Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Balatonlelle sport civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

1. Magyar Makettfoci Club

(sport,oktatási,érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Szövetség utca 46.
képviselő: Varga Zoltán Artúr
Sporttevékenység, amelyen belül a makettfoci játék magyarországi és nemzetközi megismertetése, bevezetése a sporttevékenységek körébe, valamint népszerűsítésébe.
A makettfoci játék promóciója.
A makettfoci, mint sport és mint játék oktatása, népszerűsítése.
Makettfoci bajnokság szervezése és lebonyolítása amatőr sportolók számára.
A makettfoci játék, mint sportesemény megrendezését lehetővé tevő szabadtéri, ill. fedett létesítmények működtetése.
A makettfoci játék sportági elismertetése, távlati célként szakági szövetség létrehozásának elősegítése.
Szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésének biztosítása ifjúsági s felnőtt korúak számára a makettfoci játék, mint sporttevékenység végzésével. ... >>

251. sz. Balatonlellei Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Arany J. utca 21.
képviselő: Harai Károly
a./ Tagjai érdekvédelme, a kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. b./ Horgászrendezvények és más vetélkedők szervezése, részvétel a más szervezetek által szervezett ilyen rendezvényeken. c./ A horgászoknak a horgászat írott és íratlan szabályainak tiszteletére, a természet szeretetére és védelmére nevelése. ... >>

Balatonlelle-Kishegyi Lovas Klub Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Szent Imre utca 40.
képviselő: Szabó Lajos
Az egyesület célja, hogy a benne résztvevő személyek a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. (Kh. tv.) 26. § c./ pontjának 4., 5., 6. és 14. alpontjában megfogalmazott nevelés és oktatás, kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása, valamint a sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével annak keretében tevékenységet végezzen szervezetten. Ennek érdekében képzik magukat a tagok. Az egyesület - működéséből és tevékenységéből eredően - szinte kizárólag másnak nyújt közhasznú szolgáltatást. Az egyesület egyéb tevékenysége ezen fő cél kiszolgálására irányuló felkészülési tevékenység, képzés, kiképzés. ... >>

Balatonlellei Iskoláért és Tanulókért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Petőfi utca 1.
képviselő: elnök Misetáné Bertalan Csilla
Az Alapítvány segíti az iskola oktatási-nevelési feladatainak ellátását, a diákok kulturális-szellemi fejlődését, az egyéni tehetség kibontakozását, valamint a diák- és tömegsport kiszélesítését. Az alapítvány támogatja az iskola pedagógusainak szakmai fejlődését, különösen továbbképzések, tanulmányi utak költségihez való hozzájárulással. ... >>

Balatonlellei Lövész-Tömegsport Klub

(sport)

8638 Balatonlelle, Kossuth u.2.
képviselő: Somogyi Kálmán ... >>

Balatonlellei Sportegyesület

(sport)

8638 Balatonlelle, Vágóhíd utca 2.
képviselő: elnök Nagy Csaba ... >>

Célpont Sport Lövészklub

(sport)

8638 Balatonlelle, Vágóhíd u. 63.
képviselő: Radics Ottó ... >>

DÉL-BALATONI 4×4 TEREPJÁRÓS EGYESÜLET

(sport,érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Szent Imre utca 40.
képviselő: elnök Szabó Lajos
Az Egyesület célja, hogy rendezvények szervezésével, bemutatók tartásával az OFF-ROAD sportágat népszerűsítse, külföldi társklubokkal, nemzetközi világszövetség szervezeteivel a kapcsolatot fenntartsa. ... >>

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

(sport)

8638 Balatonlelle, Mátyás király utca 113.
képviselő: Laczi Gyula
A horgászat, mint szabadidős és sport tevékenység népszerűsítése, fejlesztése. Tagjainak a kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. A horgászat írott és íratlan szabályainak betartása és betartatása. ... >>

Familia Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

8638 Balatonlelle, Hortenzia utca 4.
képviselő: elnök Osztopáni István
Az egyesületi tagok érdekképviselete és érdekvédelme. A sporthorgászattal is hozzájárulni a szabaidő kulturált eltöltéséhez. Horgászversenyek megszervezése, lebonyolítása. A horgászsport és a horgászturizmus fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Ifjúságnevelés, gyermek és ifjúsági tagok megismertetése a horgászat alapjaival. A horgászat mint sporttevékenység gyakorlásához szükséges jogszabályi feltételek biztosításának elősegítése. ... >>

Full Gas Motorsport Egyesület

(sport)

8638 Balatonlelle, Rákóczi utca 203
képviselő: Erdős Tamás ... >>

"Gizelle bárkái" Vitorlás Club Egyesület

(sport)

8638 Balatonlelle, Pipacs sor 24.
képviselő: Madár Zoltán István
Az Egyesület, mint nevében is jelzi, elsősorban a személyek és eszközök vízi mentésének céljából alakult meg. A fentieken túl célja a magyar - de más állampolgároknak a Balatonon történő kulturált szórakozása és sportolása. ... >>

Híradástechnika Vitorlás Klub

(sport,oktatási)

8638 Balatonlelle, Szövetség utca 82.
képviselő: Erdész István
Az Egyesület, mint nevében is jelzi: vitorlásklub, amely az egészségmegőrzés, a kedvtelési célú balatoni túra- és sportvitorlázás lehetőségeinek megteremtése, a tevékenység népszerűsítése, ismeretterjesztése, nevelése és oktatása céljából alakult nonprofit szervezet. Fő célkitűzése: A túravitorlázást, sportvitorlázást kedvelők részére klubszerű szervezésben biztosítani ezt a sportolási, pihenési formát. Bekapcsolódni a vitorlás sporttevékenységbe. Kapcsolódó tevékenységgel biztosítani a klub működéséhez szükséges anyagi feltételeket. ... >>

Koppány Baranta Hagyományos Magyar Harcművészeti Sport és Kulturális Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

8638 Balatonlelle, Szövetség utca 101.
képviselő: Mester József
A hagyományos magyar testkultúra, testedzés gyakorlása, oktatása, népszerűsítése. Kulturális hagyományaink megismerése, megélése, tanítása. A magyar szellemi kultúra megismertetése, gyarapítása. ... >>

LELLE Fitness és Küzdősport Egyesület

(sport)

8638 Balatonlelle, Temető utca 14.
képviselő: elnök Farkas József, elnökhelyettes Brunner Róbert, titkár Szentirmay Zsuzsanna
Összefogni és támogatni a legmagasabb szintű alkotmányos alapjog, a testi és lelki egészség biztosítását célzó tevékenységeket, a sport társadalmi fontosságát képviselni. A Sportról szóló 2004. évi I. törvény alapelveiben megfogalmazottra figyelemmel minden ember-, de különösen az ifjúság - erkölcsi - fizikai nevelésének elősegítése érdekében sportolási lehetőség feltételeinek megteremtése, a megszerzett sport tudás versenyeken való megmérettetésének biztosítása, a felkészülés és a versenyeken való részvétel elősegítése anyagi eszközökkel is. A sportolási lehetőség biztosításán keresztül az egészséges életmód kialakításának elősegítése, a fitnesz életforma közvetítése és tudatos terjesztése, a testkultúra, mint az egyetemes kultúra részének, valamint a szabadidő társadalmilag is hasznos eltöltésének tudati és gyakorlati formálása, befolyásolása. ... >>

Lelle Sárkányrepülő Klub Boglárlelle

(sport)

8638 Balatonlelle, Gárdonyi u. 14.
képviselő: Lonkai József ... >>

Lellei Yacht Club Közhasznú Egyesület

(sport)

8638 Balatonlelle, Balatoni Hajózási Rt. Vitorláskikötő Móló sétány
képviselő: elnök Kiss Attila, főtitkár Dr.Hódy Gábor
A Balaton tó nyugati medencéjének és különösen Balatonlelle környékének vízsportéletének fejlesztése, az ifjúsági és gyermek vitorlássport támogatása, vízsportoló utánpótlás nevelés. E cél érdekében sporttáborokat, oktató tréningeket, a sportokat és különösen a vitorlás és egyéb vízsportokat népszerűsítő rendezvényeket szervez. ... >>

Mozdulj ! Lellei Diáksport Egyesület

(sport)

8638 Balatonlelle, Lékai utca 8.
képviselő: Balogh István
Tagjai számára biztosítsa a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségét, a közösségi élet kibontakozását. Sportolói számára olyan eredményes felkészítést és versenyeztetést biztosítson, mellyel méltóképpen lehet szerepelni a hazai és a nemzetközi sporteseményeken. Sportolóit a sport sajátos eszközeivel nevelje. Elősegítse a sportágak népszerűsítését. ... >>

"Rádpusztáért" Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8638 Balatonlelle, Rádpuszta 9033/11.
képviselő: Fekete Zoltán
Az alapítvány célja elsősorban a rádpusztai természeti, környezeti és kulturális értékek megőrzése, fenntartásuk támogatása és ezzel összefüggésben az alábbi közhasznú tevékenységek végzése a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c./ pontja alapján:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
-gyermek- és ifjúságvédelem,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Rádpusztai Lovasklub Sport Egyesület

(sport)

8638 Balatonlelle, Rádpuszta 9033/11
képviselő: Fekete Zoltán
A magyar lovassport népszerűsítése. ... >>

Spirit Balatonlellei Karate Sportegyesület

(sport)

8638 Balatonlelle, Petőfi utca 53.
képviselő: elnök Tukarcs János, elnökhelyettes Kötél Tibor, elnökhelyettes Oskó Zoltán
Az egyesület célja a sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, az egyesület keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételek biztosítása. ... >>
1. oldal