Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonboglár sport civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

Balatonboglári Tenisz Club Sportegyesület

(sport)

8630 Balatonboglár, Tinódi L.S. utca 2.
képviselő: Varga Kálmán ... >>

Balatonboglári Vitorlás és Vizimentő Sportegyesület

(sport)

8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. utca 77/A.
képviselő: Ravasz Tibor ... >>

Balatonlelle 2000 Tenisz Klub

(sport)

8630 Balatonboglár, Damjanich u. 6.sz.
képviselő: Hock János ... >>

"Balaton" Repülő Klub

(sport)

8630 Balatonboglár, Hunyadi J.u. 35/A.
képviselő: Id.Mórocz Géza ... >>

"BB" Sport Club Balatonboglár

(sport,oktatási)

8630 Balatonboglár, Gaál Gaszton utca 58.
képviselő: Hock János Sándor
A rendszeres sportolás, (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése és a közösségi élet kibontakoztatása, az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, annak népszerűsítése. - Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, valamint a város lakosságának sportolási lehetőségeit, közösségi életre nevel. Erősíti a lokálpatriotizmus tudatát. ... >>

Gaal Gaszton Gyermek- és Ifjúsági Közhasznú Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8630 Balatonboglár, Fonyódi utca 29.
képviselő: elnök Pauer Sándor, titkár Visnyei Tibor
Gyermekek és az ifjúság egészséges életvitelre nevelése, a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, szabadidősport szervezése és népszerűsítése. A kábítószer fogyasztás ellen felvilágosító, megelőző tevékenység folytatása, ennek érdekében előadások szervezése. Gyermekek és az ifjúság művelődésének, kulturális fejlődésének támogatása, segítése, ennek érdekében közösségi fórumok, programok szervezése. Az ifjúság vallás-, erkölcs- és nemzettudatának erősítése. Nemzeti hagyományainak ápolása. Edzett, kitartó, szorgalmas felnőtté válás megalapozása. Táborok, portyák szervezése, lebonyolítása. Hátrányos helyzetű gyermekek táborozásának elősegítése. Kárpát-medencei magyar fiatalok vendégül látása, cserekapcsolatok kialakítása. Ifjúsági vezetők képzésének támogatása. Együttműködés, kapcsolattartás más ifjúsági szervezetekkel, ilyen szervezetek felkutatása. ... >>

Jankovich-telepi Üdülő Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8630 Balatonboglár, Radnóti utca 17.
képviselő: Dr.Bereznai Tibor
1. A településrész történelmi névhasználatának biztosítása.
2. A jogelőd JANKOVICH telepi Egyesület történelmi hagyományainak visszaállítása és ápolása. Kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása.
3. A JANKOVICH telepi Egyesület létrehozásával az önkéntesen csatlakozó üdülők tulajdonosai együttműködésének elősegítése, érdekeinek képviselete és védelme, illetve ezen célok érdekében:
- a terület üdülőjellegének megfelelő kialakíttatása és ennek megőrzése,
- a Balaton parti környezetvédelmi feltételek biztosítása,
- a Balatonnak, mint idegenforgalmi, fürdő és vízi sportok célját szolgáló vízterület állagának védelme és megóvása a területi közigazgatási és környezetvédelmi szervekkel együttműködve,
- képviselni a terület érdekeit az Önkormányzat felé az idegenforgalmi célokat segítő fejlesztések, illetve beruházások biztosítása érdekébenben az ilyen célra felhasználható bevételekből és támogatásokból,
- a terület érdekeit képviselni a romló közbiztonság javítása érdekében a területileg illetékes államigazgatási szervekkel történő együttműködés útján,
4. kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

LELLE GYM Testépítő és Erőemelő Club

(sport)

8630 Balatonboglár, Gábor Á. utca 12.
képviselő: Tassy Norbert ... >>

PLATÁN FÜRDŐ EGYESÜLET

(sport,kulturális)

8630 Balatonboglár, Platán tér 1/B.
képviselő: Zics Imre
A város fürdőhagyományainak ápolása és a fürdőkultúra továbbfejlesztése. A Platán téri vállalkozások képviselete. Kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása. Sport -, és más szabadidős tevékenységek szervezése és lebonyolítása. Környezetvédelem. A turisztikai értékek megőrzése és fejlesztése, a szezon meghosszabbítása. ... >>

"PLATÁN" TENISZ ALAPÍTVÁNY

(sport)

8630 Balatonboglár, Klapka Gy. utca 13.
képviselő: Berkes Pál
Balatonboglár Város tömesportjának, azaz a nem versenyszerűen teniszezők sportolási lehetőségének biztosítása minden korosztály számára. Helyzetüknél fogva korlátozott lehetőséggel rendelkező élsportolók támogatása. Közreműködés az egyéb városi tömegsport rendezvények szervezésében. Balatonboglár város nemzetközi kapcsolatainak erősítése a sport eszközeivel. Teniszpályák üzemeltetése, fenntartása, korszerűsítése. A szükséges kiszolgáló létesítmények megépítése, üzemeltetése a városrendezési tervekkel összhangban. ... >>

SHITO-RYU KARATE DO SPORTEGYESÜLET BALATONBOGLÁR

(sport,oktatási,kulturális)

8630 Balatonboglár, Kisfaludy utca 9/B.
képviselő: elnök Somogyi Péter
A Sportegyesület célja Balatonboglár város fiataljainak egészséges testi és szellemi fejlődését biztosító sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A Sportegyesület lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos eltöltésére. A Sportegyesület jelentős szerepet játszik a mozgásgazdag életmód elterjesztésében, előmozdítja a rendszeres testedzést. A Sportegyesület feladatául tűzte ki az utánpótlás-nevelést, és a tehetségek fejlődésének szakmai irányítását, Fonyód város fiataljainak erkölcsi-fizikai nevelését és pozitív irányú személyiségformálását. A Sportegyesület a Karate iránt érdeklődést mutatók rendszeres sportolásának (versenyzés, testedzés, felüdülés) biztosítására; az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása céljából jött létre. A Sportegyesület célul tűzte ki a Karate küzdősport népszerűsítését. Céljait tréningek, bemutatók szervezésével, más harcművészetek (küzdősportok) képviselőivel, szervezeteivel történő kapcsolatok kiépítésével és ápolásával kívánja eérni. Rendszeres edzések megtartása, edzőtáborok szervezése és megtartása, versenyek szervezése és megrendezése, versenyeken való részvétel, sportrendezvényeken való részvétel, és bemutatók szervezése révén a sport és a Karate sportág szerepének növelését kívánja elérni. A Sportegyesület tevékenységének népszerűsítésére, támogatók felkutatására törekszik. A Sportegyesület egészséges életmódra nevelő, egészségmegőrző, és egészség prevenciós szerepköröket is el kíván látni. A Sportegyesület a rendszeres sporttevékenység gyakorlásának teret engedve lehetőséget teremt a szellemi, fizikai és pszichikai képességek egyensúlyának kialakítására és fenntartására. A Sportegyesület klubéleti szerepet kíván betölteni, hogy a harmonikus életszemlélet kialakítását elősegítse, a közösségi összetartozást hangsúlyozza, segítségére váljon minden sportszerető ember számára. ... >>

Somogy Megyei Vitorlás Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8630 Balatonboglár, Pillangó utca 4.
képviselő: Erdélyi Béla
A szövetség célja a vitorlás sport fejlesztése, tagjai sportérdekeinek védelme, az egészséges életmód, a nemesebb sportszellem és sporterkölcs népszerűsítése. A szövetség célja a területen működő vitorlás sportszervezetek működésének összehangolása, elősegítése az alábbi területeken:- utánpótlás nevelés- élsport, - amatőr sport, -versenyrendezés, - pályázatok felkutatása, pályázatokon való részvétel, - kapcsolattartás és érdekérvényesítés az országos szakmai és társadalmi szervezetekben, - kapcsolattartás és érdekérvényesítés az államigazgatás megyei alrendszereiben, - nemzetközi kapcsolatok, - kommunikáció. A tagok vitorlázás népszerűsítő és vitorlázó utánpótlásképző tevékenységének szorgalmazása, szakmai irányítása. A tagok alapképzésein feltűnő tehetségek szervezett és centralizált versenyvitorlázó képzése. Középtávú, konkrétan előre meghatározott utánpótlás és élsport program. Nemzetközi versenye, Európa és világbajnokságok, nemzeti bajnokságok rendezése a működési területen. Minőségi versenyek és versenyrendezés meghonosítása, pályaversenyek, one design és match race versenyek népszerűsítése a Balaton nyugati medencéjében. Nagyhajós versenyrendezések egységes feltételrendszerének kidolgozása, minőségbiztosítása. Tárgyévi nagyhajós versenynaptár előzetes koordinációja. A tagok közötti kölcsönös segítségnyújtási és egységes szolgáltatás díjazási program kidolgozása. ... >>

Toyota Sportautó Klub

(sport,érdekképviselet)

8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. utca 54.
képviselő: Mészáros Csaba ... >>
1. oldal