Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bicske kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

"1-es Ovis Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, József A. u. 9.
képviselő: Bócsiné Mészáros Anna kur. elnöke
A bicskei 1.sz.Óvoda óvodai ellátásának támogatása, a tárgyi működési feltételek javítása, az ebbe az óvodába járó gyermekek kulturális, oktatási, környezetvédelmi, természetvédelmi, szabadidő, sport tevékenységének a támogatása, valamint az alapító okiratban foglaltak. ... >>

"A bicskei 2. Sz. Általános Iskola tanulóiért" alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Szent István u. 42.
képviselő: Lukács Róbert kuratóriumi elnök
A bicskei 2. sz. Általános Iskola tanulóinak megfelelő testi, értelmi, erkölcsi és esztétikai fejlődése érdekében a gyermekek kulturális, oktatási, természetvédelmi, szabadidős és sport tevékenységének, csereüdültetésének a támogatása. ... >>

A Bicskei Szent László Általános Iskoláért és Nebulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Prohászka Ottokár utca 3.
képviselő: Tóth Kálmán kuratóriumi elnök
A Bicskei Szent László Általános Iskola nevelési és oktatási céljával összefüggő tárgyi feltételek javítása, támogatása és az iskolában folyó nevelési-oktatási tevékenység segítése, támogatása.Így különösen az ismeretterjesztés, kulturális tevékenység,környezetvédelmi és sport tevékenység segítése, támogatása az alapító okirat szerint. ... >>

A "Kakas Óvodás Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Rózsa utca 1.
képviselő: Nagyné Tábori Ibolya kuratóriumi elnök
A IV. számú tagóvodába /Kakas Óvodába/ járó gyermekek kulturális, oktatási, környezetvédelmi, természetvédelmi és szabadidő-sport tevékenységének segítése, támogatása. ... >>

A Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Hősök tere 4.
képviselő: Szilágyiné Dr. Halász Éva kuratóriumi elnök
A Bicskei Zeneiskolában zenét tanuló növendékek fejlődéséhez szükséges zenei táborozás segítése. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

Bicske Barátok Egyesülete

(kulturális)

2060 Bicske, Kossuth tér 20.
képviselő: Dr.Végh Róbert elnök
Bicskéhez és környékéhez kapcsolódó szellemi és tárgyi emlékek gyűjtése és feltárása, bemutatása. Bicske művelődési és kulturális életének előbbre vitele és támogatása. Helytörténeti és honismereti anyagok gondozása, gyűjtése, írásos megjelenítése. Bicskéről elszármazottak felkutatása, megkeresése, velük kapcsolat tartása. Bicske város szépítése, építészeti műemlékeinek védelme. ... >>

Bicskei Fúvószenekari Egyesület

(kulturális)

2060 Bicske, Hősök tere 4.
képviselő: Csizmadia László
Bicske városa és a környékbeli települések fúvószenét kedvelő és művelő polgárai részére zenélési lehetőségek biztosítása, eközben a fúvóshagyományok ápolása, a fúvósmuzsika népszerűsítése. ... >>

Bicskei Művelődési Közalapítvány

(kulturális)

2060 Bicske, Kisfaludy utca 29.
képviselő: Gyimesi István kuratóriumi elnök
Bicske Városban a közművelődést szolgáló helyi kezdeményezések elősegítése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Bicskei TV Közalapítvány

(kulturális)

2060 Bicske, Kossuth tér 14.
képviselő: Mohainé Fejes Ágnes kuratóriumi elnök
A városi média működtetése, ezen belül városi televízió működtetése, önkormányzati újság kiadása, Bicske Város honlapjának működtetése. ... >>

DINAMIK HARCMŰVÉSZETI KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET

(sport,kulturális)

2060 Bicske, Kölcsey u. 23.
képviselő: Metzger Antal elnök ... >>

Gróf Batthyány Kázmér Műpártoló Közalapítvány

(kulturális)

2060 Bicske, Kossuth tér 14
képviselő: Hegedűs Imre kuratóriumi elnök
Bicske területén előmozdítja a közterületen lévő műalkotások létesítését, jó karban tartását, védelmét. ... >>

Magyar Sándor Repülő Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2060 Bicske, Bartók Béla u. 2.
képviselő: Jávor Géza elnök, Noll Adolf titkár, Parrag Sándor alelnök
Az első Magyar Óceánrepülés hagyományainak és emlékművének ápolása; Fellelt óceánrepülő relikviák őrzése, állandó kiállítás létesítése, fenntartása;
Az Egyesület tagjainak repülő alapkiképzése, gyakorlatban tartása és szakmai fejlődésének biztosítása, sport repülőtér üzemeltetése; Vitorlázó magascsőrlés Magyarországi bevezetése (1000 méter); Az első magyar repülő ?rancs? megteremtése. ... >>

Mészáros Mihály Kántorokért, Tanítókért és Tanulókért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Kossuth tér 2
képviselő: Kiss Ferenc kuratórium elnöke
Tehetséges és elhivatott református intézménybe járó diákok, tanulók és kántorjelöltek segítése, valamint hitoktatási, ifjúsági és szociális tevékenység támogatása, a vallásos kulturális élet segítése. ... >>

Start Gyermekjóléti Egészségügyi és Szociális Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális)

2060 Bicske, Május 1. utca 4.
képviselő: Bajtay Balázsné kuratóriumi elnök
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjai és szociális válsághelyzetben, illetőleg ellehetetlenült élethelyzetben élők segítése; gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység ellátása kiemelkedően veszélyeztetett gyermekek gondozása; szociális támogatásokhoz való hozzájutás, tájékoztatás, felvilágosítás, tanácsadás nyújtása; dorg-prevenció; bűnmegelőzés; kiszolgáltatott , ellehetetlenült, nehéz helyzetű tinédzserkorú várandós anyák védelme, róluk való testi-lelki gondoskodás, problémáik kezelésében segítségnyújtás; a magzatok stressz-mentes testi-lelki fejlődésének biztosítása; közreműködés a gyermeki jogok védelmében; mentálhihiénés gondozás, konfliktus-kezelés, stressz-kezelés, önértékelés-önbizalom-kompetencia kapcsolat fejlesztése, személyiségfejlesztő programok; családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi mentálhigiénés tanácsadáshoz való hozzájutás; kulturális programok szervezése; családok szociális, lélektani és anyagi válsághelyzetének rendezése. ... >>
1. oldal