Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest I. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 135
1. oldal

"49er Vitorlás Osztályszövetség" Egyesület

(sport,érdekképviselet)

1016 Budapest, Mészáros u. 18.
képviselő: Hamrák Péter ... >>

Adatbázis Szerzői Jogvédő Egyesület

(érdekképviselet)

1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13.
képviselő: dr. Mlinarics József, Sas Tibor ... >>

Agrárszövetség-Nemzeti Agrárpárt

(érdekképviselet)

1013 Budapest, Krisztina tér 1.
képviselő: Mayer Bertalan ... >>

ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

(érdekképviselet)

1016 Budapest, Mészáros u. 15-17.
képviselő: Bolyki Balázs vezetőségi tag, Boronkay Antal vezetőségi tag, Bródy János, dr. Szinger András, Hollós Máté vezetőségi tag, Madarász Iván vezetőségi tag, Malek Miklós vezetőségi tag, Spíró György vezetőségi tag, Sugár Miklós vezetőségi tag, Tihanyi László vezetőségi tag, Wolf Péter vezetőségi tag
az érintett jogosultak érdekeinek védelme, ezen belül az, hogy a mindenkori hatályos szerzői jogi törvény alapján, elsősorban a közös jogkezelésre vonatkozó törvényi előírások keretei között a vagyoni jogokat gyakorolja. ... >>

Artisjus Önsegélyező Szakszervezeti Egyesület

(érdekképviselet)

1016 Budapest, Mészáros 15-17.
képviselő: Marácziné dr. Mann Judit ... >>

Az Ifjúságért Önkormányzati Szövetség

(érdekképviselet)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Ficsor József ... >>

Budapesti Art-Mozi Egyesület

(érdekképviselet)

1013 Budapest, Attila út 13/A.
képviselő: Port Ferenc
A Fővárosi Art-mozik érdekeinek szervezett képviselete, védelme. ... >>

Budapesti Társasházi Közös Képviselők Egyesülete

(érdekképviselet)

1015 Budapest, Batthyány utca 3/B. IV/17.
képviselő: Juhász László
a társasházi közös képviselők, társasház-, ingatlankezelők összefogása egy olyan szakmai egyesületbe, amely segíteni tudja a munkájukat, és ha kell, szerepet tud vállalni a tagok érdekeinek képviseletében a mindenkori kormányzatnál, önkormányzatoknál és a szakmával kapcsolatban álló szervezetekkel, szolgáltatókkal. ... >>

Budavári Kereskedö Céh

(érdekképviselet)

1014 Budapest, Országház 16.
képviselő: Palásthy Györgyné ... >>

Budavári Lakosok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1014 Budapest, Úri u. 6. fszt.4.
képviselő: Szepesfalvyné Bodócsi Eszter
Az I.kerületi lakosok érdekképviselete. - A kulturált lakókörnyezet kialakítása és népszerűsítése. - Műemlékvédelem, értékmegőrzés. - Kulturális rendezvények szervezése. - Jótékonysági rendezvények szervezése. - A tevékenységi körbe tartozó kiadványkészítés, lapkiadás. ... >>

Budavári Portrérajzolók Egyesülete

(érdekképviselet)

1012 Budapest, Pálya 2/b.
képviselő: Zsoldos Péter ... >>

Civicus Európa Alapítvány

(érdekképviselet,egyéb)

1016 Budapest, Dezső u. 3.
képviselő: Barabás Miklós kuratóriumi titkár
A civil társadalom globális, európai és magyarországi fejlődéséhez, tevékenysége széles körben történő megismertetéséhez és elfogadásához hozzájárulás. A Civil Szervezetek Világszövetsége támogatása, programjaiban való részvétel előmozdítása mindenekelőtt európai szinten; az európai országok civil társadalmát, annak fejlődését és befolyását erősítő programok kezdeményezése, szervezése, támogatása. ... >>

Comenius Pedagógiai Szakértők Országos Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1015 Budapest, Mária tér 4.
képviselő: Papp Kornél, Velkey Péter
a pedagógiai szakértők számára olyan fórum megteremtése, ahol tapasztalataikat meg tudják osztani egymással,
informálódhatnak a jogszabály adta keretek változásairól,
szakmai javaslatokat dolgozhatnak ki az oktatási rendszerben elfoglalt helyüket illetően,
felméréseket végezhetnek a közoktatással kapcsolatos témakörökben,
érdekeiket együttesen képviselhetik. ... >>

Duna Televízió Dolgozóinak Szakszervezete

(érdekképviselet)

1016 Budapest, Mészáros u. 48-54.
képviselő: Tótfalusi András ... >>

DUNA Televízió Üzemi Szakszervezete

(érdekképviselet)

1016 Budapest, Mészáros utca 48.
képviselő: Hagyó Istvánné, Ruzsinszky László
A munkavállalói érdekek képviselete, érvényesítése, védelme és a szolidarítás elvének érvényesítése. A szociálisan súlyos helyzetbe kerülő tagok lehetőség szerinti támogatása. ... >>

Egészségpénztárak Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1011 Budapest, Iskola u. 13.
képviselő: Bolvári László önállóan, Deák Zoltán, dr. Jahn Gábor, Dr. Nagy Dénes ketten együtt, dr. Váradi Péter, Gunderlach Judit, Kőszegi Viktor, Lenkei Beatrix, Müller Katalin ketten együtt
Magyarországon az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján alakult és működő - tevékenységi engedéllyel rendelkező egészségpénztárak szakmai érdekképviseleté- nek ellátása. ... >>

Egyesület az I.kerületi Társasházakért

(érdekképviselet)

1013 Budapest, Pauler 21.
képviselő: Paczoay Balázs, Tanító Dezső ... >>

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

(érdekképviselet)

1010 Budapest, Fö u. 34-36.
képviselő: dr. Szilágyi József, Gál Rezsö
a szövetséget alkotó tagszakszervezetek tagságának érdekképviselete és érdekvédelme. A szövetséget alkotó tagszakszervezetek érdekkörébe tartozó gazdasági társaságok munkavállalóinak érdekképviselete, a szakszervezeti szövetség egységének megőrzése, a szolidaritás megőrzése. ... >>

Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1012 Budapest, Kuny Domokos 13-15.
képviselő: Éder Tamás, Folláth Györgyné
Az élelmiszeripar egészét, valamint több szakágazatot érintő kérdésekben érdekfeltáró, megjelenítő, képviseleti tevékenységet folytat és segíti a szakágazati szövetségeket a szakma specifikus feladataik sikeres megvalósításában. ... >>

Első Magyar Játékkaszinó Kft. Önálló Önsegélyező Szakszervezete

(érdekképviselet)

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
képviselő: Szabóné Jánosik Éva, Szabóné Jánosik Éva, Szabóné Jánosik Éva ... >>

Első Magyar Öntevékeny Rock Egylet

(érdekképviselet)

1010 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Berki Tamás ... >>

Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

(érdekképviselet)

1013 Budapest, Döbrentei tér 1.
képviselő: Tolnay Tibor
Ellátja a magyar építési vállalkozók szakmai érdekképviseletét, hozzájárul az építésügy fejlesztéséhez, szabályozását elősegítő tevékenységéhez, az építésügy hatékony működéséhez, a hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséhez. ... >>

Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség

(érdekképviselet)

1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13.
képviselő: Horváth Ferenc, Molnár Sándor, Mőcsényi Miklós, Oláh János ... >>

Fogtechnikusok Országos Szövetsége

(egészségügyi,érdekképviselet)

1012 Budapest, Kuny Domonkos u. 9. fszt. 2.
képviselő: Róth Lajos
A magyar fogtechnikus szakma hazai fejlődésének támogatása, az európai normatívákhoz való közelítése, a fogtechnika erkölcsi és szakmai színvonalának, mint egészségügyi kézműves szakmának megfelelő rangra való emelése, a tagjai és tagszervezeteinek érdeképviselete, érdekvédelme. Együttműködik partnereivel, mindenek előtt az érdekképviseletekkel, társadalmi és gazdasági szervezetekkel és az illetékes kormányzati szervekkel. ... >>

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1012 Budapest, Logodi utca 22-24.
képviselő: dr. Baranovszky György, dr. Grafné dr. Baranyi Dóra
a) közreműködik szükség szerint a tagszervezetek megbízásából a hazai fogyasztóvédelmi politika kialakításában,
b) figyelemmel kíséri a hazai fogyasztók érdekeinek képviseletében az Európai Uniós és hazai fogyasztóvédelmi politika érvényesülését,
c) elősegíti a fogyasztók érdekeit figyelembe vevő jogszabályalkotást,
d) a fogyasztói érdekek érvényesítése céljából kapcsolatot épít és tart fenn a hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel,
e) kiállítást, konferenciát, bemutatót szervez és kiadványokat jelentet meg,
f) fogyasztóvédelmi oktatást, -képzést, pedagógus-továbbképzést szervez.
A FEOSZ célja és feladata a fogyasztói érdekek védelme, képviselete, valamint azon fogyasztóvédelmi szervezetek tömörítése, mely szervezetek tevékenysége a fogyasztók érdekében történik összhangban a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseivel. ... >>

Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.
képviselő: Héra Istvánné elnök, Ígyártó Gabriella, Szigetvári József
A szervezet szakmai koordinációs fórumot teremt a tevékenysége fejlesztésére, a szakmai problémák felvetésére, közös megítélésére, a lehetséges állásfoglalások kialakítására. Szervezi és rendezi a kulturális programokat. A népi, népzenei kultúra értékeinek megismertetése, megőrzése, ápolása érdekében együttes működtetése. A népművészet valamennyi ágával foglalkozó magyar és más nemzetiségű intézmények, szervezetek közötti kapcsolatának kiépítése, találkozók, továbbképzések, tapasztalatcserék, táborok szervezése, megrendezése. ... >>

GazdaKlub Érdekvédő Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1011 Budapest, Hattyú utca 16. 4./1.
képviselő: Vojvoda György
A gazdák hozzásegítése ahhoz, hogy a mezőgazdasági gépeik üzemanyag szükségleteit mérsékeltebb áron tudják beszerezni, a GazdaKút Kft. által üzemeltetett töltőállomásokon. Tájékoztatás a mezőgazdasági célra történő üzemanyag felhasználás adóvisszaigénylési lehetőségéről, annak megkönnyítése, software kifejlesztése megbízás alapján, a felhasznált üzemanyag mennyiség nyilvántartása a kutaknál lévő és az Egyesületnél lévő számítógép segítségével, ezzel kapcsolatos szolgáltatások igazolás kiállítása. ... >>

GrimRC Modellautó Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

1016 Budapest, Naphegy utca 17.
képviselő: Wohlmuth Tamás
Rádió távvezérléses autómodellezés ? mint szabadidő sport ? meghonosítása. A terepautózás /Off-Road/ és s pályaautózás /On-Road/ mind szélesebb körben történő népszerűsítése. Érdeklődők és kezdő modellezők támogatása, segítése. Felnövekvő korosztály szabadidejének hasznos eltöltése, technikai fejlődésük és tudásuk fejlesztése. Együttműködés a Magyar Modellező Szövetséggel. A tagok biztosításainak és verseny licencek intézése. Szakirányú nemzetközi kapcsolatok keresése, kialakítása a naprakész fejlődés érdekében. Nemzetközi szabványoknak megfelelő terep /Off-Road/ versenypálya kialakítása, üzemeltetése. Azon történő gyakorlás, edzési lehetőség biztosítása. Hazai és nemzetközi versenyek szervezése és lebonyolítása. Versenyzőink kinevelése, támogatása, országos bajnokságon történő indítása, kijuttatása az európai és világversenyekre. Oktató és szervizbázis létesítése, ahol a fent említett technika elméleti és gyakorlati tapasztalatainak átadása történik. Klubélet megszervezése és biztosítása. Internetes honlap és fórum üzemeltetése a könnyebb kommunikáció, valamint a nyilvánosság mind szélesebb körű bevonása érdekében. ... >>

Gyáriparosok Országos Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1010 Budapest, Vérmező 6.
képviselő: Széles Gábor ... >>

HELIKON Gazdaságfejlesztő Egyesület

(érdekképviselet)

1012 Budapest, Logodi 27/a.
képviselő: Vadászy József ... >>

Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete

(tűzoltó,kulturális,érdekképviselet)

1011 Budapest, Fő utca 12.
képviselő: Andráska Attila, Andresz Csaba, Árok Kornél, Gyenge Koppány, Kormos Csaba, Nagy Gábor, Salamon Lajos
Egységesen és hatékonyan képviselje és érvényesítse a tűzvédelem állami, önkormányzati és egyéb szervezeteinél foglalkoztatott munkavállalók sajátos társadalmi, gazdasági, szakmai, szociális és kulturális érdekeit. ... >>

Honismereti Szövetség Alapítvány

(érdekképviselet)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Halász Péter dr., Szikossy Ferenc dr.
A Honismereti Szövetség támogatása. ... >>

"INDRA" Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédő Egyesülete

(érdekképviselet)

1012 Budapest, Logodi utca 22-24.
képviselő: Pintér György dr.
A biztosítottak és pénzintézeti ügyfelek érdekeinek érvényre juttatása a pénzpiaci jogalkotásban, továbbá képviselete a peres és peren kívüi jogvitákban. ... >>

Informatikai Vállalkozások Szövetsége

(érdekképviselet)

1012 Budapest, Vérmező út 4.
képviselő: Laufer Tamás
Az információs és kommunikációs technológia (továbbiakban IKT) szakterület fejlődésének, megismertetésének elősegítése, a tagszervezetek szakmai, iparági érdekeinek hatékony képviselete, továbbá az IKT és IKT-elektronikai iparág hazai és nemzetközi elismertségének növelése, valamint IKT kutatás fejlesztés és innováció elősegítése, támogatása és végzése. ... >>

Ingatlanfejlesztők és Vagyonértékelők Társasága

(érdekképviselet)

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
képviselő: Dr. Csák Máté ... >>

INNO-AGRÁRIA Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet)

1014 Budapest, Úri utca 31.
képviselő: Dr. Bencze István alelnök, Major Gergely titkár, Osváth László elnök
a mezőgazdaság szerkezet váltásához szükséges szemléletváltás megismertetése, népszerűsítése a civil társadalom körében. ... >>

ISV Pannonhibrid Egyesülete

(érdekképviselet)

1010 Budapest, Alkotás 39.
képviselő: Bodzás Árpád, Csóka Lajos, Fábián Miklós dr., Gyömbér István, Hamza László dr., Jakab István, Lévai András, Nagy László, Szilágyi Sándor, Tácsy László dr., Wekerle László dr. ... >>

Joint Venture Szövetség

(érdekképviselet)

1012 Budapest, Kuny Domokos 13-15.
képviselő: Fekete István, Szendrey Silvia
A Szövetség célja, hogy a tagság egészét, vagy egy-egy csoportját érintő általános - a gazdálkodás feltételeit befolyásoló kérdésekben - a tagok véleményét összefoglalja és azt a hatáskörrel rendelkező szervek, intézmények előtt képviselje annak érdekében, hogy elősegítse olyan gazdasági környezet kialakítását, amely biztosítja az ország nemzetközi gazdaságba való integrálódását, a külföldi működő tőke további beáramlását és a Magyarországon hasznosítható külföldi tapasztalatok átvételét. ... >>

Kéményjobbítók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1016 Budapest, Naphegy 33.
képviselő: Netoleczky Károly
A kéménnyel összefüggő szakterületeken tevékenykedők érdekeinek védelme. ... >>

Képző- és Iparművészeti Alkotócsoportok Nemzetközi Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Fekete Márta
A KIANSZE szervezett keretek között egyesíti és támogatja elsősorban a hazai, illetve az Európai Unióban és az Európai Unióhoz való csatlakozásra váró országokban működő képző- és iparművészeti alkotócsoportokat, a különböző nemzetiségű alkotókat tömörítő alkotóközösségek értékteremtő munkáját. Képviseli a tagegyesületek, alkotócsoportok és azok tagjainak érdekeit a nemzetközi képző- és iparművészeti közéletben, a szerzői jogvédelemben, a művészeti és kulturális információs világban. A KIANSZE célja továbbá a vizuális kultúra népszerűsítése, az autodidakta alkotók körében képzőművészeti ismeretek oktatása, értékeinek megőrzése, a vizuális kultúra gyarapítása érdekében sokat tett alkotók, szakírók, alkotókör vezetők, művészetpedagógusok munkásságának megőrzése, emlékük ápolása. ... >>

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1016 Budapest, Aladár utca 17. fszt./4.
képviselő: Dr. Osztie Zoltán
A keresztény, keresztyén evangelizációs küldetés tudatos elkötelezettségű vállalása az ökumené szellemében és annak teljesítésére való folyamatos törekvés az élet minden területén. ... >>

Konzervatív Párt - Gazdák és Polgárok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1015 Budapest, Batthyány u. 10.
képviselő: Dr.Csizmadia László elnök, Dr.Pászti Ágnes ... >>

Közép- és Kelet-Európai Bankszövetség Magyarországi Egyesülete

(érdekképviselet)

1013 Budapest, Feszty Árpád u. 2.
képviselő: Dr.Patayi Sándor, Lengyel István ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal