Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest I. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 143
1. oldal

A Fejlődő Demokráciáért és a Nemzetközi Biztonságért Alapítvány

(oktatási)

1014 Budapest, Úri u. 25. I/1.
képviselő: Gorka Sebestyén
Az alapítvány célja tudományos, kutatói, ismeretterjesztési és oktatási tevékenység végzése a közép- és kelet európai térség stratégiai kérdéseinek kutatása és elemzése, különös tekintettel a régió országainak európai és euro-atlanti biztonságpolitikai és gazdasági integrációjára és demokratikus fejlődésére, valamint a kutatásokban résztvevő fiatal tudósok támogatása, és minden olyan ügynek a vizsgálata, amely elősegíti a közpolitikai diskurzust. ... >>

A Magyar Ének- és Zeneoktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1012 Budapest, Mikó u. 14.
képviselő: Héthy Apor
A Kodály Zoltán által kidolgozott zenepedagógiai módszer (Kodály módszer) életben tartása, minél szélesebb körben való megismerteté- se, további terjesztése. A Kodály módszert életben tartó intézmé- nyek (elsősorban közoktatási intézmények) támogatása, tárgyi és személyi feltételeinek javítása. ... >>

A Nagy Csoport Magyarországért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1011 Budapest, Bem rakpart 15. 4./20.
képviselő: Mester Ákos
A Maharishi Mahesh Yogi által közismertté tett Transzcendentális Meditáció és TM-SIDHI program csoportos gyakorlásának megszervezése, működtetése, támogatása, képzése. ... >>

A Zenéért-Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1016 Budapest, Dezső u. 8.
képviselő: Bartányiné Takács Katalin
Elsősorban az I. ker. alsófokú zeneiskolás növendékei zenei oktatásának támogatása, a zeneoktatás népszerűsítése, az ifjúság zenei nevelésének előségítése. ... >>

Academia Ludi et Artis Egyesület

(oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Debreczeni Tibor, Monzák Péter, Trencsényi László
A művészeti nevelés, a személyiségközpontú pedagógiai módszerek és amatőr művészeti ágazatok hazai és külföldi tapasztalatainak, eredményeinek egymáshoz közelítése. Egymással párhuzamosan tevékenykedő, ám rokon elképzelések szerint dolgozó szakemberek eszmecseréje. A komplexitás irányába futó kísérletek biztosítása. A pedagógusok és más szakemberek ilyen irányú képzése, továbbképzése. Olyan alkalmak teremtése, mikor a tanulni vágyók találkoznak az említett művészeti eszközök és pedagógiai módszerek együttesével. ... >>

Afganisztánért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1014 Budapest, Dísz tér 13.fsz.3.
képviselő: Dr. Yarné Dr. Katona Magda Nasrin
Afganisztánnal kapcsolatos kutatások, tudományos és ismeretterjesztő munkák kiadásának támogatása, afgán menekültek támogatása, szakmai és anyagi segítség Afganisztán újjáépítéséhez, a háborús károk felszámolásához. ... >>

Alapítvány a Lovas úti Óvodásokért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1012 Budapest, Lovas út 3.
képviselő: Galántai Katalin
A Budapest, I.ker., Lovas út 3. száma alatti óvoda támogatása. ... >>

Alapítvány a Távközlési és Telematikai Felsőoktatásért

(oktatási,egyéb)

1013 Budapest, Krisztina körút 55.
képviselő: Sallai László
A távközlés szakterületén folyó felsőfokú képzés és továbbképzés tárgyi és személyi feltételeinek javítása. ... >>

Alapítvány az Emberi Jogok és a Béke Oktatásért

(oktatási,egyéb)

1014 Budapest, Úri u. 49.
képviselő: Borbélyné Nagy Éva
Az Emberi Jogok és a Béke Oktatásáért komplex program megvalósítása keretében kivánja elősegíteni az emberi jogok, a demokrácia értékei és a béke megismerését és az ismeretek bövítését. ... >>

Alapítvány az Ifjúság Táncművészeti Neveléséért

(oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Színház u. 1-3.
képviselő: Török Jolán
Esztétikus táncképzés, modern táncirányzatok megismertetése, tanfolyamok szervezése, növendékek támogatása. ... >>

ALUTA Alumínium Ablak és Homlokzat Tagozati Egyesület

(oktatási)

1013 Budapest, Döbrentei tér 1.
képviselő: Fegyverneki Sándor
Szakmai együttműködés a közügyek, műszaki szabályozás, szabványosítás, minőségbiztosítás, oktatás, kommunikáció, piacvédelem, a tisztességtelen vállalkozói magatartás kiszűrése területén, valamint a tagok közös szakmai és gazdasági érdekképviselete. ... >>

Aquincum Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1011 Budapest, Jégverem u. 1. I/6.
képviselő: Ráczné Schanda Katalin
Az Aquincum Általános Iskola tanulói szellemi és testi fejlődésének elősegítése. ... >>

Artemisszió Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1016 Budapest, Mészáros u. 10.
képviselő: Szántó Diana
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kulturális tevékenység - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Artisjus Zenei Alapítvány

(oktatási)

1012 Budapest, Pálya u. 4-6.
képviselő: Lakatos György, Malek Miklósné
A magyar zeneszerzői alkotó tevékenység ösztönzése, a magyar zenei repertoár közönséghez juttatásának támogatása. ... >>

Attila Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1012 Budapest, Attila út 135-137.
képviselő: Balázs Ildikó
Az Attila úti általános iskola tevékenységének anyagi támogatása. ... >>

Attila Szülök és Pedagógusok Baráti Köre

(intézményi,oktatási)

1010 Budapest, Attila 133-135
képviselő: Jakab János
Az Attila Baráti Kör az Attila utcai Általános Iskola ( új nevén Kosztolányi Dezső Általános Iskola és Gimnázium) szülői választmánya kezdeményezésére létrehívott olyan egyesület, melyben az iskola diákjainak szülei és az iskola pedagógusai együttműködhetnek az iskola fejlesztésében, a tanulók és a pedagógusok munkájának segítése érdekében. ... >>

AURA MUSICALE Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1016 Budapest, Tigris u. 19.II/11.
képviselő: Máté Balázs
A hazai és nemzetközi kulturális élet gazdagítása, hangversenyek, hangversenysorozatok, hanglemezfelvételek, film-, színházi- és tv-produkciók, ismeretterjesztő programok és kiadványok létrehozásával. Az ilyen irányú kutatómunka végzése. A gasztronómiai kultúra fejlesztése különös tekintettel a borkultúrára. E célok megvalósítása érdekében csatlakozás hasonló szellemű bel- és külföldi állami és magánkezdeményezésű programokhoz, pályázatokhoz. A gyermekek és fiatalok iskolán kívüli egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének szervezése kulturális programok formájában. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka korszerűsítésének (pl.:audiovizuális eszközök, egyéb, az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, a könyvtár fejlesztése, a zeneoktatás színvonalának emelése, pályázatok kiírása stb.) elősegítése. 1./ közreműködés jobb feltételek megteremtésében a humán műveltség ápolása, terjesztése érdekében (Kht.26.§.5.); 2./ e műveltség hagyományainak átmentése a XXI. századba, ezáltal az egyre terjedő szubkultúra ellensúlyozása (Kht.26.§.6.); 3./ a zeneművészet illetve az irodalom, a képzőművészetek, az építészet, a kézművesség, a színház- és filmművészet, valamint a gasztronómia sokrétű kapcsolatának kutatása, feltárása és ezirányú ismeretterjesztés (Kht.26.§.4.); 4./ támogatja és szervezi a gyermekek és fiatalok iskolán kívüli nevelését a testi-lelki egészség megőrzése érdekében (Kht.26.§.4.); 5./ a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Kht.26.§.c.)11.); 6./ gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Kht.26.§.c.)10.; ... >>

Bartók Néptáncegyesület

(oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Bem rakpart 6.
képviselő: Teszáry Miklós
rendszeres néptáncoktatás szervezése és vezetése. ... >>

Batthyány Lajos Általános Iskolai Alapítvány a Diákokért

(intézményi,oktatási)

1015 Budapest, Batthyány utca 8.
képviselő: Szakács Ágnes
Az iskolai oktató-nevelő munka tartalmi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Batthyány-Strattmann László Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1010 Budapest, Dísz tér 3.
képviselő: Farkas Péter
Különböző szakirányú óvodai képzés és tevékenység meghonosításának támogatása. ... >>

Biotechnológiával a Környezetvédelemért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1016 Budapest, Krisztina krt. 77. IV.em. 3.
képviselő: Kriszt András dr., Szoboszlai Sándor dr.
A biotechnológia környezetvédelmi alkalmazását és a környezetvédelem feladatainak műszaki-biológiai megoldásait megalapozó kutatási témákba bekapcsolódó egyetemi és főiskolao hallgatóknak, fiatal kutatóknak anyagi támogatás nyújtása tudományos munkájuk műveléséhez. ... >>

Boldog Gyermekvár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1012 Budapest, Lovas út 3.
képviselő: Galántai Katalin
A Budapest, I. Lovas út 3. szám alatti óvoda nevelési, oktatási, valamint gyermekellátási feladatainak minél magasabb szintű megvalósításának támogatása. ... >>

Budavári Evangélikus Gyülekezet Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Táncsics M. 28.
képviselő: Balicza Iván, Stur Dénes dr.
A protestáns kulturális örökség ápolása, a keresztyén szellemiség és értékek terjesztésének támogatása. A gyermek- és ifjúságvédelem támogatása, az ifjúság oktatásának, nevelésének és sokoldalú fejlődésének elősegítése. Szociális gondoskodás elősegítése az idős, beteg, magányos emberekkel való törődés. ... >>

Budavári Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1014 Budapest, Tárnok 9-11.
képviselő: Contantinovits Milán dr., Lányi Árpád Tamás, Nagybákay Antal
Közvetlenül, vagy az iskolán keresztül támogatja a Budavári Általános Iskola (vagy jogutódja) tanulóinak szellemi, erkölcsi és testi nevelését. ... >>

Budavári Keresztény Családokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 38.
képviselő: Wehner Géza
A Budavár területén élő keresztény családok részére - egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenység folytatása, ennek támogatása, - szociális támogatás nyújtása, - keresztény életre nevelés és hitoktatás, - a nehéz körülmények között felnövő nemzedék felkutatása, taníttatási támogatása, - a kiálítások szervezése és színházi előadások támogatása, - a kissebbségi létben élők támogatása, fejlődésük és felemelkedésük érdekében anyagi támogatásuk. ... >>

Budavári Világörökség Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1014 Budapest, Tárnok u. 9-11.
képviselő: Velich Katalin Piroska
A Budavári Általános Iskola tanulóinak szellemi, erkölcsi és testi nevelésének támogatása. ... >>

Civil Film Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1011 Budapest, Hunyadi János u. 3. TE. 1a.
képviselő: Papp Bojána, Szily Sarolta
A civil szféra nyilvános kommunikációjával kapcsolatos országos kutatások, felmérések, vizsgálatok készítése. Antropológiai és szociológiai filmek készítése. Az alapítvány által végzett mozgóképes tevékenység ( civil szervezetek tevékenységének dokumentációja a civil gondolkozást, tevékenységet népszerűsítő filmek, hanganyagok, civil szervezetek tevékenységével kapcsolatos ismeretterjesztő anyagok ) oktatási, nevelési célú hasznosítása, terjesztése. A civil gondolat kulturális, művészeti tevékenységen keresztüli megjelenítése, terjesztése. Dokumentumfilm-készítés, a civil gondolat erősítését célzó kulturáis események, rendezvények szervezése, lebonyolítása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, hatékonyabb önkifejezési formák megteremtésével. Emberi és állmpolgári jogok védelmével foglalkozó civil szervezetek tevékenységének segítése, tevékenységük népszerűsítése, megismertetése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság helyzetének elősegítése kommunikációs eszközök segítségével. A kisebbségekkel foglalkozó civil szervezetek tevékenységének segítése, tevékenységük népszerűsítése, megismertetése. Olyan audióvizuális non-profit foglalkozási projektek létrehozása és fenntartása, amelyek a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok tagjainak közreműködésével készülnek, képességfejlesztő, átképzési, pályaorientációs,illetve rehabilitációs céllal. A fair trade (igazságos kereskedelem) eszméjének hazai megismertetése, a civil gondolat elterjesztése a fair trade eszmélyének közismerté tételén keresztül. Alternatív szolgáltatási hálózatok kialakításának és fejlesztésének elősegítése. Az euroatlanti övezet országaibanműködő nem-kormányzati, civil és non-profit szervezetek és nemzetközi civil szervezetek tevékenységének és tapasztalatainak hazai megismertetése, terjesztése, adaptálása. Az euroatlanti országok nem kormányzati szerveivel történő együttműködés. Az Európai Unió emberi jogi,kisebbségvédelmi állásfoglalásának hazai megismertetése. Tanácsadás civil és nonprofit szervezetek számára, stratégia kidolgozása a civil gondolat, szemlélet terjesztése (public awareness raising), ennek érdekében figyelemkeltő filmek, akciók, kampányok létrehozása. A civil szervezetek társadalmi ismertségét és elismertségét segítőkommunikációs célú közhasznú tevékenység: civil szervezetek tevékenységének dokumentálása. ... >>

Civil Kollégium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Huszerl József
A Civil Kollégium nevű képzési szervezet létrehozása és működtetése, amely a civil társadalom cselekvőképességét és hatékonyságát kívánja fokozni. ... >>

Comenius Pedagógiai Szakértők Országos Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1015 Budapest, Mária tér 4.
képviselő: Papp Kornél, Velkey Péter
a pedagógiai szakértők számára olyan fórum megteremtése, ahol tapasztalataikat meg tudják osztani egymással,
informálódhatnak a jogszabály adta keretek változásairól,
szakmai javaslatokat dolgozhatnak ki az oktatási rendszerben elfoglalt helyüket illetően,
felméréseket végezhetnek a közoktatással kapcsolatos témakörökben,
érdekeiket együttesen képviselhetik. ... >>

Corvina Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Budavári Palota F. épület.
képviselő: Földvári Gábor, G.Németh György
Az Országos Széchenyi Könyvtár kulturális és fejlesztési tevékenységének elősegítése. ... >>

CSIMOTA Hegyvidék Mesevár Óvodát Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1013 Budapest, Krisztina körút 39. /B.
képviselő: Dr. Koltai Andrásné Haluska Emese, Durmics Istvánné Sebestyén Márta, Fecsóné Kassai - Farkas Daniella Kata, Kruczler Ferencné, Varju Erika elnök
a Hegyvidéki Mesevár Óvoda, valamint az intézménybe járó gyermekek támogatása, oktatási munka segítése. ... >>

Dr. Csonka Pál Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1013 Budapest, Döbrentei tér 1.
képviselő: Böröczffy István
Elősegíteni a hazai építőipar korszerűsítését, fejlesztését, korszerű ismeretekkel rendelkező szakemberképzést, többek között iskola létesítésével, működtetésével, továbbképzés, átképzés, kutatások támogatásával, ösztöndíjak adományozásával. ... >>

Dr.Mayer Zsolt Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 9.
képviselő: Molnár Péter
A toldy Ferenc Gimnázium tanulói közül biológia tantárgyból az adott tanévben kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő diák kiválasztása és támogatásban részesítése. Az anyagi és erkölcsi elismeréssel az alapítvány doppingolni, inspirálni kívánja az e tudományban tehetséges és érdeklődő gyerekeket a továbbtanulásra, képességeinek, ismereteinek továbbfejlesztésére. ... >>

Drog Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1016 Budapest, Fenyő 11.
képviselő: Bácskai Erika
A szenvedélybetegségek megelőzése, kutatás, szakemberképzés, utógondozás, gyógykezelés támogatása. ... >>

Egyenlítő Egészségügyi és Kulturális Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1013 Budapest, Roham utca 3. IV./12.
képviselő: Legény Gyula Norbert
Az arra rászorultak megfelelő orvosi ellátásának hatékonyabb támogatása. Kulturálisan hátrányos helyzetüekhez a klutúra értékeinek eljuttatása, kulturális intézmények alapítása, támogatása. ... >>

Egyházi Könyvtárak Egyesülése

(intézményi,oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Budavári Palota (Könyvtár)
képviselő: Baranya Péter elnök, dr. Berecz Ágnes, Orosz Anna titkár
A magyarországi egyházi könyvtárak együttműködésének előmozdítása, lehetőség szerinti közös álláspont kialakítása és tapasztalatok kicserélése az egyházi könyvtáraknak egyházunkban és a társadalomban betöltendő szerepe, könyvtári szakmai munka, valamint muzeális értékek őrzése területeken. ... >>

Energetikus - Képzést Támogató Alapítvány

(oktatási)

1011 Budapest, Vám 5-7.
képviselő: Dr.Dán András
A magyar felsőfokú energetikai oktatás támogatása. ... >>

Építsünk együtt Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1011 Budapest, Fő u.30.sz.
képviselő: Visontai Kovách Zoltán elnök
A Szent Benedek Bencés Általános Iskola és Gimnázium támogatása. Az alapítványi vagyon mindenkori év vé- gi záróállomány értékesítésének 20%-át köteles tartalékolni, továbbá 20 % pe- dig elkülöníthetetlen a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatá- sára kell fordítani. ... >>

Fagottkultúráért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1012 Budapest, Logodi 49.IV.em.12.
képviselő: Keszler György
A zeneiskolai fagott-tanítás fejlesztése, magyar zeneszerzők ösztönzése új művek megírására. ... >>

Farkas Edith Szociális Szolgáltató és Oktatást Segítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

1013 Budapest, Krisztina körút 61/a.
képviselő: dr. Forgó Éva
A koruknál vagy egészségi állapotuknál fogva illetve szociálisan rászoruló időskorú emberek, valamint családok, fiatalok segítése. ... >>

Ferenczi Sándor Egyesület

(intézményi,oktatási)

1016 Budapest, Lisznyai utca 11. I.//4.
képviselő: Dr. Mészáros Judit, dr. Valachi Anna, Oláh Rita
A pszichoanalízis magyarországi történetével kapcsolatos dokumentumok, memoárok összegyűjtése, rendszerezése, szakszerű tárolása és dokumentálása; ennek megfelelően a szervezet céljai közt szerepel saját archívum és könyvtár létesítése, valamint kiadványok megjelentetése, továbbá a pszichoanalízissel kapcsolatos oktatási-képzési és kutatási tevékenység előmozdítása, műhelymunka kialakítása. ... >>

Filmkarc Mozgókép-tudományi Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1011 Budapest, Szalag út 9.
képviselő: Kárpáti Ildikó kur.elnöke
A Nemzeti Kulturális Örökség részét képező mozgóképi kulturális örökség tudományos szintű oktatása, a kutatási anyagok és egyéb filmtörténeti relikviák megóvása, ápolása, a mozgóképkultúra és médiaismeretek széles körű elterjesztése, ismeretterjesztő kiadványok video-segédletek szerkesztése az alapító okirat szerint. ... >>

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1012 Budapest, Logodi utca 22-24.
képviselő: dr. Baranovszky György, dr. Grafné dr. Baranyi Dóra
a) közreműködik szükség szerint a tagszervezetek megbízásából a hazai fogyasztóvédelmi politika kialakításában,
b) figyelemmel kíséri a hazai fogyasztók érdekeinek képviseletében az Európai Uniós és hazai fogyasztóvédelmi politika érvényesülését,
c) elősegíti a fogyasztók érdekeit figyelembe vevő jogszabályalkotást,
d) a fogyasztói érdekek érvényesítése céljából kapcsolatot épít és tart fenn a hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel,
e) kiállítást, konferenciát, bemutatót szervez és kiadványokat jelentet meg,
f) fogyasztóvédelmi oktatást, -képzést, pedagógus-továbbképzést szervez.
A FEOSZ célja és feladata a fogyasztói érdekek védelme, képviselete, valamint azon fogyasztóvédelmi szervezetek tömörítése, mely szervezetek tevékenysége a fogyasztók érdekében történik összhangban a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseivel. ... >>

Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.
képviselő: Héra Istvánné elnök, Ígyártó Gabriella, Szigetvári József
A szervezet szakmai koordinációs fórumot teremt a tevékenysége fejlesztésére, a szakmai problémák felvetésére, közös megítélésére, a lehetséges állásfoglalások kialakítására. Szervezi és rendezi a kulturális programokat. A népi, népzenei kultúra értékeinek megismertetése, megőrzése, ápolása érdekében együttes működtetése. A népművészet valamennyi ágával foglalkozó magyar és más nemzetiségű intézmények, szervezetek közötti kapcsolatának kiépítése, találkozók, továbbképzések, tapasztalatcserék, táborok szervezése, megrendezése. ... >>

Forrás Számviteli Egyesület

(oktatási)

1011 Budapest, Bem rakpart 15. IV/23.
képviselő: Méhesné Daróczi Erika
Számvitellel kapcsolatban állók segítése könyvvezetés, adózás területen. ... >>

Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete

(oktatási,kulturális)

1011 Budapest, Fő utca 17.
képviselő: dr. Késmárszky Róbert
Az ösztöndíjasok közötti kapcsolatok ápolása, kulturális kapcsolatok elősegítése, erősíteni a francia-magyar gazdasági, szociális és baráti kapcsolatokat, szakmai képzés követésének elősegítése és támogatása, a jövőben Franciaországban tanulmányokat folytató egyetemisták felkészítése a kint tartózkodásra, a francia és a magyar egyetemek közötti együttműködés elősegítése. ... >>

GNM Színitanoda Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1014 Budapest, Táncsics M.13.I.em.1.
képviselő: Vanya Tímea
Olyan közösség létrehozása, amely célul tűzi ki, hogy a 17-22 éves fiatalok számára szakmai alapismereteket nyújtson a színészmesterégre történő előkészítés során, a színészi hivatásra felkészítéshez kereteket, feltételeket biztosítson, valamint járuljon hozzá az egyéni képességek kibontakoztatásához, az egyéni adottságoknak megfelelő pályaválasztáshoz. Az egyesület célja azzal egészül ki, hogy az egyesület Művészeti Szakközépiskola fenntartását is célul tűzi ki. ... >>

GNM Tanoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1013 Budapest, Táncsics M.u.13 I.em.1.
képviselő: Borbély Gyöngyi Katalin, Gór Nagy Mária együtt, Szurdi Miklós
Kulturális a GNM szinitanoda Művészeti Főiskola létrehozásának és működtetésének támogatása. ... >>

Görögség Háza Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 64/A.
képviselő: Christou Michalis, Georgilas Konstandinos, Kanaki Elena, Képviseletről rendelkezés a célnál, Psarogiannis Thomas, Raptis Janis, Siomos Ioannis, Szkevis Theodorosz, Vlahopulosz Ziszisz
Elsődleges célja a Magyarországi Görögség Házának létrehozása és működtetése a magyarországi görögség identitása fennmaradásának biztosítására. Másodlagos célként - az elsődleges cél eléréséig - támogat minden olyan tevékenységet - legyen az művelődési, oktatási, kulturális, sport, kapcsolattartás, idősek klubja -, melynek egy ilyen jellegű kulturális központ adhat teret. **************** Képviseletrő a rendelkezés *********************** bármelyikével együttesen jogosult az alapítvány képviseletére. Szkevis Theodoroszs és Kanaki Elena a további képviselők ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal