edmond
Átány községben a környezeti, kulturális és hagyományőrző tevékenység ügyének előmozdítása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, valamint a településen és a kistérségben a turisztikai és idegenforgalom fellendülésének elősegítése. ... >>

Együtt Egymásért Alapítvány az Átányi Református Gyülekezetért

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

3371 Átány, Templom u.2.
képviselő: kuratóriumi elnök Ferenczfiné Lyócsa Éva, kuratóriumi tag Lacházi Hajnalka
1. A községi templom és más egyházközségi tulajdonban lévő ingatlan felújításának, állagmegóvásának támogatása, beleértve a templom orgonáját és egyéb berendezéseit is. 2. Egyházi ünnepségek, gyülekezeti rendezvények szervezése és támogatása. 3. Egyházi óvoda létrehozása és működtetése. 4. A helyi hitoktatás, kultúra, művészet, tudomány támogatása; a hitélettel kapcsolatos konferenciák szervezése; egyházi kiadványok megjelentetése. 5. Gyermek- és ifjúságvédelem; időskorúak, szenvedélybetegek és egyéb szociálisan rászoruló csoportok támogatása. 6. A határon túli magyarság összefogása a hitéleten keresztül. 7. Átány idegenforgalmának fellendítése. 8. A hitélet javításához szükséges technikai feltételek megteremtése.
Pk60037/2000/7. sz. végzéssel célkiegészítés: Az Átány községben működő egyházi óvoda és iskola támogatása. ... >>
1. oldal