Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest I. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 78
1. oldal

Alapítvány a Távközlési és Telematikai Felsőoktatásért

(oktatási,egyéb)

1013 Budapest, Krisztina körút 55.
képviselő: Sallai László
A távközlés szakterületén folyó felsőfokú képzés és továbbképzés tárgyi és személyi feltételeinek javítása. ... >>

Alapítvány az Emberi Jogok és a Béke Oktatásért

(oktatási,egyéb)

1014 Budapest, Úri u. 49.
képviselő: Borbélyné Nagy Éva
Az Emberi Jogok és a Béke Oktatásáért komplex program megvalósítása keretében kivánja elősegíteni az emberi jogok, a demokrácia értékei és a béke megismerését és az ismeretek bövítését. ... >>

Aranyhíd Magyarországi Segítő Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

1015 Budapest, Hattyú utca 2. fszt./1.
képviselő: Egervári Márta Erzsébet
Fiatalkorúak, idősek, betegek, veszélyeztetett helyzetűek segítése a reikis közösség által adományok, életmód-tanácsadás, felügyelet révén. Tradicionális USUI féle reiki-közösségek integrációjának elősegítése. ... >>

ARCHAEOLINGUA Alapítvány

(egyéb)

1014 Budapest, Uri 49. /MTA Régészeti Intézet
képviselő: Jerem Erzsébet, Redö Ferenc dr.
Az Archaeolingua kiadvány megjelentetésének támogatása. ... >>

Bástya I.kerületi Bűnmegelőzési és Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. I/1.
képviselő: Molnár Attila, Szabady Tibor
Hozzájárulás Bp. I.kerülete közrendjének, közbiztonságának és védelmének fokozásához. ... >>

Bognár József Közgazdaság-Kutató Alapítvány

(egyéb)

1014 Budapest, Országház utca 30.
képviselő: Somlyódy László
Kutatások támogatása ?A fenntartható fejlődés új feltételei a XXI. században, különös tekintettel a globális élelmiszer- termelési - ellátási - és elosztási, valamint vízgazdálkodási és környezetvédelmi problémákra.?
A magyar társadalom tudatának fejlesztése, tudati felkészítése, a globális és regionális kihívásokra adandó sikeres válaszokhoz nélkülözhetetlen alkalmazkodóképesség erősítése.
Bognár József akadémikus emlékének ápolása. ... >>

Civicus Európa Alapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

1016 Budapest, Dezső u. 3.
képviselő: Barabás Miklós kuratóriumi titkár
A civil társadalom globális, európai és magyarországi fejlődéséhez, tevékenysége széles körben történő megismertetéséhez és elfogadásához hozzájárulás. A Civil Szervezetek Világszövetsége támogatása, programjaiban való részvétel előmozdítása mindenekelőtt európai szinten; az európai országok civil társadalmát, annak fejlődését és befolyását erősítő programok kezdeményezése, szervezése, támogatása. ... >>

Civil Egyeztető Fórum Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1011 Budapest, Hunyadi János utca 9.
képviselő: Ékes Ilona (elnök)
a polgárok és közösségek együttműködései az értékrend megszilárdulását és gazdagodását, az erkölcs és emberi méltóság szellemi, lelki, kulturális és természeti értékek védelmét és megerősödését elősegíteni. ... >>

Collegium Budapest Egyesület

(egyéb)

1014 Budapest, Szentháromság u. 2.
képviselő: Andrew Sors, Gönczi Éva
A Collegium Budapest Egyesület célja a tudomány és kultúra támogatása, elsősorban azzal, hogy intellektuálisan ösztönző, nemzetközi környezetben kiemelkedő tudósoknak és fiatal kutatóknak alkalmat biztosít saját kutatásaik végzéséhez. Az intézet a többi " Institude for Advanced Study " mintáját követi és törekvése, hogy alapítói szellemében megőrizze intézményi jellegét. Céljának teljesítése céljából a Collegium Budapest együttműködik bel- és külföldi akadémiai intézményekkel, különösen a Magyar Tudományos Akadémiával és Magyarország egyetemeivel. ... >>

Common Sense Society Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1015 Budapest, Széna tér 7. V./6.
képviselő: Stumpf Anna
A fiatalok demokratikus szocializációjának elősegítése, az aktív társadalmi részvétel ösztönzése, a magyar lakosság és a Magyarországon élő nemzetközi közösség interkulturális kommunikációjának segítése. ... >>

Egyesület a Tudomány és a Technológia Egységéért

(egyéb)

1012 Budapest, Lovas út 18. 1/1.
képviselő: dr. Ván Péter
Elősegíteni az alkalmazott és alapkutatás közötti kapcsolatot. ... >>

Egyetemi Katolikus Gimnázium Öregdiák Egyesület

(kulturális,egyéb)

1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 2-4.
képviselő: dr. Horváth Marcell
Az Egyesület célja a Széchény György esztergomi érsek által, 1687-ben alapított Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium jogutódjaként 1997. évben újraindult Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnáziumban érettségizett öregdiákok együttműködő közösségének megszervezése, ezen közösség szakmai, kulturális életének segítése, fejlesztése a Gimnázium keresztény, nemzeti hivatástudatának szellemében. ... >>

Építési Fórum Alapítvány

(egyéb)

1013 Budapest, Döbrentei tér 1.
képviselő: Schréder Mihály
Az alapítvány célja a különböző szintű, az építést és az épített környeztet érintő jogszabályok előkészítésében részvétel és határon túli magyar nemzetiségű építési és leendő építési szakemberek támogatása különböző módon. ... >>

Európa Kutató Alapítvány

(egyéb)

1014 Budapest, Uri 49.
képviselő: Éliás Sára dr. ... >>

Ferenczi Sándor Nemzetközi Alapítvány

(egyéb)

1016 Budapest, Lisznyai utca 11. I./4.
képviselő: Dr. Mészáros Judit
Elősegíti és ösztönzi a pszichoanalízis történetéből, elméleti és gyakorlati kérdéseiről szóló szabad párbeszédet és elfogulatlan kutatást, valamint a pszichoanalízisre vonatkozó ismeretek Ferenczi Sándor szellemiségének és örökségének jegyében történő közvetítését. ... >>

Filmkarc Mozgókép-tudományi Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1011 Budapest, Szalag út 9.
képviselő: Kárpáti Ildikó kur.elnöke
A Nemzeti Kulturális Örökség részét képező mozgóképi kulturális örökség tudományos szintű oktatása, a kutatási anyagok és egyéb filmtörténeti relikviák megóvása, ápolása, a mozgóképkultúra és médiaismeretek széles körű elterjesztése, ismeretterjesztő kiadványok video-segédletek szerkesztése az alapító okirat szerint. ... >>

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1012 Budapest, Logodi utca 22-24.
képviselő: dr. Baranovszky György, dr. Grafné dr. Baranyi Dóra
a) közreműködik szükség szerint a tagszervezetek megbízásából a hazai fogyasztóvédelmi politika kialakításában,
b) figyelemmel kíséri a hazai fogyasztók érdekeinek képviseletében az Európai Uniós és hazai fogyasztóvédelmi politika érvényesülését,
c) elősegíti a fogyasztók érdekeit figyelembe vevő jogszabályalkotást,
d) a fogyasztói érdekek érvényesítése céljából kapcsolatot épít és tart fenn a hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel,
e) kiállítást, konferenciát, bemutatót szervez és kiadványokat jelentet meg,
f) fogyasztóvédelmi oktatást, -képzést, pedagógus-továbbképzést szervez.
A FEOSZ célja és feladata a fogyasztói érdekek védelme, képviselete, valamint azon fogyasztóvédelmi szervezetek tömörítése, mely szervezetek tevékenysége a fogyasztók érdekében történik összhangban a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseivel. ... >>

Fővárosi Közmunkák Tanácsa - Stratégiai Fejlesztő Központ Alapítvány

(egyéb)

1016 Budapest, Krisztina körút 99.
képviselő: dr. Juharos Róbert
A Magyar Országgyűlés, a Kormány és a települési önkormányzatok fővárosi stratégiai tervezést, projekteket érintő koncepcióalkotó, döntés-előkészítő, illetve jogalkotó tevékenységének segítése. A főváros és agglomerációja területén a stratégiai tervezésben való részvétel, a versenyképességet növelő infrastrukturális beruházások előkészítésében, tervezésében, lebonyolításában való részvétel. Szerepvállalás az uniós forrásallokációban az Európai Unió célkitűzései megvalósítása érdekében, a hazai gazdaság és kereskedelem versenyképességének növelése. ... >>

GazdaKlub Érdekvédő Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1011 Budapest, Hattyú utca 16. 4./1.
képviselő: Vojvoda György
A gazdák hozzásegítése ahhoz, hogy a mezőgazdasági gépeik üzemanyag szükségleteit mérsékeltebb áron tudják beszerezni, a GazdaKút Kft. által üzemeltetett töltőállomásokon. Tájékoztatás a mezőgazdasági célra történő üzemanyag felhasználás adóvisszaigénylési lehetőségéről, annak megkönnyítése, software kifejlesztése megbízás alapján, a felhasznált üzemanyag mennyiség nyilvántartása a kutaknál lévő és az Egyesületnél lévő számítógép segítségével, ezzel kapcsolatos szolgáltatások igazolás kiállítása. ... >>

Gazdaság és Igazgatás Alapítvány

(egyéb)

1014 Budapest, Országház 30.
képviselő: Lörincz Lajos dr. ... >>

Generation Europe Magyarország Alapítvány

(egyéb)

1016 Budapest, Dezső u. 3.
képviselő: Barabás Miklós a kuratórium titkára
Hozzájárulás egy modern Európa-tudat és -szemléletmód kialakításához Magyarországon; Magyarország, a magyar társadalom és a közvélemény európai integráció melletti elkötelelzettségének elősegítése és kifejezésre juttatása, ezen a téren az információs deficit csökkentése és a tájékozottság növelése; az állam, az üzleti szektor és a civil társadalom részvételével széleskörű hazai és nemzetközi párbeszéd folytatása és programok szervezése az európai integrációról; az Európai Unió és az Európa Parlament által támogatott "Generation Europe" nemzetközi program magyarországi részének megszervezése; párbeszéd folytatása a magyar fiatalokkal a társadalomban betöltött szerepükről. ... >>

Gyáriparosok Országos Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1010 Budapest, Vérmező 6.
képviselő: Széles Gábor ... >>

Gyermeki és Ifjúsági Jogvédő Alapítvány

(egyéb)

1016 Budapest, Naphegy utca 39. II./4/a.
képviselő: Kota Mária
a gyermekek jogainak hatékony védelme a visszaélés valamennyi formájával szemben. ... >>

Gyöngybölcső Alapítvány

(egyéb)

1012 Budapest, Attila út 125. 2./3.
képviselő: Veres Ilona Emma
Tradícionális és alternatív gyógymódok ismertetése. Ezen gyógymódokat alkalmazó gyógyítók közötti kapcsolatok létrejöttének támogatása. Gyógyítók és gyógyító közösségek munkájának összehangolása, segítése. A gyógyítók anyagi támogatása. ... >>

Haditechnika-Történeti Társaság

(kulturális,egyéb)

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
képviselő: dr. Varga József
A magyar fejlesztésű haditechnikai eszközök történetének kutatása, tudományos és kulturális örökségének megóvása, a kiemelkedő alkotások népszerűsítése, védelmének kezdeményezése. ... >>

I. Kerületi Készenléti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó,egyéb)

1014 Budapest, Mészáros utca 18.
képviselő: dr. Hegedűs György, Pintér István, Pintér László
Budapest I. kerület biztonsági koncepciójában foglaltak megvalósítása.
Közrend és közlekedésbiztonság érdekében a rendőri szervezetekkel együtt és önálló járőrözési feladatok ellátása, a bűncselekmények megelőzése érdekében a járőrözés mellett ismeretterjesztés, balesetmegelőzés.
A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti kapcsolattartás és kommunikáció megvalósítása. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi tevékenység. A Szomszédok Egymásért Mozgalomban (továbbiakban SZEM) való aktív részvétel. A rendőrség közvetlen kommunikációjának megvalósítása a magyar nyelvet nem értő és beszélő idegen nyelvű turisták esetében. ... >>

Innohightech Feltalálók, Fejlesztők és Befektetők Egyesülete

(egyéb)

1015 Budapest, Hattyú utca 1.
képviselő: Suta Andrásné
Az egyesület feltalálóinak és fejlesztőinek segítése és támogatása szabadalmaik létrejöttében és megvalósulásában. ... >>

Innovabis Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1011 Budapest, Fő u. 32.
képviselő: Simon István
A Kárpát-medencében élő népcsoportok közötti kapcsolatteremtés segítése a hagyományos keresztény világnézeti értékek alapján. A Kárpát-medencei fiatalok számára szakkolégiumi elhelyezés, ösztöndíj biztosítása, tudományos előadássorozatok szervezése, a határon túli ifjúsági szervezetek anyagi- és eszközjuttatással való támogatása. Az egyházi műemlékek állagmegóvásának, felújításának támogatása. ... >>

Jogállam Kutatási Alapítvány

(egyéb)

1014 Budapest, Országház 30.
képviselő: Kilényi Géza dr. ... >>

Jogász Szalon Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1011 Budapest, Fő u. 11.
képviselő: Nagy László ... >>

Kárpát - Haza Nemzetőrség

(kulturális,egyéb)

1016 Budapest, Aladár utca 4/a. 2./1.
képviselő: dr. Hardy F. Gábor, dr. Papp Lajos, dr. Zétényi Zsolt, Kovács Gábor, Sipos Péterné
Az emberi életnek és egészségnek, a Kárpát-haza földjének, hagyományainak, kultúrájának őshonos élővilágának, teremtett, épített értékeinek védelme. ... >>

Kelet-Közép Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1014 Budapest, Úri u. 49.
képviselő: dr. Zellerné dr.Pavluska Valéria
éKulturális és kutatási központ létrehozásának a támogatása. ... >>

Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság

(egyéb)

1015 Budapest, Donáti utca 61. 3./9.
képviselő: Boronkai Ivánné Salacz Ágnes, Duka Erika
A társadalmi és tudományos kérdések ökumenikus keresztény szempontból történő tanulmányozása, a nézetek, népek, nemzetek sokszínűségéből eredő öröm fenntartása és erősítése. ... >>

Kézfogás Testvérvárosi Egyesület

(egyéb)

1015 Budapest, Batthyány utca 67.
képviselő: Csorba Zoltánné
Civil kapcsolatok koordinációja az I. testvérvárosaival. ... >>

Konzervatív Párt - Gazdák és Polgárok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1015 Budapest, Batthyány u. 10.
képviselő: Dr.Csizmadia László elnök, Dr.Pászti Ágnes ... >>

Kozmosz- Ember Környezet Alapítvány

(egyéb)

1016 Budapest, Sánc 3/b.
képviselő: Both Elöd dr., Kürti Imre ... >>

Közép-Európai Ifjúsági Együttműködések Alapítvány

(egyéb)

1014 Budapest, Országház 30.
képviselő: Böhm Gergely /ketten együtt, Erdélyi Sebestyén / önállóan, Szabó Adél /ketten együtt
A közép-Európai országok társadalomtudományokkal és kultúrával foglalkozó fiataljai között szakterületükön -közös kutatátsok- valamint ezen kutatások eredményei publikálásának előseítése-szoros együttműködés. ... >>

Közép-Európai Régiók Kutatásáért Alapítvány

(egyéb)

1011 Budapest, Bem rakpart 6.
képviselő: dr. Őze Sándor
Az alapítvány célja, hogy tágabban értelmezett közép-európai régió népeinek, vallásainak és felekezeteinek- Németországtól Ukrajnáig, és Lengyelországtól Törökországig ? jobb és értőbb megismerését elősegítse, a tudományos párbeszédet ösztönözze, a közös múltat feltérképezze és leírja, a történelmi kapcsolatokat ápolja és erősítse, egymás kultúrájának elfogadása és a békés egymás mellett élés érdekében. Az alapítvány ennek érdekében konferenciákat, könyv bemutatókat, táborokat és kiállításokat szervez, tanulmánykötetek és monográfiák létrejöttét és kiadását támogatja. ... >>

Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány

(egyéb)

1014 Budapest, Úri utca 53.
képviselő: dr. Solymosi László, Fülöppné dr. Romhányi Beatrix
Az alapítvány célja, hogy megőrizze Kubinyi András emlékét, és ennek jegyében egy évente odaítélendő díjjal ( ösztöndíjjal) jutalmazza és támogassa azokat a fiatal középkor kutatókat, akiknek az Alapítvány kuratóriuma által évente közreadott pályázati feltételek szerint elkészített pályázati tudományos munkája ( továbbiakban pályázati munka) méltó az alapítvány névadójának életművéhez, munkásságának tudományos színvonalához. Az alapítvány célja továbbá, hogy támogassa, ösztönözze és elősegítse a komoly alapkutatásokon, forrásfeltáráson nyugvó középkortudományi kutatásokat. A magyarországi kutatások mellett az Alapítvány támogatni kívánja a fentebb meghatározott tárgykörben külföldön folyó kutatásokat is. Az Alapítvány anyagi és erkölcsi támogatással hozzájárul ahhoz, hogy az előbbiekben megfogalmazott módon született szellemi termékek publikálása és ezáltal közkinccsé tétele lehetővé váljon. Az Alapítvány lehetőségeihez mérten erkölcsileg támogatja az ösztöndíj nyertesét tudományos előadások tartásában, konferenciákon történő részvételében. ... >>

LIFT-S Egyesület

(egyéb)

1015 Budapest, Donáti 44.
képviselő: Kenedi László ... >>

Lions Európa Fórum Alapítvány

(egyéb)

1015 Budapest, Hunfalvy u. 2.
képviselő: Horváth Miklós
Az egészségben károsodott állampolgárok - kiemelten a látáskárosultak - társadalmi - társadalmi beilleszkedésének, valamint gyógykezelésének magas szintű realizálódását, teljes értékű és öröm-teli életük megvalósulását. ... >>

Lions Klub Buda

(szociális,egyéb)

1016 Budapest, Krisztina körút 99.
képviselő: dr. Lékó László
karitatív tevékenység ... >>

Lobbi Klub Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1013 Budapest, Váralja utca 9. b.
képviselő: Strack Mária
Az egyesület célja az Európai Unió tagországaiban az azonos céllal működő társadalmi szervezetekkel való kapcsolat felvétele, a kapcsolatok ápolása. Az egyesület tagjainak segítése külföldön, valamint az Európai Unió tagországaiból érkező érdeklődők bevonása a Lobby Klub Egyesület munkájába, illetőleg a Lobby Klub Egyesület rendezvényein történő részvétel, valamint a társadalmi érdekvédelem érvényestésének biztosítása. Az egyesület céljai között szerepel a szomszédos ? az Európai Unión kívüli ? országokban élő magyarok, magyar nemzetiségűek támogatása, elismerése. Az egyesület különböző programok rendezvények megvalósításával, kölcsönös tapasztalatcserével és tanácsadással kívánja támogatni mindazokat, akik más érdekképviseleti csoporthoz nem tartoznak (mint pl. Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége) vagy nem tudnak, nem kívánnak azonosulni a felkínált lehetőségekkel. Az egyesület a hátrányos helyzetben lévők számára támogatási rendszert kíván létrehozni (ösztöndíj rendszer a továbbtanuláshoz,képzéshez, gyermekek táboroztatása, oktatásukhoz való hozzájárulás, a gazdasági szférában dolgozó vállalkozók támogatása elsődlegesen információkkal). Az egyesület különböző alkotóműhelyeket hoz létre, melyben ingyenesen nyújt prevenciós tanácsokat, jogi segítséget és támogatja a hátrányos helyzetben lévő kis- és középvállalkozókat. Segíti a vállalkozókat beruházásuk előkészítésével, pályázatok szakszerű előkészítésével, pályázatok szakszerű elkészítésével, környezetvédelmi tanulmányok beszerzésével, adott esetben hatástanulmányok készítésével. Az egyesület nemzetközi kapcsolatokat hoz létre, amelyek segítségével képviseli a Magyarországon működő kis- és középvállalkozókat, ipar- és képzőművészeket, hagyományőrzőket nemzetközi fórumokon. Az egyesület célja a szellemi környezetvédelem: a társadalom szellemi fejlődésének elősegítése, az értéket közvetítő társadalmi kommunikáció támogatása, a békés társadalmi együttélés elősegítése, a demokrácia és a jogállamiság értékeinek mind szélesebb körben történő tudatosítása, azok érvényesítésének előmozdítása. Az egyesület fenti céljának megvalósítása érdekében támogatást keres, jótékonysági rendezvények szervezésével, rendezésével adományokat gyűjt - törvényben előírt működési
idő után - pályázatokon vesz részt továbbá felveszi más civil szervezetekkel a kapcsolatot együttműködés céljából.
Az egyesület a fogyasztók érdekeinek - különösen a fogyasztók biztonságos áruhoz, illetve szolgáltatáshoz való jogának, vagyoni érdekei védelmének, fogyasztók érdekképviseletének, valamint gyors és hatékony jogérvényesítés - leghatékonyabb érvényesülését kívánja előmozdítani. Az egyesület együttműködik az állami fogyasztóvédelem intézményeivel, különös tekintettel az Országos Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséggel.
Az egyesület célja pártatlan, harmadik félként közreműködni olyan közérdekű, helyi és országos jelentőségű döntések meghozatalánál, amikor a döntés azért nem tud megszületni, mert a felelősök között a kommunikáció megreke ... >>

Lovas út 32. Egyesület

(egyéb)

1012 Budapest, Lovas út 32.
képviselő: Herner Dániel
Az Egyesület célja hogy a 1012 Budapest Lovas út 32. szám alatt található ingatlan lakói számára ideális körülményeket alakítson ki és tartson fent a házban, és a hozzá kapcsolódó kertben. A lakók érdekeinek képviselete, a kertben lévő növények és állatok gondozásának és védelmének megszervezése, az épület múltjának felderítése, jövőjének tervezése. ... >>

Magyar - Hongkongi Partnerségi Egyesület

(kulturális,egyéb)

1015 Budapest, Széna tér 1/ A.
képviselő: Antal József, Dr. Spielmann János, Dr. Szedlacskó Zoltán elnök, Králik István, Mészáros László
A Magyarország és Hongkong között létrejött kulturális, társadalmi, gazdasági és általános kapcsolatok támogatása. ... >>

Magyar Atlanti Tanács

(egyéb)

1016 Budapest, Bérc utca 13-25.
képviselő: Felkai Anna, Vizi E. Szilveszter elnök
A Magyar Atlanti Tanács magáévá téve az atlanti együttműködés célkitűzéseit: elősegíti az európai és észak-amerikai demokratikus országok együttműködését,
terjeszti a magyar közvéleményben az európai szellem és az atlanti együttműködés alapgondolatait, összefoglalja az atlanti együttműködés gondolatának elkötelezett magyarországi szervezetek tevékenységét,
képviseli Magyarországot az atlanti mozgalom nemzetközi testületeiben,
ismerteti Magyarország helyét és szerepét Európában, az európiai civilizációban és az atlanti együttműködésben. ... >>

Magyar Békeszövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1016 Budapest, Dezső 3.
képviselő: Barabás Miklós, dr. Köteles György
A nemzetközi, a társadalmi, a családi és az egyéni életben előmozdítani a konfliktusok erőszakmentes érdemi megoldását, erősíteni ennek feltételeit, segíteni Magyarország békés fejlődését, egyenrangú együttműködésen alapuló nemzetközi kapcsolatainak ápolását, a békés, biztonságos és harmonikus világ megteremtésének útjában álló akadályok felszámolását mind anyagi, mind szellemi téren. ... >>

Magyar Cserkészleány Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1013 Budapest, Attila út 35. 2./4.
képviselő: Szalai Zsófia
A szervezet célja a lányok és fiatal nők teljes életre nevelése, hogy legteljesebben kibontakoztathassák képességeiket életük minden területén.
A szervezet célja a 5-25 éves lányok és fiatal nők teljes életre való nevelése, hogy legteljesebben kibontakoztathassák képességeiket életük minden területén. ... >>

Magyar Gazdaságfejlesztést Támogató Társaság

(egyéb)

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
képviselő: Jobbágy Tamás, Szabó György ... >>

Magyar Humánerőforrás Kutatási és Fejlesztési Alapítvány

(egyéb)

1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 31. fszt.
képviselő: Funtek Attila
Magyar Humánerőforrás Kutatási és Fejlesztési Alapítvány célja az innováció hazai erősítésének érdekében kutatás-fejlesztési ) K+F), és a K+F eredmények megvalósítását segítő projektek megvalósítása. ... >>
1. oldal 2. oldal