Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Baja természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 41
1. oldal

A Gemenci Erdőért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6500 Baja, Deszkás u. 6.
képviselő: Dr.Kodela László kuratóriumi elnök
A gemenci erdőben őshonos fafajokkal történő természetvédelmi célú erdősítés, az őshonos fafajok fennmaradásának elősegítése. A gemenci erdőben vadon élő állatfajok védelme az árvíz elleni megfelelő védelem kialakításával, vadmentő dombok, körtöltések létesítésével, továbbá élőhely fejlesztés, megfelelő vadtakarmányozás, vadföld gazdálkodás útján.A gemenci erdőben parkerdők működtetése és fenntartása, növény és állatvilággal kapcsolatos ismeretterjesztés, gemenci erdei iskola működtetése és fenntartása. Az erdészet és a vadgazdálkodás területén végzett tudományos tevékenység, kutató munka támogatása az alapító okirat ... >>

Bácskai Gazdakör

(természetvédelem,érdekképviselet)

6500 Baja, Szabadság utca 45. fszt./5.
képviselő: Gokl József elnökségi tag, Petrás István elnökségi tag, Sipos Sándor elnökségi tag, Vix Roland elnök
A gazdakör célja a tagok érdekeinek képviselete, az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a gép és eszközellátás, valamint a közös géphasználat előmozdítása, a föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. ... >>

Baja Ifjúsági Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Petőfi sziget 11.
képviselő: Kalocsa Béla ... >>

Bajai Liszt Ferenc Zeneiskola Madarász Andor Alapítványa

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Dózsa Gy. út 18.
képviselő: Huzsvai György kuratóriumi elnök
Zeneművészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretén belül a tanárok, művészek, a zeneművészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése. Zeneművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes, vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli közösségek támogatása. Szociálisan hátrányos helyzetű ? ám tehetséges ? tanulók anyagi támogatása. ... >>

Bajai Lurkók Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

6500 Baja, Szentháromság tér 6.
képviselő: Beregi Károly elnökségi tag, Ferenczi Gellért elnök, Kiss Norbert elnökségi tag
A Baján és környékén élő, elsősorban gyermekek, fiatalok, valamint sportolni vágyó felnőtt lakosok, családok számára lehetőséget biztosítani a szabadidő aktív eltöltéséhez. Ezen belül kiemelt célként kezelve a téli sportok korcsolyázás, jégkorong megszerettetését, népszerűsítését. Az amatőr sportoláson túlmenően további cél az egészséges és a jó erőnlét fenntartása, a természet szeretetére, az egészséges életmódra, a fair play-ra, a közösséghez tartozásra nevelés.? ... >>

Bajai Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Petőfi Sziget bajai 5312/21. hrsz
képviselő: Petrity György elnök
tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése., A horgászoknak a jogszabályok, a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. szövegrész. ... >>

Bajai Természetjárók Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Bem J. utca 8.
képviselő: Fischback Kitti elnökségi tag, Mészáros József elnökségi tag, Varga Sándor elnök
Egy olyan turisztikai szervezet létrehozása, amely aktív segítséget tud nyújtani a bajai és Baja környéki természetjáróknak, szabadidejük hasznos és egészséges eltöltéséhez. ... >>

Bélás Turisztikai Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Szent Imre tér 5.
képviselő: Horváth Emese alelnök, Masa György elnök, Passné Sárközi Andrea alelnök
A Bélás Turisztikai Egyesület célja az ifjúsági turizmus támogatása. Az egyesület a tizenéves korosztály és ezen belül a III. Béla Gimnázium tanulóinak szervezett programok és események támogatását vállalja fel. Ők felnőtté válva a város és az egész társadalom kiemelkedő tagjai lesznek, így környezettudatos nevelésük kiemelkedően fontos. Emellett az egyesület nyitott, és minden hasonló törekvést lehetőségeihez mérten pártol. Az egyesület tagjai egyetértenek abban, hogy a turizmus minden formájában hozzájárul a gyermekek és a fiatalok egészséges felnőtté válásához. Természetszeretetre tanít, formálja a környezettudatos gondolkodásmódot, nyitottabbá tesz, a tájak megismerésével hazaszeretetre nevel, csoportos formájában elősegíti a szocializációt, segíti az egészség megőrzését, fejleszti a testet és szórakoztat. A pedagógusoknak kiváló alkalmat teremt a tanórán kívüli neveléshez. ... >>

Charta Lovasklub Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6500 Baja, Tanya V. kerület 67.
képviselő: Kapotsné Papp Csenge Csilla elnök, Kovács Edit titkár, Papp József elnökhelyettes
Az íjász sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása. A sportolás szervezett keretek közötti biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. Természeti, környezeti, kulturális és történelmi értékek megismertetése. Gazdasági, vállalkozási tevékenység végzése e célok eléréséhez szükséges pénzeszközök biztosítása céljából. Társadalmi egészségvédő programok megvalósításának elősegítése és ezekben való közreműködés. Az egyesület létesítményeinek üzemeltetése és karbantartása. Természetismeretre, honismeretre, a természethez való helyes viselkedési kultúrára való nevelés. Kapcsolattartás különböző társadalmi szervezetekkel. Törekvés nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, illetve azok megszervezésére. Hazai és nemzetközi eseményeken való részvétel, illetve azok megszervezése. A sportegyesület tagjainak sportszakmai képzése és a rendszeres sporttevékenység feltételeinek biztosítása. ... >>

Déldunai Bérkilövő Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Szent Imre tér 2.
képviselő: Rádi József elnök
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre, a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással együttműködési megállapodások kötésével és példás egyesületi élettel, tagjai részére a realitások talaján, kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. Célja továbbá a Gemenc Rt. mezőgaA vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre, a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással együttműködési megállapodások kötésével és példás egyesületi élettel, tagjai részére a realitások talaján, kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. Célja továbbá a Gemenc Rt. mezőgazdasági és erdei vadkárelhárítási munkáiban történő hatékony közreműködés. ... >>

Duna-völgyi Térségfejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Bereczki Máté utca 28.
képviselő: Széll Péter elnök
A Duna Stratégia kialakításához és megvalósításához kapcsolódva az Egyesület elősegíti a Duna-völgyi térség fejlesztését. A működési területének a Dunához kapcsolódó területein a fejlesztésekben érintett szereplők összefogásának kialakításában való közreműködés, az összehangolt fejlesztések feltételeinek megteremtése. Kezdeményezi és elősegíti a Dunavölgyi identitáskörzet kialakítását, a Duna-völgyi EGTC (Eurpoen Grouping for Territoal Cooperation), és/vagy a Duna-völgyi Térségfejlesztési Tanács létrehozását és működését. A magyar határozn átnyúló együttműködések szakmai ? tudományos kutatáson alapuló ? támogatása, európai együttműködések, projektek előkészítésében, megvalósításában való részvétel. Közreműködés a Duna-völgyi térség közös kulturális értékeinek megóvásában, elősegíti az érintett országok nemzeti kisebbségeinek kapcsolatfejlesztését. Működési területükön természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenység folytatása. Mindezen célok megvalósításán keresztül is elősegíti a Duna-völgyi térség euroatlanti integrációját. ... >>

Eötvös József Főiskola Bajai Kézilabda Sportegyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Deszkás utca 2.
képviselő: Thiesz Tamás elnök
A kézilabda sport, mint tömegsport népszerűsítése, terjesztése, az általános és középiskolás diákok körében. Szabadidős, amatőr sportolási, felkészülési és versenyzési lehetőségeket kíván biztosítani tagjainak. A kézilabda sportesemények szervezése, megrendezése, valamint a más sportesemények által megrendezett sporteseményeken és versenyeken való részvétel megszervezése. A kézilabdások érdekvédelme, az egészséges életmód népszerűsítése, a környezettudatos életmódra nevelés, a környezet és a természet mint a kézilabdázás színterének védelme. Célja, hogy kapcsolatot létesítsen és tartson fenn a hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel. ... >>

Erdélyi Hagyományokért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

6500 Baja, Vörösmarty u.5.
képviselő: Kémenes István
A Magyarországon élő Erdélyiek hagyományainak és kultúrájának ápolása. Az erdélyi és magyarországi kultúra ötvözése,megismerése, természetes személyek szociális megsegítése az Alapító Okirat 3.pontja szerint. ... >>

Francovilla Kulturális Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Tóth K. tér 5.
képviselő: Dr. Szigeti István elnök, Ikotity Zoltán alelnök, Tajti Andrea alelnök
hogy a középiskolás korú gyermekektől a felnőtt korúig bezárólag elősegítse a társa-dalom e korú tagjainak ? a többség által elfogadott ? helyes irányú testi, erkölcsi, értelmi fejlődését, a társadalom által támasztott követelményeknek minél hatéko-nyabb megfelelését, támogatást nyújtson az e korú személyeknek a felmerülő lelki és fizikai problémák megoldásában, szakemberek megkeresésében. E tevékenység során az egyesület az e korú személyek részére kulturális programokat szervez, te-vékenységével elősegíti a társadalmi esélyegyenlőség megvalósulását, a népek és nemzetek közötti kulturális sokszínűség társadalmi elfogadását. Céljának tekinti to-vábbá az egyesület, hogy kulturális programok szervezésével támogassa a környe-zetvédelem és természetvédelem alapvető célkitűzéseit, az egészséges életmód szemléletének elterjedését, a drog-prevenciót. Kiemelt figyelmet fordít a helyi kulturá-lis örökség, épített örökség megóvására, az ifjúság természetes védelmére. ... >>

GEMENC Kishalász Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

6500 Baja, Dózsa Gy. u. 214
képviselő: Konyár Zoltán elnök, Papp Zoltán titkár
Az egyesületekre és a halászatra vonatkozó jogszabályokat és szabályzatokat megtartva és megtartatva, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezeti és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű gazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sporthalászati lehetőséget biztosítson, és ezáltal a környezet védelmét is elősegítse. ... >>

Gemenci Tájvédelmi Körzetért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6500 Baja, Szent Imre u. 2.
képviselő: Horváth Máté
A Gemenci Tájvédelmi Körzet környezet és természetvédelmi értékeinek megőrzése és védelme. A Tájvédelmi Körzet megismertetése iskolásokkal és érdeklődőkkel, látogatások és ismertetők szervezése. Az őshonos növény és állatvilág, vad- és madárállomány megőrzése. A Tájvédelmi Körzet megörökítésének és kutatásának A Gemenci Tájvédelmi Körzet környezet és természetvédelmi értékeinek megőrzése és védelme. A Tájvédelmi Körzet megismertetése iskolásokkal és érdeklődőkkel, látogatások és ismertetők szervezése. Az őshonos növény és állatvilág, vad- és madárállomány megőrzése. A Tájvédelmi Körzet megörökítésének és kutatásának támogatása, az alapító okirat 1. pontja szerint. ... >>

GYAXI Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Bezerédi utca 15.
képviselő: Balatoni Zsolt elnökhelyettes, Gelleyné Halas Éva elnök
az Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak rendszeres, helyi, az iskolán belüli, az iskolák közötti és szakszövetségek által kiírt, játék, turisztikai - versenyzési - és versenylehetőségek tervezése és szervezése, lebonyolítása, a tanórán kívüli rendszeres testgyakorlás biztosítása. Sokrétű mozgási lehetőség, sportolás, testedzés, játék, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, sporttal való nevelés. Túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása. A természet szeretetére és védelmére nevelés. A rendszeres testgyakorlás tárgyi feltételeinek biztosítása, azok javítása, így különösen eszközök és felszerelések (pl. sportszerek, mérőeszközök) beszerzése. A diákok versenyeztetésével, diákversenyek rendezésével kapcsolatos költségek fedezése. Az egyesület céljával összefügő tanfolyamok, előadások szervezése, rendezése. A diáksport egyesület sajátos lehetőségeit felhasználva segíteni a diák önkormányzatiság erősödését. Rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye diáksport szervezetivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel. ... >>

Hargitai József Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Roosevelt tér 1.
képviselő: Dr. Szőts József elnök
A vadásztársaság célja, hogy tevékenységére irányadó jogszabályok és szabályzatok betartásával, az erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban lehetőséget biztosítson a tagjai számára a vad és ezáltal a környezet és természet védelmében, a vadgazdálkodásban és a vadászati tevékenységben történő közreműködésre, illetve vadászati lehetőséget biztosítson az arra jogosultsággal rendelkező tagjai számára. ... >>

Havária Katasztrófaelhárító Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

6500 Baja, Bem József utca 39/3.
képviselő: Szathmári Zsolt elnök
Közhasznú tevékenység formájában segítséget nyújtson az árvízvédekezés és vízi elhárításnál, illetve egyéb katasztrófa helyzeteknél, vízi baleseteknél. Továbbá a fiatal korosztály oktatása a vízi balesetek elkerülésére, önmentésre, és társmentés végrehajtására. Közreműködjön a természet-és környezetvédelmi ismeretek oktatásában, azok szervezésében, terjesztésében, a természet és környezetvédelemre vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzésében, a természet és környezet minőségének hatékony javítása, a természet értékeinek megőrzése, az élet-és egészség megőrzése, az egészséges életmód kialakítása érdekében; A természetes vizekben és vízpartok mentén való aktív természet és a környezetvédelmi beavatkozások elvégzésével segítse a vízi környezet javítását, fenntartását, megóvását, valamint természeti értékeinek kutatását, feltárását, megőrzését, védelmét, az egyesület búvárainak hatékony tevékenységének igénybevételével; A vízben való rehabilitációs tevékenység végzése folytán segítséget nyújtson és elősegítse a mozgássérültek, valamint a baleset következtében vagy egyéb okból mozgásában korlátozottá vált személyek mozgásszervi rehabilitációját. ... >>

Jelky András Természet és Egészségvédő Egyesülete

(természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Szent Antal utca 14.
képviselő: Göldner Tibor elnökségi tag, Kovács István elnökségi tag, Menczer György elnök
Az egészséges életmód biztosítása, a természetjárás, egészségre nevelés, amely aktív segítséget tud nyújtani az egészséges életmód kialakításához. ... >>

Karapancsai Árvácska

(természetvédelem,oktatási,szociális)

6500 Baja, Károly Róbert tér 3/a
képviselő: Sokacz Mátyásné
A hátrányos helyzetű és fogyatékos gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése, szabadidős programok szervezésével, a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés segítségével annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő gyermekek mentális és fizikai fejlődését előmozdítsa, továbbá a szociálisan rászorult gyermekek részére segítségnyújtás természetbeni ellátás formájában. ... >>

Locher Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6500 Baja, Köztársaság tér 4. fszt./2.
képviselő: Dr. Virág Ildikó kuratóriumi tag, Galgóczi Vince kuratóriumi elnök, Gyenis Ferencné kuratóriumi tag
Magyarország védett madárvilágának széleskörű megismertetése a civil társadalommal, különös figyelmet szentelve az ifjúság természetvédelmi nevelésére., A természetvédelemmel kapcsolatos helyes szemléletformálás, gyakorlati madárvédelem., A gyermekek, a tanulóifjúság madárvilágra vonatkozó ismeret anyagának bővítése gyakorlati úton is, így a természetjárás, a madarász táboroztatás támogatásával elősegítve. ... >>

Magyarok Ügye Nemzeti Egylet Baja

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

6500 Baja, Attila utca 16.
képviselő: Farkas János alelnök, Tapodi István Róbert elnök
A különböző korosztályba tartozó emberek számára hagyományőrző, nemzetiségi kultúra ápolására, kulturális örökség megőrzésére szolgáló programok szervezése. Baja és vonzáskörzetében a helyi sportélet és mozgáskultúra támogatása és fejlesztése. Az egészséges életmód kialakítása érdekében kirándulási programok lebonyolítása, előadások megtartása. A szenvedélybetegségek kialakulását megelőzendő tájékoztatás és ismeretterjesztés, a kialakult függőségről való leszokás segítése szükség szerint szakemberek bevonásával. A rászorult idősek, egészség károsultak támogatása, védelme, családi programok szervezése. Környezetünk (természetes és épített) növény- és állatvilágunk védelme, tisztán tartása, fejlesztése, megőrzése, az ezzel kapcsolatos tevékenységek támogatása. Az őshonos és veszélyeztetett állat- é s növényfajok védelmének támogatása, esetleges szaporítása, ismeretterjesztés védelmük érdekében. Helyi természeti katasztrófák során az egyesület segítséget nyújt. Az Egyesület célja ismeretterjesztése céljából tanulmányi kirándulások és előadások szervezése. ... >>

MENTOR Természetgyógyász Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

6500 Baja, Szent László u. 92.
képviselő: Koller János elnök
Foglalkozásaival hozzásegíti az embereket az egészségesebb életvitelhez, a betegségek megelőzéséhez, a derülátó gondolkodáshoz, a megfelelő stresszkezeléshez. Lehetőséget nyújtani, hogy egyre több embermegismerkedhessen az alternatív gyógyulásokkal, az öngyógyítás ősi és új módszereivel, az egészséges táplálkozás és mozgás alapelveivel. Különös hangsúlyt fektet a felnövekvő korosztály testi és lelki egészségének javítására. Képességfejlesztő tanfolyamain fejleszti a sikeresebb tanuláshoz vezető megismerő képességeket. Programjain minden korosztály és társadalmi réteg megtalálhatja számítását. Segít az egészségesnek és sikeresnek, hogy továbbra is meg tudja őrizni egészségét, a betegnek, hogy kiegyensúlyozottabb életvitelt ... >>

Nemzeti Ökológiai és Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Tóth K.u.65.
képviselő: S.Nagy Attila
A természet és környezetvédelem az alapszabály II.pontja szerint. ... >>

NEPTUN Kutyás Egyesület Baja

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

6500 Baja, Batthyány u. 1.
képviselő: Mihályfi János elnök
A szabadidő hasznos eltöltése, gyermek és ifjúsági korosztály megismertetése a kutyákkal való szakszerű bánásmóddal. Kutyakiképzés, versenyek szervezése, lebonyolítása, kiállítások rendezése. Az ember és a természet kapcsolatának elősegítése, a környezet és a természet védelmének aktív elősegítése. A társadalmi együttélés normáinak figyelembevételével kialakított kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályainak széles körben való terjesztése és népszerűsítése. A kutyák tenyésztésének, tartásának korszerű, szakszerű, tudományos alapokon való elősegítése az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Pro Urbe - a Városért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6500 Baja, Pokorny utca 13.
képviselő: Deutsch Kornél elnök
Az Egyesület elsődleges céljának tekinti Baja Város és térsége fejlesztésének, fejlődésének előmozdítását, az itt élő emberek életminőségének javítását, a városfejlesztést, beleértve a természetes és az épített örökség védelmét is. Az egyesület ezen belül gazdasági, idegenforgalmi, turisztikai, gasztronómiai, kulturális és egyéb területek fejlődésének elősegítése érdekében tevékenykedik, rendezvényeket, fórumokat, bel ? és külföldi kapcsolatépítő találkozásokat szervez és bonyolít le. Az Egyesület a környezet védelmét, a környezettudatos gondolkodást és annak népszerűsítését kiemelt céljának és feladatának tekinti, ennek érdekében is aktív tevékenységet folytat. Esetlegesen non-profit szervezeteket hoz létre a fenti területeken. Ingyenes tanácsadást nyújt a térség gazdálkodó és egyéb szervezetei számára. ... >>

Sikeres Bajáért Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Szabadság út 53/b.
képviselő: Pálinkás Annamária elnök
Baja városa és nemzetünk gazdasági és társadalmi felemelkedése érdekében az egyesület: Közreműködik városunk gazdasági, szellemi és természeti értékeinek megóvásában, erőforrásainak kialakításában, és ezek mind szélesebb körű megismertetésében. Segíti a város önszerveződő közösségeit, támogatja városunk sportéletét és ifjúsági kezdeményezéseit. Kihasználva a Sugovica és a Duna közelségét segíti az erre épülő turizmus fejlesztését. Segíti a Baja városért tenni akaró magyar és nemzetiségi elkötelezettségű szervezetek és személyek összefogását és támogatja Baja többnemzetiségű arculatának megőrzését. A város polgárainak széleskörű tájékoztatása érdekében kommunikációs csatornákat alakít ki. Erősíti a város polgárainak és közösségeinek érdekképviseleti, segíti a Bajai Többcélú Kistérség településeinek fejlődését, felzárkózását. ... >>

Sugovica Riders Kerékpáros Sportegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

6500 Baja, Szabadság utca 42.
képviselő: Dr. Kiss Gergely elnök
A szabadidős kerékpározás, valamint a kerékpáros sport, mint tömegsport népszerűsítése, melynek keretében szabadidős kerékpározási, túrázási, továbbá, mind a terep, mind az országúti kerékpározás tekintetében amatőr sportolási, felkészülési és versenyzési lehetőséget kíván biztosítani tagjainak. A kerékpáros sportesemények népszerűsítése, szervezése, megrendezése, valamint a más sportegyesületek által megrendezett sporteseményeken és versenyeken való részvétel megszervezése. A kerékpárosok érdekvédelme, az egészséges életmód népszerűsítése, a környezettudatos életmódra nevelés, a környezet és a természet ?mint a kerékpározás színterének- védelme. Kapcsolatot létesítsen és tartson fenn a hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel. ... >>

Sugovica Vízilabda Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6500 Baja, Nagy I. utca 13/2.
képviselő: Ikotity István elnök
Nemzetközi téren a vízilabda-sport népszerűsítése és művelése, a vízilabdasport feltételének megteremtése. A tagok számára az egyesület a vízilabda sport megismerése és űzése céljából rendszeres testedzési, edzőtáborozási lehetőséget biztosít. Az egyesület célja továbbá, hogy Baja város korábbi sikeres vízilabda sportjának hagyományához híven az egyesület tevékenysége folytán sikeres vízilabda sportegyesület jöhessen létre. Az egyesület tevékenysége során lehetőséget nyújt tagjainak egy olyan alternatív kikapcsolódásban részt venni, mely hozzájárul ahhoz, hogy Baja hagyomáányos "Vizek városa" hírnevét tobább öregbítse. Az egyesület tevékenységét a fentieken túlmenően annak érdekében is kifejteni, hogy az ifjuság erkölcsi-fizikai nevelését a társadalom által elfogadott irányba elősegítse, egészséges és szélsőségektől mentes személyiségformáló hatást váltson ki bennük, valamint hagyományosan jó magyar vízilabda-sport számára utánpótlást neveljen ki. A fő cél megvalósítása érdekében az egyesületnek arra kell törekednie, hogy támogassa és tevékenyen előmozdítsa az ifjuság körében a tisztességes és az esélyegyenlőség jegyében is folytatott sporttevékenységet, valamint támogassa és előmozdítsa a mozgásgazdag életmód elterjedését, a rendszeres testedzést a társadalom, különösen az ifjuság körében.Baja város területén szabadidő sportrendezvények szervezése, felölelve a családok sporthoz kapcsolódó elfoglaltságait., Hátrányos helyzetűek, valamint a mozgáskorlátozottak szabadidősportjának megszervezése, esélyegyenlőség megteremtése., Természetjárások, családi programok szervezése, Magyarország, különösen a Gemenci Természetvédelmi Terület természeti kincseinek megismertetésével környezetvédelemre nevelés., Tanfolyamok, továbbképzések, konferenciák szervezése, a sporttal és természetvédelemmel kapcsolatos tudományos és szakmai ismeretek terjesztése., Más civil szervezetekkel való kapcsolatteremtés, együttműködés kezdeményezése a civil szféra megerősítése érdekében. Belföldi és külföldi együttműködési kapcsolatok kiépítése., Delegálás, helyi, megyei, regionális, országos és külföldi rendezvényekre. ... >>

Széchenyi István Kultúrális Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

6500 Baja, Petőfi utca 18.
képviselő: Preininger Rozália kuratóriumi elnök
Baján és térségében a nemzeti kultúra terjesztése, nemzeti örökség megőrzése, nemzetiségi, kisebbségi kultúra fenntartása, ápolása, kapcsolat ápolása a határon túli magyarsággal. Az alapítvány támogatja a örténelmi egyházak nevelési és szociális tevékenységét.Az Alapítvány célja továbbá a természetes és épített környezet ápolása, védelme. ... >>

"Szentháromság Tér Felújításáért" Közalapítvány

(természetvédelem,egyéb)

6500 Baja, Szentháromság tér 1.
képviselő: Éber András kuratóriumi titkár, Mezei Lajos kuratóriumi elnök
Baja város központi terének, a Szentháromságról elnevezett térnek felújítása során, olyan téralkotó elemek, burkolatok, díszítések, világítási és egyéb berendezései tárgyak megvalósításának támogatása, amelyek megfelelnek a tér tervezett arculatának, esztétikai kívánalmainak, valamint az ehhez kapcsolódó felajánlások és anyagi javak gyűjtése. A kuratórium a Közalapítvány támogatói ?természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek - nevét nyilvános helyen, méltó módon megörökíti. ... >>

Természetes Gyógymódok Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

6500 Baja, Hunyadi utca 18.
képviselő: Markóné Virasztó Irén kuratóriumi elnök
Hozzásegítse az embereket az egészségesebb életvitelhez, lehetőséget kíván nyújtani, hogy egyre több ember megismerkedhessen az alternatív gyógymódokkal, egészséges táplálkozás alapelveivel. ... >>

Természetgyógyász Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

6500 Baja, Kossuth u. 6.
képviselő: Dr. Ragadics Erzsébet ... >>

Tíz Tó Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

6500 Baja, Tanya IV. kerület 26.
képviselő: Kajtár Márton elnök
A halgazdálkodásra, halászatra és az egyesületekre vonatkozó jogszabályi keretek között a környezet- és természetvédelem érdekeit figyelembe véve. Tagok részére kedvezményes horgászlehetőség biztosítása. Környezetvédelem népszerűsítése. Közösségépítő tevékenység a horgászsport területén. Korszerű halgazdálkodás K+F tevékenységének támogatása. Sporthorgászat népszerűsítése versenyek szervezésével. Sporthorgász utánpótlás nevelése. Élőkörnyezet védelme. Szakszerű, és tervszerű halgazdálkodással a halállomány folyamatos fenntartása. A szabadidő kulturált eltöltésére, pihenésre való lehetőség biztosítása. Ismeretterjesztő előadások, továbbképzések szervezése. ... >>

Türrös Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

6500 Baja, Bácska tér 1.
képviselő: Szabó Zoltán elnök
Az Egyesület elsődleges célja a Türr István Gazdasági Szakközépiskola nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak rendszeres, helyi, az iskolán belüli, az iskolák közötti és a szakszövetségek által kiírt, játék turisztikai ?versengési - és versenylehetőségek tervezése és szervezése, lebonyolítása; a tanórán kívüli rendszeres testgyakorlás biztosítása. Sokrétű mozgási lehetőség, sportolás, testedzés, játék, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, sporttal való nevelés. Túrák, táborok tervezése, szervezése és lebonyolítása. A természet szeretetére és védelmére való nevelés. A rendszeres testgyakorlás tárgyi feltételeinek biztosítása, azok javítása, így különösen eszközök és felszerelések (pl. sportszerek, mérőeszközök) beszerzése. A diákok versenyeztetésével, diákversenyek rendezésével kapcsolatos költségek fedezése. Az egyesület céljával összefüggő tanfolyamok, előadások szervezése, rendezése. A diáksport egyesület sajátos lehetőségeit felhasználva segíteni a diák önkormányzatiság erősödését. Rendszeres kapcsolattartás a körzet és a megye diáksport szervezeteivel, a Magyar Diáksport Szövetséggel. ... >>

Út az Egészséghez Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

6500 Baja, Róka u. 24.
képviselő: Hegedűs Csaba
Egy olyan egészségmegőrző ház majdani kialakítása és folyamatos üzemeltetése, melyben a hagyományos nyugati orvostudományi eljárás mellett, a Magyarországon alig ismert keleti eredetű, Reiki kézrátételes kezelési eljárással (energia átadással), bármely személy felborult, természetes egészségi állapotának visszaállítására való törekvés válna meghatározóvá. Az ország egész területéről érkező beteg emberek számára, cselekvő együttműködés mellett az eljárás megcélozza a jelenlegi orvostudomány által gyógyíthatatlannak ítélt betegségek fájdalmát enyhíteni és az öngyógyító mechanizmusok részvételével ezek kórlefolyását visszafordítani, ill. megszüntetni. A kezelési eljárás tanfolyami megszervezése. ... >>

Vendégváró Bács-Kiskun Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6500 Baja, Petőfi sziget 11.
képviselő: Keszei Jánosné elnök, Sirok Istvánné főtitkár
Bács-Kiskun Megyében szállodát, motelt, panziót, campinget, falusi-tanyasi turizmusban üzemelő szálláshelyet, utazási irodát, éttermet, szórakoztató, vendéglátó egységet üzemeltető, személyszállító, kulturális sport, szabadidő, turistaszolgáltatást és egyéb, a szabadidő eltöltéséhez bármilyen szolgáltatást nyújtó magánszemélyek, vállalkozók, gazdasági társaságok, profitorientált és nonprofit szervezetek, kézművesek, (a továbbiakban: egyesületi tagok) érdekképviselete, a tagokat érintő közgazdasági, pénzügyi, jogi kérdésekben való állásfoglalás kialakítása és annak érvényesítése. Az egyesületi tagok között információs rendszer kidolgozása és működtetése. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az 1./ pontban részletesen leírt profilú szervezetekkel külföldön is. A tagok tevékenységének hatékonyabbá tétele a rendelkezésre álló kapacitások jobb kihasználásának elősegítése. A tagok reklám, propaganda és marketing munkájának összehangolása. A tagok tevékenységi és üzletkörét érintő szakközépiskolák diákjai évközi és nyári szakmai gyakorlatának elősegítése. A tömeg, ifjusági, minőségi és falusi-tanyasi turizmus szakmai támogatása, aktív és ökoturizmus kialakítása és fejlesztése. Alapítvány létrehozása. A térség természet adta lehetőségei jobb kihasználásának elősegítése, a természetvédelmi hatóságokkal együttműködve természetjáró útvonalak és programok kialakítása. Tehetséges fiatal idegenforgalmi szakemberek szakmai és nyelvi továbbképzések elősegítése. Az egyesület tagjainak szakmai és jogi integrációs felkészítése Magyarországnak az Európai Unióba történő belépésével kapcsolatosan. A határon túli magyarok a térségbe történő beutazásának támogatása és elősegítése, kapcsolattartás a határainkon túli magyarok idegenforgalmi és turisztikai ... >>

Vesebetegek Bajai Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

6500 Baja, Vasvári P. utca 38.
képviselő: Baráti Róbertné elnökhelyettes, Dr. Boros Károlyné titkár, Falusi Ferencné elnök
A művesebetegek további betegségmegelőzése, egészségmegőrzése, rehabilitációja., Ennek érdekében felvállalja: a művesebetegek részére a rendszeres kezelések utáni szabadidő hasznos, s állapotukhoz igazodó megszervezését., Vállalja olyan szabadidős programok kialakítását, melyeken a részvétel e súlyos, s rendszeres orvosi kezelésre szoruló betegek részére is elérhető., A betegség fokához igazodóan megszervezi a természetjárást, a kultúra és művelődés elérhetőségét., Biztosítja mindazt, ami hozzásegíti a betegeket a normális, s a betegség előtt megszokott életvitel fenntartásához. ... >>

Vízen az Egészségért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

6500 Baja, Bartók B.u.4.
képviselő: Csátaljay Zoltán elnök
a nagy múltra visszatekintő bajai víziélet hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése, - a rendszeres és szervezett víziturizmus lehetőségeinek, feltételeinek megteremtése, - a fiatalok vízhez kötődésének megteremtése az egészséges életmódra nevelés egyik eszközeként, - a helyes és biztonságos vízi magatartási formák elsajátítása érdekében rendszeres úszó-, természetismereti-, és vízi közlekedési foglalkozások szervezése, - a bajai vízisportok és rendezvények támogatása, - a vízi balesetek megelőzése érdekében bekapcsolódva az Országos Vízi Mentőszolgálat tevékenységébe, a helyi mentőszolgálat megszervezése, - természetes környezetünk, vizeink tisztaságának védelme. ... >>
1. oldal