Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest I. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 49
1. oldal

A Nagy Csoport Magyarországért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1011 Budapest, Bem rakpart 15. 4./20.
képviselő: Mester Ákos
A Maharishi Mahesh Yogi által közismertté tett Transzcendentális Meditáció és TM-SIDHI program csoportos gyakorlásának megszervezése, működtetése, támogatása, képzése. ... >>

"Alapítvány a várandósok és nyőgyógyászati betegek egészségéért"

(egészségügyi)

1016 Budapest, Bérc utca 7/b.
képviselő: dr. László Ádám, dr. Szécsényi István, Mártyán Tibor
szülészeti-nőgyógyászati járóbeteg ellátás színvonalának biztosítása, folyamatos emelése. ... >>

Alapítvány az Allergiamentes Életért

(egészségügyi)

1015 Budapest, Ostrom utca 16.
képviselő: Straub Dezső
segítség nyújtása az allergia, az allergiás betegségek kialakulásának megelőzésében, a kialakult betegség illetve rizikótényezők felismerésében, a kialakult betegség gyógyításában, tünetek csökkentésében, az allergiás betegek mindennapi életének megkönnyítésében. ... >>

Aranyhíd Magyarországi Segítő Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

1015 Budapest, Hattyú utca 2. fszt./1.
képviselő: Egervári Márta Erzsébet
Fiatalkorúak, idősek, betegek, veszélyeztetett helyzetűek segítése a reikis közösség által adományok, életmód-tanácsadás, felügyelet révén. Tradicionális USUI féle reiki-közösségek integrációjának elősegítése. ... >>

BENEVITA Alapítvány a korszerű megelőzésért és humánus Gyógyításért

(egészségügyi)

1016 Budapest, Mészáros u. 10. V.em.5.
képviselő: Őri Tamás
A betegségek megelőzése érdekében egészséges életmódra nevelő programok megvalósításának elősegítése különböző korosztályokra és különböző potenciális betegségekre vonatkoztatva. ... >>

Budapest I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány

(egészségügyi)

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
képviselő: Balicza Iván
Az I. kerületben a lakossági egészségügyi ellátás és szociális gondozás anyagi eszközökkel való támogatása, színvonalának emelése, új gondozási formák bevezetésének támogatása. ... >>

Budavár Rotary Barátság és Jóakarat Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1011 Budapest, Fő u. 28. I.2.
képviselő: Dr.Kovács Ernő
A Rotary Clubok együttműködése érdekében végzett munkásság elismerése és támogatása, a Rotary eszme népszerűsítésének elősegítése. A későbbiekben a hátrányos helyzetű, beteg emberek, fiatalok, menekültek támogatása, a környezetvédelmi tevékenység segítése. ... >>

Budavári Evangélikus Gyülekezet Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Táncsics M. 28.
képviselő: Balicza Iván, Stur Dénes dr.
A protestáns kulturális örökség ápolása, a keresztyén szellemiség és értékek terjesztésének támogatása. A gyermek- és ifjúságvédelem támogatása, az ifjúság oktatásának, nevelésének és sokoldalú fejlődésének elősegítése. Szociális gondoskodás elősegítése az idős, beteg, magányos emberekkel való törődés. ... >>

Budavári Keresztény Családokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 38.
képviselő: Wehner Géza
A Budavár területén élő keresztény családok részére - egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenység folytatása, ennek támogatása, - szociális támogatás nyújtása, - keresztény életre nevelés és hitoktatás, - a nehéz körülmények között felnövő nemzedék felkutatása, taníttatási támogatása, - a kiálítások szervezése és színházi előadások támogatása, - a kissebbségi létben élők támogatása, fejlődésük és felemelkedésük érdekében anyagi támogatásuk. ... >>

Drog Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1016 Budapest, Fenyő 11.
képviselő: Bácskai Erika
A szenvedélybetegségek megelőzése, kutatás, szakemberképzés, utógondozás, gyógykezelés támogatása. ... >>

"Édes Gyermekünk" Közhasznú Alapítvány a Cukorbeteg Gyermekek Támogatására

(egészségügyi)

1016 Budapest, Bérc utca 14.
képviselő: dr. Almássy Zsuzsanna
Az ország bármely területén lakó cukorbeteg - cukoranyagcsere zavarban szenvedő - és kövér-, metabolikus szindrómás gyermek és családjának támogatása, megsegítése. ... >>

Egyenlítő Egészségügyi és Kulturális Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1013 Budapest, Roham utca 3. IV./12.
képviselő: Legény Gyula Norbert
Az arra rászorultak megfelelő orvosi ellátásának hatékonyabb támogatása. Kulturálisan hátrányos helyzetüekhez a klutúra értékeinek eljuttatása, kulturális intézmények alapítása, támogatása. ... >>

Egymásért-Együtt Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1011 Budapest, Fő 34-36.
képviselő: Bakai Lehel elnök, Petke László titkár
A Villamosenergia-ipari dolgozóknak elhalálozásuk esetén -ezek hozzátartozóinak- foglalkozási baleset, vayg foglalkozási betegség esetén anyagi támogatásban való részesítése, függetlenül a munkáltató által fizetett kártérítéstől, vagy társadalombiztosítási juttatástól. ... >>

Endogén Pszichózisok (Örökletes Elmebetegségek) Kutatása 2000 Egyesület

(egészségügyi)

1014 Budapest, Tárnok u. 3.
képviselő: Dr.Pethő Bertalan elnök, Dr.Tolna Judit elnökhelyettes, Képv.von. egyéb táj.célleírásban!!!, Vízkeleti Györgyi elnökhelyettes
Az endogén pszichózisok tudományos kutatásának szervezése. *********** Képviseletre vonatkozó egyéb rendelkezés: dr.Pethő Bertalan 1014 Bp. Tárnok u.3.szám alatti lakos elnök, és akadályoztatása esetén dr. Tolna Judit 1075 Budapest, Károly krt. 13/15.sz., és Vízkeleti Györgyi 1037 Bp.. Domoszló út 59/a.szám alatti lakos elnökhelyettesek akiknek a képviseleti joga önálló. ... >>

Fogtechnikusok Országos Szövetsége

(egészségügyi,érdekképviselet)

1012 Budapest, Kuny Domonkos u. 9. fszt. 2.
képviselő: Róth Lajos
A magyar fogtechnikus szakma hazai fejlődésének támogatása, az európai normatívákhoz való közelítése, a fogtechnika erkölcsi és szakmai színvonalának, mint egészségügyi kézműves szakmának megfelelő rangra való emelése, a tagjai és tagszervezeteinek érdeképviselete, érdekvédelme. Együttműködik partnereivel, mindenek előtt az érdekképviseletekkel, társadalmi és gazdasági szervezetekkel és az illetékes kormányzati szervekkel. ... >>

Gyógyító Jószándék-DMD-Izombeteg Gyermekek Alapítvány

(egészségügyi)

1015 Budapest, Csalogány u. 6-10. II.66.
képviselő: Dr. Hercegfalvi Ágnes
A DMD, azaz Duchenne - féle izomsorvadással küzdő betege gyermekek diagnosztikus vizsgálatainak és a gyógyító tevékenység szakmai tárgyi feltételeinek hatékonyabbá tétele, valamint a legújabb módszerek meghonosításának támogatása. ... >>

Híd Hospice Alapítvány

(egészségügyi)

1016 Budapest, Fenyő utca 8. I./6.
képviselő: Horváth István
Otthoni komplex egészségügyi ellátás, melynek célja elsősorban nem a betegség gyógyítása, hanem a gyógyíthatatlan - különösen a daganatos betegségek gyógyíthatatlan stádiumába került - betegek életminőségének javítása. A palliatív kezelés célja az élhető élet biztosítása terminális állapotban a hozzátartozók bevonásával. ... >>

HOSPITAL Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi)

1013 Budapest, Pauler u. 19.
képviselő: Németh Márta Ágnes ... >>

HYD Alapítvány a Rákbetegségek Megelőzésére és Gyógyítására

(egészségügyi)

1016 Budapest, Lisznyai 29/a.
képviselő: Budai Ildikó
A daganatos betegségekkel kapcsolatos alapkutatások és egyéb fejlesztések támogatása. ... >>

Kairos Oktatási és Szociális Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1012 Budapest, Mikó út 3. II//9.
képviselő: Dr. Varga Irma
Hozzájárulni idős és beteg emberek, otthonukban vagy szociális intézményekben való magas színvonalú ellátásához, az ehhez szükséges innovatív módszerek kidolgozásával, szakemberek, laikus segítők, önkéntesek képzésével, ill. továbbképzésével. ... >>

Magyar Bioetikai Reformközpont - Center for Bio-Ethical Reform Hungary

(egészségügyi)

1013 Budapest, Attila utca 47.
képviselő: Buza Bence
a Center for Bio-Ethical Reform magyarországi képviseletének ellátása, azoknak a szakembereknek, szervezeteknek és felelős állampolgároknak az összefogása, akik az egészséges életre való felkészítés, az életvédelem, krízisintervenció érdekében tenni kívánnak. ... >>

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa

(egészségügyi,szociális)

1014 Budapest, Fortuna u. 10.
képviselő: Szabadhegy Péter
Betegek,szegények,menekültek és hazátlanok, elhagyott gyermekek segélyezése. ... >>

Magyar Narkológiai Társaság

(egészségügyi)

1016 Budapest, Fenyő 11.
képviselő: Gerevich József dr. ... >>

Magyar Shiatsu Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1015 Budapest, Ostrom u. 15.
képviselő: Bencze László
A shiatsu japán gyógyító eljárás megismertetése, elterjesztése, a betegségek holisztikus szemléletmódú megelőzésének meghonosítása, a shiatsuoktatás intézményrendszerének kiépítése, ismeretterjesztő és művészeti tevékenység folytatása, kiadványok megjelentetése, csatlakozás a Nyugat Európában működő nemzeti szövetségekhez. ... >>

Mankó Szociális- és Egészségügyi Segítő Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1010 Budapest, Hunyadi J. 6.
képviselő: Szász Gyöngyi dr., Ungi Tibor ... >>

Menta Gyermek- és Családpszichológiai Alapítvány

(egészségügyi)

1012 Budapest, Logodi utca 80.
képviselő: dr. Bodolai László
Az I. kerületi Nevelési Tanácsadó mentálhigiénés alaptevékenységeinek segítése. ... >>

Messzehangzó Tehetségek Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1011 Budapest, Hunyadi János út 13.
képviselő: Karagich István
egészségügyi, szociális vagy egyéb más szempontból hátrányos helyzetben lévő gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése, mindennapjaik megkönnyítése. Gyermekjóléti feladatok alapellátása (pénzbeni, természetbeni, személyes gondoskodás) környezettudatos pihenést biztosító projekt kialakítása. Hátrányos helyzetben élő kisiskolás gyermekek tehetséggondozása. A nyári hónapokban egy olyan élmény-központú erdei iskola és tábor működtetése a segítségre szoruló gyermekek szabadidejének szervezett és minőségi eltöltése céljából. Kiemelkedő tehetségek támogatása évente egy alkalommal ösztöndíj formájában. ... >>

MONIKA Egészségügyi Támogatási Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1011 Budapest, Hunyadi J. u. 3.
képviselő: Dr. Mády Ferencné
A Szent Imre Kórház-Rendelőintézet (1115 Budapest, Tétényi út 12/ 16.) Intenzív Osztály munkájának támogatása. ... >>

MORPHEUS Aneszteziológiai Alapítvány

(egészségügyi)

1015 Budapest, Toldy F. utca 7. mfsz./1.
képviselő: dr. Danhauser Gyula, dr. Keresztes László, Ringné Zanathy Anna
Az aneszteziológia és az intenzív terápia területén dolgozó orvosok, nővérek és asszisztensek segítése. ... >>

Napsugár Életmentő Alapítvány

(egészségügyi)

1012 Budapest, Pálya 9.
képviselő: Nagy Péter dr. ... >>

Nathuraltherapia Alapítvány

(egészségügyi)

1010 Budapest, Batthyány 27. IV.em.3.
képviselő: Magyari András, Takács Sánta Péter ... >>

NAWA Alapítvány

(egészségügyi)

1013 Budapest, Pauler 15.
képviselő: Fábián Mihály ... >>

Nincs Félelem, Nincs Fájdalom Alapítvány

(egészségügyi)

1016 Budapest, Naphegy u. 33. fsz. 3.
képviselő: Ifj. Dr. Jenei András
Nehezen kezelhető gyermekek és fiatal felnőttek komplex fogászati kezelésének elősegítése, kivitelezése. ... >>

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége Egyesület

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1015 Budapest, Ostrom utca 16.
képviselő: dr. Babai László
Vállalkozó és magánorvosok számára működésükhoz vállalkozásismereti és szolgáltatási háttér biztosítása kiemelten az alábbi területeken: pénzügy, marketing, jog, minőségügy, pályázatírás, szakhatóságokkal való együttműködés. ... >>

Parlagfű-mentes Lélegzetért Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

1012 Budapest, Kuny Domonkos utca 13-15.
képviselő: Dr. Németh Miklós, Dr. Papp Eszter, Makai Beáta
A parlagfű terjedésének visszaszorítása, allergiás betegséget okozó veszélyes gyomnövény terjedésének visszaszorítása, az átlagosnál magasabb, fertőzöttségi szint csökkentése, így a betegségek megelőzése Magyarország egész területének vonatkozásában. ... >>

"Prolife - az életért" Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 11.
képviselő: Prof.dr. Tulassay Zsolt
A kutatás támogatása a XXI. század leggyakoribb és legveszélyesebb betegségeinek leküzdésére; a kutatásnak a már kész és leendő termékeinek gyártásának és forgalmazásának támogatása a rászorulókhoz való eljuttatásig; a rászorulók karitatív szervezeteken keresztül való támogatása; a kutatás-fejlesztéshez, gyártáshoz, forgalmazáshoz kapcsolódó járulékos tevékenységek támogatása, illetve a megszületett eredmények publikálása és a marketing tevékenység hatékonnyá tétele; a támogatott tevékenységek jogi hátterének biztosítása; a témához kapcsolódó szakértők és az általuk készített szakvélemények támogatása; ösztöndíjak, kiállítások, előadások, tanulmányutak, prezentációk támogatása; a témákhoz kapcsolódó rendezvények lebonyolításának támogatása. ... >>

Pulsus Alapítvány az Érrendszeri Betegségek Megelőzéséért

(egészségügyi)

1014 Budapest, Úri u.10.
képviselő: Dr. Debreceni Róbert, Dr. Harmos Andrea, Plutzer Sándor
Az érrendszeri betegségek megelőzésének a segítése. ... >>

Pumukli Ifjúsági Szabadidős és Sport Egyesület

(sport,egészségügyi)

1016 Budapest, Mészáros utca 12. 5./4.
képviselő: Kovács György /ketten együtt, Pállya Alexandra /ketten együtt, Szabó Péter/ketten együtt ... >>

Sófalva Alapítvány

(egészségügyi)

1012 Budapest, Logodi út 7.fsz.2.
képviselő: Dömötör Zsuzsanna
Az akusztikus megbetegedésben szenvedő gyermek- és felnőttkorú személyek gyógykezelésének, rehabilitációjának elősegítése. ... >>

Szent Lázár Lovagjainak Magyar Szövetsége Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,érdekképviselet,egyéb)

1011 Budapest, Ponty u. 14. III. 8.
képviselő: dr. Juhászné Nyári Éva (elnök)
emberbaráti segítségnyújtás, rászorulók segélyezése, szegények, betegek, haldoklók támogatása, keresztény hit és lovagiasság elvei érvényesülésének elősegítése és fenntartása, a keresztény hit és irgalom megtartása, védelme, terjesztése ... >>

Szenvedélybeteg Fiatalokért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1013 Budapest, Attila út 97. II./4.
képviselő: Moravcsik Anita
a kábítószer fogyasztás visszaszorításának elősegítése, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény létrehozása. ... >>

Szolgálat Közösségi és Lélekvédő Egyesület

(egészségügyi)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Fodor Katalin dr. ... >>

Taita Alapítvány Afrikai Gyermekekért

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1011 Budapest, Hunyadi J. út 22.
képviselő: Borbély Emese, Miklós Ákos
Az alapítvány célja, hogy anyagi és erkölcsi segítséget nyújtson a kenyai társadalom perifériáján élő családoknak és árvaházakban nevelkedő gyermekeknek, továbbá előmozdítsa, hogy a támogatott gyermekek a mostoha körülmények ellenére egészségügyi ellátáshoz jussanak. Ezen túl anyagi eszközökkel támogassa a kenyai gyermekeket és családokat, elősegítse, hogy megfelelő oktatásban és képzésben részesüljenek és mindezen tevékenységekkel hozzájáruljon ahhoz, hogy felkészüljenek a munkaerő piac és az önálló élet kihívásaira. Hosszút távú cél továbbá a támogatás kiterjesztése Kenya más részeire is és ennek megvalósítására hazai, illetve kenyai munkára önkéntesek szervezése.
Az alapítvány célja, hogy anyagi és erkölcsi segítséget nyújtson a kenyai társadalom perifériáján élő családoknak és árvaházakban nevelkedő gyermekeknek, továbbá előmozdítsa, hogy a támogatott gyermekek a mostoha körülmények ellenére egészségügyi ellátáshoz jussanak. Ezen túl anyagi eszközökkel támogassa a kenyai gyermekeket és családokat, anyagi eszközökkel támogassa és erkölcsi segítséget nyújtson a Magyarországon élő kenyai családoknak, és azok segítőinek, elősegítse, hogy megfelelő oktatásban és képzésben részesüljenek, és mindezen tevékenységekkel hozzájáruljon ahhoz, hogy felkészüljenek a munkaerőpiac, és az önálló élet kihívásaira. Hosszútávú cél továbbá a támogatás kiterjesztése Kenya más részeire is, és ennek megvalósítására hazai, illetve kenyai munkára önkéntesek szervezése. ... >>

Tanzánia Barátai Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1013 Budapest, Krisztina krt. 24.fsz.1.
képviselő: Király György
A Tanzániában megvalósítandó oktatási, egészségügyi, szociális és kultúrális projektek segítése és támogatása. ... >>

Test és Lélek Harmóniájáért Egyesület

(egészségügyi)

1016 Budapest, Mészáros u. 34.
képviselő: Dr.Bakonyi Anna, Halász Róbert, Muraközy Henriette
A népesség test-lelki egészségének, egészségigényének, egészségügyi prevenciójának támogatása, szélesítése, hatékonyabbá tétele, a regionális hátrányos különbségek csökkentése. Az egészségügyi struktúrreform kimunkálása, érvényesítése. Információs, dokumentációs kutatási és programközpont létrehozása, bekapcsolódva a nemzetközi hálózatok és szervezetek munkájába, tekintettel különösen a civil szakmai szervezetekre. A kultúra és az egészségügy egymásra hatásának elősegítése, az UNESCO "Arts in Hospital" szellemének továbbvitele a gyakorlatban is. ... >>

Több Világosságoz Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1012 Budapest, Logodi u. 3.
képviselő: Dr. Bárdos Péterné
A kultúra és a művészetek támogatása zenei, irodalmi, képzőművészeti és más kultúrális és művészeti társas rendezvények szervezése az egyesület tagjai és meghívott vendégei részére; Kulturális és művészeti rendezvények szervezése idősotthonokban, kórházakban, iskolákban és más egyéb anyagi helyzetüknél, koruknál, egészségi állapotuknál fogva gondozásra szorulók körében; Szociális szervező tevékenység az idősgondotás körében. ... >>
1. oldal