Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest I. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 65
1. oldal

A Zenéért-Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1016 Budapest, Dezső u. 8.
képviselő: Bartányiné Takács Katalin
Elsősorban az I. ker. alsófokú zeneiskolás növendékei zenei oktatásának támogatása, a zeneoktatás népszerűsítése, az ifjúság zenei nevelésének előségítése. ... >>

Alapítvány a Lovas úti Óvodásokért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1012 Budapest, Lovas út 3.
képviselő: Galántai Katalin
A Budapest, I.ker., Lovas út 3. száma alatti óvoda támogatása. ... >>

Aquincum Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1011 Budapest, Jégverem u. 1. I/6.
képviselő: Ráczné Schanda Katalin
Az Aquincum Általános Iskola tanulói szellemi és testi fejlődésének elősegítése. ... >>

Attila Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1012 Budapest, Attila út 135-137.
képviselő: Balázs Ildikó
Az Attila úti általános iskola tevékenységének anyagi támogatása. ... >>

Attila Szülök és Pedagógusok Baráti Köre

(intézményi,oktatási)

1010 Budapest, Attila 133-135
képviselő: Jakab János
Az Attila Baráti Kör az Attila utcai Általános Iskola ( új nevén Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium) szülői választmánya kezdeményezésére létrehívott olyan egyesület, melyben az iskola diákjainak szülei és az iskola pedagógusai együttműködhetnek az iskola fejlesztésében, a tanulók és a pedagógusok munkájának segítése érdekében. ... >>

AURA MUSICALE Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1016 Budapest, Tigris u. 19.II/11.
képviselő: Máté Balázs
A hazai és nemzetközi kulturális élet gazdagítása, hangversenyek, hangversenysorozatok, hanglemezfelvételek, film-, színházi- és tv-produkciók, ismeretterjesztő programok és kiadványok létrehozásával. Az ilyen irányú kutatómunka végzése. A gasztronómiai kultúra fejlesztése különös tekintettel a borkultúrára. E célok megvalósítása érdekében csatlakozás hasonló szellemű bel- és külföldi állami és magánkezdeményezésű programokhoz, pályázatokhoz. A gyermekek és fiatalok iskolán kívüli egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének szervezése kulturális programok formájában. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka korszerűsítésének (pl.:audiovizuális eszközök, egyéb, az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, a könyvtár fejlesztése, a zeneoktatás színvonalának emelése, pályázatok kiírása stb.) elősegítése. 1./ közreműködés jobb feltételek megteremtésében a humán műveltség ápolása, terjesztése érdekében (Kht.26.§.5.); 2./ e műveltség hagyományainak átmentése a XXI. századba, ezáltal az egyre terjedő szubkultúra ellensúlyozása (Kht.26.§.6.); 3./ a zeneművészet illetve az irodalom, a képzőművészetek, az építészet, a kézművesség, a színház- és filmművészet, valamint a gasztronómia sokrétű kapcsolatának kutatása, feltárása és ezirányú ismeretterjesztés (Kht.26.§.4.); 4./ támogatja és szervezi a gyermekek és fiatalok iskolán kívüli nevelését a testi-lelki egészség megőrzése érdekében (Kht.26.§.4.); 5./ a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Kht.26.§.c.)11.); 6./ gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Kht.26.§.c.)10.; ... >>

Batthyány Lajos Általános Iskolai Alapítvány a Diákokért

(intézményi,oktatási)

1015 Budapest, Batthyány utca 8.
képviselő: Szakács Ágnes
Az iskolai oktató-nevelő munka tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Batthyány-Strattmann László Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1010 Budapest, Dísz tér 3.
képviselő: Farkas Péter
Különböző szakirányú óvodai képzés és tevékenység meghonosításának támogatása. ... >>

Biotechnológiával a Környezetvédelemért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1016 Budapest, Krisztina krt. 77. IV.em. 3.
képviselő: Kriszt András dr., Szoboszlai Sándor dr.
A biotechnológia környezetvédelmi alkalmazását és a környezetvédelem feladatainak műszaki-biológiai megoldásait megalapozó kutatási témákba bekapcsolódó egyetemi és főiskolao hallgatóknak, fiatal kutatóknak anyagi támogatás nyújtása tudományos munkájuk műveléséhez. ... >>

Boldog Gyermekvár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1012 Budapest, Lovas út 3.
képviselő: Galántai Katalin
A Budapest, I. Lovas út 3. szám alatti óvoda nevelési, oktatási, valamint gyermekellátási feladatainak minél magasabb szintű megvalósításának támogatása. ... >>

Budavári Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1014 Budapest, Tárnok 9-11.
képviselő: Contantinovits Milán dr., Lányi Árpád Tamás, Nagybákay Antal
Közvetlenül, vagy az iskolán keresztül támogatja a Budavári Általános Iskola (vagy jogutódja) tanulóinak szellemi, erkölcsi és testi nevelését. ... >>

Budavári Keresztény Családokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 38.
képviselő: Wehner Géza
A Budavár területén élő keresztény családok részére - egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenység folytatása, ennek támogatása, - szociális támogatás nyújtása, - keresztény életre nevelés és hitoktatás, - a nehéz körülmények között felnövő nemzedék felkutatása, taníttatási támogatása, - a kiálítások szervezése és színházi előadások támogatása, - a kissebbségi létben élők támogatása, fejlődésük és felemelkedésük érdekében anyagi támogatásuk. ... >>

Budavári Világörökség Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1014 Budapest, Tárnok u. 9-11.
képviselő: Velich Katalin Piroska
A Budavári Általános Iskola tanulóinak szellemi, erkölcsi és testi nevelésének támogatása. ... >>

Civil Kollégium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Huszerl József
A Civil Kollégium nevű képzési szervezet létrehozása és működtetése, amely a civil társadalom cselekvőképességét és hatékonyságát kívánja fokozni. ... >>

Corvina Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Budavári Palota F. épület.
képviselő: Földvári Gábor, G.Németh György
Az Országos Széchenyi Könyvtár kulturális és fejlesztési tevékenységének elősegítése. ... >>

CSIMOTA Hegyvidék Mesevár Óvodát Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1013 Budapest, Krisztina körút 39. /B.
képviselő: Dr. Koltai Andrásné Haluska Emese, Durmics Istvánné Sebestyén Márta, Fecsóné Kassai - Farkas Daniella Kata, Kruczler Ferencné, Varju Erika elnök
a Hegyvidéki Mesevár Óvoda, valamint az intézménybe járó gyermekek támogatása, oktatási munka segítése. ... >>

Dr. Csonka Pál Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1013 Budapest, Döbrentei tér 1.
képviselő: Böröczffy István
Elősegíteni a hazai építőipar korszerűsítését, fejlesztését, korszerű ismeretekkel rendelkező szakemberképzést, többek között iskola létesítésével, működtetésével, továbbképzés, átképzés, kutatások támogatásával, ösztöndíjak adományozásával. ... >>

Egyházi Könyvtárak Egyesülése

(intézményi,oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Budavári Palota (Könyvtár)
képviselő: Baranya Péter elnök, dr. Berecz Ágnes, Orosz Anna titkár
A magyarországi egyházi könyvtárak együttműködésének előmozdítása, lehetőség szerinti közös álláspont kialakítása és tapasztalatok kicserélése az egyházi könyvtáraknak egyházunkban és a társadalomban betöltendő szerepe, könyvtári szakmai munka, valamint muzeális értékek őrzése területeken. ... >>

Építsünk együtt Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1011 Budapest, Fő u.30.sz.
képviselő: Visontai Kovách Zoltán elnök
A Szent Benedek Bencés Általános Iskola és Gimnázium támogatása. Az alapítványi vagyon mindenkori év vé- gi záróállomány értékesítésének 20%-át köteles tartalékolni, továbbá 20 % pe- dig elkülöníthetetlen a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatá- sára kell fordítani. ... >>

Fagottkultúráért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1012 Budapest, Logodi 49.IV.em.12.
képviselő: Keszler György
A zeneiskolai fagott-tanítás fejlesztése, magyar zeneszerzők ösztönzése új művek megírására. ... >>

Ferenczi Sándor Egyesület

(intézményi,oktatási)

1016 Budapest, Lisznyai utca 11. I.//4.
képviselő: Dr. Mészáros Judit, dr. Valachi Anna, Oláh Rita
A pszichoanalízis magyarországi történetével kapcsolatos dokumentumok, memoárok összegyűjtése, rendszerezése, szakszerű tárolása és dokumentálása; ennek megfelelően a szervezet céljai közt szerepel saját archívum és könyvtár létesítése, valamint kiadványok megjelentetése, továbbá a pszichoanalízissel kapcsolatos oktatási-képzési és kutatási tevékenység előmozdítása, műhelymunka kialakítása. ... >>

Gimnázium 1687 Alapítvány

(intézményi)

1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2-4.
képviselő: Bordás Lászlóné, Czelnay Zsolt, Devicz Dénes, Domschitz Zoltán, Gilyné Mátyás
A Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium minden vonatkozású támogatása, beleértve a gimnáziumi kollégiumot és annak növendékeit is. ... >>

GNM Színitanoda Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Táncsics M.13.I.em.1.
képviselő: Vanya Tímea
Olyan közösség létrehozása, amely célul tűzi ki, hogy a 17-22 éves fiatalok számára szakmai alapismereteket nyújtson a színészmesterégre történő előkészítés során, a színészi hivatásra felkészítéshez kereteket, feltételeket biztosítson, valamint járuljon hozzá az egyéni képességek kibontakoztatásához, az egyéni adottságoknak megfelelő pályaválasztáshoz. Az egyesület célja azzal egészül ki, hogy az egyesület Művészeti Szakközépiskola fenntartását is célul tűzi ki. ... >>

GNM Tanoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1013 Budapest, Táncsics M.u.13 I.em.1.
képviselő: Borbély Gyöngyi Katalin, Gór Nagy Mária együtt, Szurdi Miklós
Kulturális a GNM szinitanoda Művészeti Főiskola létrehozásának és működtetésének támogatása. ... >>

Góbi Közhasznú Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

1016 Budapest, Sánc utca 5.
képviselő: Góbi Rita
A színház és a táncművészet hazai és külföldi népszerűsítése. Elsődleges célja, a Góbi társulat működtetése. Az egyesület céljaként tűzi ki a színházi és táncművészeti örökség kutatását, a táncpedagógia, a színházi nevelés, a filmkészítés, a vizuális kultúrára nevelés, valamint a táncfilmek meghonosítását Magyarországon és minél szélesebb körben való terjesztésüket, alkalmazásukat. Az egyesület együtt kíván működni hasonló tevékenységet folytató külföldi szervezetekkel. ... >>

Hálózat a Színházért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1015 Budapest, Lovas út 32.
képviselő: Nehéz Andrea Zsuzsanna
A magyar színházi élet, művészet és kultúra megőrzéséhez, ápolásához és fejlesztéséhez való hozzájárulás. ... >>

Házszínház Egyesület

(intézményi,kulturális)

1016 Budapest, Bérc 9.
képviselő: Lábass Endre /végz.nélk/, Ress György /végz.nélk./ ... >>

Heinzely Alapítvány a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium javára

(intézményi,oktatási,szociális)

1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2-4.
képviselő: Körmendy Károly
A szegény sorsú tanulók támogatása, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a családjuktól távollevő tanulók támogatása, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók díjazása. Az Egyetemi katolikus Gimnázium és a Szécheny György Katolikus Kollégium Pedagógiai programjában foglalt célok és feladatok támogatása. ... >>

Innovabis Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1011 Budapest, Fő u. 32.
képviselő: Simon István
A Kárpát-medencében élő népcsoportok közötti kapcsolatteremtés segítése a hagyományos keresztény világnézeti értékek alapján. A Kárpát-medencei fiatalok számára szakkolégiumi elhelyezés, ösztöndíj biztosítása, tudományos előadássorozatok szervezése, a határon túli ifjúsági szervezetek anyagi- és eszközjuttatással való támogatása. Az egyházi műemlékek állagmegóvásának, felújításának támogatása. ... >>

ISKOLATÁSKA Kisdiákokat Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1011 Budapest, Fő u. 30.
képviselő: Puskás Balázs
A Szent Benedek Bencés Általános Iskola és Gimnázium /1011.Budapest Fő u. 30./ magasabb színvonalú oktatási tevékenységének elősegitése, a diákok nevelési, oktatási, kulturális és művelődési lehetőségeinek javítása, a rászoruló diákok részére támogatás biztosítása.
Szociális- karitatív célok ellátása, az elesettek, a magányosak és reményvesztettek, a hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élők, a szegénységben élők, romák lelki támogatása és felemelése, segélyezése, valamint a tört családok, árvák, hajléktalanok, munkanélküliek és nyugdíjasok segítése, a börtönviseltek és szenvedélyfüggők társadalomba történő visszavezetése ... >>

Képzett Fiatalokkal a Jövőért! - MICE Program Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1012 Budapest, Kuny Domonkos utca 4/D. 5./1.
képviselő: Kulcsár Viktória Annamária, Mészáros László
az alapítvány tevékenysége legfőképpen a középiskolai, és felsőfokú oktatásban résztvevő magyar anyanyelvű fiatalok oktatására, továbbképzésére, tanulmányaik elősegítésére és támogatására irányul, különös tekintettel az alábbiakra:
Kiemelkedő tehetségű diákok kiválasztása, oktatása, ösztöndíjjal támogatása
Tehetséges, de hátrányos helyzetű diákok támogatása
A magas szakmai tudású, de etikus gazdasági kultúra meghonosítása
Kapcsolatteremtés hat földrész magyar nemzetiségű polgáraival
Szakmai tanulmányutak szervezése és támogatása, szakemberek képzése
Olyan magas felkészültségű fiatal szakembergárda felkutatása, képzése és továbbképzése, akik megállják a helyüket ma, és a jövőben bármikor a világ minden gazdasági szférájában.
- az oktatási, képzési tevékenység során kiemelt figyelmet kell fordítani a tudományos tevékenység, kutatás támogatására, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységre, valamint a környezetvédelemre és környezettudatos magatartásra való nevelésre. ... >>

"Kincs - Ő" a Csecsemők és az Eltérő Fejlődésű Gyermekek Gyógyítását és Fejlesztését Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1012 Budapest, Kuny Domokos utca 4/D. fszt./4.
képviselő: Bedők Andrea
Az eltérő fejlődésű gyermekek terápiájának, az ilyen gyermekeket nevelő családoknak, a velük foglalkozó védőnők, óvodák, bölcsődék, illetve gyógykezelésüket végző gyógyintézményeknek a támogatása.
A csecsemők korai fejlesztésének elősegítése. ... >>

Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1016 Budapest, Mészáros 1. (Krisztinavárosi R
képviselő: Tibély András
A Budapest Krisztinavárosi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola támogatása. ... >>

Lisznyai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1016 Budapest, Lisznyai 40-42.
képviselő: Jámbor István
Iskolai oktató-nevelő munka feltételeinek javítása, korszerűsítése. ... >>

LUNDA Szabadidő Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 6. 2./1.
képviselő: Novák Eszter
rendszeres testedzés biztosítása; versenyeztetés, sportversenyeken, edzőtáborokban való részvétel; sporttevékenységre alkalmat adó rendezvények szervezése; magas szintű sportszolgáltatások nyújtása; az úszás, műugrás és egyéb szabadidősport tevékenységek népszerűsítése; gyermek, ifjúsági és szabadidősport tevékenység feltételeinek megteremtése igény szerinti sportágakban, gyermekek és fiatalkorúak megismertetése az úszás, műugrás és a különböző szabadidő- sportok alapjaival, az ifjúsági és diáksportolók sportolási igényeinek kielégítése; együttműködés felsőoktatási intézményekkel, egyetemisták és főiskolások sportolásának elősegítése; egészséges életmódra nevelés a sporttevékenységek végzésén keresztül; fogyatékos (fogyatékkal élő) sportolók sportolási feltételeinek biztosítása. ... >>

Magyar Film- Színház- és TV Maszk és Fodrászművészek Egyesülete

(intézményi,kulturális)

1013 Budapest, Lánchíd u. 15-17. fszt. 2.
képviselő: Képviseletről rendelkezés a célnál, Márta Magdolna / első titkár, Szűcs István / első elnökhelyettes, Temesváry Károly / elnök
A magyarországi sminkes, fodrász és maszkos szakma tradíciójának megteremtése, a film, TV és színházi maszkos fodrász új generáció számára ismeretterjesztés, annak támogatása, az egyesület tagjai közti kapcsolattartás elősegítése, szoros és folyamatos együttműködés az operatőri és produceri szekcióval, tgjai érdekképviseletének ellátása, tagjai részére általános szakmai információszolgáltatás, tanácsadás, rendezvényszervezés, a hazai és külföldi szakmai rendezvényekről történő tájékoztatás, külföldi hasonló szervezetekkel való kapcsolattartás, magyar, illetve Magyarországon forgatott filmek szakmai problémáinak megoldása. ... >>

Magyar Gordon Iskola Egyesület

(intézményi,oktatási)

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
képviselő: Nádas Mária Erzsébet
A Gordon-féle kapcsolati készségek, valamint ebből a szemléletből fakadó kommunikáció és konfliktusmegoldó módszer, szervezeti működés, irányítás technikai és önismereti programok hiteles terjesztése Magyarország valamennyi régiójában és a határon túli magyar lakta területeken. ... >>

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

1010 Budapest I., Budavári Palota "F" épület 439.ajtó Postacím: 1827. Budapest
képviselő: Bakos Klára ... >>

Magyar Színháztechnikai Szövetség

(intézményi,kulturális,érdekképviselet)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Kiss István
A színházakban, előadóművészeti létesítményekben, vagy a színházért dolgozó műszaki vagy műszaki érdeklődésű személyek, szervezetek összefogása. ... >>

Magyar Szociológiai Társaság

(intézményi,oktatási)

1014 Budapest, Országház u. 30.
képviselő: dr. Csepeli György, Paksi Veronika
A szervezet tömöríti a magyar szociológusokat, ideértve a szociológia szakos hallgatókat, valamint azokat a társadalomkutatókat, egyetemi és főiskolai oktatókat, akik a szociológiával határos, vagy összefüggő területen dolgoznak, és a szociológiai-tudományt alkalmazzák munkájukban. Tevékenységével elősegíti a szociológiai elméletek és módszertan fejlesztését, valamint a szociológiai szemléletmód minél szélesebb körű érvényesítését az oktatásban, kutatásban és a tudományos közéletben. A szociológiai kutatások időszerű kérdéseiről vitákat szervez, figyelemmel kíséri mind a hazai, mind a nemzetközi szociológiában folyó kutatásokat és azok eredményeit. Előmozdítja a kongresszusok tartásával a magyar szociológia fejlődését, a tudományos eredmények megismerését, a szakmai információk áramlását. Segítséget nyújt a Társaság tagjai szakmai, oktatói és tudományos tevékenységének. ... >>

Messzehangzó Tehetségek Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1011 Budapest, Hunyadi János út 13.
képviselő: Karagich István
egészségügyi, szociális vagy egyéb más szempontból hátrányos helyzetben lévő gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése, mindennapjaik megkönnyítése. Gyermekjóléti feladatok alapellátása (pénzbeni, természetbeni, személyes gondoskodás) környezettudatos pihenést biztosító projekt kialakítása. Hátrányos helyzetben élő kisiskolás gyermekek tehetséggondozása. A nyári hónapokban egy olyan élmény-központú erdei iskola és tábor működtetése a segítségre szoruló gyermekek szabadidejének szervezett és minőségi eltöltése céljából. Kiemelkedő tehetségek támogatása évente egy alkalommal ösztöndíj formájában. ... >>

MONIKA Egészségügyi Támogatási Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1011 Budapest, Hunyadi J. u. 3.
képviselő: Dr. Mády Ferencné
A Szent Imre Kórház-Rendelőintézet (1115 Budapest, Tétényi út 12/ 16.) Intenzív Osztály munkájának támogatása. ... >>

Naphegyi Róbert Gida Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1016 Budapest, Mészáros u.56/B.
képviselő: Dr. Bellosevich Balázs
A Budapest, I.ker.Mészáros u.56/B.Tigrois u.58-60.szám alatt elhelyezkedő óvoda nevelési-és oktatási- gyermekellátási feladatainak magasabb szintű megvalósítása érdekében lehetőséget teremteni arra, hogy szélesebb körből érkezzen mind szellemi, szakmai, mind anyagi támogatás. ... >>

Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

1014 Budapest, Szentháromság utca 2.
képviselő: Kondor Imre
A közalapítvány a diákotthonként működő Nemzeti Kiválóságok Kollégiumának fenntartója. A közalapítvány célja a kiemelkedően tehetséges diákok képzésének támogatása az alábbiak szerint: a kiemelkedő képességű tehetséges tudományos szintű, egyéni felkészítése, a doktori képzésbe bevonathatók megfelelő színvonalú utánpótlásának, illetve a kutatói utánpótlás biztosítása; a tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek megfelelő innovatív munkaerő képzése, a kutatói képzés és továbbképzés erősítése; műhelyként működő, tutori támogatásra épülő, magas színvonalú, interaktív képzési formák biztosítása az innovatív képességek fejlesztése érdekében; a magyarországi szakkollégiumi hálózat pályázati úton történő támogatása. ... >>

Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Központja

(intézményi)

1013 Budapest, Krisztina krt. 57.
képviselő: Lakos Anna
A magyar színházi élet külföldön való megismertetése, a színházi szakemberek nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a határon túli magyar színházak szellemi támogatása. ... >>

Non omnis moriar Alapítvány Dr.Hahn István és Dr.Hahn Lívia emlékére

(intézményi,oktatási)

1013 Budapest, Pauler utca 2.
képviselő: Tárnoki László
Dr. Hhan István akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár, ókortörténész és dr. Han Lívia, a magyar idegenforgalom egyik vezető egyénisége, az IBUSZ Rt. vezérigazgatóhelyettese és a TAVERNA Rt. marketing tanácsadója emlékének ápolása, tudományos, szakmai és pedagógia munkásságának és szellemiségének megőrzése évente egy fiatal, végzős egyetemi vagy főiskolai hallgató vagy pályakezdő fiatal képzésének illetve továbbképzésének anyagi támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal