Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest I. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 258
1. oldal

.HU Kulturális Egyesület

(kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 6.
képviselő: Horváth Vanda
magyar kultúra (zene, képző- és iparművészet, történelem, kreativitás), annak szereplőinek támogatása, képviselői számára bemutatkozási lehetőség biztosítása, hírnevük, munkáik népszerűsítése, érdeklődők számára ismeretterjesztés, kultúrák közötti párbeszéd közvetítése. ... >>

56 Lángja Alapítvány

(kulturális)

1015 Budapest, Batthyány utca 46. III./3.
képviselő: Antal Gábor
Egy 1956-os emlékmű megtervezése, felállítása és védelme, történelmi témájú könyvek kiadása, előadások tartása, kulturális tevékenység. ... >>

A Barátság Hídjai (Bridges of Friendship) Alapítvány

(kulturális)

1016 Budapest, Dezső 3.
képviselő: Binder Károly, Kovács Jenő, Sabahat Zahoor dr. ... >>

A Magyar Ének- és Zeneoktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1012 Budapest, Mikó u. 14.
képviselő: Héthy Apor
A Kodály Zoltán által kidolgozott zenepedagógiai módszer (Kodály módszer) életben tartása, minél szélesebb körben való megismerteté- se, további terjesztése. A Kodály módszert életben tartó intézmé- nyek (elsősorban közoktatási intézmények) támogatása, tárgyi és személyi feltételeinek javítása. ... >>

A Magyar Rádió Zenekarért Alapítvány

(kulturális)

1012 Budapest, Mikó u. 14.
képviselő: Ifj.Dr.Petrik Ferenc
A Magyar Rádió Zenekar művészeti lehetőségeinek növelése, fellépé- seinek minél szélesebb körben való biztosítása. A magyar komolyze- nei élet serkentése, a komolyzene szerepének növelése a mindennapi közéletben. ... >>

Academia Ludi et Artis Egyesület

(oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Debreczeni Tibor, Monzák Péter, Trencsényi László
A művészeti nevelés, a személyiségközpontú pedagógiai módszerek és amatőr művészeti ágazatok hazai és külföldi tapasztalatainak, eredményeinek egymáshoz közelítése. Egymással párhuzamosan tevékenykedő, ám rokon elképzelések szerint dolgozó szakemberek eszmecseréje. A komplexitás irányába futó kísérletek biztosítása. A pedagógusok és más szakemberek ilyen irányú képzése, továbbképzése. Olyan alkalmak teremtése, mikor a tanulni vágyók találkoznak az említett művészeti eszközök és pedagógiai módszerek együttesével. ... >>

Alapítvány a Lovas úti Óvodásokért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1012 Budapest, Lovas út 3.
képviselő: Galántai Katalin
A Budapest, I.ker., Lovas út 3. száma alatti óvoda támogatása. ... >>

Alapítvány az Ifjúság Táncművészeti Neveléséért

(oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Színház u. 1-3.
képviselő: Török Jolán
Esztétikus táncképzés, modern táncirányzatok megismertetése, tanfolyamok szervezése, növendékek támogatása. ... >>

Allegro Magyar Kulturális Társaság

(kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Földiák András ... >>

Amalipe a Cigány Kultúráért Alapítvány

(kulturális)

1010 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Balogh János, Dilinkó Gábor, Orsós Ferenc, Ujvári Júlia, Ujvári Julianna
A cigány kultúra támogatása. ... >>

Anahita Kulturális Egyesület

(kulturális)

1015 Budapest, Batthyány utca 46. 4./12.
képviselő: dr. Sonkoly Szilvia elnökségi tag, dr. Varga Tamás, Tóth Péter elnökségi tag, Varga Viktor elnökségi tag
Az emberiség testi-szellemi-lelki hagyományaihoz köthető és ezzel összefüggő tevékenységek széles körének szervezése, továbbá ehhez kapcsolódóan filozófusok, gondolkodók, társadalomtudósok, politikusok, vallások képviselői, közgazdászok, művészek, írók, kutatók megszólaltatása és az általuk képviselt világnézet bemutatása, valamint az erkölcs, a kultúra, a hagyományos értékek, a kulturális örökség képviselete és terjesztése, a helyi közösségek fejlesztése és az azokkal való kapcsolattartás.
A célja olyan kulturális központ létrehozása, mely a fenti törekvések megvalósulásának állandó színterévé válhat, valamint a hasonló célokat megfogalmazó szerveződéseknek is helyt adhat. ... >>

Aradi vértanúk öröksége Egyesület

(kulturális)

1011 Budapest, Bem rkp. 6.
képviselő: Dessewffy Sándor, Szabóné Kircsfalussy Katalin ... >>

Art Go Cultura Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 37.
képviselő: Dr. Kalászi Éva
Kulturális kapcsolatainak erősitése és kiszélesitése által hazánk kulturális életének fellenditése, európai művelésének elősegitése, szellemi értékek megmentése és új kulturális értékek létrehozásának elősegitése, alkotóművészek karitativ támogatása, jótékonysági rendezvények létrehozása. ... >>

Artemisszió Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1016 Budapest, Mészáros u. 10.
képviselő: Szántó Diana
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kulturális tevékenység - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

ARTISJUS Irodalmi Alapítvány

(kulturális)

1012 Budapest, Pálya utca 4-6.
képviselő: Gönczöl Katalin, Jeney Zoltán, Rátóti Zoltán
A magyarországi és külföldi magyar nyelvű szépirodalmi alkotói tevékenység és a magyar műveket idegen nyelvre fordító szépirodalmi alkotók tevékenységének elismerése és ösztönzése íróknak, költőknek, fordítóknak, kritikusoknak és irodalomtörténészeknek nyújtott pénzjutalommal járó, elismerő díj
( Artisjus Irodalmi Nagydíj ) adományozása és ösztöndíjak, amelyeket tizenkét havi egyenlő részletben kell folyósítani ( Artisjus Irodalmi Díj ) útján. ... >>

AURA MUSICALE Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1016 Budapest, Tigris u. 19.II/11.
képviselő: Máté Balázs
A hazai és nemzetközi kulturális élet gazdagítása, hangversenyek, hangversenysorozatok, hanglemezfelvételek, film-, színházi- és tv-produkciók, ismeretterjesztő programok és kiadványok létrehozásával. Az ilyen irányú kutatómunka végzése. A gasztronómiai kultúra fejlesztése különös tekintettel a borkultúrára. E célok megvalósítása érdekében csatlakozás hasonló szellemű bel- és külföldi állami és magánkezdeményezésű programokhoz, pályázatokhoz. A gyermekek és fiatalok iskolán kívüli egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének szervezése kulturális programok formájában. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka korszerűsítésének (pl.:audiovizuális eszközök, egyéb, az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, a könyvtár fejlesztése, a zeneoktatás színvonalának emelése, pályázatok kiírása stb.) elősegítése. 1./ közreműködés jobb feltételek megteremtésében a humán műveltség ápolása, terjesztése érdekében (Kht.26.§.5.); 2./ e műveltség hagyományainak átmentése a XXI. századba, ezáltal az egyre terjedő szubkultúra ellensúlyozása (Kht.26.§.6.); 3./ a zeneművészet illetve az irodalom, a képzőművészetek, az építészet, a kézművesség, a színház- és filmművészet, valamint a gasztronómia sokrétű kapcsolatának kutatása, feltárása és ezirányú ismeretterjesztés (Kht.26.§.4.); 4./ támogatja és szervezi a gyermekek és fiatalok iskolán kívüli nevelését a testi-lelki egészség megőrzése érdekében (Kht.26.§.4.); 5./ a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Kht.26.§.c.)11.); 6./ gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Kht.26.§.c.)10.; ... >>

Az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa

(kulturális)

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.
képviselő: Válóczy István
Az 1956-os nemzetőrség hagyományainak ápolása. Az 1956-os nemzetőrök felkutatása és számukra Nemzetőrjelvény adományozása. ... >>

Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány

(kulturális)

1016 Budapest, Galeotti u. 12.
képviselő: Mészáros András
Az igényes magyar köznyelvi kiejtés ápolása és fejlesztése. ... >>

Bartók Néptáncegyesület

(oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Bem rakpart 6.
képviselő: Teszáry Miklós
rendszeres néptáncoktatás szervezése és vezetése. ... >>

Bartók Összkiadás Alapítvány

(kulturális)

1010 Budapest, Táncsics M.7.(Bartók Archívum)
képviselő: Somfai László ... >>

BAU-DOK Építési Dokumentumtár Alapítvány

(kulturális)

1016 Budapest, Avar u. 10.
képviselő: Mustos Kálmánné sz:József Julianna
A hazai építészeti hagyományok, értékek, illetve ezeket hordozó dokumentációk, dokumentumok fennmaradásával kapcsolatos tevékenység támogatása. ... >>

BOKOR Közösségfejlesztő, Kulturális Egyesület

(kulturális)

1012 Budapest, Attila út 113.
képviselő: Végh Andrásné ... >>

Borsos Miklós és Kéry Ilona Alapítvány

(kulturális)

1014 Budapest, Úri u. 6.
képviselő: Bartunek Katalin
Borsos Miklós hagyatékának ápolása, alkotóművészi értékeinek bemutatása, emlékének kultúrális és szociális támogatás nyújtásával történő megörökítése. ... >>

Budai Harcművész Sportegyesület

(sport,kulturális)

1016 Budapest, Naphegy u. 49.
képviselő: Fris Ferenc ... >>

Budai Polgári Casino

(kulturális)

1011 Budapest, Hunyadi János u. 8.
képviselő: Brányik Ottó, Máthé Kinga
A társas- és kultúrélet előmozdítása. ... >>

Budai Polgári Kör

(természetvédelem,kulturális)

1011 Budapest, Fő u. 28.
képviselő: dr. Szilvágyi József, Szigethy Gábor
A budai polgári hagyományok fenntartása, ápolása. A lokálpatriotizmus erősítése. A környezet épített és természeti értékeinek védelme. A budai polgárok kulturális igényeinek színvonalas ellátása. A helyi nyilvánosság szélesítése. ... >>

Budai Polgárok Társasága Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1015 Budapest, Ostrom u. 17.
képviselő: Széchy Attila
Budapest budai kerületeiben a civil társadalom erősítése, a társas kapcsolat fejlesztése, a társadalmi nyilvánosság kibontakoztatása, a polgárok érdekeinek képviselete. ... >>

Budapest Accueil Egyesület

(kulturális)

1011 Budapest, Fő 17.
képviselő: Virginie Scheiblin
A Magyarországra látogató franciák, illetve frankofonok fogadása. A magyarországi franciák és frankofonok beilleszkedésének elősegítése, különös tekintettel Budapestre. A kulturális kapcsolatok fejlesztése, valamint franciák és frankofonok számára történő programok szervezése. ... >>

Budapest Klub Alapítvány

(kulturális)

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
képviselő: Dr. László Ervin
A világ élenjáró művészeinek és alkotóinak tömörítésével megoldások kutatása az emberi civilizációt fenyegető veszélyek elhárítására és az ahhoz szükséges kulturális megújulás elősegítésére. Új vállalati kultúrák kidolgozásának, terjesztésének támogatása. ... >>

Budapesti Fúvósegyüttes Egyesület

(kulturális)

1016 Budapest, Orom 20.
képviselő: Mali István ... >>

Budapesti Magyar-Román Baráti Társaság

(kulturális)

1016 Budapest, Dezső u. 3.
képviselő: Tóth János ... >>

Budavári Evangélikus Gyülekezet Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Táncsics M. 28.
képviselő: Balicza Iván, Stur Dénes dr.
A protestáns kulturális örökség ápolása, a keresztyén szellemiség és értékek terjesztésének támogatása. A gyermek- és ifjúságvédelem támogatása, az ifjúság oktatásának, nevelésének és sokoldalú fejlődésének elősegítése. Szociális gondoskodás elősegítése az idős, beteg, magányos emberekkel való törődés. ... >>

Budavári Kereskedők és Népi Iparművészek Hagyományőrző Egyesülete

(kulturális)

1013 Budapest, Alagút utca 2. fsz./1.
képviselő: Szilágyi-Sándor Erika
a Budapest Főváros I. kerület Budavár és más budapesti kerület idegenforgalmi szempontból frekventált területei kereskedelmi színvonalának emelése, a tradicionális kereskedési formák és szokások ápolása és megőrzése, a kereskedelmi kultúra fejlesztése. ... >>

Budavári Lakosok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1014 Budapest, Úri u. 6. fszt.4.
képviselő: Szepesfalvyné Bodócsi Eszter
Az I.kerületi lakosok érdekképviselete. - A kulturált lakókörnyezet kialakítása és népszerűsítése. - Műemlékvédelem, értékmegőrzés. - Kulturális rendezvények szervezése. - Jótékonysági rendezvények szervezése. - A tevékenységi körbe tartozó kiadványkészítés, lapkiadás. ... >>

"Budavári Lutheránus" Alapítvány

(kulturális)

1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 28.
képviselő: Tolnay - Knefély György
a protestáns kulturális örökség ápolása, a keresztyén szellemiség és értékek terjesztésének támogatása, gyermek és ifjúságvédelem támogatása, szociális gondoskodás elősegítése. ... >>

Budavári Nemzeti Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1011 Budapest, Corvin tér 1.
képviselő: Molnár György, Zord Károly, Zord Károlyné
Hagyományőrzés, épített és természeti környezet védelme. ... >>

Budavári Szabadelvű Társaság

(kulturális)

1015 Budapest, Donáti utca 44. 2./3.
képviselő: Danis Miklós, Dióslaki Ferenc, Gecse Gábor
Elsősorban az első kerületi polgárok széles köre számára lehetővé tenni a szabadelvű eszmék megismerését, elősegíteni az ezen eszmék jegyében szerveződő köz- és kulturális élet megerősödését. A BTSZ tevékenysége rendszeres klubszerű rendezvények szervezése, esetenkénti aktuális közéleti kérdésekhez kapcsolódó vitaestek rendezése, a fenti eszmék jegyében megfogalmazódó kulturális kezdeményezések támogatása, az érdeklődő polgárok rendszeres tájékoztatása. ... >>

Budavári Zeneművészeti Alapítvány

(kulturális)

1014 Budapest, Szabó Ilonka u. 9. alagsor 3.
képviselő: Török Albertné dr.
A zeneművészet, illetőleg a zeneművészek széleskörű támogatása. ... >>

CANTUS CORVINUS Alapítvány

(kulturális)

1013 Budapest, Attila út 31.
képviselő: Klembala Géza
Fiatal magyar énekművészek koncertjeinek, előadásainak szervezése, a magyar vokális együttesek fellépéseinek szervezése, az énekes kultúra korhű hagyományainak ápolása, eddig, a világon ki nem adott zeneművek kutatása és zeneműkiadás, fiatal zeneművészek hazai és külföldi tanulmányainak ösztönzése. ... >>

Cigány Népművészek Országos Egyesülete

(kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Dr. Bódi Zsuzsa ... >>

Cigányságkutató Intézet - Romano Instituto Alapítvány

(kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: dr. Bársonyné Daróczi Ágnes
A cigányságról szóló tudományos kutatások végzése néprajzi, történelmi, művészeti, könyvészeti, irodalmi, kultúrantropológiai, filmográfiai és egyéb területeteken. A cigányság különféle kulturális intézményeinek létrehozása. Cigány múzeum és kutatóközpont létrehozása. A tevékenységi területén elért eredményeket nyilvánosságra hozza. ... >>

Civil Egyeztető Fórum Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1011 Budapest, Hunyadi János utca 9.
képviselő: Ékes Ilona (elnök)
a polgárok és közösségek együttműködései az értékrend megszilárdulását és gazdagodását, az erkölcs és emberi méltóság szellemi, lelki, kulturális és természeti értékek védelmét és megerősödését elősegíteni. ... >>

Civil Film Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1011 Budapest, Hunyadi János u. 3. TE. 1a.
képviselő: Papp Bojána, Szily Sarolta
A civil szféra nyilvános kommunikációjával kapcsolatos országos kutatások, felmérések, vizsgálatok készítése. Antropológiai és szociológiai filmek készítése. Az alapítvány által végzett mozgóképes tevékenység ( civil szervezetek tevékenységének dokumentációja a civil gondolkozást, tevékenységet népszerűsítő filmek, hanganyagok, civil szervezetek tevékenységével kapcsolatos ismeretterjesztő anyagok ) oktatási, nevelési célú hasznosítása, terjesztése. A civil gondolat kulturális, művészeti tevékenységen keresztüli megjelenítése, terjesztése. Dokumentumfilm-készítés, a civil gondolat erősítését célzó kulturáis események, rendezvények szervezése, lebonyolítása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, hatékonyabb önkifejezési formák megteremtésével. Emberi és állmpolgári jogok védelmével foglalkozó civil szervezetek tevékenységének segítése, tevékenységük népszerűsítése, megismertetése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság helyzetének elősegítése kommunikációs eszközök segítségével. A kisebbségekkel foglalkozó civil szervezetek tevékenységének segítése, tevékenységük népszerűsítése, megismertetése. Olyan audióvizuális non-profit foglalkozási projektek létrehozása és fenntartása, amelyek a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok tagjainak közreműködésével készülnek, képességfejlesztő, átképzési, pályaorientációs,illetve rehabilitációs céllal. A fair trade (igazságos kereskedelem) eszméjének hazai megismertetése, a civil gondolat elterjesztése a fair trade eszmélyének közismerté tételén keresztül. Alternatív szolgáltatási hálózatok kialakításának és fejlesztésének elősegítése. Az euroatlanti övezet országaibanműködő nem-kormányzati, civil és non-profit szervezetek és nemzetközi civil szervezetek tevékenységének és tapasztalatainak hazai megismertetése, terjesztése, adaptálása. Az euroatlanti országok nem kormányzati szerveivel történő együttműködés. Az Európai Unió emberi jogi,kisebbségvédelmi állásfoglalásának hazai megismertetése. Tanácsadás civil és nonprofit szervezetek számára, stratégia kidolgozása a civil gondolat, szemlélet terjesztése (public awareness raising), ennek érdekében figyelemkeltő filmek, akciók, kampányok létrehozása. A civil szervezetek társadalmi ismertségét és elismertségét segítőkommunikációs célú közhasznú tevékenység: civil szervezetek tevékenységének dokumentálása. ... >>

Civil Rádiózásért Alapítvány

(kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Brüll Edit
A közösségi rádiózás hazai elterjedésének segítése. ... >>

Common Sense Society Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1015 Budapest, Széna tér 7. V./6.
képviselő: Stumpf Anna
A fiatalok demokratikus szocializációjának elősegítése, az aktív társadalmi részvétel ösztönzése, a magyar lakosság és a Magyarországon élő nemzetközi közösség interkulturális kommunikációjának segítése. ... >>

Corvina Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Budavári Palota F. épület.
képviselő: Földvári Gábor, G.Németh György
Az Országos Széchenyi Könyvtár kulturális és fejlesztési tevékenységének elősegítése. ... >>

Déry Tibor Alapítvány

(kulturális)

1012 Budapest, Pálya u. 4-6.
képviselő: Dr. Szinger András
A magyar irodalom művelése, a magyar nyelv ápolása és a magyar irodalmi művek idegen nyelvre fordítása, továbbá kimagasló eredményt elért személyek jutalmazása. ... >>

Dr.Mayer Zsolt Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 9.
képviselő: Molnár Péter
A toldy Ferenc Gimnázium tanulói közül biológia tantárgyból az adott tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diák kiválasztása és támogatásban részesítése. Az anyagi és erkölcsi elismeréssel az alapítvány doppingolni, inspirálni kívánja az e tudományban tehetséges és érdeklődő gyerekeket a továbbtanulásra, képességeinek, ismereteinek továbbfejlesztésére. ... >>

Duna Televízióért Alapítvány

(kulturális)

1016 Budapest, Mészáros 48.
képviselő: Dr.Pozsgay Imre
A Duna Televízió működésének a támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal