Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonlelle oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

1. Magyar Makettfoci Club

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Szövetség utca 46.
képviselő: Varga Zoltán Artúr
Sporttevékenység, amelyen belül a makettfoci játék magyarországi és nemzetközi megismertetése, bevezetése a sporttevékenységek körébe, valamint népszerűsítésébe.
A makettfoci játék promóciója.
A makettfoci, mint sport és mint játék oktatása, népszerűsítése.
Makettfoci bajnokság szervezése és lebonyolítása amatőr sportolók számára.
A makettfoci játék, mint sportesemény megrendezését lehetővé tevő szabadtéri, ill. fedett létesítmények működtetése.
A makettfoci játék sportági elismertetése, távlati célként szakági szövetség létrehozásának elősegítése.
Szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésének biztosítása ifjúsági s felnőtt korúak számára a makettfoci játék, mint sporttevékenység végzésével. ... >>

Balatonlelle-Kishegyi Lovas Klub Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Szent Imre utca 40.
képviselő: Szabó Lajos
Az egyesület célja, hogy a benne résztvevő személyek a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. (Kh. tv.) 26. § c./ pontjának 4., 5., 6. és 14. alpontjában megfogalmazott nevelés és oktatás, kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása, valamint a sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével annak keretében tevékenységet végezzen szervezetten. Ennek érdekében képzik magukat a tagok. Az egyesület - működéséből és tevékenységéből eredően - szinte kizárólag másnak nyújt közhasznú szolgáltatást. Az egyesület egyéb tevékenysége ezen fő cél kiszolgálására irányuló felkészülési tevékenység, képzés, kiképzés. ... >>

Balatonlellei Iskoláért és Tanulókért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Petőfi utca 1.
képviselő: elnök Misetáné Bertalan Csilla
Az Alapítvány segíti az iskola oktatási-nevelési feladatainak ellátását, a diákok kulturális-szellemi fejlődését, az egyéni tehetség kibontakozását, valamint a diák- és tömegsport kiszélesítését. Az alapítvány támogatja az iskola pedagógusainak szakmai fejlődését, különösen továbbképzések, tanulmányi utak költségihez való hozzájárulással. ... >>

Híradástechnika Vitorlás Klub

(sport,oktatási)

8638 Balatonlelle, Szövetség utca 82.
képviselő: Erdész István
Az Egyesület, mint nevében is jelzi: vitorlásklub, amely az egészségmegőrzés, a kedvtelési célú balatoni túra- és sportvitorlázás lehetőségeinek megteremtése, a tevékenység népszerűsítése, ismeretterjesztése, nevelése és oktatása céljából alakult nonprofit szervezet. Fő célkitűzése: A túravitorlázást, sportvitorlázást kedvelők részére klubszerű szervezésben biztosítani ezt a sportolási, pihenési formát. Bekapcsolódni a vitorlás sporttevékenységbe. Kapcsolódó tevékenységgel biztosítani a klub működéséhez szükséges anyagi feltételeket. ... >>

"Kézfogás az élhetőbb életért" Alapítvány, a gyermekekért, a családokért, az idősekért

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8638 Balatonlelle, Nyárfás köz 4.
képviselő: alelnök Csiszár Zoltánné, elnök Tuli Zoltán
Közreműködés a gyermekek, fiatalok és idősek egészségmegőrzésében, betegség megelőzésében, szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekei - oktatási, kulturális programokkal egybekötött - táboroztatásának szervezésében, az életkilátásokat hátrányosan befolyásoló tényezők (drog, alkohol, stb.) befolyásának mérséklésében, az egészséges életmód támogatásában. Saját tevékenységek támogatására pályázatok készítése, megvalósítása és közreműködés szakmai programok, rendezvények megvalósításában. Szabadidős, prevenciós programok, szűrésekkel egybekötött előadások szervezése egészségmegőrzés, bűnmegelőzés területén, különös figyelemmel a gyermekek, idősek, kis,- és kamaszgyermekes szülők tekintetében. Hagyomány teremtése rendszeres időközönként "Családi nap" megszervezésével, a családok együttes szórakozása, szülő-gyermek kapcsolat erősítése, valamint a család minden korosztályának megfelelő ismeretterjesztés biztosítása. A hátrányos helyzetű gyermekek nyaraltatása, önkéntesek bevonása, klubhelyiség - személyi, tárgyi feltételeinek megteremtése - üzemeltetése gyermekek, fiatalok részére, felügyelet nélküli gyermekek, illetve hajléktalanok felkutatása, gyermekfelügyelet ellátása. Családi napközi és intézmény létrehozása, családok átmeneti otthonának illetve idősek bentlakásos otthonának létrehozása és üzemeltetése. ... >>

Koppány Baranta Hagyományos Magyar Harcművészeti Sport és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Szövetség utca 101.
képviselő: Mester József
A hagyományos magyar testkultúra, testedzés gyakorlása, oktatása, népszerűsítése. Kulturális hagyományaink megismerése, megélése, tanítása. A magyar szellemi kultúra megismertetése, gyarapítása. ... >>

Lellei Iskola Pedagógusaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8638 Balatonlelle, Petőfi utca 1.
képviselő: Selmeczi Miklós
Oktatási tevékenység támogatása. ... >>

Lellei Óvodáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Szövetség utca 76.
képviselő: Kovács Ágota
A Lellei Óvodába járó gyermekek biztonságos és kiegyensúlyozott fejlődését elősegítő korszerű óvodai környezet kialakítása. A közösség művelődésének, kulturális fejlődésének támogatása, egészséges életvitelre nevelése. A környezettudatos szemléletmód fejlesztése a Helyi Nevelési Programban megfogalmazottak alapján. A szakszerű készség- és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése, finanszírozása. Pályázati lehetőségek kihasználása. ... >>

Lellei Színt-Játszók Egyesület

(oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Rákóczi utca 230.
képviselő: Városi Ibolya Mária
A különböző korosztályú gyermekek és felnőttek megismertetése a bábjáték, színjáték és a drámapedagógia személyiségfejlesztő lehetőségeivel. A csoportjainkkal minél több lehetőséget megragadva mutathassák be munkájuk eredményét - versenyeken, rendezvényeken, fesztiválokon való szereplés. Rendszeres színjátszó-, illetve drámatáboroztatási lehetőség biztosítása neves szakemberek bevonásával a városon belül és kívül. Szociálisan indokolt esetekben kedvezményes illetve térítésmentes lehetőségek biztosítása. A tehetséges gyermekek felkutatása, képességeik fejlesztése, azaz a tehetséggondozás, kiemelt figyelemmel a szociálisan indokolt esetekre. A drámapedagógia népszerűsítése változatos eszközeinek alkalmazása. ... >>

"LIONS SEGÉLY"

(egészségügyi,oktatási)

8630 Balatonlelle, Tulipán u.6.
képviselő: Folk Jenő
A szociálisan rászorultak és a beteg gyermekek támogatása, tehetséges tanulók segítése. ... >>

Magyar Ingatlanközvetítők és Értékbecslők Szakmai Szervezete

(oktatási,érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Petőfi utca 3763/2.
képviselő: Békési Béla
Az egyesület általános célja az ingatlanszakma fejlődésének elősegítése, a társszakmák közötti kapcsolatok kiépítése, érdekvédelem, szakmai jellegű újítások támogatása. 1./ Az ingatlanközvetítés, -értékbecslés, -forgalmazás, -tervezés, -beruházás, -kivitelezés, -fejlesztés, -kezelés, valamint a jogi-, oktatási és műszaki kapcsolódó területeken dolgozó tagok érdekvédelme, együttműködésének fejlesztése. 2./ Felhívni a figyelmet arra, hogy: A szakmai előírások mennyire eltérőek, átláthatatlanok. A közvetítés és az értékbecslés oktatási feltételei között az akkreditált felsőfokú képzés hiányzik. Szorgalmazni, hogy az ingatlanszakmát egyértelmű törvények szabályozzák, szakterületenként legföljebb egy-egy minisztérium. A lehetőségek egyértelműek és azonosak legyenek, áttekinthető törvényekkel szabályozottan. 3./ Az ingatlanértékelők munkájának elősegítése az ehhez szükséges földhivatali, illetékhivatali, önkormányzati és közműszolgáltatók adatainak hozzáférhetővé tételével szabályozott formákban. 4./ Azt ingatlanközvetítés eszközeinek fejlesztése, azok hatásfokának növelése. 5./ Az ingatlanszakma és az internetes kapcsolatok fejlesztése az ingatlanos szakmák minden területén. 6./ A történelmi Magyarország területén élő szakmabeliek bekapcsolása közös információs rendszerekbe. 7./ Legyen minden kapcsolódó szakterületen dolgozó tagunknak önálló, internetes megjelenése. 8./ Az ingatlannal kapcsolatos szakmák társadalmi megítélésének javítása. 9./ Széleskörű nyitás a társ-szakmák és a hasonló célú szervezetek felé. 10./ A szakmákon belüli esélyegyenlőség támogatása. 11./ Jó kapcsolat kiépítése a médiával. ... >>

Megoldás:EGYIKSEM! Civilkontroll párt

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8638 Balatonlelle, Petőfi 3763/2.
képviselő: elnök Bonyhády Elek, főtitkár Békési Béla
A lakosság politikai ellentéteinek feloldása. A gazdasági fellendülés elősegítése. A környezetvédelemnek, a kapcsolódó információknak a szélesebb tömegek felé való határozottabb eljuttatása. A családok, családtagok hatékonyabb védelme. A vidék fejlesztése. Élhető- Város fejlesztés támogatása. A közbiztonság határozott javítása. Sorkatonaság visszaállításának újratárgyalása. A kultúra szélesebb körbe való eljuttatása. A hagyományok, népi értékek előtérbe helyezése. Az oktatás színvonalának javítása. Az energiaellátás, alternatív energiák lehetőségeinek bővítése. Az egyházak karitatív és oktatási munkájának elősegítése, valamint a közéletbe való nagyobb részvétel biztosítása. ... >>

MOSOLYGÓ NAPSUGÁR GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET

(oktatási,szociális)

8638 Balatonlelle, Napsugár utca 13. III./2.
képviselő: elnök Erdélyi Horváth Richárd
Az ország egész területén családi napközik, bölcsődék, játszóházak alapítása, fenntartása, működtetése.Családi napközik, bölcsődék, játszóházak tevékenységének összefogása, szakmai felügyelete, intézményi hálózatos rendszerben való működtetése. Gyermekjóléti szempontból és az esélyegyenlőséget vizsgálva a jelenlegi hiányos ellátórendszer fejlesztése, hogy a kistelepüléseken élő családok számára is lehetővé váljon a gyermekfelügyelet biztosítása a szülő munkába állása vagy elhelyezkedését segítő képzésben való részvétel. A kisgyermekkori napközbeni ellátásával jelentősen csökkenteni lehet a gyermekek szocializációs hátrányait. Gyermekbarát, biztonságos környezet és a személyiség harmonikus fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításának eredményeként minőségi kisgyermekgondozás a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szocializációs leküzdése. Gyermek- és ifjúsági közösségek összefogása, számukra proramok, rendezvények, táborok szervezése. A családi napközi az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segíti a családokat. A kisgyermekeket nevelő családok részbeni tehermentesítése, gyermekek felügyeletének megoldása, annak érdekében, hogy a szülők a munkalehetőségeiket ki tudják használni abban a megnyugtató tudatban, hogy a gyermekük napközben megfelelő ellátásban részesül a gyermek egyéni szükségleteit figyelembe vevő napirend, a közös játék öröme, a derűs légkör eredményeképpeb. ... >>

ŐSZIKÉK Alapítvány

(oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Május l. u. 98.
képviselő: Böocsföldi Anita
Arra rászorulók szociális, lelki segítése, együttműködve a református egyházközösséggel. Hitéleti tevékenység, ifjuság fizikai és lelki életre való nevelése. Az egyházi intézmények fenntartása, a művészképzést, műemlékvédelmet támogatni. ... >>

"Rádpusztáért" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8638 Balatonlelle, Rádpuszta 9033/11.
képviselő: Fekete Zoltán
Az alapítvány célja elsősorban a rádpusztai természeti, környezeti és kulturális értékek megőrzése, fenntartásuk támogatása és ezzel összefüggésben az alábbi közhasznú tevékenységek végzése a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c./ pontja alapján:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>
1. oldal