Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Békéscsaba egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 58
1. oldal

3T Táborozási, Turisztikai, Természetvédelmi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Csorba utca 3.
képviselő: Jármi József elnök
Az iskolás korosztály környezetvédelmi, turisztikai, táborozási tevékenységének segítése, szervezése. Az alapítvány segítséget ad a hátrányos helyzetű tanulók költségeinek fedezéséhez, a céloknál megjelölt tevékenységhez szükséges vásárláshoz, utazási, és egyéb tárgyi és személyi kiadások biztosításához. Az alapítvány-tevők szándéka az, hogy a nehéz gazdasági helyzetben lévő szülők gyermekei ne szenvedjenek hátrányt, részt vehessenek táborozásokon, túrákon. Szándéka továbbá a környezetvédelem ügyének támogatása, fontosságának széleskörű ismertetetése az iskolás korosztály körében. ... >>

A kiművelt emberfők sokaságáért Alapítvány /Békéscsaba/

(intézményi,oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 1.
képviselő: Alapítványi Tanács
Sebes György Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola tanulói egyetemi, főiskolai előkészítő tanfolyamok, idegennyelv-óradíj költségeihez, hazai és külföldi nyelvi táborok költségeihez hozzájárulás. ... >>

A Műszaki Fejlesztés Elősegítéséért Alapítvány Békéscsaba

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja 7.
képviselő: Medovarszki Zoltán
Fejlesztési tevékenységek elősegítése, újítások,prototipusok,szabadalmaztatásokanyagi segítése, piacbevezetés elősegí- tése, pénzügyi feltételek biztosítása. ... >>

A Szociáldemokrata Békéscsabáért Alapítvány

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Irányi utca 4/6.
képviselő: elnök Varga János
Békéscsabán előmozdítani a szociáldemokrata gondolkodás fejlődését és a szociáldemokrata eszmeiség terjesztését, segíteni a Magyar Szocialista Párt Békéscsabai Szervezete működését. ... >>

ÁKOMBÁKOM Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Orosházi út 56-58.
képviselő: Seres Gézáné elnök
Békéscsabán és a megyében élő 3-14 éves korú gyermekek szabadidős, kulturális, sport és turisztikai tevékenységének szervezése. A Mackó-Kuckó Óvoda nevelési, szakmai munkájának elősegítése, a játékok, nevelési segédanyagok beszerzésének támogatása. Az intézmény állagmegőrzési tevékenységének megerősítése. ... >>

ALFA Karitatív Egyesület

(szociális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Kórház utca 21.
képviselő: Nagy Károly
A társadalmilag kirekesztett, hátrányos helyzetű egyének, csoportok társadalmi befogadásának, integrációjának elősegítése. ... >>

ÁNTSZ Békés Megyei Intézete Nyugdíjasainak Klubja Egyesület

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Gyulai út 61.
képviselő: elnök Dr. Andrássy Gyula
Korábbi munkatársi kapcsolatok ápolása, szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

ARIZÓNA PÓKER Egyesület

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 71.
képviselő: enök Kovács János
A klasszikus Texas Holdem Póker kártyajáték népszerűsítése. ... >>

Baloldali Ifjúsági Társulás /Békéscsaba/

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.
képviselő: Kádi Csaba elnök, Krasznai Krisztián, Szikszai Zsolt ... >>

Békés Megye Fejlődéséért Egyesület

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 1-3.
képviselő: alelnök Paluska Zoltán, Dr. Pálmai Tamás alelnök, Opauszki Zoltán elnök
Békés megye társadalmi - gazdasági helyzete értékelése, fejlesztése, koordináció. ... >>

Békés Megyéért Település és Regionális Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. Megyeháza
képviselő: ügyvezető titkár Glózik Klára
Békés megye társadalmi-gazdasági fejlődését segítő szellemi tevékenységek támogatása, ösztönzése. Olyan térségi célok érdekében kifejtett tevékenységek támogatása, amelyek túlmutatnak a helyi önkormányzatok közvetlen érdekszféráján. Olyan szellemi, művelődésügyi vállalkozások segítése, amelyeknek jelentősebb térségi kihatása van. ... >>

Békés Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. utca 35.
képviselő: alelnök Balázs Imre, alelnök Krizsán György, elnök Szrenka Pálné
A nyugdíjasok érdekeinek védelme, beleértve a társadalmi megbecsülésüket, anyagi helyzetüket, kulturális igényeiket. ... >>

Békés Megyei Polgárok Munkástanácsa

(érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 12.
képviselő: Kurunczi Zoltán elnök
Tagjainak munkáltatókkal szembeni érdekvédelme és érdekérvényesítése, egészséges munkakörülmények és szociális biztonság megteremtése és biztosítása, a munkaerőpiacról kiszorultak visszasegítése a munka világába. ... >>

Békés Megyei Roma Összefogásért Egyesület

(kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Csillag utca 23.
képviselő: Serbán Lőrinc
A romák érdekeinek szolgálata, nemzetiségi jogainak képviselete. A cigányság egymást megismerő és segítő közösséggé szervezése. Kulturális programok szervezése. A roma társadalom azon értékeinek felkutatása, amit magában hordoz. Az emberi és állampolgári jogok és kötelezettségek megismertetése. A gyermek és ifjúságvédelem segítése, szociális problémák megoldásában segítségnyújtás. ... >>

Békés Megyei Vadászszövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Bajza u. 11.
képviselő: Dr. Csoma Antal elnök, Hrabovszki János elnökhelyettes
A Szövetségbe tömörült vadásztársaságok és azok tagjainak, valamint más vadgazdálkodó szervezeteknek a társadalmi összefogása, érdekvédelme és képviselete. A tagok intenzív és eredményes vadgazdálkodásának elősegítésével a sportvadászat lehetőségeinek bővítése, fejlesztése. A mező- és erdőgazdálkodók, valamint a Szövetség tagjai közötti együttműködés előmozdítása. Közreműködik a megyei környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtásához. A vadászati kultúra fejlesztése, valamint a vadászok szakmai és etikai ismereteinek bővítésében való közreműködés. ... >>

Békéscsabai Fényesi Tanyák Polgárőrség Közhasznú Szervezet

(közbiztonság,egyéb)

5600 Békéscsaba, Fényes tanya 1036.
képviselő: elnökhelyettes Nógrádi Mihály, gazdasági alelnök Komáromi János, Nádudvari Lajos András
A bűncselekmények elkövetésének megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, valamint a vagyonvédelem javítása, a lakossági biztonságérzet növelése az élet és testi épség óvásával és ezen keresztül a közösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Békéscsabai Magyar-Finn Baráti Kör

(kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Zsiros utca 5.
képviselő: Brazda Marianna, Galisz Géza, Szabados Béla, Zsabka Erzsébet
A finn-magyar barátság ápolása, társadalmi, gazdasági és kulturális területeken egymás eredményeinek, sikereinek megismerése, azok népszerűsítése. ... >>

Békéscsabai Románok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Féja G. tér 1.
képviselő: elnök Frankó Gábor
A Békéscsabán és környékén élő román nemzetiségű állampolgárok alkotmányában és törvényekben biztosított egyéni és kollektív jogait, politikai és kulturális érdekeit az önkormányzati hatalom minden szintén képviselő társadalmi szervezet, amely autonóm szervezetekkel és közösségekkel is rendelkezhet. ... >>

Békéscsabai Szabadidő Lovas Sport Klub

(sport,egyéb)

5600 Békéscsaba, Új sor 3.
képviselő: elnök Susánszky Pál
A ló sport iránti érdeklődés felkeltése, igények kielégítése. A gyermekkori lovagoltatás népszerűsítése, az ifjúság és az idősebb korosztály szabadidejének hasznos eltöltése. A verseny-lótenyésztés minőségi javításával, utánpótlásával igyekszik a galopp, az ügető és ugró egyedekkel rendelkezésre állni. Az adott kisközösségen belül szakágak, önköltséges tanfolyamok és egyéb szabadidősport-igények felkeltése, biztosítása. ... >>

Békéscsabai "Szent Lászlósokért" Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Szent László utca 17.
képviselő: elnök Szitásné Nagy Zita, elnökhelyettes Hajdúné Sebestyén Teréz, titkár Jakusovszki Pálné
A fiatalok közösségi nevelésének hatékony növelése, a közösségi tevékenységek személyiségformáló szerepének érvényre juttatása, az iskolai hagyományos rendezvények népszerűségének növelése. ... >>

Békéscsabai Turisztikai Egyesület

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
képviselő: elnök Kovács Krisztián, elnökhelyettes Szente Béla, elnökhelyettes Váradi Zoltán
Békéscsabán és vonzáskörzetében koordinálja a turisztikai és turisztikához kapcsolódó vállalkozások, szervezetek, magánszemélyek tevékenységét. ... >>

Békéscsabai Városi Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

5600 Békéscsaba, Féja G. tér 1.
képviselő: Bugyinszki Tamás elnök
Békéscsaba városban a bűnügyek megelőzésében kíván segítséget nyújtani a Békéscsabai Rendőrkapitányság dolgozóinak, valamint a lakótelepen élő állampolgároknak. ... >>

Csabai Szépkorú Diákok Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Wlassich sétány 9. II./8.
képviselő: alelnök Kölesné Vandra Éva, elnök Dobos Árpád
Szabadidős, kulturális, sport és egészségmegőrző tevékenység szervezése. ... >>

Dobszerda Kulturális, Ökológiai és Jogvédő Egyesület

(kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Kossuth utca 4.
képviselő: alelnök Kóra Sándor, elnök Bíró József, ügyvezető Dr. Donáth Tibor
A kultúra népszerűsítése, alkotók támoatása. Környezetvédelem, az ökológiai gondolkozásmód elterjesztése. Szellemi alkotások védelme, fogyasztók érdekeinek érvényre juttatása, alternatív vitarendezési eljárások népszerűsítése. ... >>

Egészségesebb Holnapért Egyesület

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Bánszki u. 6.
képviselő: Kőváry Istvánné elnök
Egészséges életmód megismertetése gyermekek, fiatalok, felnőttek körében. ... >>

EGYENSÚLY AE Egyesület

(egészségügyi,szociális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Kolozsvári utca 62.
képviselő: Herczegné Számel Annamária
szenvedélybetegek, gyógyultak társadalmi beilleszkedésének segítése, rehabilitáció, egészségmegőrzés ... >>

Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete

(oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Gyulai u.32. undefined
képviselő: Bertalan Tamás ügyvezető alelnök ... >>

Fényes és Térsége Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

5600 Békéscsaba, Fényesi utca 159/2.
képviselő: elnök Tolnai Ferenc, elnökhelyettes Gergely Tamás, titkár Kiszelyné Bencsik Ilona
Fényes és térsége természeti, gazdasági értékeinek megőrzése, fejlesztése, a térségi lakosok életkörülményeinek javítása. ... >>

Forma Bontó Szabadidős Közhasznú Egyesület

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Kazinczy lakótelep 10. I./1.a.
képviselő: elnök Boros László
Egészséges életmódra nevelés ... >>

Furioso Tenyésztők Nemzetközi Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Póstelek 2093.
képviselő: Gyeraj Anikó titkár, Novák Pál elnök, Vígh László alelnök
A közép-európai kultúrális örökség részét képező furioso-north star mezőhegyesi félvér ló fenntartása, fejlesztése. Oktatási, kulturális porgramok szervezése ... >>

Gerlai Polgárőrség Közhasznú Szervezet

(közbiztonság,egyéb)

5623 Békéscsaba, VIII. ker. Csabai út 1.
képviselő: Dézsi Gábor
Közrend, közbiztonság védelme, tűzoltás, mentés. ... >>

GRÁTISZ Önkéntes Önsegélyező Pénztár "felszámolás alatt"

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 46-50.
képviselő: Hitelintézeti Felszámoló Kht. Fábián László Balázs felszámolóbiztos
Az alapító pénztártagok abból a célból, hogy a társadalombiztosítás keretében nyújtott ellátáson túl, tagjai számára, vagy a pénztártag jogán közeli hozzátartozója részére kiegészítő szociális ellátást/szolgáltatást biztosítsanak - a kölcsönösség, a szolidaritás, a függetlenség és az önkéntesség elve figyelembevételével - az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján - GRÁTISZ Önsegélyező Pénztár néven, önsegélyező pénztárt alapítanak. ... >>

Ízisz Jóga Regionális Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Bajza utca 15.
képviselő: elnök Velencei Zoltán
A közösség és az egyén szolgálata, testi, lelki és szellemi felemelkedésének támogatása a jóga tradíció tiszteletben tartása és értékeinek közvetítése, valamint népszerűsítése által. A jóga bölcselet és az ehhez kapcsolódó testgyakorlás, meditáció, életmód megismertése és oktatása a régióban. ... >>

Jamina Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5600 Békéscsaba, Orosházi út 101.
képviselő: Koszecz Sándor
A tegegyesületek közös témájú együttműködésének elősegítése. Egészségfejlesztési és környezettudatos magatartási alternatívák népszerűsítése érdekében programok szervezése. Közösségépítés és a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében kulturális programok, klubok szervezése. ... >>

Katasztrófavédelmi Tudományos Egyesület

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Franklin utca 149.
képviselő: elnök Bánfi Tibor Csaba
Tudományos kutatások, publikációk közzététele, ismeretterjesztés a katasztrófavédelem szakterületén. ... >>

Keleti Part Póker Egyesület

(kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Dózsa Gy. út 15.
képviselő: elnök Zsibrita Zsolt, elnökhelyettes Sajgó Csaba, titkár Keresztúri Krisztián
A Texas Holdem Póker kártyajáték művelése, népszerűsítése, a pókerezés hagyományainak felélesztése, versenyek szervezése. ... >>

Kopasz Kukac Horgász Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Illésházi utca 5.
képviselő: alelnök Hatos Istvánné, elnök Hatos Melinda
A Körös folyók megóvása, a természet védelme, a "fogd meg és engedd vissza" technika elterjesztése, a horgászetika széleskörű megismertetése. Az orvhorgászat visszaszorítása. A gyermekek és a fiatalok számára ismeretterjesztő táborok és programok szervezése. Horgászversenyek szervezése. Tanfolyamok, képzések horgászvizsgák és horgásztúrák szervezése. ... >>

Közösség Misszió

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Luther utca 20. fsz./2.
képviselő: misszió elnöke Bodorló Borbála, misszió főtitkára Hammer Vendelné ... >>

Magyar Innovátorképzési Alapítvány /Békéscsaba/

(oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Bajza u. 33.
képviselő: Dr. Köteles Lajos
A Neuman János Innovátorképző Intézetben (5601. Békéscsaba, Bajza u. 33.) a hallgatók és az oktatói kar oktatási, kutatási, fejlesztési, képzési és szolgáltatási tevékenységének elősegítése, a magas szintű innovátorképzés folyamatosságának, anyagi feltételeinek ... >>

Mária Temploma Egyház

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 6.
képviselő: Gyebrovszki Klára
Az ember szellemi és spirituális fejlesztése annak érdekében, hogy önmagának, embertársainak, környezetének és az egész világmindenségnek segítője, jobbá tevője legyen. ... >>

Mezőmegyeri Fiatalok Klubja Közhasznú Egyesület

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Esze Tamás utca 30.
képviselő: elnök Szombati Sándor
A helyi fiatalok összefogása. ... >>

Mi a Gyermekekért Egyesület

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 18. II./7.
képviselő: alelnök Mochnács György, elnök Vincze Éva Zsuzsanna, elnökségi tag Zelenyánszki László
Programok szervezése, melyek elősegítik a gyermekek, fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését. ... >>

Napsugarak Missziós Szolgálat Alapítvány /Békéscsaba/

(természetvédelem,szociális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Málnás u. 1/3.
képviselő: Grósz Gabriella
A keresztény szellemiség alapértékeinek támogatása, megismerésének elősegítése. A keresztény szervezetek működésének és a keresztény rendezvények erkölcsi és anyagi támogatása, iratmisszió. A szegények, hátrányos helyzetűek anyagi támogatása, természetbeni adományok gyűjtése, segélyszállítmányok bonyolítása. Gyermek, ifjúsági- és felnőtt táborok szervezése, üdültetés, egészséges életmódra nevelés. A gyermekek továbbtanulásának támogatása, ösztöndíjak folyósítása, tanfolyamok költségeinek átvállalása. ... >>

"Nyitott Szemmel" Közhasznú Egyesület

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Lencsési út 45-47. IV/20.
képviselő: Recskiné Lipták Krisztina, ügyvezető alelnök Nagy László
A Magyarországon élők életminőségének javítása, az egyéni és közösségi aktivitás támogatása, a társadalmi integráció támogatása, a társadalmi integráció támogatása, a hátrányos megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem, szervezetfejlesztés. ... >>

Összefogás Mezőmegyerért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

5600 Békéscsaba, Október 23. tér 1.
képviselő: Hricsovinyi Tamás
Mezőmegyer értékeinek, hagyományainak megőrzése, ápolása, a természeti környezet védelme, szabadidő hasznos eltöltésének segítése, fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatása. ... >>

PRO ECCLESIA Templomépítő Alapítvány /Békéscsaba/

(egyéb)

5600 Békéscsaba, Könyves u. 55.
képviselő: Mosonyi László
A Békéscsaba-Erzsébethelyi Római Kato- likus templom építésének és fenntartá- sának támogatása. ... >>

SOFTIN Számítástechnikai Társaság Békéscsaba

(oktatási,egyéb)

5600 Békéscsaba, Andrássy út 1.
képviselő: Kovács László
Az adott közösségeken belül számítástechnikai és egyéb tudományos és ismeretterjesztő tevékenység kifejtése, népszerűsítése. Rendezvények, önköltséges és egyéb tanfolyamok szervezése. ... >>
1. oldal 2. oldal