Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Ballószög kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

A Holnapért, Sportért, Kultúráért Egyesület

(sport,kulturális)

6035 Ballószög, Rákóczi utca 20.
képviselő: Begidsán Kristófné elnök
Az egyesület célja, hogy a kistérségen belül kulturális rendezvényeket, tömeg- és versenysportrendezvényeket, kiállításokat szervezzen, közösségi ünnepségek megszervezésében, lebonyolításában működjön közre. Az egyesület célul tűzi ki környezetvédelmi programok megvalósítását. A magyar népi kultúra értékeinek felkutatásában, a népi hagyományok megőrzésében tevékenyen kíván részt venni. A fenti körben különös figyelmet kíván fordítani a műemlék jellegű épületek megóvására. Az egyesület vélja, hogy környezetvédelmi, sport, művészeti táborokat szervezzen az ifjuság és felnőtt lakosság részére. Az ifjuság és az idősek részére szabadidős programokat kíván szervezni, ezen cél megvalósítására a jövőben közösségi helyiségeket, amennyiben pénzügyi lehetőségeik megengedik, közösségi házat kíván létrehozni, üzemeltetni. Az egyesület, - tekintettel a térség adottságaira,- a tanyavilágban, illetve a településen belül élő idős emberek részére ellátó rendszert kíván létrehozni, működtetni. Az egyesület szociális alapot kíván létrehozni , amelyből idős, elesett rászoruló emberek étkeztetését, gyógyítását kívánja finanszírozni. ... >>

Aranykor Időskorúak Otthona

(intézményi,sport,egészségügyi,kulturális,szociális)

6035 Ballószög, V. ker. 168.
képviselő: Dr.Orosz Antalné kuratóriumi elnök
3.1 Célja érdekében az Alapítvány biztosítja: - az alapítvány által biztosított lakóhelyiségek életfogytig tartó használatát - teljes körű egészségügyi felügyeletet - betegség megelőzési programokat, rehabilitációt - kulturális igények kielégítését - sportolási lehetőséget - társas kapcsolatok kiépítésének, ápolásának elősegítését - belföldi és külföldi utaztatások szervezését hasonló céllal működő intézményekkel történő kapcsolat keretében - az idősek életkörülményeinek javítását. ... >>

Ballószögi Mosolygó Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6034 Ballószög, Zrínyi u. 2.
képviselő: Horváthné Illés Gabriella kuratóriumi elnök
Az eltérő fejlődésű gyermekek képességfejlesztését szolgáló eszközök, eljárások támogatása, a gyermekek egészséges életmódját és az egészséges életre való nevelését segítő speciális feltételek megteremtése, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása az óvodai nevelést, programokat illetően. Az anyanyelvi nevelés hatékonyságának további növelése, speciális képességfejlesztő eszközök beszerzése, kiemelten tehetséges gyemekek támogatása, óvodapedagógiai események, értékek dokumentálását, publikálását segítő eszközök beszerzése, informatikai eszközök beszerzése, a meglévők bővítése, a szakdolgozók államilag és önkormányzatilag nem támogatott továbbképzésének segítése. A célokhoz kapcsolódó kulturális és hagyományőrző programok támogatása. Környezetvédelmi, természetvédelmi és állatvédelmi témák megismerésének, bemutatásának támogatása. Sportos programok szervezésének támogatása. A hagyománymegőrző tevékenységek megismerésének támogatása. ... >>

Ballószögi Nemzetőr Egyesület

(közbiztonság,kulturális,egyéb)

6035 Ballószög, Rákóczi utca 15.
képviselő: Somogyi Csizmadia Csaba elnök
Bács-Kiskun megyében a nemzetőr hagyományok ápolása és a nemzetőrség történelmi hagyományinak őrzése, a hazaszeretetre nevelés, a közrend és a közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, továbbá a haderőreform társadalmi támogatása. ... >>

Ballószögi Tehetséges Gyermekekért Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6035 Ballószög, Mikszáth K. utca 4.
képviselő: Domokos István elnök, Kovácsné Király Erika elnökhelyettes
Az Egyesületet tagjai célul tűzik ki, hogy az Egyesületben végzett tevékenységükkel elősegítik elsősorban a ballószögi ifjúság szabadidejének értelmes és hasznos eltöltése, illetve a tehetséges gyermekek felkarolása érdekében labdajáték - foglalkozások és a tömegsport-rendezvények megszervezését, valamint színjátszó, vers és prózamondó, ének, rajz szakkörök működtetését. Céljuk továbbá a diáksport és diákszínjátszó hagyományok fejlesztése, az ezzel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés folytatása. ... >>

Égi Csodaszarvas Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

6035 Ballószög, IV. körzet 54.
képviselő: Dr. Lengyel Zsolt elnökhelyettes, Hornok István elnök
Az egyesület az ősi magyar hagyományok őrzését és ápolását tekinti céljának. E cél érdekében felvállalja, hogy kulturális programokat szervez, ezen belül rendezvényeket, előadásokat, bemutatókat tart, ahol bemutatja honfoglaló eleinek életmódját, úgymint öltözködését, fegyverzését, fegyverei viselésének és használatának módját, lakhelyét a jurtát azaz a mindennapi éetükkel kapcsolatos valamennyi dolgot. ... >>

Hagyományőrző Népdalkör

(kulturális)

6035 Ballószög, Zrínyi utca 29
képviselő: Gáspár István elnök
A környezet népzenei hagyományainak megőrzése, ápolása, más tájegységek dalainak bemutatása, helyi- és egyéb rendezvényeken való részvétel révén gyakorolt közhasznú kulturális tevékenység, melyet úgy fejt ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból, egyúttal öregbítve Ballószög jó hírnevét is. ... >>

Nemzeti Kincseinkért Egyesület

(kulturális)

6035 Ballószög, II.Kerület 10/a.
képviselő: Dékány László Imréné ... >>

Polgári Egylet

(szociális,kulturális)

6035 Ballószög, Bem u. 16.
képviselő: . .
A polgári értékrend, ezen belül a keresztény erkölcsi értékek, a nemzeti hagyományok és nemzeti liberális értékek terjesztését szolgáló kezdeményezések és porgramok (előadások, vitafórumok, előadóestek, stb.) szervezése, a helyi hagyományok felkutatása, megőrzése, ápolása és erősítése, a környezetvédelem és egészségvédelem céljait szolgáló kezdeményezések, programok szervezése, a hátrányos helyzetű személyek, családok segítésének megszervezése, ennek érdekében társadalmi szolidaritás megteremtése., Önszerveződő közösségek, alapítványok, egyesületek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, segítése, a demokratikus intézményrendszer erősítése. Mindezen célok megvalósításához a helyi polgárok minél nagyobb mértékben történő bevonása, és ez által a helyi közélet élénkítése, jelöltek állítása a helyhatósági választásokon. A községi közéletbe való fokozottabb bevonás érdekében a helyi tájékoztatás, híráramlás javítása. Aktív részvétel a község életében, az önkormányzati munka segítése. ... >>
1. oldal