Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budakalász oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

A Magyar Tisztképzésért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Jókai u. 12.
képviselő: dr. Ronkovics József ( elnök ) - önállóan -
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hallgatói Tagozatán működő mentori rendszer anyagi hátterének támogatása; A magyar tisztképzés támogatása;
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tanuló nappali tagozatos tisztjelöltek tiszti hivatásra történő felkészítésének segítése; A tisztjelöltek a Magyar Honvédségbe, annak tisztikarába történő beilleszkedésének segítése; A tisztjelöltek hozzásegítése a szükséges etikai, kulturális és társadalmi ismeretekhez; A magyar katonai tisztképzés, a Magyar Honvédség, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a magyar honvéd tisztikar társadalmi elismertségének elősegítése; Ápolni, továbbvinni, fejleszteni a magyar tisztképzés hagyományait, szokásait; Tevékenyen hozzájárulni ahhoz, hogy a Magyar Honvédséghez minden tekintetben megfelelően képzett, felkészült, motivált, példamutató magatartású tisztek kerüljenek. ... >>

Bólyai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Széchenyi utca 80.
képviselő: Demján Sándor, dr. Asztalos Katalin
A Bolyaiak szellemiségén, az erdélyi iskolák hagyományain alapuló, elsősorban felsőfokú magyar tannyelvű oktatási intézmények támogatása. ... >>

Budakalászért Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.sz.
képviselő: Dr. Szalkai László elnök
Betegségmegelőzés, környezetvédelem, kultura, oktatás, sport támogatása, rászorultak megsegítése. ... >>

Budakalászi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2011 Budakalász, Mályva u. 1.sz.
képviselő: Kacsari Gyuláné elnök
A Község Óvodásainak bíztosítani második otthonukban az óvodában a fejlődésünkhöz szükséges optimálisabb feltételeket. ... >>

Budakalászi Szent István Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Széchenyi út 51.sz.
képviselő: Harcsa Lajos, Szelcsányi György
Tehetséges -felső és középfokú iskolákan tanuló diákok támogatása, ha rossz anyagi helyzetük veszélyeztetik tehetségük kibontakoztatását. Budakalász kulturális életéért kiemelkedőt alkotó egyének és csoportok támogatása, fiatalok kulturált időtöltésének támogatása, ilyen intézmények létrehozása. ... >>

Budakalászi Testedző Klub

(sport,oktatási)

2011 Budakalász, Szentendrei út 9.sz.
képviselő: Soproni István elnök
Sportolás, szabadidősport, sportesemények rendezése, sportolók képzése. ... >>

Csodabogár Közoktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2011 Budakalász, Szentendrei út 7.sz.
képviselő: Galambos Zoltán
Személyiséget fejlesztő óvodai intézmény támogatása, már meglévő intézmény átvétele útján. Az intézmény felszereltségeinek emelése. Pedagógusok továbbképzésének támogatása. Szociális elhelyezés nélküli ellátású (bölcsöde) és oktatású intézmény (óvoda) alapítása fenntartása, működtetése. ... >>

Educatio 2004 Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2011 Budakalász, Széchenyi utca 79.
képviselő: Nógrádi Zoltán
-A magyarországi közoktatás módszertani fejlesztése, különös tekintettel a projekt módszer és a komprehenzív iskolamodell népszerűsítésére -Az oktatás színvonalának, hatékonyságának növelése új pedagógiai módszerek népszerűsítésével, különös tekintettel a kommunikációs és információs technológiák felhasználására -A már forgalomban lévő tananyagok fejlesztése, digitalizálása, elektronikus továbbfejlesztése, távoktató rendszerbe illesztése -kistérségi oktatási, intézmény-fenntartási, finanszírozási és együttműködési modellek kidolgozása és adaptálása ... >>

Együtt-Egymásért Budakalászi és Szentistvántelepi Egyházközség Alapítványa

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

2011 Budakalász, Ady e. u. 1.sz.
képviselő: Szabó Sándor /plébános/
Budakalászon élő és rászoruló magányos idős emberek anyagi támogatása, segítségnyújtás személyes problémák megoldásában, beteglátogatás és folyamatos kapcsolattartás. - A község kulturális (egyházi és egyéb jellegű) értékeinek megóvása, fejlesztése, bemutatása. - A hitoktatás támogatása, a tanulóifjúság minél szélesebb körű bevonása és az oktatás színvonalának emelése érdekében. - A budakalászi tanuló ifjúság sport és kulturális igényeinek kielégítése érdekében kirándulások, sportvetélkedők, kulturális rendezvények szervezése és anyagi támogatása. - A budakalászi és a Szent István telepi egyházközségek működésének anyagi támogatása, a templomok és kapcsolódó létesítmények karbantartása, felújítása, korszerűsítése. ... >>

Ember az Életért Egyesület

(oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Damjanich u. 3361/3 hrsz.
képviselő: Szabó Imre
Az egészséges életre való nevelés ismereteinek terjesztése. Kultúrális és környezetvédelmi esmeretter-
jesztés. ... >>

HAPPY HOUSE Angol Nyelvű Gyermekkközpont Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2011 Budakalász, Táncsics u. 16.sz.
képviselő: Molnárné Urbán Ildikó (elnök)
Óvoda és családi napközi létrehozása. ... >>

Kalász Művészeti, Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Pomázi út 5.sz.
képviselő: Eredics Gábor
Budakalász és környéke zenei kultúrájának fejlesztése. A Kalász Művészeti Iskola programja szerinti zenei ismeretterjesztés. Az iskola tárgyi feltételeinek javítása. A korszerű informatika fejlesztése. ... >>

Kalászi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2011 Budakalász, Budai út 54.sz.
képviselő: Feketéné Krunity Anica
Oktatás, nyelvtanulás, szabadidő programok, kiemelkedő tanulók és pedagógusok, számítástechnika támogatása. ... >>

Kerecsen - Turul Természetvédelmi, Ragadozó madár Védelmi Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

2011 Budakalász, Damjanich u. 11.
képviselő: Pintz Tibor
Természetvédelem, állatvédelem, ragadozó madarak védelme. Ragadozó madarak, valamint fészkeik őrzése, - védelme, egészségügyi ellátásukban való közreműködés és e körben hagyományőrzés, ismeretterjesztés, természettudatos magatartás tanítása, oktatás és konferencia szervezése. ... >>

Központi Óvodákért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.sz.
képviselő: Martinovics Tiborné
Központi óvodába járó gyermekek részére szervezett programok finanszirozása. Hagyományos ünnapekre ajándékvásárlás, anyagi elismerésben részesíteni a sok társadalmi munkát végző szülőket és a kiemelkedő munkát végző pedagógusokat. ... >>

Nők 2000 - Nyitott Kapu Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Csalogány u. 9.
képviselő: Spitzer Györgyi
Közösségi rádió létrehozása, működtetése, önművelődés, társas együtlétet szolgáló közösségek létrejöttének, működésének, kulturális ismeretterjesztő hálózatok, civil kezdeményezések segítése, szervezése az alapítványi célok megvalósítása érdekében. ... >>

Rigó Jancsi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Hargita u. 19.
képviselő: Koch Gáborné ( elnök )
Az alapítvány célja: íz-, ízlelés, és ízléskultúra, gasztronómiai értékek ápolása, mentése a XXI. században, határon innen és túl. Az alapítvány tevékenységi körei: hagyományőrző rendezvények szervezése, régi receptek gyűjtése, közzététele írott és elektronikus formában, könyvtári és múzeumi kutatómunka, régi receptek rendszerezése, újra archiválása, gyűjteményes kiadása. Tanfolyamok és bemutatók szervezése, tanműhely kialakítása, oktatás minden korosztálynak. Az egészséges étkezési kultúra ismertetése, terjesztése ? alapanyagtól a tálalásig. Honlapkészítés, honlap-üzemeltetés. Szakmai kiadványok (könyv-, képeslap-, és naptár) kiadása. Gasztro-túrák szervezése, helyi étkezési szokások megismertetése. Kapcsolatfelvétel és együttműködés külhoni, gasztronómiával foglalkozó szervezetekkel. Kiállítások szervezése. Pályakezdők szakmai támogatása, pályamódosítók szakmai segítése, tanácsadás, tanítás, képzés. Gasztro-akadémia alapítása és működtetése. ... >>

Rio Táncegyesület

(oktatási)

2011 Budakalász, Arany J. u. 18.sz.
képviselő: Simon Lajos Zsolt elnök
Szinvonalas tánc és illemoktatás, bálok, táncversenyek, rendezvények szervezése, rendezése. Versenytáncok és táncversenyek támogatása. ... >>

Szálak Kulturális és Környezeti Értékmegőrző Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Vasút sor 106.
képviselő: Steinitz István ( elnök ) - önállóan, a bankszámla felett egy másik elnökségi taggal vagy a titkárral együttesen -
Kulturális értékek megismerése, megismertetése és megőrzése; - természeti értékek megismerése, megismertetése és megőrzése; - környezeti értékek megismerése, megismertetése és megőrzése; - tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítása; - hagyományteremtő programok szervezése, bonyolítása és támogatása; - a sporttevékenység és testkultúra népszerűsítése és támogatása; - minden olyan kezdeményezés támogatása és népszerűsítése, amely hasznos és számot tart az emberek érdeklődésére; - az egyesület tagjainak felkészítése programok szervezésére; - ismeretterjesztő előadások, viták, képzések, beszélgetések szervezése, kiadványok készítése és terjesztése; - Magyarország és a magyar kulturális és környezeti értékek megismertetése, megszerettetése magyarokkal és külföldiekkel egyaránt, határon innen és határon túl is. ... >>

Szentistvántelepi Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

2011 Budakalász, Martinovics u. 9.sz.
képviselő: Pappné Kotroczó Erzsébet elnök ... >>

Szentistvántelepi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2011 Budakalász, Martinovics u.9.
képviselő: Kincses László elnök
Az önállóvá vált telepi általános iskola támogatása, kultura, hagyományőrzés, kapcsolattartás külföldi családokkal, rászorult tanulók támogatása. ... >>

Telepi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2011 Budakalász, Mályva utca 1.
képviselő: Ványikné Kubinszki Terézia ( elnök )
Az alapítványi óvoda óvodásainak fejlődéséhez szükséges feltételek, eszközök biztosítása. ... >>
1. oldal