Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Baja intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 83
1. oldal

A Gemenci Erdőért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6500 Baja, Deszkás u. 6.
képviselő: Dr.Kodela László kuratóriumi elnök
A gemenci erdőben őshonos fafajokkal történő természetvédelmi célú erdősítés, az őshonos fafajok fennmaradásának elősegítése. A gemenci erdőben vadon élő állatfajok védelme az árvíz elleni megfelelő védelem kialakításával, vadmentő dombok, körtöltések létesítésével, továbbá élőhely fejlesztés, megfelelő vadtakarmányozás, vadföld gazdálkodás útján.A gemenci erdőben parkerdők működtetése és fenntartása, növény és állatvilággal kapcsolatos ismeretterjesztés, gemenci erdei iskola működtetése és fenntartása. Az erdészet és a vadgazdálkodás területén végzett tudományos tevékenység, kutató munka támogatása az alapító okirat ... >>

A Lőkert Sori Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Lőkert Sor 78.
képviselő: Máczné Kovács Magdolna
A nevelőtevékenység folytatásához szükséges tárgyi feltételek biztosításának elősegítése. ... >>

Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Fiatalok Szakképzésének Támogatásáért

(intézményi,oktatási,szociális)

6500 Baja, József Attila utca 25.
képviselő: Pappné Jánics Ildikó elnök
Testileg, szellemileg fogyatékos, illetve szociálisan hátrányos, nehéz helyzetben lévő fiatalok szakképzésének elősegítése, ennek érdekében ilyen fiatalokkal is foglalkozó szakképző iskola alapítása és fenntartása. Az előzőekben megjelölt szakképző iskolai tanulók tnulmányainak támogatása. Az oktatási színvonal növelése érdekében továbbképzések, versenyek, tanulmányutak finanszírozása, az elméleti és gyakorlati szakkézési oktatás támogatása. ... >>

Alma Mater 110 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

Baja, Szent Antal utca 60.
képviselő: Kardosné Szűcs Katalin kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja: Hatékonyabb idegennyelv-tanulás biztosítása, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése, a tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás; - a sportban kiemelkedően tehetséges tanulók menedzselése, a város sportmozgalmának fejlesztéséhez az utánpótlás biztosítása; -a rendszeres testmozgás ösztönzése, szervezett keretek között történő biztosítása, iskolai és városi diák sportrendezvények szervezése, rendezésének támogatása, a tanulók versenyeken történő részvételének biztosítása, díjazása; - tanulmányi - és egyéb más versenyek szervezéséhez támogatás, a nyertesek díjazása. Nevelés - oktatás. képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása. - a magyar és történelem tantárgyak tanításának elősegítése (Ennek keretében a magyar és történelem tantárgyak tanításában alkalmazandó új módszerek bevezetésének támogatása, irodalmi és történelmi emlékhelyek felkeresésére szervezett csoportos utazások költségeihez való hozzájárulás; az iskolánkban évente megrendezendő városi, körzeti Szarvas Gábor helyesírási verseny rendezésének támogatása; a magyar és történelem tantárgyakban kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok évenkénti jutalmazása; a tanévünnepélyein többször aktívan szereplő gyermekek év végi jutalmazásához hozzájárulás; a szaktárgyakkal kapcsolatos táborok, táboroztatások támogatása; eszközök, térképek, könyvek vásárlása.) ... >>

Az Egészséges Emberért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6500 Baja, Beloiannisz út 10.
képviselő: Dr.Bohner József
Az országosan meghirdetett egészségmegőrző program célkitűzéseinek a bajai Kórház vonzásterületén történő megvalósítása. ... >>

Bácska a Cukorbetegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Nyiráti Gábor
Betegek számára továbbképző tanfolyamok szervezése. A bajai kórházban nyilvántartott betegek közül a rászorulók étrend támogatása. Modern kézieszközök beszerzése a betegek használatára. ... >>

Bácska Lovas Nemzetőrség Lövész és Népdal Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Jelky tér 11.
képviselő: Halmos Géza elnök
Kiemelt működési célja: A hazafias-honvédelmi nevelésben való részvétel, tevőleges részvétel az ifjúság hazafias honvédelmi nevelésében, a nemzettudat erősítésében, közérdekű feladatok vállalása (oktatási intézményekkel való együttműködés keretében)., A Magyar Nemzetőrség, az 1848-as forradalomban, valamint szabadságharcban és az 1956-os forradalomban és szabadságharcban betöltött szerepének megismertetése, a nemzetőr hagyományok ápolása., Szociális tevékenységben való részvétel, időskorúak gondozásában való részvétel, a társadalmi szervezet tagjainak érdekképviselete., A fiatalok katonai pályára irányításban való részvétel., A történelmi és kulturális örökség megóvásában való részvétel., A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel való kapcsolattartás., A határon túli magyarsággal való kapcsolattartás és együttműködés., Ár-és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenységben való részvétel., A polgári védelemben való részvétel., Katasztrófaelhárító szervezetekkel való együttműködés., Érdekképviselet a társadalmi szervezet tagjainak érdekében, figyelemmel kísérve szociális helyzetük alakulását, szükség esetén intézkedés kezdeményezése., Általános működési céljai: A hazafias honvédelmi nevelés elősegítése érdekében kapcsolattartás és együttműködési szerződések megkötése, a területileg illetékes hadkiegészítő és területvédelmi parancsnokságokkal, valamint a katonai pályairányításban érdekelt szervekkel, szervezetekkel., A hazafias-honvédelmi nevelés érdekében, együttműködési szerződés megkötése oktatási intézményekkel., Ismeretterjesztő tevékenység, honvédelmi nevelés, előadások tartása oktatási intézményekben., A kulturális, valamint a történelmi emlékek, emlékhelyek megóvása érdekében együttműködés, a történelmi és kulturális emlékek, emlékhelyek megőrzése, kezelésére hivatott miniszteriális, regionális, valamint helyi szervekkel, szervezetekkel., A szociális tevékenység és az időskorúak gondozása érdekében együttműködés az illetékes szociális szervekkel, szervezetekkel., A környezetvédelmi tevékenység elősegítése érdekében együttműködés a miniszteriális, regionális, valamint helyi szervekkel és szervezetekkel., A gyermek és ifjúságvédelem érdekében együttműködés, a gyermek és ifjúságvédelem érdekében a professzionális szervekkel és szervezetekkel., További céljai: Lovas hagyományőrző, huszár hagyományőrző tevékenység., Lovassport., Lovas rendezvények szervezése., Fiatalság lovassportra nevelése., Lovas turizmus elterjesztésének támogatása, segítése., Lövészsport. A város önkormányzatával és az illetékes hatóságokkal együttműködve, a biztonsági követelményeknek maradéktalanul megfelelő, nyitott, vagy zárt lőtér és a hozzá tartozó kiszolgáló egységek kialakítása., Kapcsolatok kiépítése és tartása a fegyveres testületekkel, önkormányzattal, vadásztársaságokkal, iskolákkal és egyéb intézményekkel., Sportrendezvények szervezése, azokon való részvétel., Kulturális tevékenység., Népdal kórus fenntartása, működtetése., Népi hagyományőrző rendezvények sz ... >>

Bácskai Iskolaegyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

6500 Baja, Szabadság u. 23.
képviselő: Porcsné Bischof Ilona ... >>

Baja Környéki Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Oltványi u. 14.
képviselő: Nemes Gábor elnök, Schmidt Antal elnökségi tag
A kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás helyi szervezésében való közreműködés. Rendszeres szakmai közösségi programokat szervez. Szakmai, pedagógiai, érdekvédelmi feladatokat lát el. Kistérségi szakmai adatbázist tart fenn. Szakmai információáramlást biztosít. Szakmai konferenciákat szervez, segítséget nyújt iskolai pályázatok elkészítéséhez, szakmai tapasztalatcseréket, látogatásokat szervez, időszaki kiadványokat jelentet meg az ... >>

Baja Sebészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Róka u. 10.
képviselő: Sárközi Istvánné elnök
A Baja Város Kórház Sebészeti Osztálya müködési feltételeinek javítása, dolgozók képzése. ... >>

Bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola Sportkör

(intézményi,sport,oktatási)

6500 Baja, Szegedi út 2.
képviselő: Besesek György elnök, Komlósi Gábor ügyv. elnök ... >>

Bajai Gyermekosztályért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Rajkai Irén kuratóriumi elnök
A Bajai Kórház Gyermekosztálya számára orvosi műszerek vásárlása, személyzet továbbképzésének támogatása. ... >>

Bajai Hajómalom Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Roosevelt tér 1. fszt/6.
képviselő: Palik Vera elnök
Baja mint vízi város múltbeli hagyományához hűen ?a Duna és Sugovica folyók adta lehetőségek kihasználtságával- Baján hajómalom létrehozása a működtetéséhez szükséges korhű eszközök bemutatásával. Kihaló kézműves mesterségek népszerűsítése a kézműves munkaeszközök bemutatására Skanzen működtetése. Gyermek és ifjúsági klubok, tanfolyamok, közösségek szervezése a vízi élettel kapcsolatos és már kihalóban lévő kézműves mesterségek elsajátítására, kézműves mesterek irányítás mellett. A Duna folyó által átszelt országok részvételével Hajómalom-út létrehozása, ezen országokban legalább 1 hajómalom újjáélesztése, ezáltal az európai dunai örökség megőrzése. Amatőr kézműves ?művészeti csoportok alapítása, működtetése, menedzselése. Hajómalom maketteken keresztül iskolai oktatáshoz a fizikai törvényszerűségek bemutatása. A hajómalmon keresztül a molnár szakma ráébresztése arra, hogy a vízenergia a többi energiához képest környezetbarát. ... >>

Bajai III.Béla Gimnázium Baráti Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szent Imre tér 5.
képviselő: Bálint László elnök
A Bajai III. Béla Gimnázium oktatási és nevelési munkájának szellemi és anyagi támogatása. Az iskolában végzett tehetséges pályakezdő fiatalok, az iskola pályakezdő és nyugdíjas tanárainak segítése. Alapítványok létesítése és kezelése: pályadíjak, díjak kitűzése. Kiemelt segítség az iskola idegen nyelvi oktatásához. Az iskola emlékeinek, hagyományainak ápolása. A volt iskolatársak, tanárok kapcsolatának fenntartása, elmélyítése. ... >>

Bajai Kórház Független Demokratikus Szakszervezete

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

6500 Baja, Rókus utca 10.
képviselő: Huszár Zoltán elnök
A bajai Kórházban dolgozó, önkéntes alapon a szakszervezetbe belépő munkavállalók érdekképviselete. A munkáltató tevékenységének, a munkaviszonnyal kapcsolatos törvények, szabályok betartásának figyelemmel kísérése. Minden, ami a munkavállalókat érintő változtatás ? bér,- egyéb juttatás, javaslat, jobb pozíció elérése tárgyalás útján. A törvény által biztosított jogosítványok teljes körű gyakorlása. Együttműködés társ szakszervezetekkel a dolgozókat együttesen érintő kérdésekben. ... >>

Bajai Kyokushin Karate Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6500 Baja, Szabadság u. 71.
képviselő: Kern Róbert
hazai és nemzetközi karate sport támogatása, - a hazai karate sportesemények, versenyek, bemutatók kiírása, támogatása, - a karate sport népszerűsítése, versenyszabályainak megismertetése, - a karate sporthoz kapcsolódó erkölcsi, etikai értékrend népszerűsítése, és fejlesztése, - karate sportiskola és egyesületek működtetése, vagy annak támogatása, ... >>

Bajai Liszt Ferenc Zeneiskola Madarász Andor Alapítványa

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Dózsa Gy. út 18.
képviselő: Huzsvai György kuratóriumi elnök
Zeneművészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretén belül a tanárok, művészek, a zeneművészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése. Zeneművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes, vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli közösségek támogatása. Szociálisan hátrányos helyzetű ? ám tehetséges ? tanulók anyagi támogatása. ... >>

Bajai Művelődési és Szabadidős Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Petőfi sziget 11.
képviselő: Héhn Gizella
A társadalmi szervezet célja: Elsődlegesen a bajai gyermekeknek és fiataloknak szóló vezetése, valamint szabadidős és szórakoztató rendezvények tartása kulturális programok rendezése, művészeti és réteg klubok szervezése és szakmai vezetése, valamint szabadidős és szórakoztató rendezvények tartása. Ezen belül
3.1. Gyermek- és ifjúsági klubok, tanfolyamok és közönségek szervezése,
3.2. Amatőr művészeti csoportok alapítása, működtetése, megszervezése,
3.3. Kiállítások rendezése,
3.4. Ismeretterjesztő rendezvények szervezése,
3.5. Színházi estek, pódiumműsorok, hangversenyek rendezése, szervezése,
3.5. Film- és videó vetítések,
3.6. Nemzetiségi és folklór programok, fesztiválok szervezése,
3.7. Ismeretterjesztő rendezvények rendezése, szervezése,
3.8. Játszóházak tartása,
3.9. Sport rendezvények, versenyek, túrák, kirándulások szervezése,
3.10. Nyári művelődési, szabadidős és sporttáborok szervezése,
3.11. Városi diákszervezetek működésének támogatása,
3.12. Nemzetközi ifjúsági diákcsere üdülések szervezése,
3.13. Táncos, zenés rendezvények szervezése,
3.14. Kirakodóvásárok, szabadtéri rendezvények tartása,
3.15. Szeszmentes vendéglátó szervezet üzemeltetés,
3.16. Képzőművészeti, népművészeti, iparművészeti tárgyak, újságok, folyóiratok árusítása,
3.17.Újságok, folyóiratok, könyvek kiadása és terjesztése. ... >>

Bajai Neurológiáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus utca 10.
képviselő: Dr. Bak Zsuzsanna kuratóriumi elnök, Dr. Tímár Gyula kuratótiumi titkár
Az Alapító nemes elképzelése alapján a Bajai Kórház Neurológiai Osztályán dolgozók továbbképzésének támogatása, melynek során előnyt élveznek a fiatal, pályájuk és tapasztalataik elején járó szakemberek, valamint az osztályt érintő tudományos rendezvények finanszírozása. ... >>

Bajai Radiológiáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Borsós Ilona kuratóriumi elnök, Dr. Fraknói Rita kuratóriumi tag
Betegek gyors és magas szintű ellátását biztosító röntgen berendezések megvásárlásának segítése. Elsősorban az amortizálódott ultrahang cseréjéhez biztosítani anyagi segítséget. Bajai Kórház vonzáskörzetében szűrés megszervezése. A röntgen osztály személyzete továbbképzésének támogatása, melynek során előnyt élveznek a fiatal pályájuk és tapasztalataik elején járó szakemberek. Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása. Tudományos rendezvények támogatása, közreműködés azok lebonyolításábban, az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételek biztosítása. Korszerű műszerek, gépek beszerzése, tárgyi feltételek biztosítása a hatékonyabb betegellátás érdekében. ... >>

Bajai Szemészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Bognár Judit, Dr. Vass Péter elnök
A Bajai Kórház Szemészeti Osztályának minél hatékonyabb működése érdekében a betegek gyors és magas szintű ellátását bizhtosító a betegellátáshoz szükséges korszerű orvosi műszerezettség megteremtése az orvosok és szakdolgozók képzéséhez anyagi támogatás nyújtása, szemész szakorvosok által létrehozott tudományos szakdolgozatok díjazása. Korszerű eljárások elsajátításához szükséges bel- és külföldi továbbképzések, kongresszusi részvételek és szakirodalom beszerzésének finanszírozása. Nyelvtudás fejlesztésének elősegítése. ... >>

Bajai Színházért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szent Imre tér 5.
képviselő: Ottmár Attila kuratóriumi elnök
A Bajai Fiatalok Színháza (továbbiakban:Színház) tevékenységének támogatása, produkciói létrejöttének anyagi segítése, e tizenkét éve működő társulat kiemelkedő művészeti eredményeinek és értékeinek megőrzése és továbbfejlesztése; A bajai színházi élet körülményeinek fejlesztése, színházi eszközök, berendezések beszerzésének anyagi támogatása; A Színház produkcióiért tevékenykedő alkotók, művészek, meghívott színházi szakemberek anyagi támogatása; A Színházi utánpótlás nevelő, tehetséggondozó színi stúdiójának működésének támogatása, az itt tanuló 10-18 éves, színpadi tánc, színészet iránt érdeklődő tehetséges diákok segítése; A Színház kiemelkedően tehetséges ifjú növendékeinek művészeti pályákon való elindulásának anyagi segítése, külföldi és belföldi tanulmányainak támogatása; A Színház társulatának hazai és külföldi rendezvényekre való utazásának, kiadásainak támogatása, külföldi kapcsolatok építésének támogatása, határon túli magyar művészeti csoportokkal való együttműködés elősegítése; A Színház műsor tervének meghatározásakor célul tűzi ki, hogy a térség tankötelezett gyermekeinek nevelését, oktatását és ismeretük, képességük fejlesztését elősegítse. ... >>

Bajai Szülészetért és Újszülöttekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6500 Baja, Rókus u. 10.
képviselő: Dr. Küttel Péter kuratóriumi elnök
A Bajai Kórház Szülészete számára orvosi műszerek vásárlásával biztosítani a minél magasabb szintű ellátást, melyhez szorosan kapcsolódik az osztály személyzete továbbképzésének támogatása, melyek során előnyt élveznek a fiatal pályájuk és tapasztalataik elején járó szülészek, valamint az osztályt érintő tudományos rendezvények finanszírozása az alapító okirat 4. pontja szerint. ... >>

Bajai Turul Nemzeti Hagyományőrző Egyesület

(intézményi,kulturális)

6500 Baja, Pipacs utca 8.
képviselő: Fehérváry Józsefné elnök
Az egyesület legfőbb célja Magyarországon és a szomszédos országokban élő magyarok kapcsolatainak építése a közös kultúra-művészet-hagyományok ápolása érdekében, hozzájárulás a kulturális emlékezet továbbéléséhez, hozzásegítve a múlt megértését. Ősi magyar nemzeti kultúra dalainak, népdaloknak tanítása, dalárda létrehozása kortól-nemtől-származástól függetlenül. Kapcsolatkeresés és felvétel a nem Magyarországon működő hasonló egyesületekkel, hagyományőrző klubokkal, dalárdákkal, székelykörökkel, néptánccsoportokkal, közös fellépés, rendezvények szervezése. Hagyományőrző rendezvények szervezése és bonyolítása, jelesül: tánctanulás, szüreti bál, székelybál, székelytalálkozó, farsangi maszkabál. Kulturális és történelmi örökség megóvásában való részvétel, ezen belül: történelmi témájú előadások szervezése- rendezése, magyar-est sorozat, irodalmi-kulturális estek szervezése, színház, múzeumlátogatás, zarándokutak, családi hétvégék- kirándulások szervezése, gyerekeknek játékos vetélkedők a cél ápolása érdekében. Gyűjtések szervezése segélyakciókhoz. Megemlékezések nemzeti és egyházi ünnepeinkről. ... >>

Bajai Vízuális Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Deák F. utca 8.
képviselő: Dr. Gscheidt Szilvia elnök
Baja és vonzáskörzete tanulóinak művészetoktatási támogatása, az általános iskolai tanulók képzőművészeti és iparművészeti oktatásban részesítése. A tanulók felkészítése a közép-és felsőfokú művészeti oktatási intézményekbe való eredményes szereplésekre. ... >>

Bányai Júlia Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Köztársaság tér 1.
képviselő: Virág Tibor kuratóriumi elnök
A Bányai Júlia Kereskedelmi Szakközépiskolában dolgozó magyar nyelv és idegennyelv szakos tanárok tudományos és gyakorlati ismereteinek és nyelvoktatási módszerek továbbfejlesztése, publikálása. Ösztönzi és támogatja a nyelvoktatáshoz kapcsolódó tudományos dolgozatok írását és közlését, tudományos fokozatok elérését. Támogatja a nyelvtanárok továbbképzését, belföldi és külföldi tanulmányutakon való részvételüket. Anyagilag ösztönzi azokat a nyelvtanárokat, akiknek diákjai megyei vagy országos versenyen sikereket érnek el, valamint valamely idegen nyelvből vagy magyar nyelv- és irodalomból főiskolán vagy egyetemen sikeres felvételi vizsgát tesznek. Az alapítvány a célok megvalósítása érdekében tevékenységével hozzá kíván járulni az állami középiskolai nyelvoktatás lehetőségeinek kiszélesítéséhez és törekvése, hogy hosszú távon elvégzett munka más iskolák számára is példamutató és példaértékű legyen. Támogatja a korszerű kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberképzéshez elengedhetetlenül szükséges iskolai tanbázisok, oktató kabinetek, szaktantermek felszerelésének megújítását, fejlesztését. Támogatja a kereskedelemben és vendéglátóiparban alkalmazandó modern technológiák terjesztését. Anyagilag ösztönzi a minőségi munkát (pedagógusok és tanulók esetében egyaránt). Ösztönzi a pályázati lehetőségek hatékonyabb kihasználását (saját erőforráshoz hozzájárulás). Támogatja a tehetséggondozást, szakmai versenyeken, programokon való részvételt. Ösztönzi és támogatja a nemzetközi szakmai cserekapcsolatokat. Támogatja a felnőttképzést, ösztönzi a szakemberek át- és továbbképzését. Célja a tanulók szociális támogatása. ... >>

Bereczki Máté Diák Közhasznú Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Szent Antal utca 96.
képviselő: Éber Erik elnök
A Bereczki Máté Szakképző Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az Egyesület tagjainak és pártoló tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt játék,- turisztikai,- versengési,- és verseny lehetőségek tervezése és szervezése, mert az intézmény a "Közoktatási Törvény" alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni, valamint a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. Sokrétű mozgási lehetőség, játék, versenyzés biztosítása, túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása a szabadidős sport és rekreáció keretein belül, valamint a sportági felkészülést, indokolt esetben kiterjeszteni a verseny és élsportra. Az intézmény, a helyi és környékbeli gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, alapítványok támogatásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás feltételeit, a tárgyi háttér folyamatos javítását. Külön szerződés alapján az iskola sportlétesítményeinek működtetése, fejlsztése. A diák-sportegyesület sajátos lehetőségeit felhasználva segíteni a diák-önkormányzatiság erősödését, a tanulók ez irányú fejlődését, tanulását. A helyi önkormányzattal együttműködve a város lakosságának minél nagyobb hányadát megnyerni a rendszeres mozgás, az egészséges életmód érdekében. Hatékonyan együttműködni az önkormányzat által koordinált gyógytestnevelés irányelveivel. Rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye diáksport-szervezeteivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel. ... >>

Bereczki Máté Szakképző Iskola Alapítványa

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Szent Antal u. 96.
képviselő: Galicz István kuratóriumi titkár, Radnóti Miklós kuratóriumi elnök
A mezőgazdasági szakemberképzés, ill. átképzés támogatása a bajai Bereczki Máté Szakközépiskolában. ... >>

Bernhardt Sándor utcai Óvodás Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Bernhardt Sándor utca 94.
képviselő: Kovácsné Szabó Edit elnök
A Bernhardt Sándor utcai Óvodába járó gyermekek és nevelő testület kulturális-. szociális-, nevelési-, egészségügyi-, sport- és nyelvtanulási céljainak támogatása. A nevelő testület által kitűzött szakmai célok megvalósulásának elősegítése. A gyermekek önismeretének, önálló kezdeményezésének továbbfejlesztése. A gyermekek egyéni és közösségi aktivitásának támogatása. ... >>

Bibliotéka Könyvtárpártoló Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Telcs E. u. 12.
képviselő: Dr. Eördögh Endréné
A Bajai Városi Könyvtár: - dokumentumállományának szerzeményezése, kötése, ennek feltárására készült kiadvány, - kiállítások, előadások, versenyek, vetélkedők szervezése, - technikai fejlesztésének elősegítése az Alapító Okirat szerint. ... >>

CSÁCSÉ ROM Cigány Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, IV. kerület 71/a.
képviselő: Horváth István Szilveszter elnök, Katona Mónika alelnök
Baja városban és vonzás körzetében élő cigányság kultúrájának megőrzése. Hagyományainak ápolása, ismereteinek iskolarendszeren kívüli bővítése. Kulturális szintjének emelése, rendszeres kulturális programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének ösztönzése. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak segítése, képviselete. Képviselje a nagycsaládosok egyéni és közösségi érdekeit és az illetékes szerveknél járjon el a nevükben. Mutassa fel a társadalomnak a nagycsaládhoz fűződő társadalmi értékeket. Tevékenykedjen a családi életre nevelés érdekében. Az egyesület a működési területén élő fogyatékos személyek érdekeinek védelmét és képviseletét, életviteli nehézségeik és problémáikkal kapcsolatos ügyek intézését vállalja fel. Baja városban és vonzáskörzetében élő cigányság kultúrájának megőrzése., Hagyományainak ápolása, ismereteinek iskolarendszeren kívüli bővítése., Kulturális szintjének emelése, rendszeres kulturális programok szervezése, a szabadidő hasznos eltöltésének ösztönzése. ... >>

Csicsergő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Petőfi u. 4.
képviselő: Kovács Tököli Istvánné elnök
Az alapítvány célja a Baja, Deák Ferenc utcai Óvodába járó gyermekek óvodai környezetének szebbé tétele, udvari, benti játékok állományának bővítése. ... >>

Damjanich Utcai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Damjanich u. 40.
képviselő: Vuity Jánosné
Baja Város Önkormányzata Baja, Damjanich utcai Óvoda óvodásainak - iskolai felkészítése magasabb színvonalának biztosítása, - óvodai képzés magasabb színvonalon történő ellátása, - óvodások kézség és ügyesség fejlesztésének biztosítása. ... >>

Egyesült Út Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6500 Baja, Barátság tér 18.
képviselő: Obert Béláné
Az értelmileg sérült gyermekek megsegítése és támogatása, másság elfogadtatása. Az Alapítvány segítse az értelmileg enyhe és középfokban sérült gyermekek óvodai és iskolai nevelését, pedagógiai eszközök beszerzését, pedagógiai célú továbbképzések finanszírozását, gyermekek életkörülményinek javítását és a gyermekek lehetőség szerinti egyszeri segélyezését, az alaptőke növelését. ... >>

Együtt a Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Malom
képviselő: Szojkóné Kiss Ágnes kuratóriumi elnök
Jó teljesítményű tanulmányi, kulturális és sporteredményt lért tanulók ösztönzése, jutalmazása, utazási támogatás biztosítása. Az idegen nyelvek tanításához a feltételek javítása; Az oktatástechnikai eszközök bővítése, javítása; Korszerű szemléletű eszköztár kiépítése, könyvtár fejlesztése; A sportot, játékokat szolgáló eszközök beszerzése; Hozzájárulás a nevelő, oktató munka feltételeinek javításához, korszerűsítéséhez;A gyermekek támogatása, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás területén; Jutalmazás szociális, kulturális területeken és tanórákon kívül, szabadidős tevékenységekben elért kiemelkedő eredményekért. ... >>

Együtt a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6500 Baja, Fehérló u. 15.
képviselő: Vigné Szlanka Hajnalka kuratóriumi elnök
Baja Város Önkormányzata Baja, Szentistváni Általános Művelődési Központ /ÁMK/ Fehértó utcai óvodásainak: - iskolai felkészítése magasabb színvonalának biztosítása, - óvodai képzés magasabb színvonalon történő ellátása, - óvodások készség és ügyesség fejlesztésének biztosítása, az óvodai élet adta lehetőségek mellett az Alapítvány támogtja az olyan jellegű szabadidős sport rendezvényeket, amelyek lehetőséget adnak a sokirányú testmozgás, a gyermeki mozgásigény kielégítésére. ... >>

Eötvös József Főiskola Bajai Kézilabda Sportegyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Deszkás utca 2.
képviselő: Thiesz Tamás elnök
A kézilabda sport, mint tömegsport népszerűsítése, terjesztése, az általános és középiskolás diákok körében. Szabadidős, amatőr sportolási, felkészülési és versenyzési lehetőségeket kíván biztosítani tagjainak. A kézilabda sportesemények szervezése, megrendezése, valamint a más sportesemények által megrendezett sporteseményeken és versenyeken való részvétel megszervezése. A kézilabdások érdekvédelme, az egészséges életmód népszerűsítése, a környezettudatos életmódra nevelés, a környezet és a természet mint a kézilabdázás színterének védelme. Célja, hogy kapcsolatot létesítsen és tartson fenn a hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel. ... >>

Eötvös József Főiskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szegedi u. 2.
képviselő: Manzné dr. Jäger Mónika kuratóriumi elnök
A főiskola tevékenységi körébe tartozó oktatási, képzési, tudományos, művészeti, sport és egyéb tevékenység támogatása. A kiemelkedő hallgatók díjazása pályázat útján. ... >>

Eötvös Művelődési Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Szegedi út 2.
képviselő: Vass Csaba elnök
A társadalmi szervezet célja: Az Egyesület közhasznú tevékenységet lát el a, kultúra, a gyermek-és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet, a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén., Az Egyesület hivatásának tekinti, hogy változatos kulturális formákkal és módszerekkel elégítse ki a mindennapi kultúra iránti érdeklődők igényeit., Elősegíti a tagok európai, nemzeti és lokálpatrióta identitásának kialakulását és erősödését., Részt vesz a Dél-alföldi régióban a magyarok mellett élő nemzetiségek kultúrájának ápolásában, a hagyományok őrzésében és megismertetésében a közművelődés sajátos eszközeivel., Kapcsolatokat ápol a határon túli magyar civil szervezetekkel, különös tekintettel a bácskai régi-óban működő ifjúsági szervezetekkel., Tagjai számára intézményes formákat biztosít az ön-művelődésre, az értelmiségi szerep betöltésére, a helyi közéletben való részvételre., Kialakítja a közművelődési tevékenység fő irányait, hosszabb távú tartalmi koncepcióját, program-ját. Ez alapot nyújt a közművelődési célra rendelkezésre álló eszközök tervszerű, elvszerű, demokratikus elosztáshoz., Együttműködési megállapodás alapján tervezi a főiskolai szintű kulturális programokat., Irányítja, felügyeli és támogatja a keretein belül működő öntevékeny csoportok tevékenységét., Hatékonyan segíti a tehetségek felkutatását, új tehetséggondozó formákat teremt., Kapcsolatot tart más közművelődési és felsőoktatási intézményekkel, szervezetekkel. Törekszik a munkájához megfelelő külső kapcsolatrendszer kiépítésére, együtt-működésre a szűkebb és tágabb környezetében működő művelődési, kulturális intézményekkel, egyesületekkel. Kapcsolatot tart más felsőoktatási intézmények közművelődési céllal működő szervezeteivel., Feltárja a közművelődési célra felhasználható anyagi eszközöket, rendszeresen figyelemmel kíséri az országos, regionális és helyi pályázatokat., Az Egyesület tevékenységével a bajai Eötvös József Főiskola hallgatóinak általános műveltségét fejleszti, közösségi szellemét erősíti, a főiskolai oktatásban résztvevők számára a szak-mai gyakorlat közérdekű eltöltésének lehetőségét kínálja. ... >>

Esélyt-Egyenlőséget Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6500 Baja, Madách I. utca 58.
képviselő: Dr. Varga Éva kuratóriumi elnök, Szalontai István kuratóriumi elnökhelyettes
Preventív és korrektív szolgáltatások nyújtása elsősorban a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzése terén, foglalkoztatásuk elősegítése céljából és kapcsolódó szolgáltatások közhassznú tevékenységének szakképzettséget biztosító oktatás szervezése, lebonyolítása, mellyel a munkanélküliek elhelyezkedésének esélyei növelhetők, illetve átképzés biztosítása, továbbá megváltozott munkaképességűek oktatásának, szakképzésének ellátása iskola rendszeren kívüli, vagy a későbbiekben esetlegesen iskolai renszerű szevezeti kereteken belüli felnőtt oktatás. Vállalkozóvá képzés, szakmunkás képzés, illetve szakképzés terén kifejthető tevékenység formájában az 1997. évi CLVI. tv. A Közhasznú szervezetek-ről szóló tv. 26. szakasz c./ pontja alapján. Pályakezdő fiatalok, első munkába lépők számára megfelelő felkészítő tanfolyamok szervezése, kiadványok szerkesztése és terjesztése, egyéb tanulmányok és kutatások végzése. Segítséget kíván nyújtani az optimális munkahelyek kiválasztásában, ennek elérése érdekében saját adatbázis felállítása, ingyenes információs vonal elérésével a lehetőségek bővítése. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Fátrai Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6500 Baja, Cserkész u. 11.
képviselő: Bánáti Tibor elnök, Dr. Laki Ferenc tag, Váradi Lajosné tag
Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultásán magyar tárgyból kiemelkedő hallgatók elismerése, óvodai, iskolai gyakorlaton kiváló teljesítményt nyújtó hallgatók elismerése. Jóeredményt felmutató könyvtár és művelésszervező szakos hallgatók teljesítményének elismerése. ... >>

Felsővárosiak a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Flórián u. 20-24.
képviselő: Dr. Cseh Béla kuratórium elnök
6-14 éves korosztályú, az általános iskolai oktatási formában résztvevő diákok magas szintű művelődésének, az iskolai nevelés tárgyi feltételeinek elősegítése. ... >>

Fogom a Kezed Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6500 Baja, Meggyfa u. 8/C.
képviselő: Hornyák Ferencné
Bajai származású tragikus balesetben elhunytak árváinak neveltetése, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátása, iskoláztatása, mindennapi életük támogatása. ... >>

Francovilla Kulturális Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Tóth K. tér 5.
képviselő: Dr. Szigeti István elnök, Ikotity Zoltán alelnök, Tajti Andrea alelnök
hogy a középiskolás korú gyermekektől a felnőtt korúig bezárólag elősegítse a társa-dalom e korú tagjainak ? a többség által elfogadott ? helyes irányú testi, erkölcsi, értelmi fejlődését, a társadalom által támasztott követelményeknek minél hatéko-nyabb megfelelését, támogatást nyújtson az e korú személyeknek a felmerülő lelki és fizikai problémák megoldásában, szakemberek megkeresésében. E tevékenység során az egyesület az e korú személyek részére kulturális programokat szervez, te-vékenységével elősegíti a társadalmi esélyegyenlőség megvalósulását, a népek és nemzetek közötti kulturális sokszínűség társadalmi elfogadását. Céljának tekinti to-vábbá az egyesület, hogy kulturális programok szervezésével támogassa a környe-zetvédelem és természetvédelem alapvető célkitűzéseit, az egészséges életmód szemléletének elterjedését, a drog-prevenciót. Kiemelt figyelmet fordít a helyi kulturá-lis örökség, épített örökség megóvására, az ifjúság természetes védelmére. ... >>

Frankel Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6500 Baja, Duna u. 33.
képviselő: Welchner Antal
A Magyarországi Németek Művelődési Központja Frenkel Leó Gimnáziuma tanulóinak hatékonyabb iskolai és iskolán kívüli munkájának ösztönzése az iskola szempontjából fontos tevékenységeik, eredményeik anyagi támogatása. ... >>

Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Duna utca 33. A/101.
képviselő: Mayerné Szauter Terézia elnök, Scherer Gabriella alelnök, Schön Teréz alelnök
Az MNÁMK (volt Frankel Leo Német Nyelvű Gimnáziumban) folyó oktató-, nevelő munka igény és lehetőség szerinti szellemi és anyagi támogatása., Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése., Volt iskolatársak és tanárok kapcsolatának fenntartása és elmélyítése, találkozók szervezésének segítése, támogatása., Adatbázis létrehozása és kezelése a volt és a jelenlegi diákok elérhetőségének, eredményeinek későbbi pályafutásának feljegyzésére és megőrzésére (adatkezelés szabályait figyelembe véve önkéntes alapon)., Lehetőségek szerint hozzájárulás az iskola szakmai és kuturális rendezvényeinek szervezéséhez és lebonyolításához., Az egyesületi tagság, a jelenlegi és a volt diákok számára rendezvények, kirándulások szervezése és lebonyolítása., Az egye-sületi tagok részére rendszeres tájékoztatást ad az egyesület és az iskolaközpont életének fontosabb eseményeiről. ... >>

Fül- Orr- Gégészetért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

6500 Baja, Türr I. u. 7.
képviselő: Dr. Beke Zsolt elnök
A Bajai Kórház területén működő fül- orr- gégészeti osztály orvosi műszerezettségének javítása. ... >>

Gemenci Tájvédelmi Körzetért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6500 Baja, Szent Imre u. 2.
képviselő: Horváth Máté
A Gemenci Tájvédelmi Körzet környezet és természetvédelmi értékeinek megőrzése és védelme. A Tájvédelmi Körzet megismertetése iskolásokkal és érdeklődőkkel, látogatások és ismertetők szervezése. Az őshonos növény és állatvilág, vad- és madárállomány megőrzése. A Tájvédelmi Körzet megörökítésének és kutatásának A Gemenci Tájvédelmi Körzet környezet és természetvédelmi értékeinek megőrzése és védelme. A Tájvédelmi Körzet megismertetése iskolásokkal és érdeklődőkkel, látogatások és ismertetők szervezése. Az őshonos növény és állatvilág, vad- és madárállomány megőrzése. A Tájvédelmi Körzet megörökítésének és kutatásának támogatása, az alapító okirat 1. pontja szerint. ... >>

Gyakorlós Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Bezerédi u. 15.
képviselő: Dr. Szabó Győző kuratóriumi elnök, Hegedűs Istvánné titkár
Eötvös József Tanítóképző Főiskola Bezerédy utcai Gyakorlós Általános iskolájába járó gyermekek kulturális, oktatási, szociális diák- és tömegsport céljának megvalósítása. ... >>
1. oldal 2. oldal