Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Bicske oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

"1-es Ovis Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, József A. u. 9.
képviselő: Bócsiné Mészáros Anna kur. elnöke
A bicskei 1.sz.Óvoda óvodai ellátásának támogatása, a tárgyi működési feltételek javítása, az ebbe az óvodába járó gyermekek kulturális, oktatási, környezetvédelmi, természetvédelmi, szabadidő, sport tevékenységének a támogatása, valamint az alapító okiratban foglaltak. ... >>

"A bicskei 2. Sz. Általános Iskola tanulóiért" alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Szent István u. 42.
képviselő: Lukács Róbert kuratóriumi elnök
A bicskei 2. sz. Általános Iskola tanulóinak megfelelő testi, értelmi, erkölcsi és esztétikai fejlődése érdekében a gyermekek kulturális, oktatási, természetvédelmi, szabadidős és sport tevékenységének, csereüdültetésének a támogatása. ... >>

A Bicskei I. számú Általános Iskoláért közalapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

2060 Bicske, Prohászka Ottokár u. 3.
képviselő: Schulman Tiborné kuratórium elnöke
A Bicskei I. számú Általános Iskola tárgyi működési feltételei biztosításához hozzájárulás. ... >>

A bicskei József Attila Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2060 Bicske, Hősök tere 5/b.
képviselő: Balla Hajnal kuratóriumi elnök
A bicskei József Attila Általános Iskola intézményének, az iskola tanulóinak és pedagógusainak, az intézmény szakmai munkájának segítése és támogatása az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

A Bicskei Szent László Általános Iskoláért és Nebulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Prohászka Ottokár utca 3.
képviselő: Tóth Kálmán kuratóriumi elnök
A Bicskei Szent László Általános Iskola nevelési és oktatási céljával összefüggő tárgyi feltételek javítása, támogatása és az iskolában folyó nevelési-oktatási tevékenység segítése, támogatása.Így különösen az ismeretterjesztés, kulturális tevékenység,környezetvédelmi és sport tevékenység segítése, támogatása az alapító okirat szerint. ... >>

A "Kakas Óvodás Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Rózsa utca 1.
képviselő: Nagyné Tábori Ibolya kuratóriumi elnök
A IV. számú tagóvodába /Kakas Óvodába/ járó gyermekek kulturális, oktatási, környezetvédelmi, természetvédelmi és szabadidő-sport tevékenységének segítése, támogatása. ... >>

A Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2060 Bicske, Kossuth tér 3.
képviselő: Keller Marianna kuratóriumi elnök
A közismereti oktatás, informatikai képzés és a szakképzés, valamint a kollégium feltételeinek javítása, az iskolai szabadidős programok támogatása, nyelvvizsgákon, tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása, nehéz helyzetbe került diákok támogatása, szellemi, fizikai, erkölcsi fejlődésük segítése. ... >>

A Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Hősök tere 4.
képviselő: Szilágyiné Dr. Halász Éva kuratóriumi elnök
A Bicskei Zeneiskolában zenét tanuló növendékek fejlődéséhez szükséges zenei táborozás segítése. Továbbá az alapító okirat részletezése szerint. ... >>

"Árpád utcai Tagóvoda Óvodás Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2060 Bicske, Árpád u. 13.
képviselő: Schmidt Attila kuratórium elnöke
Óvodába járó gyermekek alapító okirat szerinti támogatása. ... >>

"Bicske és Térsége Óvodaszövetség"

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

2060 Bicske, Rózsa utca 1.
képviselő: Bócsiné Mészáros Anna elnök
A helyi óvodafejlesztési elképzelések összefogása; a társult óvodák pedagógiai, szakmai segítése; a pedagógiai szakmai szolgáltatás kistérségi szervezése; a kistérség sajátos nevelési-oktatási érdekeinek megjelenítése, annak képviselete; azoknak a gyakorlati törekvéseknek és fejlesztési elképzeléseknek az összefogása, amelynek szakmailag önálló, sajátos arculatú óvodák kialakítását tűzik ki céljukként; a társadalmi szervezetbe tartozó óvodák szakmai segítése egymás tapasztalatainak átadásában, a helyi, már bevált kezdeményezések ismertetése, publikálása; együttműködés minden olyan társadalmi tényezővel, amelynek célkitűzései nem ellenkeznek a társadalmi szervezet céljaival; a társadalmi szervezetbe tömörült autonóm óvodák érdekképviselete. ... >>

Bicskei Baptista Misszió Alapítvány

(oktatási)

2060 Bicske, Kossuth u. 64.
képviselő: Debreceni László alelnök, Harsányi Tibor, Rácz Lajos elnök
Olyan életszemlélet kialakítását és tanítását támogatja, amely a jövő nemzedékének szorgalmas, becsületes életre nevelését támogatja, evangéliumi alapokra épülve támogatja keresztény közösségek létrejöttét. Elősegíti nevelési és oktatási rendezvények támogatásával a fiatalok és felnőttek képzését, továbbképzését. Egyebekben az alapító okiratban megjelöltek szerint. ... >>

Magyar Sándor Repülő Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

2060 Bicske, Bartók Béla u. 2.
képviselő: Jávor Géza elnök, Noll Adolf titkár, Parrag Sándor alelnök
Az első Magyar Óceánrepülés hagyományainak és emlékművének ápolása; Fellelt óceánrepülő relikviák őrzése, állandó kiállítás létesítése, fenntartása;
Az Egyesület tagjainak repülő alapkiképzése, gyakorlatban tartása és szakmai fejlődésének biztosítása, sport repülőtér üzemeltetése; Vitorlázó magascsőrlés Magyarországi bevezetése (1000 méter); Az első magyar repülő ?rancs? megteremtése. ... >>

"MENTSVÁR"

(intézményi,oktatási)

2060 Bicske, Tószeg u. 8.
képviselő: Dr. Tajthy Károly kuratóriumi elnök
A Kossuth Zsuzsa Hetes Gyermekotthon és Általános Iskola Gyermekeinek egészségesebb testi fejlődésének, harmónikusabb személyiségfejlődésének elősegítése, valamint életkezdésük, továbbtanulásuk támogatása. Az alapító okiratban részletezettek szerint. ... >>

Mészáros Mihály Kántorokért, Tanítókért és Tanulókért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2060 Bicske, Kossuth tér 2
képviselő: Kiss Ferenc kuratórium elnöke
Tehetséges és elhivatott református intézménybe járó diákok, tanulók és kántorjelöltek segítése, valamint hitoktatási, ifjúsági és szociális tevékenység támogatása, a vallásos kulturális élet segítése. ... >>

Segíts Tanulni Alapítvány

(oktatási)

2060 Bicske, Bogya Károly út 20/A.
képviselő: Kis Balázs kuratóriumi elnök
Az alapítvány segíti, támogatja a tanulási problémákkal küzdő gyerekek fejlesztését, oktatását, valamint segítséget nyújt az alternatív oktatási-nevelési módszerek elsajátításához. ... >>
1. oldal