Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonlelle kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Balatonlelle-Kishegyi Lovas Klub Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Szent Imre utca 40.
képviselő: Szabó Lajos
Az egyesület célja, hogy a benne résztvevő személyek a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. (Kh. tv.) 26. § c./ pontjának 4., 5., 6. és 14. alpontjában megfogalmazott nevelés és oktatás, kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása, valamint a sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével annak keretében tevékenységet végezzen szervezetten. Ennek érdekében képzik magukat a tagok. Az egyesület - működéséből és tevékenységéből eredően - szinte kizárólag másnak nyújt közhasznú szolgáltatást. Az egyesület egyéb tevékenysége ezen fő cél kiszolgálására irányuló felkészülési tevékenység, képzés, kiképzés. ... >>

Balatonlellei Iskoláért és Tanulókért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Petőfi utca 1.
képviselő: elnök Misetáné Bertalan Csilla
Az Alapítvány segíti az iskola oktatási-nevelési feladatainak ellátását, a diákok kulturális-szellemi fejlődését, az egyéni tehetség kibontakozását, valamint a diák- és tömegsport kiszélesítését. Az alapítvány támogatja az iskola pedagógusainak szakmai fejlődését, különösen továbbképzések, tanulmányi utak költségihez való hozzájárulással. ... >>

"Együtt Irmapusztáért Egyesület"

(szociális,kulturális)

8638 Balatonlelle, Irmapuszta
képviselő: elnök Farkas Csaba
Az irmapusztai lakosok művelődési, kulturális és szórakozási igényeinek kielégítése, bevonásuk a közösségi célok megvalósításába, a település közéletébe, fejlesztve a közösségi gondolkodásukat, támogatni a hátrányos helyzetű fiatalokat, családokat. Az egyesület célja továbbá Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása és fenntartása. ... >>

"Farkas Ferenc" Városi Énekkar Egyesület Balatonlelle

(kulturális)

8638 Balatonlelle, Petőfi utca 2.
képviselő: Kada Lajos
Az Egyesület, mint nevében is jelzi, elsősorban a vallási és világi ének kultúra - különösen székhelye környéke vallási és néphagyományainak - ápolása céljára alakult meg. E cél érdekében részt vesz kulturális programok, előadások szervezésében, előadásokon, seregszemléken és fesztiválokon való szerepléseken mutatja be műsorát. ... >>

"Kézfogás az élhetőbb életért" Alapítvány, a gyermekekért, a családokért, az idősekért

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8638 Balatonlelle, Nyárfás köz 4.
képviselő: alelnök Csiszár Zoltánné, elnök Tuli Zoltán
Közreműködés a gyermekek, fiatalok és idősek egészségmegőrzésében, betegség megelőzésében, szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei - oktatási, kulturális programokkal egybekötött - táboroztatásának szervezésében, az életkilátásokat hátrányosan befolyásoló tényezők (drog, alkohol, stb.) befolyásának mérséklésében, az egészséges életmód támogatásában. Saját tevékenységek támogatására pályázatok készítése, megvalósítása és közreműködés szakmai programok, rendezvények megvalósításában. Szabadidős, prevenciós programok, szűrésekkel egybekötött előadások szervezése egészségmegőrzés, bűnmegelőzés területén, különös figyelemmel a gyermekek, idősek, kis,- és kamaszgyermekes szülők tekintetében. Hagyomány teremtése rendszeres időközönként "Családi nap" megszervezésével, a családok együttes szórakozása, szülő-gyermek kapcsolat erősítése, valamint a család minden korosztályának megfelelő ismeretterjesztés biztosítása. A hátrányos helyzetű gyermekek nyaraltatása, önkéntesek bevonása, klubhelyiség - személyi, tárgyi feltételeinek megteremtése - üzemeltetése gyermekek, fiatalok részére, felügyelet nélküli gyermekek, illetve hajléktalanok felkutatása, gyermekfelügyelet ellátása. Családi napközi és intézmény létrehozása, családok átmeneti otthonának illetve idősek bentlakásos otthonának létrehozása és üzemeltetése. ... >>

Koppány Baranta Hagyományos Magyar Harcművészeti Sport és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Szövetség utca 101.
képviselő: Mester József
A hagyományos magyar testkultúra, testedzés gyakorlása, oktatása, népszerűsítése. Kulturális hagyományaink megismerése, megélése, tanítása. A magyar szellemi kultúra megismertetése, gyarapítása. ... >>

Lellei Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Szövetség utca 76.
képviselő: Kovács Ágota
A Lellei Óvodába járó gyermekek biztonságos és kiegyensúlyozott fejlődését elősegítő korszerű óvodai környezet kialakítása. A közösség művelődésének, kulturális fejlődésének támogatása, egészséges életvitelre nevelése. A környezettudatos szemléletmód fejlesztése a Helyi Nevelési Programban megfogalmazottak alapján. A szakszerű készség- és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése, finanszírozása. Pályázati lehetőségek kihasználása. ... >>

Lellei Színt-Játszók Egyesület

(oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Rákóczi utca 230.
képviselő: Városi Ibolya Mária
A különböző korosztályú gyermekek és felnőttek megismertetése a bábjáték, színjáték és a drámapedagógia személyiségfejlesztő lehetőségeivel. A csoportjainkkal minél több lehetőséget megragadva mutathassák be munkájuk eredményét - versenyeken, rendezvényeken, fesztiválokon való szereplés. Rendszeres színjátszó-, illetve drámatáboroztatási lehetőség biztosítása neves szakemberek bevonásával a városon belül és kívül. Szociálisan indokolt esetekben kedvezményes illetve térítésmentes lehetőségek biztosítása. A tehetséges gyermekek felkutatása, képességeik fejlesztése, azaz a tehetséggondozás, kiemelt figyelemmel a szociálisan indokolt esetekre. A drámapedagógia népszerűsítése változatos eszközeinek alkalmazása. ... >>

"Lelle" Néptánc Egyesület

(kulturális)

8638 Balatonlelle, Kossuth Lajos utca 2.
képviselő: elnök Nagy Edit
A néptánc, népzene, népviselet hagyományainak ápolása, tovább éltetése, megőrzése, kultúra megismerése és megőrzése, közös kulturális rendezvényeken részvétel, rendezvények szervezése. Az éves munkák, fellépéseken való bemutatása. Ifjúsági közösségépítés és közösségfejlesztő kapcsolatok kialakítása a néphagyományok útján. A fenti célokkal kapcsolatos minden kiadói tevékenység ellátása. ... >>

"Lölle" Kulturális Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

8638 Balatonlelle, Kossuth Lajos utca 2.
képviselő: elnök Dolbert Ferenc
A népi hagyományok ápolása, összességében a magyar hímzéskincs, fafaragás, csipkeverés, tovább éltetése, megőrzése, továbbá a magyar népzene és néptánc, viseleti kultúra megismerése és megőrzése. Ezen témakörökkel kapcsolatos kiadványok, kiadói feladatok ellátása. A híres népművészeti központok nemzeti emlékhelyein, közös kulturális rendezvényeken részvétel, rendezvények szervezése. Az éves munkák, kiállításon való bemutatása. ... >>

Megoldás:EGYIKSEM! Civilkontroll párt

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8638 Balatonlelle, Petőfi 3763/2.
képviselő: elnök Bonyhády Elek, főtitkár Békési Béla
A lakosság politikai ellentéteinek feloldása. A gazdasági fellendülés elősegítése. A környezetvédelemnek, a kapcsolódó információknak a szélesebb tömegek felé való határozottabb eljuttatása. A családok, családtagok hatékonyabb védelme. A vidék fejlesztése. Élhető- Város fejlesztés támogatása. A közbiztonság határozott javítása. Sorkatonaság visszaállításának újratárgyalása. A kultúra szélesebb körbe való eljuttatása. A hagyományok, népi értékek előtérbe helyezése. Az oktatás színvonalának javítása. Az energiaellátás, alternatív energiák lehetőségeinek bővítése. Az egyházak karitatív és oktatási munkájának elősegítése, valamint a közéletbe való nagyobb részvétel biztosítása. ... >>

ŐSZIKÉK Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Május l. u. 98.
képviselő: Böocsföldi Anita
Arra rászorulók szociális, lelki segítése, együttműködve a református egyházközösséggel. Hitéleti tevékenység, ifjuság fizikai és lelki életre való nevelése. Az egyházi intézmények fenntartása, a művészképzést, műemlékvédelmet támogatni. ... >>

"Rádpusztáért" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8638 Balatonlelle, Rádpuszta 9033/11.
képviselő: Fekete Zoltán
Az alapítvány célja elsősorban a rádpusztai természeti, környezeti és kulturális értékek megőrzése, fenntartásuk támogatása és ezzel összefüggésben az alábbi közhasznú tevékenységek végzése a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c./ pontja alapján:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

SOTTO VOCE Kamara Énekegyüttes Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8638 Balatonlelle, Kossuth utca 2.
képviselő: Somogyvári László
A hazai zenei kulturális örökség ápolása és megóvása, ének-zenei értékek felkutatása és gyűjtése, a zenei hagyományok megőrzése és népszerűsítése, az ének-zenei műveltség terjesztése, és e célok megvalósítása érdekében kulturális és szórakoztatórendezvények, fesztiválok szervezése és a SOTTO VOCE Kamara Énekegyüttes ilyen rendezvényeken való fellépésének elősegítése. ... >>

Zeneváros Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

8638 Balatonlelle, Szövetség utca 77.
képviselő: Somogyvári László
"A zene városa Balatonlelle" jelmondat szellemiségében magas színvonalú zenei élet megszervezése Balatonlellén és vonzáskörzetében. Változatos zenei rendezvények szervezése és bonyolítása (komoly zene, kamara zene, könnyű zene). A zenei élet szervezésével a kulturális élet és az idegenforgalom felpezsdítése. ... >>
1. oldal